Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bitkisel dokuları kökenlerine göre sınıflandırınız.


 2. Cevap: - Meristem dokular - Temel dokular - İletim dokuları - Örtü dokuları Açıklama:

  Meristem dokular yeni hücreler üretirken, temel dokular bitkinin yapısını oluşturur, iletim dokuları su ve besin taşır, örtü dokuları ise bitkiyi dış etkenlerden korur. 3. İletim dokusunun iki çeşidini belirtiniz ve görevlerini açıklayınız.


 4. Cevap: - Odun borusu (Ksilem): Su ve mineralleri yukarı taşır. - Soymuk borusu (Floem): Fotosentez ürünlerini aşağı taşır. Açıklama:

  İletim dokuları, bitkinin farklı bölgeleri arasında su, mineral ve besin maddeleri taşımaktan sorumludur. 5. Stomaların bitkilerdeki rolünü belirtiniz.


 6. Cevap: Gaz alışverişini ve terlemesini sağlarlar. Açıklama:

  Stomalar, bitkinin yapraklarında bulunan gözeneklerdir ve bitkinin karbondioksit alması, oksijen vermesi ve terleme yoluyla su kaybetmesine yardımcı olurlar. 7. Kökün uzama bölgesinde gerçekleşen süreci açıklayınız.


 8. Cevap: Uzama bölgesinde, kök meristeminden oluşan yeni hücreler dikey yönde hızla uzar. Açıklama:

  Uzama bölgesi kökün boyuna uzamasından sorumludur ve bu süreç hücre uzaması ile gerçekleşir. 9. Yaprağın enine kesitinde hangi doku sistemleri bulunur ve bu sistemlerin işlevleri nelerdir?


 10. Cevap: Örtü doku, temel doku ve iletim doku Açıklama:

  Örtü doku, yaprağın yüzeyini korur. Temel doku (mezofil), fotosentez yapar. İletim doku, su ve besinleri taşır. 11. Hormonların bitkilerde hangi süreçlerde etkili olduğunu açıklayınız.


 12. Cevap: Çimlenme, hücre bölünmesi, büyüme ve gelişme, su ve mineral dengesi düzenlenmesi, çiçek açma, meyve oluşumu, yaprak dökümü, stoma açılması-kapanması, ışığa yönelim, yaşlanma, dormansi, kış koşullarına uyum. Açıklama:

  Bitkisel hormonlar, bitkilerin büyüme, gelişme ve çevresel koşullara uyum süreçlerini düzenler. 13. Fotoperiyodizma hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Gece veya gün uzunluğuna verilen fizyolojik yanıttır. Açıklama:

  Fotoperiyodizm, bitkilerin yılın en uygun zamanını saptamak için kullandıkları çevresel uyarıdır. 15. Bitkilerde suyun emiliminde kökteki hangi hücreler rol oynar?


 16. Cevap: Kök kılı hücreleri Açıklama:

  Kök kılı hücreleri, kökün yüzey alanını artırarak suyun daha kolay emilimini sağlar. 17. Stomaların açılıp kapanmasını sağlayan yapıları ve işlevlerini belirtiniz.


 18. Cevap: - Bekçi hücreleri: - Stomanın açılmasından ve kapanmasından sorumlu hücrelerdir. - Kloroplastlar içerirler ve fotosentez yaparlar. - Komşu epidermis hücreleri: - Bekçi hücrelerini çevreleyen hücrelerdir. Açıklama:

  Bekçi hücreler fotosentez yaparak ozmotik basınçlarını artırırlar ve stomayı açarlar. Komşu epidermis hücreleri, bekçi hücrelerinin şeklini ve dolayısıyla stomanın açıklığını düzenler. 19. Stomanın açık ve kapalı olduğu durumların mikroskobik görüntülerini açıklayınız.


 20. Cevap: Stoma açık olduğunda bekçi hücreleri turgordur, ince çeperler genişlemiştir ve stoma açıklığı geniştir. Stoma kapalı olduğunda ise bekçi hücreleri gevşektir, ince çeperler daralmıştır ve stoma açıklığı kapalıdır. Açıklama:

  Bu soru stomaların yapısı ve işleyişini anlamaya yöneliktir. 21. Bitkilerde çapraz tozlaşmanın önemini belirtiniz.


 22. Cevap: Çapraz tozlaşma, aynı türden farklı bitkiler arasında genetik çeşitliliği artırır. Bu çeşitlilik, bitkilerin çevresel değişikliklere karşı direncini, hastalıklara dayanıklılığını ve verimini artırabilir. Açıklama:

  Çapraz tozlaşma, genetik çeşitlilik sağlar ve bitkilerin adaptasyonunu ve evrimini destekler. 23. Tohum çimlenmesi için gerekli çevresel faktörleri açıklayınız.


 24. Cevap: * Uygun sıcaklık * Yeterli su * Oksijen Açıklama:

  Bu faktörler enzimlerin çalışmasını etkiler, su alınımına izin verir ve embriyonun oksijen ihtiyacını karşılar. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Tohum çimlenmesi, tohum kabuğunun çatlayarak embriyonun dışarı çıkması işlemidir.
  2. Tohum çimlenmesi için uygun sıcaklık aralığı 10-15 °C'dir.
  3. Oksijen, tohum çimlenmesi için gerekli bir faktör değildir.
  4. Su, tohum hacmini artırarak çimlenmeyi sağlar.
  5. Tohum kabuğunun çatlaması, suyun etkisiyle gerçekleşir.
  6. Çimlenen tohumda fotosentez hemen başlar.
  7. Çimlenme, embriyonun gelişimiyle başlayan bir süreçtir.
  8. Bazı bitkilerde çimlenme için ışık gerekir.
  9. Tohumların dağılması, çimlenmesi için önemli bir faktördür.
  10. Çimlenen tohum, yeni bir bitki oluşturabilecek yapıdadır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız:

  1. Kök basıncı
  2. Kılcallık
  3. Terleme
  4. Kohezyon kuvveti
  5. Adhezyon kuvveti
  6. Nodül
  7. Mikoriza
  8. Xilem
  9. Lentisel
  10. Gutasyon
  Önermeler:
  a) Suyun yükselmesinde topraktaki sudan daha yüksek ozmotik basınç sağlar.
  b) Bitkilerin yapraklarından su buharı halinde su kaybı.
  c) Köklerin ve topraktaki Rhizobium bakterilerinin simbiyotik birlikteliğinden oluşur.
  d) Suyun ksilemde yapraklara doğru çekilmesinde etkili kuvvet.
  e) Köklerde bulunan suyun gövde içinde yukarı doğru itilmesi.
  f) Yaprak yüzeyindeki suyun damlacıklar hâlinde atılması.
  g) Gövdede su ve gaz değişimine izin veren yapı.
  h) Suyun ksilemde birbirine bağlı hâliyle sütun şeklinde yükselmesinde etkili kuvvet.
  ı) Suyun ksilemin çeperine tutunmasını sağlayan kuvvet.
  i) Mantar hiflerinin bitki kökleri ile simbiyotik ilişkisi.

 28. Cevap: 1. a) 2. b) 3. d) 4. h) 5. ı) 6. c) 7. i) 8. g) 9. f) 10. e) Açıklama:

  * Kök basıncı, kök tarafından yaratılan ozmotik basınçtır ve suyun ksilemde yukarı doğru itilmesine yardımcı olur. * Kılcallık, ksilem borularının dar çapının suyun yükselmesini desteklemesidir. * Terleme, yaprak stomalarından su buharı kaybıdır ve suyun ksilemde yukarı doğru çekilmesini sağlar. * Kohezyon kuvveti, su molekülleri arasındaki çekim kuvvetidir ve suyun sütun hâlinde yükselmesine yardımcı olur. * Adhezyon kuvveti, su molekülleri ile ksilem çeperi arasındaki çekim kuvvetidir. * Nodüller, azotu fikse eden Rhizobium bakterileri içerir. * Mikorizalar, bitki kökleri ile mantarların simbiyotik ilişkisidir ve bitkinin su ve besin emilimini iyileştirir. * Xilem, bitkilerde su ve minerallerin yukarı doğru taşınmasını sağlayan doku. * Lentiseller, gövdede gaz değişimine izin veren yapılar. * Gutasyon, ksilem öz suyunun yaprak kenarlarındaki hidatotlardan atılmasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca Lise 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler bitkisel dokuların kökenlerine göre sınıflandırmasını öğrenecektir.

Öğrenciler iletim dokusunun iki türünü ve görevlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, stomaların bitkilerin gaz alışverişi ve su düzenlemesindeki rolünü anlayabilecekler.

Kökün yapısını ve işlevlerini anlar.

Öğrenciler, yaprağın enine kesitindeki doku sistemlerini ve işlevlerini tanımlayacaktır.

Bitkisel hormonların bitki yaşamındaki önemini anlamak.

Öğrenciler, fotoperiyodizmanın tanımını ve bitkilerdeki önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, bitkilerde suyun emilimini gerçekleştiren hücreyi öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, stomaların açılıp kapanma mekanizmasını anlayabilecekler.

Bitkilerde gaz değişiminde stomaların rolünü açıklar.

Çapraz tozlaşmanın kapalı tohumlu bitkilerdeki önemini anlar.

Öğrenciler, tohum çimlenmesi için gerekli çevresel faktörleri anlayabilecektir.

* Tohum çimlenmesinin tanımını öğrenmek. * Tohum çimlenmesi için gerekli çevresel faktörleri belirlemek. * Suyun tohum çimlenmesindeki rolünü anlamak. * Işığın tohum çimlenmesi üzerindeki etkisini bilmek. * Tohumların dağılmasının önemini kavramak.,

* Bitkilerde su ve minerallerin taşınması mekanizmalarını anlamak. * Nodüller ve mikorizaların bitki beslenmesine olan katkıları hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.