Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerle çevre sorunlarıyla mücadelede daha az etkili performans gösteren ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerin nedenleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Ekonominin çevre koruma önlemlerine öncelik vermemesi
  B) Nitelikli işgücünün yetersizliği
  C) Kamuoyunda çevre bilincine sahip bireylerin az olması
  D) Doğal kaynakların bolluğu
  E) Teknolojik imkânların kısıtlı olması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ekonomik olarak az gelişmiş ülkeler genellikle ekonomik kalkınmaya öncelik vermekte ve çevre koruma önlemlerine daha az kaynak ayırmaktadır. 3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi karbon salınımını azaltmak için "Karbon Bütçesi" politikasını uygulamıştır?

  A) ABD    B) İngiltere    C) Çin    D) Polonya    E) Cezayir    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Aşağıdaki ülkelerden hangisi karbon salınımını azaltmak için "Karbon Bütçesi" politikasını uygulamıştır? A) ABD B) İngiltere C) Çin D) Polonya E) Cezayir Cevap: B ülkelerden hangisi karbon salınımını azaltmak için "Karbon Bütçesi" politikasını uygulamıştır? A) ABD B) İngiltere C) Çin D) Polonya E) Cezayir Cevap: B 5. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması
  B) Dünya mirasının ticari amaçlarla kullanılmasını düzenlemek
  C) Ulusal sınır ötesi alanlarda mirasın yönetimini paylaşmak
  D) Ortak mirasın askeri amaçlarla kullanılmasını önlemek
  E) Tehlike altındaki miras alanlarını belirleyerek koruma altına almak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sözleşmenin ana hedefi, evrensel değer taşıyan kültürel ve doğal alanları korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 7. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen alanları tehdit eden unsurlardan biri DEĞİLDİR?

  A) Yasa dışı avcılık    B) Savaşlar            
  C) İklim değişikliği    D) Kentsel gelişme     
  E) Küresel ısınma                              

 8. Cevap: E Açıklama:

  Küresel ısınma, UNESCO Dünya Mirası alanlarını tehdit eden faktörler arasında yer almaz. 9. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülke hangisidir?

  A) Türkiye    B) Romanya    C) Rusya    D) Gürcistan    E) Ukrayna    

 10. Cevap: E Açıklama:

  Ukrayna, Karadeniz'e kıyısı olmayan tek ülkedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir adanın bölgesel etki alanına sahip olmasına neden olabilir?

  A) Yüksek dağlık arazi
  B) Büyük nehirlerin bulunması
  C) Gelişmiş bir ekonomiye sahip olması
  D) Çok sayıda doğal limana sahip olması
  E) Sadece A seçenekleri

 12. Cevap: D Açıklama:

  Adaların bölgesel etki alanına sahip olmasında çok sayıda doğal limana sahip olmak, ticaret ve ulaşım için stratejik bir avantaj sağlar. 13. Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki hangi komşu ülke ile ilişkileri siyasi nedenlerden dolayı yeterince gelişmemiştir?

  A) Azerbaycan    B) Gürcistan    C) Ermenistan    D) Rusya    E) İran    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Ermeni Soykırımı iddiaları nedeniyle yeterince gelişmemiştir. 15. Orta Doğu bölgesinde petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan hangi ülke, bu kaynakları Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine pazarlamaktadır?

  A) İran                         B) Suudi Arabistan             
  C) Birleşik Arap Emirlikleri    D) Azerbaycan                  
  E) Irak                                                        

 16. Cevap: D Açıklama:

  Azerbaycan, Hazar Denizi kıyılarından çıkarılan petrol ve doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine pazarlamaktadır. 17. Türkiye'nin Balkanlar ile kurduğu jeopolitik ilişkinin temeli nedir?

  A) Ortak tarihî ve kültürel değerler
  B) Ekonomik iş birliği
  C) Siyasi ittifaklar
  D) Coğrafi yakınlık
  E) Askeri güç

 18. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye ve Balkan ülkeleri, yüzyıllarca süren Osmanlı egemenliği altında ortak bir tarihî ve kültürel geçmiş paylaşmışlardır. 19. TÜRKSOY'un Türk kültürünün geleceğine yaptığı katkılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk halklarının kültürel çeşitliliğini teşvik etmek
  B) Türk dünyasının UNESCO'su olarak tanınmak
  C) Türk dili ve edebiyatının yaygınlaştırılmasında rol almak
  D) Nevruz kutlamalarının dünya çapında tanınmasını sağlamak
  E) Türkistan'ın uluslararası alanda tanıtımını yapmak

 20. Cevap: D Açıklama:

  TÜRKSOY, Türk halkları arasında Nevruz kutlamalarının yaygınlaştırılması ve uluslararası alanda tanınması için çalışmaktadır. 21. İGE sıralamasında yüksek yer alan ülkelerin bu seviyeye ulaşmasında etkili bir faktör hangisidir?

  A) Doğal kaynak zenginliği      B) Nüfus artış hızı            
  C) İnovasyon                    D) Tarımın ekonomiye katkısı   
  E) Turizm gelirleri                                            

 22. Cevap: C Açıklama:

  İnovasyon, ülkelerin yüksek yaşam standartlarına ulaşmasında önemli bir role sahiptir. 23. Türkiye'nin İGE değerinin artırılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okuryazarlık oranının azaltılması
  B) Teknolojik yatırımların desteklenmesi
  C) Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması
  D) Tarım arazilerinin sanayiye dönüştürülmesi
  E) Sağlık harcamalarının azaltılması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik yatırımlar, eğitim seviyesini yükseltir ve ekonomik büyümeyi destekleyerek İGE değerini artırır. 25. Güney Afrika Cumhuriyeti hangi kıtada yer almaktadır?

  A) Asya             B) Avrupa          
  C) Afrika           D) Kuzey Amerika   
  E) Güney Amerika                       

 26. Cevap: C Açıklama:

  Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde yer almaktadır. 27. 1961 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ismi hangi isimden değiştirilmiştir?

  A) Güney Afrika Birliği    B) Cape Bölgesi           
  C) Hollanda Cumhuriyeti    D) Birleşik Krallık       
  E) İngiliz Afrika                                    

 28. Cevap: A Açıklama:

  1910 yılında Güney Afrika Birliği olarak kurulan ülkenin ismi 1961 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. 29. Sınıraşan sularda yaşanan çatışmaların temel nedeni hangisidir?

  A) Siyasi anlaşmazlıklar
  B) Suyun kullanımı ve kullanım hakları
  C) Ekonomik farklılıklar
  D) Hukuksal boşluklar
  E) İklim değişikliği

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sınıraşan sularda yaşanan çatışmaların ana nedeni, ilgili tarafların suyun kullanımı ve kullanım hakları konusundaki görüş farklılıklarıdır. 31. Aşağıdakilerden hangisi sınıraşan sular hakkında uygulanan hukuki görüşlerden biri değildir?

  A) Mutlak Egemenlik Görüşü      B) Doğal Bütünlük Görüşü       
  C) Kullanmada Öncelik Görüşü    D) Sürdürülebilirlik Görüşü    
  E) Yararlı Kullanım Görüşü                                     

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sürdürülebilirlik Görüşü, sınıraşan sular hakkında uygulanan hukuki görüşlerden biri değildir. Bu görüş, kaynakların gelecek nesiller için de korunarak kullanılmasına odaklanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca Lise 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Çevre sorunlarının çözümünde ekonomik faktörlerin rolünü anlar.

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

Ülkelerin coğrafi konumlarının belirlenmesi

Ülkelerin coğrafi konumlarının küresel ve bölgesel etki alanlarına etkisi

Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki komşularını ve ilişkilerini anlama.

Türkiye'nin Orta Doğu bölgesindeki ekonomik ilişkilerini anlama.

Coğrafi konumun jeopolitik ilişkileri nasıl etkilediğini anlama

Uluslararası kuruluşların kültürel iş birliğine katkılarını değerlendirme

Gelişmişlik seviyelerini belirleyen faktörleri anlamak.

Kalkınma süreçlerindeki etkili unsurları belirlemek.

Coğrafi konumları tanıma

Tarihi olayları hatırlama

Coğrafyanın temel kavramlarının anlaşılması

Sınıraşan suların yönetimine ilişkin uluslararası hukuki çerçevelerin anlaşılmasıSoru 1

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.