Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumun jeopolitik etkileri nelerdir?


 2. Cevap: Türkiye'nin coğrafi konumu, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ve Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birleştiren bir köprü görevi görmesi nedeniyle jeopolitik açıdan önemlidir. Bu konum, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden biri olarak nitelendirilmesine katkı sağlar. Açıklama:

  Türkiye'nin jeopolitik önemi, uluslararası alanda birçok ekonomik, askeri ve siyasi örgüte üye olması ve bölgesindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerde aktif rol alma potansiyeline sahip olması gibi faktörlerle de desteklenir. 3. Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde oynadığı rol nedir?


 4. Cevap: Türkiye, Orta Doğu'da bölgesel istikrarı sağlamak, insani yardımlarda bulunmak ve terör örgütlerine karşı mücadele etmek gibi roller üstlenmektedir. Açıklama:

  Türkiye, Orta Doğu ülkeleriyle iş birliği yaparak, sosyal, ekonomik ve siyasi sorunların çözümüne katkıda bulunmaktadır. 5. Etiyopya'nın ithalat kalemlerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: * Mineral yakıtlar * Makineler * Çeşitli metaller ve metalden ürünler Açıklama:

  Etiyopya, sanayi sektörünün gelişmemiş olması nedeniyle ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin çoğunu ithal etmektedir. En çok ithal edilen ürünler arasında mineral yakıtlar, makineler ve çeşitli metaller ve metalden ürünler yer almaktadır. 7. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan bir ülkenin ekonomik kalkınması için doğal kaynaklara sahip olmanın yeterli olup olmadığını açıklayınız.


 8. Cevap: Hayır, yeterli değildir. Açıklama:

  Doğal kaynaklar ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynasa da tek başına yeterli değildir. Nitelikli iş gücü, sermaye, teknoloji ve uygun bir ekonomik politika gibi diğer faktörler de kalkınma için gereklidir. 9. Treasure Adası Eko-Şehri'nde planlanan sürdürülebilirlik unsurlarından üçünü belirtiniz.


 10. Cevap: * Su arıtma * Rüzgâr enerjisi * Akıllı yerleşim alanı Açıklama:

  Treasure Adası Eko-Şehri, çevreye duyarlı yaşam tarzlarını desteklemek için sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır. 11. Tarihî süreçte geçimlerini avcılık ve toplayıcılık ile sağlayan insanların ekonomik faaliyet alanları zamanla nasıl çeşitlenmiştir?


 12. Cevap: Sanayi Devrimi sonrası yeni sektörler ve meslekler ortaya çıkmış, üretilen ürünlerin taşınması kolaylaşmış ve ekonomi küresel boyut kazanmıştır. Açıklama:

  Ekonomik faaliyetler yerel pazarlarla sınırlı iken, ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesiyle ürünler daha uzak mesafelere taşınabilir hâle gelmiştir. 13. Hizmet sektörünün alt kollarından birini örnek veriniz.


 14. Cevap: Eğitim Hizmetleri Açıklama:

  Hizmet sektörü, insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlayan faaliyetleri kapsar ve eğitim hizmetleri de bunlardan biridir. 15. Türkiye'nin turizm gelirinde 2020 ve 2021 yılları arasında ne gibi bir değişme yaşanmıştır?


 16. Cevap: Türkiye'nin turizm geliri 2020 yılında 12,1 milyar dolar iken, 2021 yılında 24,5 milyar dolara yükselmiştir. Açıklama:

  Bu değişiklik, Türkiye'nin turizm sektöründe kaydettiği ilerlemenin bir göstergesidir. 17. Bölgesel ticaret anlaşması nedir?


 18. Cevap: Aynı coğrafi bölgede yer alan ülkeler arasında serbest ticaretin desteklendiği, gümrük vergilerinin azaltıldığı veya kaldırıldığı ekonomik iş birliği anlaşmalarıdır. Açıklama:

  Bölgesel ticaret anlaşmaları, üye ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmayı ve bölgesel ekonomik bütünleşmeyi desteklemeyi amaçlar. 19. Türkiye'de iç ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 20. Cevap: * Nüfus artışı * Bölgeler arası farklılıklar ve iş birlikleri * Pazarlama ve reklam kampanyaları * İletişim araçlarındaki gelişmeler * Hazır ürünlere olan talebin artması Açıklama:

  Bu faktörler tüketimi artırmış ve iç ticareti canlandırmıştır. 21. Türkiye'nin turizm potansiyelini artıran coğrafi unsurları üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: Dört mevsimin belirgin yaşanması, güneşli gün sayısının fazla olması, kış sporları için uygun dağlık alanların bulunması. Açıklama:

  Türkiye'nin coğrafi konumu, kıyı turizmi, kış turizmi ve diğer turizm türleri için uygun koşullar yaratmaktadır. 23. Türkiye'nin kıyı turizmi açısından öne çıkan koylar üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: - Ölüdeniz - İztuzu Plajı - Kaputaş Plajı Açıklama:

  Bu koylar, güzel kumları, berrak suları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önde gelen kıyı turizmi alanlarıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye'nin kıyı uzunluğu 8.333 km'dir.
  2. (.....) Türkiye'de kıyı turizmi sadece güney kıyılarında gelişmiştir.
  3. (.....) Kruvaziyer turizmi için Türkiye'de tercih edilen alanlar arasında İstanbul ve İzmir yoktur.
  4. (.....) Türkiye'deki akarsuların bazıları su sporları için uygundur.
  5. (.....) Nemrut Dağı, kış turizmi amaçlı ziyaret edilen bir dağdır.
  6. (.....) Türkiye'de yaylalar sadece hayvancılık amaçlı kullanılır.
  7. (.....) Türkiye'de ormanlar turistlerin ilgisini çekmez.
  8. (.....) Peribacaları volkanik tüf örtülerinin aşınmasıyla oluşur.
  9. (.....) Türkiye'de turizm amaçlı kullanılan mağara sayısı 40 binden fazladır.
  10. (.....) Türkiye'de av turizmi sadece kuş avcılığıyla sınırlıdır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerleri eşleştirin:

  Önermeler:
  a) İstanbul
  b) Konya
  c) Antalya
  d) Trabzon
  e) Çanakkale
  f) Ayasofya Camii
  g) Horon
  h) Konyaaltı Plajı
  ı) Sema Töreni ve Mevlana Müzesi
  j) Şehitler Abidesi

 28. Cevap: 1. a) Ayasofya Camii 2. b) Sema Töreni ve Mevlana Müzesi 3. c) Konyaaltı Plajı 4. d) Horon 5. e) Şehitler Abidesi Açıklama:

  Bu eşleştirme, şehirlerin en bilinen ve onları temsil eden doğal ve kültürel değerlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz

  1. Yakın çevrede yaşanan şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini yorumlama yeteneği bir ____ olarak değerlendirilir.
  2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisi, toplumsal etkileri açısından _____ yorumlanabilir.
  3. Gezi-gözlem, _____ bir çalışma yöntemidir.
  4. Arazi çalışmasında, yerleşmenin _____ özelliklerini incelemek önemlidir.
  5. Araştırma yapılan yerleşmedeki insanların özellikleri, ____ yönünden gözlemlenebilir.
  6. Kamu hizmetlerinin yeterliliği, ____ gözlemi ile değerlendirilebilir.
  7. Yerleşme sakinlerine yönelik ____ ile yaşanan sorunlar ve göç nedenleri belirlenebilir.
  8. Araştırma esnasında alınması gereken _____ önlemleri belirlemek gerekir.
  9. Gelecekte şehir ve ekonomi arasındaki ilişki ____ olması beklenmektedir.
  10. Dünya nüfusunun 2100 yılında _____ milyara ulaşacağı öngörülmektedir.

 30. Cevap: 1. Alan Becerisi 2. Toplumsal etkiler 3. Coğrafi Gözlem Becerisi 4. Mekansal 5. Sosyal ve kültürel 6. Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi 7. Görüşmeler 8. Sağlık ve güvenlik 9. Karmaşık 10. 10,9 Açıklama:

  Bu çalışma, öğrencilerin yakın çevresindeki şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gezi-gözlem yöntemi kullanılarak yapılan arazi çalışmasında, yerleşmenin mekânsal özellikleri, insanların sosyal ve kültürel özellikleri, kamu hizmetlerinin yeterliliği ve sakinlerin görüşleri gözlemlenmiştir. Gelecekte şehir ve ekonomi arasındaki ilişkinin daha da karmaşık hale gelmesi ve dünya nüfusunun önemli ölçüde artması beklenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin değişen dünyada şehirlerin ve ekonomilerin etkileşimlerini anlaması büyük önem taşımaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELECEĞİ
  1. TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
  2. TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ

Ayrıca Lise 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Coğrafi konumun jeopolitik etkilerini anlama

Öğrenciler, Türkiye'nin Orta Doğu bölgesindeki rolünün önemini kavrayacaklardır. Türkiye'nin Orta

Öğrenciler, Etiyopya ekonomisinin ithalata bağımlı olduğunu ve özellikle mineral yakıtlar, makineler ve metaller gibi temel ihtiyaçları yurt dışından temin ettiğini kavrarlar.

Doğal kaynakların ekonomik kalkınmadaki rolünün önemini ve sınırlamalarını anlamak.

* Öğrenciler, sürdürülebilir şehirlerin özelliklerini anlayabilir.

Tarihî süreçte ekonomik faaliyet alanlarının çeşitlenmesi ve küreselleşmenin ekonomik yapı üzerindeki etkilerini kavramak.

Hizmet sektörünün geniş kapsamını ve alt kollarını anlama.

Öğrenciler, Türkiye'nin turizm sektörünün büyüklüğünü ve son yıllardaki gelişimini anlayacaklardır.

Öğrenciler, bölgesel ticaret anlaşmalarının tanımını ve amacını anlarlar.

Türkiye'de iç ticaretin gelişimine katkıda bulunan faktörleri belirler.

Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin turizm potansiyeline katkısını anlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin önemli kıyı turizm koylarını ve bunların özelliklerini öğrenirler.

* Türkiye'nin turizm varlıkları ve türleri hakkında bilgi edinmek * Türkiye'deki turizm potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmak * Türkiye'nin farklı bölgelerindeki turizm alanlarını öğrenmek * Turizm faaliyetlerinin çevresel ve sosyoekonomik etkilerini anlamak

* Şehirlerin önemli doğal ve kültürel değerlerini tanıma * Şehirlerin kimliklerini şekillendiren değerleri anlama

12.2.2 Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.