Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Uzay bilimlerinde teorik yaklaşımla astronominin gözlemlerini yorumlayan dal hangisidir?

  A) Yıldız Bilimi         B) Teorik Astrofizik    
  C) Gezegen Bilimi        D) Galaktik Astronomi   
  E) Kozmoloji                                     

 2. Cevap: B Açıklama:

  Teorik astrofizik, astronomların gözlemlerini fizik teorileri ve modeller kullanarak yorumlar. 3. Uzay çalışmalarının gelişimine büyük katkı sağlayan ilk yapay uydu hangisidir?

  A) Vostok-1    B) Sputnik-1    C) Pioneer-10    D) Göktürk-2    E) RASAT    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sputnik-1, 1957'de uzaya gönderilen ilk yapay uydudur ve uzay yarışının başlamasına neden olmuştur. 5. Günlük yaşamda kullandığımız ve uzay teknolojisinden yararlanan ürünlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Televizyon          B) Bulaşık makinesi   
  C) Spor ayakkabı       D) Bilgisayar         
  E) Saat                                      

 6. Cevap: C Açıklama:

  Uzay teknolojisinden yararlanarak geliştirilen spor ayakkabılar, su tutmaz ve sürtünmeyi azaltan kumaşlardan üretilir. 7. Fermi Paradoksu'nun temelinde hangi görüşler arasında çelişki vardır?

  A) Evrende başka uygarlıkların olmaması olasılığının yüksekliği ile Dünya dışı uygarlıkların kanıtlanmaması
  B) Evrende yaşamın yaygın olması olasılığı ile kanıtlanamaması
  C) Dünya'nın evrendeki tek yaşanabilir gezegen olması ile diğer gezegenlerde yaşamın keşfedilmesi
  D) Uzay yolculuğunun imkansızlığı ile uzayda başka uygarlıkların varlığı
  E) SETI projelerinin başarısızlığı ile Dünya dışı uygarlıkların var olması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Fermi Paradoksu, evrende çok sayıda yıldız ve gezegen varken neden başka uygarlıkların kanıtının bulunamadığı sorusundaki çelişkiyi ifade eder. 9. Astrobiyoloji biliminin amacı nedir?

  A) Uzay araştırmalarını planlamak
  B) Evrende yaşamın kökenini ve dağılımını araştırmak
  C) Yeraltı sularını keşfetmek
  D) Uzay mekiklerini tasarlamak
  E) Uzay istasyonları kurmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Astrobiyoloji, evrende yaşamın ortaya çıkışı sürecini, yaşanabilir ortamları ve yaşam belirtilerini araştırır. 11. Yapay uyduların kullanım amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hava tahmin raporları hazırlama
  B) Uzun mesafeli uçak yolculukları yapma
  C) Uzayda bilimsel deneyler gerçekleştirme
  D) Yıldızları gözlemlemek
  E) Uzay araştırmaları için istasyon oluşturma

 12. Cevap: A Açıklama:

  Meteoroloji uyduları hava tahmin raporlarının düzenlenmesinde kullanılır. 13. Uzay kolonisi kavramı hangi nedenden dolayı ortaya çıkmıştır?

  A) Dünya kaynaklarının tükenme riski
  B) Uzay araştırmalarını geliştirmek
  C) Yeni yaşam alanları keşfetmek
  D) Uzay turizmini teşvik etmek
  E) Uzaydaki yaşamı incelemek

 14. Cevap: A Açıklama:

  Uzay kolonileri, Dünya kaynaklarının bir gün tükenebileceği ve insan ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği korkusuyla ortaya çıkan bir konsepttir. 15. Yıldız günü, hangi hareketle belirlenir?

  A) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
  B) Dünya'nın Güneş çevresindeki dolanımı
  C) Ay'ın Dünya çevresindeki dolanımı
  D) Güneş'in kendi ekseni etrafındaki dönüşü
  E) Merkür'ün Güneş çevresindeki dolanımı

 16. Cevap: A Açıklama:

  Yıldız günü, ilkbahar noktasının bir gözlem yerinin öğlen çemberinden ardışık iki üst geçişi arasındaki süredir ve Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne dayanır. 17. Uzay turistleri ile astronotlar arasındaki temel fark nedir?

  A) Uzayda geçirilen süre    B) Eğitim düzeyi           
  C) Uçuş katılımı statüsü    D) Cinsiyet                
  E) Yaş                                                 

 18. Cevap: C Açıklama:

  Uzay turistleri, uçuş katılımcısı olarak adlandırılırken, astronotlar belirli bir görevi yerine getirmek için seçilir ve eğitilen kişilerdir. 19. Ay'ın Dünya çevresindeki yörünge hareketinin tamamlamasıyla oluşan süreye ne ad verilir?

  A) Ay yılı    B) Güneş yılı    C) Kavuşul ay    D) Yıldız yılı    E) Tropik yıl    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ay'ın Dünya çevresinde bir tam tur atmasıyla oluşan süreye ay yılı denir. 21. Aşağıdakilerden hangisi bir ekli yıldır?

  A) 99    B) 1200    C) 1600    D) 1800    E) 2000    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ekli yıllar 4'e tam bölünebilen yıllardır. 1600 yılı 4'e tam bölündüğü için ekli yıldır. 23. Einstein'ın Görelilik Teorisi'ne göre, zaman algısı hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Yalnızca konumuna
  B) Yalnızca hızına
  C) Hem hızına hem konumuna
  D) Yalnızca Dünya'daki konumuna
  E) Yalnızca uzaydaki konumuna

 24. Cevap: C Açıklama:

  Görelilik Teorisi, zaman algısının hem cismin konumuna hem de hızına bağlı olduğunu belirtir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Einstein'ın ikizler paradoksu olarak bilinen örneğinde doğrudur?

  A) Işık hızına yakın seyahat eden ikiz, ikizinden daha genç döner.
  B) Işık hızına yakın seyahat eden ikiz, ikizinden daha yaşlı döner.
  C) İkizler aynı anda yaşlanır.
  D) İkizlerden hangisinin daha yaşlı döneceği tahmin edilemez.
  E) Işık hızına yakın seyahat, zamanı hiç etkilemez.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Işık hızına yakın seyahat eden ikiz, zamanın daha yavaş akması nedeniyle ikizinden daha yaşlı döner. 27. Güneş'in yaz gündönümünde (22 Haziran) bulunduğu takımyıldızı hangisidir?

  A) Koç    B) Yengeç    C) Terazi    D) Oğlak    E) Boğa    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Güneş, yaz gündönümünde Yengeç takımyıldızında bulunur. 29. Kış gündönümünde Güneş'in dik açıklığının değeri kaç derecedir?

  A) 0    B) -23°27'    C) 23°27'    D) 90    E) 45    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Kış gündönümünde Güneş'in dik açıklığı -23°27'dir. 31. Ay'ın günlük hareketinin nedeni nedir?

  A) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
  B) Ay'ın Dünya çevresindeki dönüşü
  C) Dünya'nın Güneş çevresindeki dönüşü
  D) Ay'ın Güneş çevresindeki dönüşü
  E) Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın günlük hareketi, Dünya çevresindeki dönüşünden kaynaklanır. 33. Ay'ın yörüngesinin şekli nedir?

  A) Dairesel    B) Elips    C) Hiperbolik    D) Parabolik    E) Düzensiz    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir. 35. Kavuşul Ay, Ay'ın evreleri arasındaki süreye denir?

  A) İlk dördün ve son dördün    B) Yeni ay ve dolunay         
  C) Yeni ay ve ilk dördün       D) İlk dördün ve dolunay      
  E) Son dördün ve dolunay                                     

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kavuşul Ay, Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasındaki süredir. 37. Yarı gölgeli Ay tutulması nasıl oluşur?

  A) Ay, Güneş'in tam gölge konisinden geçerken
  B) Ay, Güneş'in yarı gölge konisinden geçerken
  C) Ay, Dünya'nın tam gölge konisinden geçerken
  D) Ay, Dünya'nın yarı gölge konisinden geçerken
  E) Ay, Güneş'in tam gölge ve yarı gölge konilerinin kesiştiği noktadan geçerken

 38. Cevap: B Açıklama:

  Yarı gölgeli Ay tutulması, Ay'ın Güneş'in yarı gölge konisinden geçmesi sonucu oluşur. 39. Tutulma hattı, hangi cismin hangi hareketi sonucu oluşur?

  A) Güneş'in Dünya etrafındaki hareketi
  B) Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi
  C) Dünya ve Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketleri
  D) Güneş ve Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketleri
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tutulma hattı, Dünya ve Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketleri sonucu oluşur. 41. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş'in koronasını daha kolay gözlemlememizi sağlayan yapı hangisidir?

  A) Güneş lekeleri    B) Plajlar          
  C) Korona            D) Ay               
  E) Dünya                                 

 42. Cevap: D Açıklama:

  Tam Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş'in ışık küresini kapatarak Güneş'in koronasını daha kolay gözlemlememizi sağlar. 43. Ay tutulması sırasında Ay'ın koyu kırmızı renkte görünmesinin nedeni nedir?

  A) Ay'ın kendi rengi kırmızıdır.
  B) Dünya'nın gölgesi Ay'ı tamamen kaplar.
  C) Yer atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonucu kırmızı ışık Ay'a ulaşır.
  D) Ay'ın yüzeyinde oluşan kimyasal reaksiyonlardır.
  E) Güneş'ten gelen ışığın Ay'a ulaşması engellenir.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Yer atmosferindeki ışık kırılması, Ay'ı koyu kırmızı renkte gösterir. 45. 1919'daki tam Güneş tutulmasında hangi bilim insanı görelilik kuramını gözlemsel olarak kanıtlamıştır?

  A) Albert Einstein     B) Isaac Newton       
  C) Sir A. Eddington    D) Marie Curie        
  E) Edwin Hubble                              

 46. Cevap: C Açıklama:

  Sir A. Eddington, 1919'daki tam Güneş tutulmasını gözlemleyerek görelilik kuramını gözlemsel olarak kanıtladı.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Uzay bilimlerinin alt alanlarını tanımlayabilme

Uzay çalışmalarının gelişimini açıklayabilme

Uzay çalışmalarının günlük yaşama etkilerini açıklayabilme

Fermi Paradoksu'nu anlama.

Astrobiyolojinin amacını kavrama.

Yapay uyduların kullanım alanlarını anlama.

Uzay kolonileri konseptinin temelini anlamak

Zaman birimlerini ve bunların hesaplanma şeklini anlamak

Uzay yolculuğu ile ilgili kavramları ve rolleri ayırt etmek

Ay ve Güneş'in periyodik hareketlerini anlamaktadır.

Ekli yıl kavramını açıklamaktadır.

Zamanın izafî doğası ve Görelilik Teorisi'nin temel prensipleri.

Görelilik Teorisi'nin zaman algısı üzerindeki etkileri.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi ve burçların konumları.

Mevsimlerin oluşumu ve Güneş'in dik açıklığı.

Ay'ın günlük hareketinin nedenini bilmek.

Ay'ın yörüngesinin şeklini bilmek.

Ay'ın evrelerinin oluşumunu anlamak

Ay tutulmalarının oluşumunu anlamak

Ay ve Güneş tutulmalarının oluşumunu anlamak

Tam Güneş tutulmalarının önemini anlamak

Ay tutulmaları sırasında meydana gelen fiziksel olayları açıklayabilme

Bilimsel keşiflerin tarihini anlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri