Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Bitkinin boyca uzamasını sağlayan meristem hücreleri hangi bölgede bulunur?

  A) Uç meristem             B) Yanal meristem         
  C) İkincil meristem        D) Özümleme parankiması   
  E) İletim parankiması                                

 2. Cevap: A Açıklama:

  Uç meristem, bitkinin kök, gövde ve dal ucu gibi kısımlarında bulunur ve bitkinin boyca uzamasını sağlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi temel doku çeşidi değildir?

  A) Parankima          B) Kollenkima        
  C) Sklerenkima        D) Meristem          
  E) Demet kambiyumu                         

 4. Cevap: D Açıklama:

  Meristem, temel doku değil, yeni hücreler üreten bir bölünme dokusudur. 5. Aşağıdakilerden hangisi ksilem dokusunun bir bileşeni DEĞİLDİR?

  A) Trakeit                 B) Trake                  
  C) Floem parankiması       D) Ksilem sklerenkiması   
  E) Ksilem parankiması                                

 6. Cevap: C Açıklama:

  Floem parankiması, ksilem dokusunun bir bileşeni değildir. Floem dokusunun bir bileşenidir. 7. Epidermiste bulunan, fotosentez yapmayan, dış çeperlerinde mumsu bir tabaka bulunan hücreler hangileridir?

  A) Bekçi hücreleri        B) Komşu hücreler        
  C) Parankima hücreleri    D) Trakeitler            
  E) Trakeler                                        

 8. Cevap: A Açıklama:

  Epidermis hücreleri kloroplast içermez ve fotosentez yapmaz. Kütikula adı verilen mumsu tabaka, bekçi hücrelerinin dış çeperlerinde bulunur. 9. Kökün hangi bölgesinde yeni kök hücreleri ve kaliptra hücreleri üretilir?

  A) Hücre bölünme bölgesi    B) Uzama bölgesi           
  C) Olgunlaşma bölgesi       D) Merkezî silindir        
  E) Korteks                                             

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hücre bölünme bölgesi, primer meristem hücrelerinin bulunduğu ve yeni kök hücreleri ile kaliptra hücrelerinin üretildiği bölgedir. 11. Cossus cossus larvaları, engimar bitkisinin köklerine zarar verirken hangi doku ve tabakalara sırasıyla zarar verir?

  A) Epidermis, korteks, endodermis, merkezi silindir
  B) Merkezi silindir, endodermis, korteks, epidermis
  C) Korteks, merkezi silindir, endodermis, epidermis
  D) Epidermis, endodermis, merkezi silindir, korteks
  E) Merkezi silindir, epidermis, endodermis, korteks

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cossus cossus larvaları, engimar köklerine zarar verirken dışarıdan içeriye doğru epidermis, korteks, endodermis ve merkezi silindiri sırasıyla tahrip eder. 13. Tek çenekli bitkilerin yapraklarında görülen damarlanma türü hangisidir?

  A) Paralel            B) Ağsı              
  C) Yıldız şeklinde    D) Tüylü             
  E) İğne şeklinde                           

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tek çenekli bitkilerin yapraklarında damarlar genel olarak yaprak ayasına paralel uzanır. 15. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir hormondur?

  A) Absisik asit    B) Oksin          
  C) Etilen          D) Gibberellin    
  E) Sitokinin                         

 16. Cevap: B Açıklama:

  Oksin, bitkilerde çimlenme, hücre bölünmesi ve büyümeyi teşvik eden bir hormondur. Absisik asit, etilen ve sitokinin büyümeyi yavaşlatır veya engellerken, gibberellin de büyümeyi teşvik eder. 17. Fototropizma hareketlerinde oksin hormonunun rolü nedir?

  A) Işık alan taraftaki hücrelerde daha fazla, ışık almayan taraftaki hücrelerde daha az bulunur.
  B) Işığa duyarlı reseptör görevi görür.
  C) Büyümeyi uyararak kıvrılmayı sağlar.
  D) Işık uyaranını hücrelere iletir.
  E) Negatif yönelme hareketlerine neden olur.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Işık alan taraftaki hücrelerde oksin azalır, ışık görmeyen taraftaki hücrelerde artar. Bu asimetrik dağılım, oksin hormonunun büyüme uyarıcı etkisine bağlı olarak fototropizma hareketine neden olur. 19. Bitkilerin yılın en uygun zamanını saptamak için kullandıkları çevresel uyarı hangisidir?

  A) Gün uzunluğu    B) Sıcaklık       
  C) Su miktarı      D) Rüzgar yönü    
  E) Toprak pH'ı                       

 20. Cevap: A Açıklama:

  Fotoperiyodizm, bitkilerin gün uzunluğundaki değişimlere verdiği fizyolojik yanıttır. Bitkiler, yılın en uygun zamanını saptamak için gün uzunluğunu kullanırlar. 21. Bulut ormanlarında yaşayan ağaçların su ihtiyacını karşılama yöntemi nedir?

  A) Sadece kökleriyle
  B) Sadece yapraklarıyla
  C) Kökleri ve yapraklarıyla
  D) Gövdelerinden
  E) Çevredeki diğer bitkilerden

 22. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, bulut ormanlarında yaşayan ağaçlar hem kökleriyle hem de yapraklarıyla su içebilmektedir. 23. Bitkilerin köklerinde su ve mineral emiliminin aktif taşıma ile gerçekleştirileni hangisidir?

  A) Suyun kök hücrelerine girmesi
  B) K+ iyonunun kök hücrelerine girmesi
  C) Suyun ksileme taşınması
  D) Minerallerin ksileme taşınması
  E) Suyun toprak çözeltisinden emici tüylerin hücrelerine girmesi

 24. Cevap: B Açıklama:

  K+ iyonu, enerji harcanarak aktif taşıma ile kök hücrelerine girerken, su enerji harcanmadan pasif taşıma ile kök hücrelerine girer. 25. Bir bitkinin köklerinden alınan suyun bitkinin üst kısımlarına taşınmasında en önemli rolü oynayan mekanizma hangisidir?

  A) Kök basıncı
  B) Kılcallık
  C) Terleme ve kohezyon kuvveti
  D) Suyun osmoz yoluyla taşınması
  E) Suyun aktif taşıma yoluyla taşınması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Terleme ve kohezyon kuvveti, bitkilerde ksilem öz suyunun yukarılara taşınmasında en etkili mekanizmadır. Terleme, yaprakların stomalarından su kaybına neden olur ve bu da kohezyon kuvvetiyle suyun köklerden yukarı doğru çekilmesine yol açar. 27. Bitkilerde stomaların açılması için gerekli koşullardan hangisi aşağıdakilerden biri DEĞİLDİR?

  A) Fotosentezin başlaması       B) Glikozun azalması           
  C) CO2'nin artması              D) K+'nın artması              
  E) Turgor basıncının artması                                   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Glikozun azalması stomaların kapanmasına neden olur, açılmasına neden olmaz. 29. Kapalı tohumlu bitkilerde, erkek organın başçık kısmında bulunan yapılarda ne üretilir?

  A) Polenler            B) Tohum taslakları   
  C) Yumurtalık          D) Çiçek sapı         
  E) Çanak yapraklar                           

 30. Cevap: A Açıklama:

  Başçık, polen keselerini içeren kısımdır ve polenler bu keselerde üretilir. 31. Çiçekli bitkilerde erkek üreme hücrelerinin oluşumu hangi hücreyle başlar?

  A) Mikrospor ana hücresi    B) Polen kesesi            
  C) Polen tanesi             D) Generatif hücre         
  E) Vejetatif hücre                                     

 32. Cevap: A Açıklama:

  Mikrospor ana hücresi, mayoz bölünme ile haploit kromozomlu polenleri oluşturan ilk hücredir. 33. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  A) Su                 B) Işık              
  C) Uygun sıcaklık     D) Oksijen           
  E) Besin maddeleri                         

 34. Cevap: B Açıklama:

  Işık, tohum çimlenmesi için gerekli bir faktör değildir. 35. Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesi sırasında embriyo hücrelerinin ihtiyacı olan maddedir?

  A) Su               B) Oksijen         
  C) Karbondioksit    D) Azot            
  E) Fosfor                              

 36. Cevap: A Açıklama:

  Tohum çimlenirken embriyo hücreleri fotosentez yapamadığından ihtiyaçları olan oksijeni dışarıdan alırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 Detayları

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
  1. Komünite Ekolojisi
  2. Popülasyon Ekolojisi

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi III. ünite bitki biyolojisi konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Bitkilerde meristem hücrelerinin bulunduğu yerleri ve işlevlerini bilmek.

Temel doku çeşitlerini ayırt etme becerisi

Bitkilerde madde taşınmasından sorumlu dokuların yapısı ve işlevlerinin ayırt edilmesi

* Bitkilerde örtü dokusu çeşitlerini tanımlama * Epidermis hücrelerinin yapısını ve işlevlerini anlama

Bitkisel organların yapı ve işlevlerini anlar.

* Bitki köklerinin yapısını ve işlevlerini açıklar. * Zararlı böceklerin bitkilere verdiği zararları anlar.

Yaprak çeşitlerini ve yaprak yapısını tanıyabilme.

* Bitkisel hormonların türlerini ve işlevlerini anlamak * Bitki gelişimindeki hormonal düzenlemeyi açıklamak

BİT.7.1.1 Bitkilerdeki tropizma hareketlerini açıklar.

* Bitkilerin fotoperiyodizma gösterdiklerini anlar. * Gün uzunluğunun bitkilerin yaşam döngüsünde kritik öneme sahip olduğunu kavrar.

Bitkilerin su emilimi mekanizmalarını açıklar.

* Bitkilerde su ve mineral emiliminin yollarını anlamak. * Aktif ve pasif taşıma arasındaki farkı kavramak.

* Bitkilerde suyun taşınma mekanizmalarını açıklar.

12. Sınıf Biyoloji - Hücre ve Moleküler Biyoloji 1.11. Bitkilerde Su ve Madde Taşınması ve Stomanın Açılıp Kapanması Olayı

3.3.1. Çiçeğin Yapısı ve Kısımları

* Kapalı tohumlu bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumunu açıklar.

* Tohum çimlenmesinde etkili faktörleri belirleyebilir.

* Kapalı tohumlu bitkilerde eşeyli üremenin aşamalarını açıklar. * Tohumun çimlenmesi için gerekli koşulları belirtir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Biyoloji III. Ünite - Bitki Biyolojisi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.