Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hinduizm'de Tenasüh İnancını Açıklayınız. Hinduizm'in kutsal kitabının adı nedir?


 2. Cevap: Vedalar Açıklama:

  Vedalar, Hinduizm'in en eski ve kutsal metinleridir, insanlık tarihinin bize kadar gelen en eski dinî metinleri olarak kabul edilirler. 3. Hinduizm'in temel ibadet yerinin adı nedir?


 4. Cevap: Mandır Açıklama:

  Mandır, Hinduların ibadet ettikleri ve tanrıların ikamet yerleri olarak kabul edilen mabetlere verilen isimdir. 5. Taoizm'in kutsal metni nedir?


 6. Cevap: Tao Te Ching Açıklama:

  Taoizm'in kutsal metni, Lao Tzu'ya atfedilen Tao Te Ching'dir. 7. Taoizm'in temel inançları nelerdir?


 8. Cevap: * Tao'nun var olan her şeyin kaynağı olduğuna inanç * Wu wei ilkesine inanç (eylemsizlik) * Zıtlıkların aslında birbirine özdeş olduğu inancı Açıklama:

  Taoizm, Tao'nun yaratıcı gücün kaynağı, wu wei'nin ise ideal yaşam yolu olduğu ve zıtlıkların aslında bir bütünün parçaları olduğu inançlarına dayanır. 9. İslam'ın zenginliğe bakış açısını açıklayınız.


 10. Cevap: İslam, zenginliği bir imtihan aracı olarak görür ve zenginlerin mallarını infak etmelerini, cömertlik göstermelerini ve israf etmekten kaçınmalarını teşvik eder. Zenginlik, üstünlüğün bir göstergesi olarak değil, erdemli davranışlara göre değerlendirilir. Açıklama:

  İslam, zenginliğin paylaşılması ve sosyal adaletin sağlanması gerektiğini vurgular. 11. İşçi ve işveren arasındaki hak ve sorumlulukları listeleyiniz.


 12. Cevap: * İşçinin Hakları: Ücretin zamanında ödenmesi, güvenli çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi. * İşçinin Sorumlulukları: İşin gereği gibi yapılması, dürüstlük, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma. * İşverenin Hakları: İşin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması, iş disiplini. * İşverenin Sorumlulukları: Ücretin ödenmesi, güvenli çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması. Açıklama:

  İşçi ve işveren hak ve sorumluluklarının yerine getirilmesi, çalışma ortamında adaletin sağlanması ve iş barışının korunması için önemlidir. 13. İslam'da haram kılınan temel değerleri üç tane örnekle veriniz.


 14. Cevap: Akıl, can, nesil Açıklama:

  Akıl, kişinin sağlıklı düşünmesini ve doğru kararlar almasını sağlayan bir değerdir. Can, kişinin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan değerdir. Nesil, toplumun geleceğini temsil eden değerdir. 15. Haram bir maddeyle ilgili suç işleyen kişilerin günah derecelerini açıklayınız.


 16. Cevap: Maddeyi kullanan, üreten, taşıyan, aracılığını yapan ve sunan kişiler aynı günaha girer. Açıklama:

  Haram bir maddeyle ilgili suç işleyen kişiler, suçun ağırlığına göre farklı derecelerde günah işlemiş olurlar. 17. En'âm suresi 151. ayette "şirk" kavramını açıklayınız.


 18. Cevap: Allah'a (c.c.) ortak koşmak Açıklama:

  Şirk, Allah'tan (c.c.) başka herhangi bir varlığa veya nesneye ibadet etmek veya Allah'a (c.c.) ortak koşmaktır. Allah (c.c.), şirki en büyük günah olarak kabul etmiştir. 19. En'âm suresi 152. ayette geçen "aklı kullanmak" ifadesi neyi ifade etmektedir?


 20. Cevap: Düşünmek ve hakikati aramak Açıklama:

  Aklı kullanmak, düşünmek, doğru ile yanlışı ayırt etmek ve Allah'ın (c.c.) emirlerini kavramaktır. İslam dini, aklı kullanmayı ve düşünmeyi teşvik etmektedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Zenginler daha zengin, fakirler daha da fakir olmalıdır.
  2. (.....) İslam, cimriliği övmektedir.
  3. (.....) İslam, yoksulu gözetmeyi tavsiye etmez.
  4. (.....) İslam, helal kazanç elde etmeyi teşvik etmez.
  5. (.....) İslam, israfı yasaklar.
  6. (.....) İslam'da fakirliğin hiçbir önemi yoktur.
  7. (.....) İslam'da mülkiyet hakkı yoktur.
  8. (.....) İslam'da borcunu ödemek önemli değildir.
  9. (.....) İşveren, işçinin sağlığı ve güvenliğine önem vermemelidir.
  10. (.....) İşçi, işini layıkıyla yapmalıdır.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  İslam, fakirliğe karşıdır ve sosyal adaleti esas alır. Zenginlerin cimriliğini eleştirir, yoksulların gözetilmesini ve helal kazanç elde edilmesini tavsiye eder. Ayrıca israfı yasaklar ve mülkiyet hakkına önem verir. İşverenlerin işçinin sağlığı ve güvenliğine önem vermesi ve işçinin de işini layıkıyla yapması gerekir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Helal gıda, Müslümanların sağlıklı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmeleri için önemlidir.
  (.....) 2. Haram gıdaların başında domuz eti gelir.
  (.....) 3. Akıllı hayvanlar kesilmeden ölürse yenebilir.
  (.....) 4. Alkollü içkiler helal kabul edilir.
  (.....) 5. Şüpheli şeylerden sakınmak gerekmez.
  (.....) 6. Eti yenen hayvanlar pis yemlerle beslenebilir.
  (.....) 7. Ehli kitabın kestikleri yenilemez.
  (.....) 8. Kesim sırasında Allah'ın (c.c.) adının anılması şart değildir.
  (.....) 9. Kümes hayvanlarının kuru yolla tüyünün yolunması caizdir.
  (.....) 10. Gıda maddelerindeki katkı maddeleri sağlık açısından zararlı olabilir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Rahipler
  2. Hükümdar sülalesi ve savaşçılar
  3. Tüccar, esnaf ve çiftçi
  4. İşçiler
  5. Kast dışı bırakılanlar
  a. Brahmanlar
  b. Kşatriyalar
  c. Vaisyalar
  d. Sudralar
  e. Paryalar

 26. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
  1. Ahiret
  2. Dinlerde Çevre Bilinci
  3. Dinlerin Benzer Özellikleri
  4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  5. Kutsal Kitap
  6. Peygamberlik
  7. Tanrı
  8. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış

Ayrıca Lise 12.sınıf DKAB dersi 2.döne sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hinduizm'in kutsal kitabının adını öğrenir.

Öğrenciler, Hinduizm'in temel ibadet yerinin adını öğrenir.

Öğrenciler Taoizm'in kutsal metninin adını öğrenirler.

Öğrenciler Taoizm'in temel inançlarını anlarlar.

Öğrenciler, İslam'ın zenginliğe bakış açısını anlar ve insanların nasıl adil bir şekilde yaşayabileceklerini kavrar.

Öğrenciler, işçi ve işveren arasındaki hak ve sorumlulukları kavrar ve adil çalışma ilişkilerinin önemini anlar.

İslam'da korunan temel değerleri tanımak.

Haram maddelerle ilgili suçların dinî sonuçlarını anlamak.

Öğrenciler, şirk kavramının anlamını ve önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, aklın önemini ve İslam dininin aklı kullanmaya verdiği değeri fark edeceklerdir.

* Zenginlik ve fakirliğe dair İslam'ın bakış açısını anlamak * İslam'ın cimriliğe ve israfa karşı tutumunu kavramak * Mülkiyet hakkının önemini anlamak * İşçi ve işveren haklarını ve sorumluluklarını bilmek

* Helal ve haram gıdaların tanımını yapma. * Haram kılınan hayvanları ve hayvansal gıdaları bilme. * Helal ve haram gıdalarla ilgili temel ölçütleri öğrenme. * Gıda üretimi konusunda ortaya çıkan yeni meselelerin bilincine varma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri