Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türkiye'nin bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri'ni sıralayınız.


 2. Cevap: Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan Açıklama:

  Türkiye, bu ülkelerle köken, dil, din ve kültürel bağları olan Türk Cumhuriyetleri'ni tanıyan ilk devlettir. 3. Glasnost ve perestroyka politikalarının SSCB'nin dağılmasındaki rolünü açıklayınız.


 4. Cevap: Glasnost, açıklığı teşvik ederek halkın rejime yönelik eleştirilerini ifade etmesine olanak sağladı. Perestroyka ise ekonomik yeniden yapılanmayı hedefleyerek merkezi kontrolün azaltılmasını öngördü. Bu politikalar, sosyalist sistemdeki çöküntüleri ortaya çıkararak SSCB'nin dağılmasını hızlandırdı. Açıklama:

  Glasnost ve perestroyka, Mihail Gorbaçov tarafından uygulanan politikalardır ve SSCB'nin dağılmasında önemli bir rol oynamıştır. 5. Körfez Savaşı'nın temel hedefini belirtiniz.


 6. Cevap: Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak ve petrolün Batı'ya akışını sağlamak Açıklama:

  ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'ın Kuveyt üzerinde kurduğu egemenliği sona erdirmek ve bölgedeki petrol kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için müdahale etmiştir. 7. Küreselleşme sürecinin ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel alanlara etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: * Ekonomik alan: Uluslararası ticaretin artması, ülkeler arasındaki bağımlılığın artması. * Sosyokültürel alan: Farklı kültürlerin etkileşimi, kültürel çeşitliliğin artması. * Bilimsel alan: Bilimsel bilgi ve buluşların paylaşımı, tıbbi gelişmelerde ilerleme. Açıklama:

  Küreselleşme, toplumlar arasındaki etkileşimin artmasına yol açarak ekonomi, kültür ve bilim alanlarında önemli değişimlere neden olmuştur. 9. Hip hop'un taşıyıcı unsurlarını yazınız.


 10. Cevap: Graffiti, break dance, DJ'lik ve rap Açıklama:

  Hip hop kültürü, bu dört elemente dayanmaktadır. 11. Genel Ağ nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Genel Ağ nedir? Açıklayınız. Ağ nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Genel Ağ nedir? Açıklayınız. Cevap: Genel Ağ, dünya çapında bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan, bilgiyi paylaşmak ve erişmek için kullanılan küresel bir ağdır.nedir? Açıklayınız. Cevap: Genel Ağ, dünya çapında bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan, bilgiyi paylaşmak ve erişmek için kullanılan küresel bir ağdır. 13. Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinde hangi adımları attı?


 14. Cevap: Diplomatik ilişkiler kurma, ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalama, Türk okulları açma Açıklama:

  Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 15. Suriye'deki iç savaş hangi tehditleri ortaya çıkarmıştır? 1990 sonrasında Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri belirtiniz.


 16. Cevap: Liberal yaklaşımın benimsenmesi, sıcak para girişi ve yüksek büyüme hızı. Açıklama:

  Türkiye, dünya ekonomisine entegre olmak için liberal adımlar atmış ve bunun sonucunda sıcak para girişi ile yüksek büyüme hızlarına ulaşmıştır. 17. FETÖ'nün Türkiye'deki hedefleri nelerdi?


 18. Cevap: Türkiye'de anayasal düzeni yıkmak ve kendi egemenliğinde bir devlet kurmak. Açıklama:

  FETÖ, devlet kurumlarını ele geçirerek ve kendi egemenliğinde bir devlet kurarak toplumsal ve siyasi yapıyı değiştirmeyi amaçlıyordu. 19. Taksim Gezi Olayları'nın Türk finans sektörüne etkileri neler oldu?


 20. Cevap: Taksim Gezi Olayları'nın Türk finans sektörüne etkileri neler oldu?m Gezi Olayları'nın Türk finans sektörüne etkileri neler oldu? Açıklama:

  * Faiz Oranlarında Artış: Olaylar, ekonomik belirsizliği artırarak faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. * Döviz Kurunda Artış: Siyasi istikrarsızlıktan dolayı yatırımcılar Türk lirasından uzaklaşarak döviz kurunda artış yaşandı. * Borsa Endeksinde Düşüş: Olaylar nedeniyle yatırımcıların güveninin sarsılması, borsa endeksinde düşüşlere yol açtı. * T.C. Merkez Bankası Rezervlerinde Azalma: Döviz kuru ve faiz oranlarındaki artışlar, Merkez Bankası rezervlerinin azalmasına sebep oldu. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Aziz Sancar DNA'nın kendini nasıl onardığını keşfetmiştir.
  2. (.....) Fuat Sezgin'in çalışmaları İslam bilimlerinin önemini vurgulamaktadır.
  3. (.....) Gazi Yaşargil mikronöroşirurji konusunda öncü bir cerrahtır.
  4. (.....) ANKA, Türk yapımı bir insansız hava aracıdır.
  5. (.....) Göktürk, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusudur.
  6. (.....) Türksat uyduları Türkiye'nin haberleşme ihtiyacını karşılar.
  7. (.....) Hürkuş, bir eğitim uçağıdır.
  8. (.....) Altay, Türkiye'de geliştirilen bir ana muharebe tankıdır.
  9. (.....) TÜBİTAK, savunma sanayiinde önemli bir rol oynamaktadır.
  10. (.....) Türkiye'de bilimsel ve teknolojik gelişmeler son yıllarda hız kazanmıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen olayları tarihleriyle eşleştirin.

  1. 28 Şubat MGK Kararları:
  2. Gezi Parkı Olayları:
  3. Sincan'dan Ordu Geçti:
  4. PKK'nın 33 erin kurşuna dizilmesi:
  5. Susurluk Kazası:
  6. Taksim Yayalaştırma Projesi:
  7. Erbakan'ın istifa etmesi:
  8. Necmettin Erbakan'ın tarikat yemeği:
  9. MGK'nin cumhuriyet karşıtı gruplara karşı önerileri sunması:
  10. Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın istifa etmek zorunda bırakılması:
  Tarih:
  a) 11 Ocak
  b) 5 Şubat
  c) 3 Şubat
  d) 28 Şubat
  e) 18 Haziran
  f) 21 Şubat
  g) 24 Mayıs
  h) 16 Eylül
  i) 4 Ekim
  j) 3 Kasım

 24. Cevap: 1. d 2. j 3. b 4. g 5. f 6. h 7. e 8. a 9. i 10. e Açıklama:

  Bu olaylar, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan ve ülke siyasetini önemli ölçüde etkileyen olaylardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf çağdaş dünya tarihi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile olan tarihi ve kültürel bağlarını anlar.

Öğrenciler, glasnost ve perestroyka politikalarının SSCB'nin dağılmasındaki etkisini kavrar. Bosna Savaşı'nda meydana gelen Srebrenica Soykırımı'nı anlatınız.

Öğrenciler, Körfez Savaşı'nın asıl amacını kavrayacaktır.

Küreselleşmenin farklı alanlar üzerindeki etkilerini anlama.

Hip hop kültürünün özelliklerini anlamak.

Öğrenciler Genel Ağ'ın tanımını ve amacını anlayacaktır.

Öğrenciler, Türkiye'nin Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinin doğasını ve kapsamını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, 1990 sonrasında Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında bilgi edinecektir.

Öğrenciler, FETÖ'nün Türkiye'deki amacını anlayacaklar.

Öğrenciler, Taksim Gezi Olayları'nın finans sektörüne etkisini anlayacaklar ve finansal istikrarın siyasi istikrar üzerindeki önemini kavrayacaklar.

* Aziz Sancar ve Fuat Sezgin gibi bilim insanlarının Türkiye'ye katkılarını anlamak. * Mikronöroşirurji ve savunma teknolojilerindeki gelişmeleri kavramak. * Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik başarılarını değerlendirmek. * Ülkenin teknolojik bağımsızlığının önemini anlamak.

Öğrenciler, Türkiye'nin yakın tarihini ve önemli olayları arasındaki ilişkileri anlarlar.1. Tablolarda verilen istatistiki bilgiler ışığında Gezi Olayları’nın Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini tartışınız. 2. Gezi Olayları’nın en fazla etkilediği finans sektörü hangisi olmuştur? Bunun ekonomiye etkilerinin neler olabileceğini tartışınız

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri