Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangi politika SSCB'nin dağılma sürecini hızlandırmıştır?

  A) Perestroyka              B) Glasnost                
  C) COMECON                  D) Helsinki Deklarasyonu   
  E) Baltık devrimleri                                   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Glasnost ve perestroyka politikaları, SSCB'nin dağılma sürecini hızlandırmıştır. Helsinki Deklarasyonu ise Doğu Avrupa'da demokratikleşme sürecinin başlangıcına işaret etmiştir. 3. Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki iş birliği hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

  A) Kültür ve sanat
  B) Enerji, sanayi ve teknoloji
  C) Savunma ve güvenlik
  D) Tarım ve hayvancılık
  E) Turizm ve eğlence

 4. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile enerji, sanayi, bankacılık, teknoloji gibi alanlarda geniş çaplı iş birliği yapmaktadır. Diğer seçenekler ise iş birliği yapılan alanlar olmakla birlikte ana odak noktası değildir. 5. Bosna Savaşı'nda BM'nin aldığı bir karar hangisidir?

  A) Boşnaklara silah ambargosu uygulanması
  B) Sırp saldırılarını engellemek için müdahale edilmesi
  C) Bosna-Hersek'te güvenlik bölgeleri oluşturulması
  D) BM Güvenlik Konseyi'nin soruşturma başlatması
  E) Boşnakların kendi bölgelerinde kalmalarını şart koşan yardımlar yapılmasına karar verilmesi

 6. Cevap: A Açıklama:

  Paragraf 6'da "Boşnaklara silah ambargosu uygulanmıştır." ifadesi geçmektedir. 7. Kopenhag Kriterleri'nde yer alan ekonomik kriterlerden biri hangisidir?

  A) Hukuka bağlılık
  B) Ekonomik istikrar
  C) Demokrasinin kurumsallaşması
  D) Temel hak ve özgürlüklerin sağlanması
  E) Avrupa devleti olma

 8. Cevap: B Açıklama:

  Paragraf 10'da "Kopenhag Kriterleri ekonomik kriterler 3 başlıkta toplanmaktadır: 1. Uyum Kriterleri 2. Siyasi Kriterler 3. Ekonomik Kriterler" ifadesi yer almaktadır. 9. İsrail'in 1982'de işgal ettiği bölge hangisidir?

  A) Batı Şeria         B) Güney Lübnan      
  C) Golan Tepeleri     D) Gazze Şeridi      
  E) Sina Yarımadası                         

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İsrail'in 1982'de Güney Lübnan'ı işgal ettiği belirtilmektedir. 11. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin benimsediği dış politika yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Müdahaleci ve saldırgan      B) İstikrarlı ve barışçıl      
  C) Çekingen ve geri çekilmiş    D) Çok taraflı ve diplomatik   
  E) Ekonomik ve ticari                                          

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası "Ya bizimlesiniz ya karşımızdasın." şeklindeki müdahaleci ve saldırgan bir dış politika benimsediği belirtilmektedir. 13. Küreselleşme sürecinde eğlence kültürü içerisinde yer alan müziğin dönüşümünde etkili olan sosyal kimlik nedir?

  A) Pop    B) Rock    C) Hip hop    D) Arabesk    E) Klasik    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hip hop kültürü, kültürel altyapısını 1970'lerde tamamlamış ve sosyal muhalefet aracı olarak gelişmiştir. 15. Arap Baharı'nın ortaya çıkışına neden olan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bölge ülkelerindeki yolsuzluk ve yoksulluk
  B) ABD'nin bölgedeki askeri müdahaleleri
  C) İsrail'in Filistin topraklarını işgali
  D) İran'ın nükleer programı
  E) Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'ya yaptırımları

 16. Cevap: A Açıklama:

  Arap Baharı'nın temel nedenleri arasında bölge ülkelerindeki ekonomik eşitsizlikler, siyasi baskılar ve yolsuzluk yer almaktadır. 17. Genel Ağ'ın olumsuz yanlarından biri hangisidir?

  A) Küresel terör eylemlerini kolaylaştırması
  B) Yeni iş imkanları yaratması
  C) Kültürel çeşitliliği artırması
  D) Bilimsel araştırmaları hızlandırması
  E) Farklı düşüncelere ulaşılmasını sağlaması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Genel Ağ, suçluların iletişim kurmasına ve terörist grupların propaganda yapmasına olanak tanıyarak teröre zemin hazırlayabilir. 19. Endüstriyel üretimin kapitalizm üzerindeki etkisi nedir?

  A) Kapitalizmi ortadan kaldırmıştır.
  B) Kapitalizmin gelişimine katkıda bulunmuştur.
  C) Kapitalizmi yavaşlatmıştır.
  D) Kapitalizmi sosyalizmle birleştirmiştir.
  E) Kapitalizmin eşitsizliği artırmasına neden olmuştur.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Endüstriyel üretim, kâr artışına ve küreselleşmeye yol açarak kapitalizmin gelişmesine zemin hazırlamıştır. 21. Türkiye'nin Kafkasya politikasının iki önceliği nedir?

  A) Bölge ülkelerinin bağımsızlığını desteklemek ve Hazar Havzası enerji kaynaklarından yararlanmak
  B) Bölge ülkelerinde istikrarı sağlamak ve Rusya'nın etkisini kırmak
  C) Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmayı çözmek ve bölgeyi barışçıl yollarla birleştirmek
  D) Hazar Denizi'ni Türkiye'nin bir iç denizi haline getirmek ve bölgede askeri üstler kurmak
  E) Bölge ülkelerini NATO'ya dahil etmek ve ABD'nin çıkarlarını desteklemek

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Türkiye'nin Kafkasya politikasının iki önceliğinin "bölge ülkelerinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemek" ve "Hazar Havzası enerji kaynaklarının üretim ve taşınmasında rol almak" olduğu belirtilmektedir. 23. Türkiye'nin Balkanlardaki "sıfır sorun" politikası hangi fikre dayanmaktadır?

  A) Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak birden fazla bölgede etkin bir aktör olması gerektiği fikrine
  B) Bölgedeki tüm sorunların derhal çözülebileceği fikrine
  C) Türkiye'nin Balkanlarda askeri üstler kurması gerektiği fikrine
  D) Balkan ülkelerinin Türkiye'ye ekonomik ve siyasi olarak bağımlı olması gerektiği fikrine
  E) Türkiye'nin Balkan ülkelerinin içişlerine müdahale etmesi gerektiği fikrine

 24. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Türkiye'nin "sıfır sorun" politikasının, "Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak birden fazla bölgede etkin bir aktör olması fikrine" dayandığı belirtilmektedir. 25. Irak'ın işgaline gerekçe olarak ABD gösterdiği nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Irak'ın El Kaide ile iş birliği
  B) Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olması
  C) Irak'ın Türkiye'yi tehdit etmesi
  D) Irak'ın bölgesel istikrarı bozması
  E) Irak'ta insan hakları ihlallerinin yaşanması

 26. Cevap: B Açıklama:

  ABD, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasıyla Irak'ı işgal etmiştir. 27. Suriye'de yaşanan iç savaşın Türkiye'ye etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Terör tehdidinin artması
  B) Mülteci sorununun ortaya çıkması
  C) Ekonomik yaptırımların uygulanması
  D) Dış politika ilişkilerinin bozulması
  E) Sınır güvenliğinin zayıflaması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Suriye'de yaşanan iç savaş, Türkiye'ye büyük bir mülteci akınına neden olmuştur. 29. Hangi olay Türkiye'deki ilk ekonomik krize yol açtı?

  A) Irak'a müdahale       B) 1994 mali krizi      
  C) 2000 reformları       D) 2001 Şubat Krizi     
  E) 2008 küresel krizi                            

 30. Cevap: A Açıklama:

  1991 ekonomik krizi, ABD'nin Irak'a müdahalesinden kaynaklandı. 31. 28 Şubat süreci sırasında kamuoyu desteği oluşturmak için hangi yöntem kullanıldı?

  A) Sadece askerî güç
  B) Sivil toplum kuruluşları ve medya
  C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  D) Yüksek mahkeme kararı
  E) Halk referandumu

 32. Cevap: B Açıklama:

  28 Şubat süreci, kamuoyunun desteğini kazanmak için sivil gruplardan, basından ve diğer etkenlerden yararlandı. 33. FETÖ'nün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim alanında üstünlük sağlamak
  B) Anayasal düzeni yıkmak ve kendi egemenliğinde bir devlet kurmak
  C) Dinî hizmetleri yaygınlaştırmak
  D) Ekonomik güç elde etmek
  E) Siyasi partilere sızmak

 34. Cevap: B Açıklama:

  FETÖ'nün nihai amacı, Türkiye'de anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve kendi egemenliğinde bir devlet kurmaktır. 35. FETÖ'nün örgütsel yapısı aşağıdakilerden hangisine dayanır?

  A) Hiyerarşik yapı    B) Modüler yapı      
  C) Oligarşik yapı     D) Bürokrat yapı     
  E) Demokratik yapı                         

 36. Cevap: B Açıklama:

  FETÖ, hücre tipi örgütlenme modeli uygulayan modüler bir yapıya sahiptir. Alt birimleri birbirinden özerktir ve üstlerine sorgusuz sualsiz itaat ederler. 37. Türksat'ın ilk yüksek yörünge haberleşme uydusu hangisidir?

  A) Türksat 2A       B) Türksat 3A      
  C) Türksat 3USAT    D) Türksat 4A      
  E) Türksat 4B                          

 38. Cevap: A Açıklama:

  Türksat 2A, Türkiye'nin ilk yüksek yörünge haberleşme uydusudur. 39. Hangi Türk bilim insanı mikronöroşirurji alanındaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Fuat Sezgin         B) Aziz Sancar        
  C) M. Gazi Yaşargil    D) Erol Gelenbe       
  E) Oktay Sinanoğlu                           

 40. Cevap: C Açıklama:

  Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, mikronöroşirurji alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan bir Türk bilim insanıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf çağdaş dünya tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

SSCB'nin dağılma sürecindeki önemli olayları ve nedenlerini kavramak.

Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin temel özelliklerini ve amaçlarını anlamak.

Bosna Savaşı'nda BM'nin tutumunu anlamak

AB'nin genişleme kriterlerini anlamak

Orta Doğu'daki çatışmalar ve barış süreçlerini anlama

Terörizmin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini kavrama

Eğlence kültüründe yaşanan değişimleri anlama

Arap Baharı'nın nedenlerini kavrama

Tarih 12.1.6.2. Siber tehditler ve etkileri

Tarih 12.1.9.2. Endüstriyel üretimin topluma etkileri

Türk Dış Politikası

Türk Dış Politikası

5.6.3 Irak ve Suriye'deki Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Bölgeye Etkileri

5.6.3 Irak ve Suriye'deki Siyasi, Sosyal Gelişmelerin Bölgeye Etkileri

Türkiye'nin ekonomik tarihi hakkında bilgi edinme.

28 Şubat sürecinin özelliklerini anlama.

Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün faaliyetlerini ve hedeflerini anlamak.

FETÖ'nün örgütsel yapısını ve işleyişini anlamak.

Türkiye'nin uzay teknolojisi alanındaki gelişmelerini anlamak.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını değerlendirmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri