Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hidrofonların ilk tasarımı hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: İnce bir zarla kaplı bir tüp şeklinde olup, bir ucu suya sokulur ve diğer ucu gözlemcinin kulağına getirilirdi. Açıklama:

  Bu tasarım, su altındaki titreşimleri sese çevirerek duymayı sağlıyordu. 3. Hidrofonların çalışma prensibi nedir?


 4. Cevap: Su altındaki ses dalgalarının piezoelektrik kristaller üzerindeki etkisiyle elektrik akımı üreterek çalışırlar. Açıklama:

  Piezoelektrik kristaller, basınca maruz kaldıklarında elektrik akımı üreten özelliğe sahip maddelerdir. 5. Hızlı trenlerin çalışma prensiplerini açıklayınız. Nanoteknolojinin kullanım alanlarını üç örnek vererek açıklayınız.


 6. Cevap: * Tıpta ilaç taşıma ve görüntüleme * Enerji depolama ve güneş hücreleri * Elektronikte transistörlerin küçültülmesi Açıklama:

  Nanoteknolojinin uygulama alanları geniştir ve her geçen gün yeni kullanım alanları keşfedilmektedir. 7. Nanobilimin fizik bilimi ile ilişkisi nedir?


 8. Cevap: Nanobilim, fiziğin bir alt dalıdır ve maddenin atomik ve moleküler ölçekteki özelliklerini inceler. Açıklama:

  Nanobilim, fizik biliminin temel ilkelerini kullanarak nanoyapılar ve nanomateryallerin özelliklerini ve davranışlarını araştırır. 9. Michelson-Morley deneyinin sonuçları nelerdir?


 10. Cevap: * Esirin ölçülebilir özelliklerinin olmadığı * Boşlukta ışık hızının, kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmediği Açıklama:

  Deney, esir diye bilinen ışık taşıyıcı bir ortamın varlığını doğrulayamadı ve ışık hızının tüm referans sistemleri için aynı olduğunu gösterdi. 11. Özel görelilik teorisinin temel postülalarını açıklayınız.


 12. Cevap: * Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. * Boşlukta ışık hızı, tüm gözlemciler için aynıdır. Açıklama:

  Bu postülalar, mutlak referans sistemlerinin olmadığı ve ışık hızının evrensel bir sabit olduğu anlamına gelir. 13. Siyah cisim ışımasının özelliklerini açıklayınız.


 14. Cevap: Siyah cisim ışımasının özellikleri şunlardır: * Her dalga boyunda ışıma yapabilir. * Yaptığı ışıma miktarı sıcaklığına bağlıdır. * Belirli bir sıcaklıkta sadece tek bir dalga boyunda maksimum şiddette ışıma yapar. Açıklama:

  Siyah cisim ışıması, sıcaklığı değiştikçe farklı dalga boylarında farklı şiddetlerde ışıma yapar. Sıcaklık arttıkça maksimum şiddette ışıma yapılan dalga boyu kısalır. 15. Wien Kayma Yasası'nın matematiksel ifadesini yazınız ve açıklayınız.


 16. Cevap: Wien Kayma Yasası'nın matematiksel ifadesi şu şekildedir: `λmax . T = 0,2898 cm K` burada: * λmax: Maksimum ışıma şiddetinin yapıldığı dalga boyudur. * T: Cismin sıcaklığıdır. Açıklama:

  Wien Kayma Yasası, siyah cismin maksimum şiddette ışıma yaptığı dalga boyunun sıcaklıkla ters orantılı olduğunu ifade eder. Yani cisim ısındıkça maksimum ışıma yapılan dalga boyu kısalır. 17. Fotoelektrik olayının tanımı nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Fotoelektrik olayı, bir metalin yüzeyine ışık düştüğünde elektronların metal yüzeyinden koparılarak serbest hale geldiği olaydır. Açıklama:

  Fotoelektrik olayı, ışık ve madde etkileşiminin önemli bir örneğidir. Işık yüzeye çarptığında, fotonlar metal atomlarına enerji aktarır. Bu enerji, atomların en dıştaki elektronlarının bağlanma enerjisinden büyükse, elektronlar atomdan koparılır ve fotoelektronlar olarak adlandırılır. 19. Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini etkileyen faktörlerin neler olduğunu açıklayınız.


 20. Cevap: Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini etkileyen faktörler şunlardır: * Gelen fotonun frekansı * Yüzeyin eşik frekansı * Yüzeyin çalışma fonksiyonu Açıklama:

  Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi, gelen fotonun frekansından ve yüzeyin eşik frekansı ile çalışma fonksiyonundan etkilenir. Gelen fotonun frekansı arttıkça fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi de artar. Yüzeyin eşik frekansı ve çalışma fonksiyonu sabit olduğunda, fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi endast gelen fotonun frekansına bağlıdır. 21. Işığın dalga modelini destekleyen bir deneysel olay nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Fotoelektrik olayı Açıklama:

  Fotoelektrik olayında, ışığın sadece belirli bir frekans eşiğinin üzerindeki fotonlar yüzeyden elektron sökebilir. Bu gözlem, ışığın dalga modelinin tahmin ettiği gibi sürekli bir enerji akışı olarak davranamazsa açıklanamaz. 23. Compton saçılması ve fotoelektrik olayın benzerlikleri nelerdir?


 24. Cevap: * Her ikisi de ışığın tanecikli doğasını gösterir. * Her ikisinde de elektronlar enerji kazanır. * Her ikisi de klasik yaklaşımlarla açıklanamaz. Açıklama:

  Compton saçılması ve fotoelektrik olay, ışığın parçacık benzeri özelliklerini ortaya koyan benzersiz olaylardır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Fotoelektrik olayında elektronların maksimum kinetik enerjisi, gelen fotonun frekansına doğru orantılıdır.
  (.....) Fotoelektrik olayında eşik frekans, metale bağlıdır.
  (.....) Fotoelektrik olayında maksimum kinetik enerji, kesme potansiyeli ile doğru orantılıdır.
  (.....) Fotoelektrik olayında düşük eşik enerjili metaller, yüksek eşik enerjili metallerden daha fazla elektron söker.
  (.....) Fotoelektrik olayında farklı metallerin eşik dalga boyları aynıdır.
  (.....) Bir metale iki farklı dalga boylu ışık düşürüldüğünde, daha büyük dalga boylu ışık daha fazla elektron söker.
  (.....) Fotoelektrik olayında ışık şiddetinin artması, maksimum kinetik enerjiyi değiştirir.
  (.....) Fotoelektrik olayında kesme potansiyeli, fotonların enerjisi ile doğru orantılıdır.
  (.....) Fotoelektrik olayında anot levhasının yüzey alanının artması, maksimum akımı azaltır.
  (.....) Fotoelektrik olayında akımın potansiyel farka göre değişimi doğrusal bir grafik oluşturur.

 26. Cevap: 1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. Y, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ( ) Özdeş fotosellerin katot yüzeylerine tek renkli K ve L ışınları düşürülürse, devredeki akımın gerilime göre değişimi grafikte gösterildiği gibidir. Buna göre K ve L ışınlarının enerjilerini karşılaştırınız.
  2. ( ) Fotoelektrik olayının günlük hayattaki uygulamalarından biri fotoselli musluklardır.
  3. ( ) Katodunda 4,7 eV eşik enerjili bakır metalinin kullanıldığı bir fotosele düşürülen m dalga boylu bir ışık demeti, anoda ulaşan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini 3,3 eV yapmaktadır. Buna göre fotonların m dalga boyu kaç Å'dır?
  4. ( ) Compton olayında fotonlar, elektronlarla çarpışırlar ve enerjilerinin bir kısmını elektronlara aktarırlar.
  5. ( ) De Broglie dalga boyu, sadece parçacıklar için geçerlidir.
  6. ( ) Compton olayı, ışığın tanecik doğası için bir kanıttır.
  7. ( ) Özdeş fotosellere düşürülen K, L ve M ışınlarının fotosellerin katotundan söktüğü fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri EK, EL ve EM arasında EK > EL > EM ilişkisi vardır.
  8. ( ) Fotoelektrik olayında, elektronun maksimum kinetik enerjisi, düşen ışığın şiddetiyle orantılıdır.
  9. ( ) Compton olayı, ışığın dalga doğası için bir kanıttır.
  10. ( ) Güneş gözlüklerinin camları, morötesi ışınların önemli bir kısmını soğurarak bu ışınların göze ulaşmasını engeller.

 28. Cevap: 1. K > L 2. Doğru 3. 5420 Å 4. Doğru 5. Yanlış 6. Doğru 7. Doğru 8. Yanlış 9. Yanlış 10. Doğru Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) Direnç
  b) Diyot
  c) Transformatör
  d) LED
  e) Fotovoltaik pil
  1) Işık yayma
  2) Elektrik akımını düzenleme
  3) Elektrik akımını bir yönde geçirme
  4) Elektrik voltajını değiştirme
  5) Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürme

 30. Cevap: a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) 5 Açıklama:

  Dirençler elektrik akımını düzenler, diyotlar elektrik akımını bir yönde geçirir, transformatörler elektrik voltajını değiştirir, LED'ler ışık yayar ve fotovoltaik piller güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca Lise 12.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Hidrofonların gelişimindeki ilk aşamayı anlamayı sağlar.

Hidrofonların su altı seslerini nasıl tespit ettiğini anlamayı sağlar.

Öğrenci, nanoteknolojinin çeşitli kullanım alanlarını anlayacaktır.

Öğrenci, nanobilim ile fizik bilimi arasındaki ilişkiyi kavrayacaktır.

* Michelson-Morley deneyinin sonuçlarını anlamak * Esir fikrinin geçersiz olduğunu kavramak

* Özel görelilik teorisinin temel ilkelerini kavramak * Mutlak referans sistemlerinin göreliliğinin farkına varmak

Öğrenciler, siyah cisim ışımasının özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Wien Kayma Yasası'nın matematiksel ifadesini anlayabilecektir.

Öğrenciler, fotoelektrik olayının temel tanımını anlayabilecektir.

Öğrenciler, fotoelektronların maksimum kinetik enerjisini etkileyen faktörleri anlayabilecektir.

Işığın dalga doğasının kanıtını anlar.

Işığın ikili doğasını kavrar.

* Fotoelektrik olayın temel ilkelerini anlamak * Maksimum kinetik enerji, kesme potansiyeli ve eşik enerji arasındaki ilişkiyi kavramak * Fotoelektrik grafiği yorumlayabilmek

* Fotoelektrik olayını ve Compton saçılmasını açıklamak. * Işığın tanecik ve dalga doğasını anlamak. * Fotoelektrik olayının ve Compton saçılmasının günlük hayattaki uygulamalarını kavramak. * Maddenin hem tanecik hem dalga doğasını kavramak. * Fotoelektrik olayı ve Compton saçılması arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek.

Öğrenciler yarı iletken malzemelerden yapılmış yaygın devre elemanlarının işlevlerini bilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri