Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik)

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde Batı müziğinin etkisiyle ortaya çıkan önemli bir kurumdan bahsediniz.


 2. Cevap: Mızıka-i Hümâyun (Askerî Mızıka Okulu) Açıklama:

  Mızıka-i Hümâyun, İtalyan müzisyen Donizetti tarafından kurulmuş ve Batı müziği eğitimi verilen bir kurumdu. 3. Türk Ressamlar Birliği'nin Cumhuriyet Dönemi resim sanatına katkılarını yazınız.


 4. Cevap: Resim sanatının kurumsallaşması Çağdaşlaşma Yeteneğin desteklenmesi Açıklama:

  Türk Ressamlar Birliği, Türk resim sanatının gelişiminde önemli bir rol oynayarak, kurumsallaşmasına ve çağdaşlaşmasına katkı sağlamıştır. 5. Küreselleşme karşısında kültürel mirasın korunmasının önemini vurgulayınız.


 6. Cevap: - Ulusal kültürlerin çeşitliliği ve özgünlüğü küreselleşme ile tehdit altındadır. - Kültürel değerlerin korunması, toplum hafızasının ve birlikte yaşama duygusunun pekişmesine katkı sağlar. - Kültürel mirasın korunması, kendi kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamızı ve uluslararası kültür alışverişine katkıda bulunmamızı sağlar. Açıklama:

  Küreselleşme, kültürlerin etkileşimini artırsa da her kültürün kendine özgü değerlerini koruması önemlidir. Kültürel mirasın korunması, toplumsal kimliğin korunmasında ve gelecek nesillerin kendi kültürlerini tanımasında hayati bir rol oynamaktadır. 7. Eğitimin anayasal zorunluluğunu Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde sağlayan düzenlemeyi açıklayınız.


 8. Cevap: Kanun-i Esasi (Anayasa), ilköğretimi zorunlu hâle getirmiştir. Açıklama:

  Bu düzenleme, eğitim hakkının tüm vatandaşlar için güvence altına alınmasını sağlamıştır. 9. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Osmanlı topraklarındaki yabancı okul sayısında artış olmasının sebepleri nelerdir?


 10. Cevap: * Kapitülasyonların kötüye kullanılması * Misyonerlik faaliyetlerinin yaygınlaşması * Yabancı devletlerin siyasi ve ekonomik amaçları Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte yabancı devletler, kapitülasyonları bahane ederek Osmanlı topraklarında kendi okullarını açmışlardır. Bu okullar, dinî ve kültürel amaçların yanı sıra siyasi ve ekonomik amaçlar için de kullanılmıştır. 11. Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim sisteminde vurgulanan temel ilkeler nelerdir?


 12. Cevap: * Çağdaşlık * Laiklik * Akılcılık * Bilimsellik * Karma eğitim * Disiplin * İşe yararlık Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemi, Türkiye'nin bağımsızlığını ve kalkınmasını hedeflemiş, kendine güvenen nesiller yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu ilkeler, eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun, akılcı ve işe yarar olmasını sağlamıştır. 13. Devleti'nin Merkantilizm ekonomik anlayışını benimsememesinin nedenleri nelerdir?


 14. Cevap: * İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan bir anlayışa sahip olması * Zenginleşmeden ziyade ithalatı ve az kanaat etmeyi ön plana çıkarması * Rekabetten ziyade işbirliğini önemsemesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlayışı, Merkantilizm'in kâr, ihracat ve zenginleşme odaklı yaklaşımından farklıydı. 15. Osmanlı ekonomisinde uygulanan para politikalarından biri olan tağşiş nedir?


 16. Cevap: Akçe içindeki gümüş miktarının azaltılması yoluyla gerçekleştirilen devalüasyon uygulamasıdır. Açıklama:

  Tağşiş, devlet gelirlerini artırmak amacıyla uygulandı, ancak enflasyona ve ekonomik istikrarsızlığa yol açtı. 17. Millî Mücadele'nin ekonomik zorluklarını üç örnekle açıklayınız.


 18. Cevap: Mondros Mütarekesi'nin getirdiği ekonomik kısıtlamalar, savaş nedeniyle oluşan ekonomik yıkım, yabancı işgaller. Açıklama:

  Millî Mücadele, Türkiye ekonomisi için büyük zorluklar doğurmuştur. 19. Atatürk'ün ekonomik görüşlerini üç cümle ile özetleyiniz.


 20. Cevap: Tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığı gerektirdiği, özel girişimciliğin desteklenmesi gerektiği, yabancı sermayenin kontrol altında alınması gerektiği. Açıklama:

  Atatürk, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılıktan kurtulmasını hedeflemiştir. 21. Kanun üstünlüğü nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Kanun üstünlüğü, hiçbir kişi veya kurumun kanunun üstünde olmadığı ve herkesin kanuna uymak zorunda olduğu ilkedir. Açıklama:

  Kanun üstünlüğü, hukukun herkese eşit olarak uygulanmasını ve keyfi yönetimin önlenmesini sağlar. 23. Teşkilat-ı Esasîye'nin temel özelliklerinden üç tanesini veriniz.


 24. Cevap: * 23 Nisan 1920'de kabul edilmiştir. * Türk devletinin ilk anayasasıdır. * Temel hak ve hürriyetlere yer vermemiştir. Açıklama:

  Teşkilat-ı Esasîye, genç Cumhuriyet'in gücünü pekiştirmek ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Millî Mücadele'nin ekonomik amacı millî bir ekonomi modeli oluşturmaktı.
  2. (.....) Türkiye İktisat Kongresi, ekonomik kalkınmanın politikalarını belirlemek için toplanmıştı.
  3. (.....) Atatürk, yabancı sermayeye Türkiye'de faaliyet göstermesine izin verdi.
  4. (.....) Lozan Antlaşması, kapitülasyonları kaldırdı.
  5. (.....) Lozan Antlaşması, dış borçların Türkiye'den ayrılan devletlerle paylaşılmasını öngördü.
  6. (.....) Nüfus mübadelesi, Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkiledi.
  7. (.....) Lozan Antlaşması, Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir Ticaret Mukavelesi'nin imzalanmasını sağladı.
  8. (.....) Ticaret Mukavelesi, Türkiye'nin gümrük vergilerini artırmasına izin verdi.
  9. (.....) Atatürk, özel girişimciliği destekledi.
  10. (.....) Lozan Antlaşması, Türkiye'ye tam ekonomik bağımsızlık kazandırdı.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. ( ) İltizam sistemi
  2. ( ) Malikâne sistemi
  3. ( ) Koçi Bey Raporu
  4. ( ) Merkantilizm
  5. ( ) Makyavelizm
  6. ( ) Tağşiş
  7. ( ) Kaime
  8. ( ) Mecidiye
  9. ( ) Lira
  10. ( ) Kapitülasyon
  Önermeler:
  a. Osmanlı ekonomisinin bozulması üzerine uygulanan vergi toplama yöntemi
  b. Osmanlı ekonomisinin düzeltilmesi için hazırlatılan rapor
  c. Avrupa'da ortaya çıkan yeni ekonomik yaklaşım
  d. Bir amaç uğruna her yolun mubah görülmesi gerektiğini savunan anlayış
  e. Osmanlı parasının değerini düşürme uygulaması
  f. Ömür boyu vergi toplama hakkı elde edilen sistem
  g. Kâğıt para
  h. 1 kuruş değerindeki gümüş para
  i. 100 kuruş değerindeki altın para
  j. Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında ayrıcalıklar elde ettiği antlaşmalar

 28. Cevap: 1. a 2. f 3. b 4. c 5. d 6. e 7. g 8. h 9. i 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirme, Osmanlı ekonomisinin çözülme süreci, para politikası ve Batı'daki ekonomik yaklaşımlarla ilgili önemli kavramları kapsamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde Batı müziğinin etkilerini ve bu etkiler sonucu kurulan kurumları bileceklerdir. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisini etkileyen akımlar hakkında bilgi veriniz. Cevap: Ulusal Mimarlık Akımı Uluslararası Mimarlık Anlayışı Millî Mimari Değerlerin Ön Plana Çıkması Açıklama: Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisinde hem millî hem de uluslararası etkiler görülmüştür. Kazanım: Öğrenciler Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisini etkileyen akımları tanıyacaktır.

Öğrenciler Türk Ressamlar Birliği'nin Cumhuriyet Dönemi resim sanatına katkılarını anlayacaktır.

Öğrenciler, küreselleşme karşısında kültürel mirasın korunmasının önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanındaki anayasal gelişmeleri anlayabilecektir.

Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların artışına yol açan faktörleri kavramak.

Cumhuriyet Dönemi eğitim sisteminin temel ilkelerini belirlemek.

Osmanlı Devleti'nin kendine özgü bir ekonomik anlayışa sahip olduğu ve Merkantilizm'i benimsemediği belirtilir.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik zorluklarla başa çıkmak için para politikalarına başvurduğu vurgulanır.

Öğrenciler, Millî Mücadele'nin ekonomik sonuçlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, Atatürk'ün ekonomik anlayışını kavrayacaktır

Kanun üstünlüğü kavramını tanımlayabilir.

Teşkilat-ı Esasîye'nin önemli özelliklerini belirleyebilir.

* Millî Mücadele'nin ekonomik hedeflerini anlama. * Türkiye İktisat Kongresi'nin önemini kavrama. * Atatürk'ün ekonomik politikalarındaki dengeyi görme. * Lozan Antlaşması'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini belirleme. * Ticaret Mukavelesi'nin faydalarını ve sınırlamalarını anlama

* Osmanlı ekonomisi ve para politikasının anlaşılması * Merkantilizm ve Makyavelizm kavramlarının kavranması * Osmanlı ekonomisinin çözülme sürecinde yaşanan olayların sıralanması

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav(Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri