Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Güneş'in 22 Haziran ve 22 Aralık'taki dik açıklıklarını yazınız.


 2. Cevap: * 22 Haziran: +23° 27' * 22 Aralık: -23° 27' Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, ekvatordan olan açısını gösterir. 3. Coğrafi kon sayılarının bir noktanın günlük çemberini nasıl etkilediğini açıklayınız.


 4. Cevap: Enlem, günlük çemberin yarıçapını ve ufkun üzerindeki yüksekliğini belirler. Boylam, gözlem yerinin güneş zamanını belirler. Açıklama:

  Günlük çember, bir noktanın üzerinde hareket ettiği hayali dairedir. Enlem ve boylam, bir noktanın günlük çemberini benzersiz bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. 5. Ay'ın tam tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünmesinin nedenini açıklayın.


 6. Cevap: Dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonucu mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır. Açıklama:

  Ay'a ulaşan kırmızı ışık, Ay'ın kırmızı görünmesine neden olur. 7. Görünür büyüklük kavramını tanımlayın ve gök cisimlerinin gözlemciye olan uzaklığına göre değişebileceğini açıklayın.


 8. Cevap: Bir cismin gözlemciye göre görünen açısal boyutudur. Gözlemciye uzaklığı arttıkça cismin görünür büyüklüğü azalır. Açıklama:

  Güneş ve Ay'ın görünür büyüklükleri, Dünya'ya olan uzaklıklarına göre değişir. Bu nedenle, Güneş tutulması sırasında Güneş'in görünen büyüklüğü Ay'ınkine eşit veya daha küçük olabilir. 9. Coğrafi kon düzeneğindeki temel düzlem ve çemberi belirtiniz.


 10. Cevap: Temel düzlem: Ekvator düzlemi Temel çember: Başlangıç meridyeni (Greenwich) Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneğinde enlem ve boylam kavramları kullanılır. Bunlar, Ekvator düzlemi ve Başlangıç meridyeni ile belirlenir. 11. Astronomi kon düzeneklerini ikiye ayırınız.


 12. Cevap: * Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik) * Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) Açıklama:

  Astronomide gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için iki farklı merkez kullanılır: gözlemci veya Yer. 13. Meteorlar nelerdir? Üç örnek veriniz.


 14. Cevap: Meteorlar, Dünya atmosferine giren ve sürtünme nedeniyle akkorlaşarak ışık çizgisi olarak görülen gök cisimleridir. Örnekler: * Perseid göktaşı yağmuru * Leonid göktaşı yağmuru * Geminid göktaşı yağmuru Açıklama:

  Meteorlar, yıldız kayması veya akan yıldız olarak da bilinir. 15. Kuyruklu yıldızların iki özelliğini açıklayınız.


 16. Cevap: Kuyruklu yıldızlar, buz ve gazdan oluşan, Güneş'in etrafında belirli yörüngelerde dönen gök cisimleridir. Özellikler: * Güneş'e yaklaştıklarında, buz buharlaşarak bir gaz ve toz bulutu oluşturur. * Bu bulut, Güneş'e ters yönde kuyruk şeklinde bir görüntü oluşturur. Açıklama:

  Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'nin kökenini anlamak için önemli ipuçları sağlar. 17. Samanyolu gök adasının şekli ve Güneş sisteminin konumu hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Samanyolu, sarmal bir gök adadır. Güneş sistemi, Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 27.000 ışık yılı uzakta, Orion Kolu adlı bir sarmal kolda yer almaktadır. Açıklama:

  Bu soru, Güneş sisteminin evrendeki konumunu ve Samanyolu gök adasının yapısını anlamayı amaçlamaktadır. 19. Güneş Sistemi'ni oluşturan gök cisimlerini belirtiniz.


 20. Cevap: Gezegenler, cüce gezegenler, gezegen uyduları, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenler arası gaz ve toz bulutu. Açıklama:

  Güneş Sistemi, Güneş'in etrafında dönen çeşitli gök cisimlerinden oluşur. 21. Astronomide kullanılan bir uzaklık birimini veriniz ve açıklayınız.


 22. Cevap: Işık yılı Açıklama:

  Bir ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur (yaklaşık 9,5 trilyon kilometre). 23. Yıldızların yapısını açıklayınız.


 24. Cevap: Yıldızlar, yoğun olarak hidrojen ve helyumdan oluşan plazma küreleridir. İç kısımlarında sıcaklık ve basınç yüksektir ve çekirdek tepkimeleri gerçekleşmektedir. Açıklama:

  Yıldızların yapısını hidrojen, helyum ve plazma bağlamında açıklar. 25. Güneş'ten Dünya'ya ulaşan güneş enerjisi miktarını etkileyen iki faktör yazınız.


 26. Cevap: * Atmosfer * Mesafe Açıklama:

  Güneş'ten yayılan enerjinin tamamı Dünya'ya ulaşmaz. Atmosfer, güneş enerjisinin bir kısmını soğurur ve yansıtır. Ayrıca, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi de ulaşan güneş enerjisi miktarını etkiler. 27. Teleskop çeşitlerini yazınız.


 28. Cevap: * Kırıcı Teleskoplar * Yansıtıcı Teleskoplar * Kırıcı-Yansıtıcı Teleskoplar Açıklama:

  Farklı teleskop türleri, farklı ışık toplama ve odaklama yöntemleri kullanır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kara delikler yıldızların süpernova patlaması sonucu oluşur.
  2. (.....) Nötron yıldızları kara deliklerden daha az yoğundur.
  3. (.....) Işık tüm renkleri içerir.
  4. (.....) Kara cisimler tüm ışığı yansıtır.
  5. (.....) Wien Yer Değiştirme Yasası, sıcaklıkla birlikte ışınımın tepe noktasının kısa dalga boylarına kaydığını belirtir.
  6. (.....) Aydınlatma gücü, bir birim zamanda yayılan toplam enerji miktarıdır.
  7. (.....) Güneş'ten Dünya'ya ulaşan enerji miktarı güneş sabiti olarak adlandırılır.
  8. (.....) Uranüs, Satürn'den daha fazla güneş enerjisi alır.
  9. (.....) Kara cisimler gerçekte var olan cisimlerdir.
  10. (.....) Modern fizik, kara cisim ışıması probleminin çözümüyle başlamıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Çevren kon düzeneğinde açı değerleri
  b. Gök cisimlerinin konumunu zaman ve konumdan bağımsız tanımlama
  c. Gözlemcinin bulunduğu noktadan yerküreye teğet çevren çemberi
  d. Kuzey gök uçlağının yükseklik açısı
  e. Gök küresini iki yarıya ayıran düzlem
  f. Eşlek kon düzeneğinin amacı
  g. Çevren düzlemi
  h. Enlem
  ı. Çevren
  i. Zenit açısı
  1. 10 adet soruyu alt alta yazın.
  2. Eşleştirme için 10 cümle yazın.
  3. Soruları ve cümleleri eşleştirin.

 32. Cevap: 1. a 2. f 3. c 4. h 5. e 6. b 7. g 8. d 9. ı 10. i Açıklama:

  Çevren kon düzeneğinde açı değerleri gözlemcinin konumuna ve zamana göre değişir. Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumunu zaman ve konumdan bağımsız olarak tanımlamak için kullanılır. Çevren kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu noktadan yerküreye teğet çevren çemberini içerir. Kuzey gök uçlağının yükseklik açısı, o yerin enlem değerine eşittir. Çevren düzlemi, gök küresini iki yarıya ayıran düzlemdir. Eşlek kon düzeneğinin amacı, gök cisimlerinin konumlarını zaman ve konumdan bağımsız olarak tanımlamaktır. Çevren düzlemi, gözlemcinin bulunduğu noktadan geçen ve yerküreye teğet olan düzlemdir. Enlem, çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar olan yayı gören merkez açıdır. Çevren, gök küresinin temel ögelerinden birisidir. Zenit açısı, zenit noktasından gök cismine olan açıdır. 33. Aşağıda Verilen Eşleştirmeleri Yapın:

  1. Spiral gökada
  2. Çubuklu gökada
  3. Eliptik gökada
  4. Düzensiz gökada
  a. Düz şekilli ve merkezi bölgesi parlak
  b. Sarmal yapı gösteren ve genellikle disk gibi görünen
  c. Çubuk benzeri bir yapıdan uzanan kolları olan
  d. Belirgin bir şekli olmayan

 34. Cevap: 1. b 2. c 3. a 4. d Açıklama:

  Gök adalar şekillerine göre sınıflandırılır. Spiral gökadalar sarmal yapıya sahipken, çubuklu gökadalar çubuk benzeri bir yapıya sahiptir. Eliptik gökadalar düz şekillidir ve düzensiz gökadalar belirgin bir şekle sahip değildir. Aşağıdaki şekilde verilen gökada tipine benzediğini belirleyiniz. Şekil Verilmemiştir Seçenekler: 1. Eliptik 2. Normal sarmal 3. Çubuklu sarmal 4. Düzensiz Cevap: Belirtilemiyor, şekil olmadığı için. Açıklama: Şekil verilmediği için bu sorunun cevabını vermek mümkün değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Güneş'in dik açıklık kavramını anlama.

Coğrafi kon sayılarının günlük çember üzerindeki etkisini anlama.

Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünümünün nedenini kavrama.

Görünür büyüklük kavramını anlama ve gök cisimlerinin görünür boyutlarının gözlemciye olan uzaklığına bağlı olduğunu kavrama.

Coğrafi kon düzeneğinin temel unsurlarını anlamak.

Astronomide kullanılan kon düzenekleri türlerini öğrenmek.

Öğrenciler, meteorların doğasını ve sınıflandırılmasını ayırt edecektir.

Öğrenciler, kuyruklu yıldızların yapısını ve özelliklerini anlayacaktır. Gök adaların sınıflandırılmasında kullanılan

Samanyolu'nun şeklini ve Güneş sisteminin gök adadaki konumunu açıklayabilir.

Öğrenciler, Güneş Sistemi'ni oluşturan gök cisimlerini tanıyabilirler.

Astronomide kullanılan uzaklık birimlerinden birini öğrenmek.

Yıldızların temel yapısal özelliklerini anlar.

Öğrenciler, güneş enerjisinin Dünya'ya ulaşmasını etkileyen faktörleri bilebilecekler.

Öğrenciler teleskopların çeşitliliğini ve amaçlarına uygun olarak sınıflandırılmasını anlayabilirler.

* Kara deliklerin oluşumunu anlamak * Nötron yıldızları ve kara delikler arasındaki farkı kavramak * Işığın yapısını ve renklerini açıklamak * Kara cisim ışımasının doğasını anlamak * Wien Yer Değiştirme Yasası'nın önemini bilmek * Aydınlatma gücünün tanımını öğrenmek * Güneş sabitini tanımlamak ve gezegenlerdeki güneş enerjisi miktarını karşılaştırmak * Gerçek kara cisimlerin varlığını tartışmak * Modern fiziğin gelişiminde kara cisim ışımasının rolünü anlamak

Öğrenciler, çevren ve eşlek kon düzenekleri arasındaki farkı kavrar. Eşlek kon düzeneğinin gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için zaman ve konumdan bağımsız bir yöntem olduğunu anlar.

Gök ada türlerini sınıflandırmak için Hubble Düzeni'ni kullanabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri