Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Bitkisel dokuların sınıflandırılmasında temel alınan kriterler nelerdir?


 2. Cevap: Bulundukları yere göre ve kökenlerine göre Açıklama:

  Bitkisel dokular, oluştukları yere göre meristem dokular, örtü dokular, temel dokular ve iletim dokuları olarak; kökenlerine göre ise parankima, kolenkima, sklerenkima, odun borusu (ksilem) ve soymak borusu (floem) olarak sınıflandırılır. 3. Bitkilerde temel doku çeşitlerini yazınız.


 4. Cevap: Parankima, kollenkima, sklerenkima Açıklama:

  Temel doku, bitkinin örtü ve iletim dokusu dışında kalan kısımlarını dolduran dokudur. 5. Yaprağın temel dokularından palizat parankiması nedir?


 6. Cevap: Üst epidermisin altında yer alan, uzun, silindir şeklindeki, fotosentez yoğun olan hücrelerden oluşmuş doku. Açıklama:

  Palizat parankiması, kloroplastların yoğun olduğu ve fotosentez faaliyetlerinin gerçekleştiği hücrelerden oluşur. 7. Çimlenme, büyüme ve gelişme süreçlerinde etkili olan bitkisel hormonları belirtiniz.


 8. Cevap: Oksin, giberellinler, sitokininler Açıklama:

  Bu hormonlar, bitkilerde hücre bölünmesi, büyüme ve gelişme gibi süreçleri düzenler. 9. Stomaların açılıp kapanmasını sağlayan temel hücre tipi nedir?


 10. Cevap: Bekçi hücreleri Açıklama:

  Stomalar, bekçi hücreleri tarafından kuşatılır ve bekçi hücrelerinin kalınlık farkları ve çeperlerindeki selüloz mikrofibrillerin yönelimi stomaların açılıp kapanmasına yardımcı olur. 11. Bitkilerde su ve madde taşınmasının gerçekleştiği yolları açıklayınız.


 12. Cevap: * Kökler yoluyla emilim ve ksilem yoluyla yukarı taşınma (su ve mineraller) * Yapraklar yoluyla emilim ve floem yoluyla aşağı taşınma (fotosentez ürünleri) Açıklama:

  Su ve maddeler bitkilerde ksilem ve floem dokusu üzerinden taşınır. Ksilem dokusu su ve mineralleri kökler yoluyla emerek yukarı taşırken, floem dokusu fotosentez ürünlerini yapraklardan emerek bitkinin diğer kısımlarına taşır. 13. ATP'nin önemini ve neden canlılar için evrensel bir enerji kaynağı olarak kabul edildiğini açıklayınız.


 14. Cevap: ATP, canlıların tüm metabolik faaliyetlerinde kullandıkları evrensel bir enerji kaynağıdır. ATP'nin önemi, hücrelerde gerçekleşen birçok işlemi gerçekleştirmek için enerji sağlamasındadır. Açıklama:

  ATP, adenozin trifosfat molekülüdür ve üç fosfat grubu içerir. Yüksek enerjili fosfat bağları sayesinde, ATP hücresel faaliyetler için enerji sağlar. ATP'nin sürekli olarak sentezlenmesi ve kullanılması, hücrelerin canlılığını sürdürmesi için gereklidir. 15. Fotosentez yapan canlılara üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * Bitkiler * Yosunlar * Bazı bakteriler Açıklama:

  Fotosentez, güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlemek için ışık enerjisi gerektirir. Fotosentez yapabilen canlıların klorofil pigmenti bulunur. 17. Kemosentez olayı kaç evreden oluşur?


 18. Cevap: İki evreden Açıklama:

  Kemosentez, inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu elde edilen enerji ile organik madde sentezi olarak iki evreden oluşur. 19. Oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki farkları yazınız.


 20. Cevap: * Oksijenli solunum oksijen varlığında gerçekleşirken oksijensiz solunum oksijen yokluğunda gerçekleşir. * Oksijenli solunumda enerji verici moleküller H2O ve CO2'ye kadar parçalanırken, oksijensiz solunumda enerji verici moleküller tamamen parçalanmaz. * Oksijenli solunum, mitokondride gerçekleşirken, oksijensiz solunum sitoplazmada gerçekleşir. Açıklama:

  Oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki temel farklar, oksijen varlığı, parçalanan maddelerin miktarı ve reaksiyonların gerçekleştiği yerdir. 21. Laktik asit fermantasyonunun insan sağlığına faydaları nelerdir?


 22. Cevap: Probiyotik zenginliği. Açıklama:

  Fermente ürünler, probiyotikler olarak bilinen ve insan sağlığı için faydalı bakteriler içerir. 23. Fotosentez ile oksijenli solunumun ortak yönlerini açıklayınız.


 24. Cevap: Fotosentez ve oksijenli solunumun ortak yönleri: * Enzim kullanımını gerektirirler. * ATP üretimi ve tüketimi gerçekleşir. * ETS elemanları görev alır. * Enerji dönüşümleri meydana gelir. Açıklama:

  Bu ortak yönler, canlılardaki enerji üretim ve tüketimi süreçlerinin temel mekanizmalarının benzerliğini göstermektedir. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kısa gün bitkisi
  b. Uzun gün bitkisi
  c. Gündüz nötr bitkisi
  d. Çiçeklenme
  e. Yeşil yaprak oluşumu
  f. Fotomorfogenez
  g. Fitoperiyot
  h. Hormon
  ı. Uyaran
  i. Güneş ışığı
  1. Fotomorfogenezi tetikler
  2. Bitkilerin yılın uygun zamanını saptamasını sağlar
  3. Işık alma süresine bağlı çiçeklenme
  4. Gibberellin gibi, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini düzenleyen kimyasal madde
  5. Duyu alma organı
  6. Işık süresinin bitki gelişimine etkisi
  7. Fotosentez ürünü
  8. Gün uzunluğuna tepki veren bitki
  9. Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini etkileyen dış etken
  10. Gecenin gündüzden uzun olduğu günlerde çiçeklenir

 26. Cevap: 1. a 2. g 3. d 4. h 5. ı 6. f 7. e 8. a 9. i 10. a Açıklama:

  Kısa gün bitkileri, gecenin gündüzden uzun olduğu günlerde çiçeklenir. Uzun gün bitkileri ise tam tersine, günün geceden uzun olduğu günlerde çiçeklenir. Gündüz nötr bitkiler ise gün uzunluğundan etkilenmez. Fotomorfogenez, ışığın bitki gelişimine etkisiyken, fotoperiyot gün uzunluğuna tepkidir. Hormonlar, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini düzenleyen kimyasal maddelerdir. Uyaran, bitkinin duyduğu dış etkendir. Güneş ışığı, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini etkileyen en önemli uyaranlardan biridir. 27. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Tohumun yeni bitkiyi oluşturmak için çatlamasına ve dışarı çıkmasına ... denir.
  2. Çimlenme için uygun sıcaklık aralığına ... denir.
  3. Suyun tohum kabuğunun çatlaması ve enzimlerin çalışması için gerekli ... maddesi olduğu söylenebilir.
  4. Çimlenmede önemli olan bir diğer faktör de ... olarak bilinir.
  5. Tohumdaki suyun emilmesi, metabolik değişiklikleri ... sağlar.
  6. Çimlenmede aktive olan ... maddeleri, besinlerin ayrışmasına yardımcı olur.
  7. Çimlenme, tohumun uygun ortam şartlarını ... olarak tanımlanır.
  8. Tohum çimlenmesi işlemi, laboratuvar ortamında ... yoluyla incelenir.
  9. Çimlenmeyi etkileyen faktörler arasında ... de yer alır.
  10. Uygun koşullarda çimlenen tohumların başarılı bir şekilde bitki ... haline geldiği görülür.

 28. Cevap: 1. Çimlenme 2. Sıcaklık aralığı 3. Su 4. Oksijen 5. Başlatır 6. Enzimler 7. Bulması 8. Deneyler 9. Genetik faktörler 10. Köklenmesi Açıklama:

  Çimlenme, tohumun uygun koşullar altında yeni bir bitki oluşturacak şekilde filizlenmesi sürecidir. Çimlenme için uygun sıcaklık aralığı, tohumun türüne göre değişir. Su ve oksijen, tohum kabuğunun çatlaması ve embriyonik büyüme için gereklidir. Genetik faktörler, tohumun çimlenme oranını ve yeni bitkinin özelliklerini etkileyebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
  1. Komünite Ekolojisi
  2. Popülasyon Ekolojisi

Ayrıca Lise 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Bitkisel dokuların sınıflandırılma kriterlerini anlar.

Öğrenci, temel doku çeşitlerini öğrenecektir.

Yaprağın enine kesitindeki temel dokuları ayırt edebilme.

Öğrenciler, bitkisel hormonların bitkilerdeki büyüme ve gelişme süreçlerindeki rolünü anlayabilirler.

Öğrenciler, bitkilerde suyun taşınmasında stomaların rolünü ve stomaların açılıp kapanma mekanizmasını anlar.

Bitki anatomisini anlamak, su ve madde taşınmasının önemini kavramak.

Öğrenciler, ATP'nin canlılar için evrensel bir enerji kaynağı olarak önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, fotosentez yapan canlıların çeşitlerini tanımlayabilir.

Öğrenciler, kemosentezin iki evreden oluştuğunu öğrenir.

Öğrenci, oksijenli ve oksijensiz solunum arasındaki farkları anlayabilir.

Öğrenciler fermantasyonun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini kavrayacaklardır.

Fotosentez ve oksijenli solunum olaylarının ortak yönlerini anlamak.

Fotoperiyot, fotoperiyot türleri ve fotoperiyodun bitki gelişimine etkileri hakkındaki bilgiyi pekiştirmek.

* Tohum çimlenmesini tanımlama * Çimlenmeyi etkileyen çevresel faktörleri belirleme * Genetik faktörlerin çimlenme üzerindeki etkisini anlama * Laboratuvar ortamında çimlenme deneyleri tasarlama ve gerçekleştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.