Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Doğal seçilimin bakteri popülasyonlarında neden olduğu sonuç nedir?

  A) Antibiyotiklere dirençli bakterilerin sayısının azalması
  B) Antibiyotiklere dirençli bakterilerin hayatta kalma ve çoğalma olasılığının artması
  C) Bakterilerin çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneğinin azalması
  D) Bakterilerin yeni genler edinmesi
  E) Bakterilerin virülansının artması

 2. Cevap: B Açıklama:

  Doğal seçilim, uygun özelliklere sahip bireylerin hayatta kalma ve çoğalma olasılığını artırarak antibiyotiklere dirençli bakterilerin popülasyonda artmasına neden olur. 3. Hangisi pestisitlerin neden olduğu bir adaptasyon örneğidir?

  A) Biberli güvelerin koyu renkli ağaç kabuklarında saklanabilmesi
  B) Mercan yılanlarını taklit eden kral yılanları
  C) Sukulent bitkilerin yaprağında su depolaması
  D) Bukalemunların düşmanlarından korunmak için renk değiştirmesi
  E) Orak hücreli anemiye sahip kişilerin sıtma hastalığına yakalanmaması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Biberli güvelerin koyu renkli ağaç kabuklarında saklanabilmesi, hava kirliliği sonucu ağaçlardaki likenlerin ölmesi sonucu meydana gelen bir adaptasyondur ve pestisit kullanımından kaynaklanmaz. 5. Yapay seçilimle üretilen organizmaların dünya dışı yaşam alanları oluşturmadaki rolü nedir?

  A) Doğal çevreye uyumlarını artırır.
  B) Tür çeşitliliğini azaltır.
  C) İnsanlara yeni yaşam kaynakları sağlar.
  D) Dünya dışı ortamlara adapte olmalarını hızlandırır.
  E) Genetik dirençlerini azaltır.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Yapay seçilimle üretilen organizmalar, insan ihtiyaçlarına göre geliştirildiğinden, dünya dışı ortamlarda insanlara yeni yaşam kaynakları sağlama potansiyeline sahiptirler. 7. Bitkilerdeki büyümede rol alan ve sürekli bölünebilen farklılaşmamış hücreler hangisidir?

  A) Primer meristem hücreleri
  B) Sekonder meristem hücreleri
  C) Örtü doku hücreleri
  D) Temel doku hücreleri
  E) İletim doku hücreleri

 8. Cevap: A Açıklama:

  Primer meristem hücreleri bitkilerde boyca uzamayı ve enine kalınlaşmayı sağlar. 9. Havalandırma parankiması hangi bitkilerde bulunur?

  A) Kurak ortamlarda yaşayan bitkiler
  B) Ormanlarda yaşayan bitkiler
  C) Su ve bataklık ortamlarında yaşayan bitkiler
  D) Alpin ortamlarda yaşayan bitkiler
  E) Çöllerde yaşayan bitkiler

 10. Cevap: C Açıklama:

  Havalandırma parankiması, su ve bataklık ortamlarında yaşayan bitkilerde bulunur ve gaz alışverişinde rol oynar. 11. Bitkilerde madde taşınmasını gerçekleştiren doku hangisidir?

  A) Depo dokusu          B) İletim dokusu       
  C) Koruyucu doku        D) Meristematik doku   
  E) Parenkima dokusu                            

 12. Cevap: B Açıklama:

  İletim dokusu, bitkilerde organik ve inorganik maddelerin taşınmasından sorumludur. 13. Çift çenekli bir bitkinin kökünün olgunlaşma bölgesinde en dış tabakadaki hücreler neye dönüşür?

  A) Korteks    B) Epidermis    C) Ksilem    D) Floem    E) Endodermis    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Epidermis, kökün en dış tabakasını oluşturan örtü dokusudur. 15. Tek çenekli bitkilerin köklerinde hangisi bulunmaz?

  A) Epidermis    B) Korteks    C) Kambiyum    D) Öz bölgesi    E) Ksilem    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kambiyum, çift çenekli bitkilerin köklerinin ikincil büyümesinde rol oynayan bir meristem dokusudur. Tek çenekli bitkilerde kambiyum bulunmaz. 17. Tek çenekli bir bitki yaprağında en belirgin özellik nedir?

  A) Ağsı damarlanma
  B) Paralel damarlanma
  C) Küçük ve kalın yapraklar
  D) Palizat parankiması hücrelerinin yoğunluğu
  E) Kütikula tabakasının yokluğu

 18. Cevap: B Açıklama:

  Tek çenekli bitki yapraklarında kalın bir orta damara paralel uzanan yan damarlar bulunur. Bu damarlanma şekli, güneş ışığının yaprağın tüm bölgelerine eşit şekilde dağılmasını sağlar. 19. Yaprağın enine kesitinde hangi doku güneş ışığını emmekten sorumludur?

  A) Örtü dokusu            B) Temel doku            
  C) İletim dokusu          D) Sünger parankiması    
  E) Palizat parankiması                             

 20. Cevap: E Açıklama:

  Palizat parankiması, üst epidermisin altında bulunan, kloroplastları yoğun bir şekilde içeren hücrelerden oluşur. Bu hücreler, fotosentez için gerekli olan güneş ışığını emerler. 21. Fototropizma hareketinde, bitki gövdesinde oksinin hangi bölgesinde daha fazla biriktiği gözlemlenir?

  A) Işık alan taraf       B) Işık almayan taraf   
  C) Orta kısım            D) Uzak uç              
  E) Kaide                                         

 22. Cevap: B Açıklama:

  Işık almayan tarafta oksin birikimi fazladır, bu da hücre büyümesini uyarır ve ışığa doğru yönelmeyi sağlar. 23. Went'in fototropizma deneylerinde, agar bloklu koleoptiller aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?

  A) Işığa doğru yönelme olmadan büyüme
  B) Işığa doğru yönelme ve büyüme
  C) Işıktan uzağa yönelme ve büyüme
  D) Işıktan uzağa yönelme olmadan büyüme
  E) Büyüme olmadan yönelme

 24. Cevap: B Açıklama:

  Oksin içeren agar blok, kesilen koleoptilin uç kısmına yerleştirildiğinde koleoptil, agar blokta oksinin bulunduğu tarafın aksi yönünde büyümüştür. 25. Bulut ormanlarındaki ağaçların su ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sadece kökler
  B) Sadece yapraklar
  C) Hem kökler hem de yapraklar
  D) Topraktan nem emme
  E) Havadan besin maddelerini emme

 26. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, bulut ormanlarında ağaçlar su ihtiyaçlarını hem köklerinden hem de yapraklarından karşılar. 27. Dalından koparılmış bir çiçeğin bir süre vazoda solmadan yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Vazoda bulunan suda çözünmüş besin maddeleri
  B) Vazonun çiçeğin köklerini nemli tutması
  C) Çiçeğin yapraklarının fotosentez yapması
  D) Çiçeğin gövde hücrelerinin su depolayabilmesi
  E) Çiçeğin kök hücrelerinin topraktan su emmeye devam etmesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Vazonun içindeki su, dalından koparıldıktan sonra çiçeğin kök hücrelerinin toprakla bağlantısı kesildiği için köklerden su ememediği için çiçeğin köklerini nemli tutarak çiçeğin solmasını önler. 29. Bitkilerde suyun ksilem yoluyla taşınmasında en etkili kuvvet hangisidir?

  A) Kök basıncı
  B) Terleme ve kohezyon gerilimi
  C) Kılcallık
  D) Gravite
  E) Difüzyon

 30. Cevap: B Açıklama:

  Terleme ve kohezyon gerilimi, suyun ksilemde yukarı doğru hareket etmesini sağlayan ana kuvvetlerdir. Kök basıncı sadece su fazlalığının atılmasında etkilidir. 31. Stomalar, bitkilerde su kaybını hangi mekanizma ile düzenler?

  A) Fotosentez hızını kontrol ederek
  B) Su emilimini kontrol ederek
  C) Kök basıncını kontrol ederek
  D) Transpirasyon hızını kontrol ederek
  E) Difüzyon hızını kontrol ederek

 32. Cevap: D Açıklama:

  Stomalar, açılıp kapanarak transpirasyon hızını ve dolayısıyla su kaybını düzenler. 33. Kapalı tohumlu bitkilerde çiçekli bitkilere has üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dişicik           B) Polen keseleri   
  C) Tohum taslağı     D) Başçık           
  E) Çanak yaprak                          

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kapalı tohumlu bitkilerde çiçekli bitkilere has üreme organı, yumurtalık içerisinde bulunan dişiciktir. 35. Tek evcikli bitkilerde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

  A) Hem erkek hem de dişi çiçekler aynı bireyde bulunur.
  B) Çift cinsiyetli çiçekler taşırlar.
  C) Erkek ve dişi çiçekler farklı bireylerde bulunur.
  D) Eksik çiçekler gözlenebilir.
  E) Tam çiçekler gözlenebilir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Tek evcikli bitkilerde hem erkek hem de dişi çiçekler aynı bireyde bulunur. Erkek ve dişi çiçeklerin farklı bireylerde bulunması çift evcikli bitkilerde görülen bir özelliktir. 37. Tohum çimlenmesi için gerekli olmayan çevresel faktör hangisidir?

  A) Oksijen    B) Işık    C) Su    D) Sıcaklık    E) Uygun ortam    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Işık, tohum çimlenmesi için gerekli olmayan bir faktördür. 39. Aşağıdaki bitkilerden hangisi tek çenekli bir bitkidir?

  A) Bezelye    B) Buğday    C) Kiraz    D) Portakal    E) Elma    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Buğday, tek çenekli bir bitkidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca Lise 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Doğal seçilim ve evrim

Doğal seçilim ve adaptasyonun mekanizmalarını anlamak

Biyoloji 12. Sınıf, Genetik ve Seçim

Bitkisel doku türlerini ve yapılarını anlar.

Temel dokuların işlevlerini anlama.

İletim dokusunun işlevini anlamak (B10.1.1)

Bitki kökünün yapısını anlar.

Tek ve çift çenekli bitki köklerindeki yapısal farklılıkları bilir.

Bitkilerin yaprak yapısı hakkında bilgi edinmek.

Yaprağın mikroskobik yapısını anlamak.

BİT-10.5.1.1. Fototropizmanın oksin dağılımı ile ilişkisini açıklar.

BİT-10.5.1.2. Went'in fototropizma deneylerini açıklar.

Bitkilerde su ve mineral emilimi

Bitkilerde su taşınması mekanizmaları

Suyun taşınmasında rol oynayan kuvvetleri açıklamak.

Stomaların su taşınmasındaki rolünü anlamak.

Çiçekli bitkilerin üreme yapıları ve işlevleri

Kapalı tohumlu bitkilerin üreme özellikleri ve sınıflandırılması

Tohum çimlenmesi için gerekli çevresel faktörleri belirler.

Çift çenekli ve tek çenekli bitkileri ayırt eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.