Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Sadaka-i Cariye ile ilgilidir?

  A) Sadece fakirlere verilen sadakalardır.
  B) Hayırseverin ölümünden sonra da devam eder.
  C) Zekat vermek yerine verilebilir.
  D) Sadece belli bir gruba özgüdür.
  E) Bir kere verildikten sonra artık verilmez.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Sadaka-i Cariye, hayırseverin ölümünden sonra da devam eden sürekli bir hayır işidir. Hayırsever, sadaka-i cariye olarak mal varlığının bir kısmını bağışlayarak, insanların yararına kalıcı bir katkı sağlayabilir. Bu, hayırseverin ölümünden sonra da devam eder ve hayırseverin sevabını arttırır. Sadaka-i Cariye, İslamiyet'teki bağışlama kültürünün önemli bir parçasıdır ve insanların yardımlaşmasını teşvik eder. 3. Zekâtın toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Yoksulluk, eşitsizlik, suç, ahlaki çöküntü ve sosyal huzursuzlukların önüne geçmek, insanların mutlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak
  B) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak, işsizlik oranlarını düşürmek, şirketlerin karlılığını artırmak, zenginlerin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak
  C) Zenginlerin daha fazla para harcamasına ve tüketim seviyelerinin artmasına olanak tanımak, siyasi gücü artırmak
  D) Yoksulların daha fazla borçlanarak fakirleşmesini önlemek, sosyal statüyü yükseltmek, insanların daha fazla kazanmasını sağlamak
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yoksulluk, eşitsizlik, suç, ahlaki çöküntü ve sosyal huzursuzlukların önüne geçmek, insanların mutlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak. Zekât, İslam dini açısından bir ibadet olarak kabul edilir ve toplumsal faydaları oldukça fazladır. Zekât, yoksulluk, eşitsizlik, suç, ahlaki çöküntü ve sosyal huzursuzlukların önüne geçmeyi, insanların mutlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı hedefler. Bunun yanı sıra, zekât, yoksullara maddi yardım yaparak onların hayat standartlarını yükseltir ve toplumsal huzuru sağlar. 5. Zekâtın bireysel faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Allah'a yakınlaşma                   B) Nefsin temizlenmesi                 
  C) Fakirlerin yardımı                   D) Mal ve servetin artması             
  E) Toplumsal dayanışmanın güçlenmesi   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir çünkü zekâtın bireysel faydaları arasında mal ve servetin artması yer almaz, çünkü zekât vermek bir mal veya servetten fedakarlık yapmayı gerektirir. Zekât veren kişi, sahip olduğu mal veya servetten bir miktar ayırarak, fakirleri ve muhtaçları destekler. Zekâtın bireysel faydaları arasında Allah'a yakınlaşma, nefsin temizlenmesi, fakirlerin yardımı ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi yer alır. 7. Hangi koşullarda bir kişi zekât vermek zorundadır?

  A) Sadece mallarının değeri belirli bir miktarın üzerinde olduğunda
  B) Sadece ticari malları varsa
  C) Yıllık geliri belirli bir miktarın üzerinde olduğunda
  D) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve hayvanlardan herhangi birine sahip olduğunda
  E) Sadece hayvanları varsa

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani bir kişi zekat vermek zorunda olduğunda altın, gümüş, para, ticari mallar ve hayvanlardan herhangi birine sahip olduğunda. Zekat, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve belirli bir varlığa sahip olan her Müslümanın, o varlıkların belli bir miktarının fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için zekat vermesi gerekmektedir. 9. Hangi tür hayvanlar zekâta tabidir?

  A) Sadece sığır ve koyun
  B) Sadece deve
  C) Sadece kümes hayvanları
  D) Sadece at ve eşek
  E) Sığır, koyun ve deve gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Sığır, koyun ve deve gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar"dır. İslam'da zekât vermek zorunlu olan mallar arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da yer almaktadır. Bu hayvanların belirli bir miktarda varlığına sahip olan kişiler, yıllık olarak elde ettikleri kazancın belirli bir kısmını zekât olarak vermeleri gerekmektedir. 11. Aşağıdaki hadislerden hangisi, zekâtın bir ibadet olduğunu vurgulamaktadır?

  A) “Mallarınızın en hayırlısı, haram olmayanından helal kazanıp zekat verdiğinizdir.” (Buhari, Zekat, 1)
  B) “Allah, zekât veren kimsenin malını artırır.” (Müslim, Zekat, 109)
  C) “Zekat, Allah'ın mallarından bir hakkıdır.” (Tirmizi, Zekat, 1)
  D) “Kim zekatını verirse, o, müslümanların haklarındandır.” (Buhari, Zekat, 28)
  E) “Zekat veren kimse, cömertlikle, iyilikle veren kimselerden sayılır.” (Tirmizi, Zekat, 6)

 12. Cevap: C Açıklama:

  Soru, hangi hadisin zekâtın bir ibadet olduğunu vurguladığını soruyor. C şıkkındaki hadis, "Zekat, Allah'ın mallarından bir hakkıdır." ifadesiyle zekâtın bir ibadet olduğunu vurgulamaktadır. Bu hadis, zekâtın sadece bir malî yükümlülük olmadığını, aynı zamanda Allah'ın bir emri olduğunu ve bu emrin yerine getirilmesinin ibadet olarak kabul edildiğini belirtir. 13. Aşağıdaki hadislerden hangisi, zekâtın bir mümin için ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır?

  A) “Zekât vermek, güneşin odaya girmesi gibi bütün günahları yok eder.” (Tirmizi)
  B) “Bir kimse malının üçte birini Allah yolunda harcarsa, Allah onu cennetine koyar.” (Buhari)
  C) “Zekât vermek, fakirlikten kurtulmak için en etkili yoldur.” (İbn MacE)
  D) “Zekât vermek, Allah’a itaat etmenin bir göstergesidir ve sana bereket getirir.” (Müslim)
  E) “Zekât vermek, günahlardan arınmanın en güzel yollarından biridir.” (Nesai)

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, İslamiyet'te zekâtın önemine ilişkin hadisleri anlama ve yorumlama becerilerini ölçmektedir. Doğru cevap seçeneği A'dır: “Zekât vermek, güneşin odaya girmesi gibi bütün günahları yok eder.” Bu hadis, zekâtın bir mümin için ne kadar önemli olduğunu vurgular ve zekâtın günahları temizleyici etkisini vurgular. 15. Orucun kefareti nedir ve hangi durumlarda gereklidir?

  A) Oruç tutamayanlar için verilen sadaka
  B) Orucu bozan kişinin bir gün boyunca oruç tutması
  C) Oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek gibi büyük bir günah işleyenler için verilen ceza
  D) Oruçlu iken kasten yemek veya içmek gibi orucu bozan kişinin vermesi gereken bir bedel
  E) Orucun kefareti yoktur

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani oruçlu iken kasten yemek veya içmek gibi orucu bozan kişinin vermesi gereken bir bedeldir. Orucun kefareti, orucun kaza edilemeyecek kadar bozulması durumunda uygulanır ve bir gün oruç tutamayan kişiler için değildir. Bu kefaret, orucun yerine getirilememesi durumunda ödenen bir tür cezadır ve belirli bir miktar para veya yoksullara yemek yardımı şeklinde ödenebilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi zekatın mahiyeti ile ilgili doğru bir ifadedir?

  A) Zekat sadece mal varlığından alınan bir vergidir.
  B) Zekat, fakirlik ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için farz kılınmıştır.
  C) Zekat sadece zenginlerin vermesi gereken bir yardım türüdür.
  D) Zekat, sadece Ramazan ayında verilen bir ibadettir.
  E) Zekat sadece Müslümanların vermesi gereken bir yardımdır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda zekatın mahiyetiyle ilgili doğru ifade "Zekat, fakirlik ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için farz kılınmıştır" olarak belirtilmektedir. Zekat İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve zenginlerin sahip oldukları maldan belirli bir oranda fakirlere verilmesini amaçlamaktadır. Zekatın temel amacı, toplumda fakirlik ve yoksulluğu azaltarak sosyal adaleti sağlamaktır. 19. Aşağıdaki hadislerden hangisi, Ramazan ayının önemine vurgu yapmaktadır?

  A) "Ramazan ayında oruç tutanların geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 1)
  B) "Ramazan ayı, affı bol olan bir aydır." (İbn Mace, Savm, 1)
  C) "Ramazan ayında bir gece ibadet, bin ay ibadet sevabıyla eşdeğerdir." (Buhari, İ'tikaf, 1)
  D) "Ramazan ayı, Cennet kapılarının açıldığı bir aydır." (Tirmizi, Savm, 4)
  E) "Ramazan ayı, Allah'ın sevgisiyle dolu olan bir aydır." (Müslim, Savm, 3)

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "Ramazan ayında bir gece ibadet, bin ay ibadet sevabıyla eşdeğerdir." Bu hadis, Ramazan ayının önemine vurgu yapmakta ve bir gece ibadetin bin ay ibadet sevabına eşdeğer olduğunu belirtmektedir. Ramazan ayının önemi ve değeri, İslam dininde büyük bir önem taşımaktadır ve bu hadis de bu önemi vurgulamaktadır. 21. Oruç tutarken kazara yemek veya içmek orucu bozar. Bu durumda, orucun kazası ve kefareti gereklidir. Orucun kazası ve kefareti hangi durumlarda gereklidir?

  A) Yemek yeme veya içme dışında hiçbir durumda
  B) Kazara yemek veya içmek haricinde hiçbir durumda
  C) Kazara yemek veya içmek veya kasıtlı olarak yemek veya içmek durumunda
  D) Sadece kasıtlı olarak yemek veya içmek durumunda
  E) Oruç tutan kişinin tercihine bağlı olarak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Oruç tutan kişinin kazara yemek veya içmek durumunda orucu bozulmuş olur ve bu durumda orucun kazası ve kefareti gereklidir. Kasıtlı olarak yemek veya içmek durumunda da orucun kazası ve kefareti gereklidir. 23. Oruçlu iken sağlıklı beslenmek için hangi yiyecekler tercih edilmelidir?

  A) Şekerli ve yağlı yiyecekler
  B) Hamur işleri ve fast food yiyecekler
  C) Proteinli yiyecekler ve sebzeler
  D) Hazır gıdalar ve kolalı içecekler
  E) Tuzlu ve baharatlı yiyecekler

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Proteinli yiyecekler ve sebzeler. Oruçlu iken sağlıklı beslenmek için proteinli yiyecekler (örneğin et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller) ve sebzeler tercih edilmelidir. Ayrıca, lifli gıdalar (örneğin tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi) ve bol su tüketmek de önemlidir. Şekerli, yağlı, hazır ve işlenmiş gıdalar ile kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır. 25. Oruçlu iken uyku düzenine dikkat etmek neden önemlidir?

  A) Oruç tutarken uyumak günün büyük bir kısmını kaplar
  B) Uyku düzeni bozulduğunda vücuttaki su dengesi de bozulur
  C) Uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir
  D) Uyku düzeni bozulduğunda oruçlu kişi daha hızlı acıkır
  E) Oruçlu iken uyumak caiz değildir

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir." olmalıdır. Oruçlu iken uyku düzenine dikkat etmek önemlidir çünkü uyku düzeni bozulduğunda vücuttaki su dengesi de bozulabilir, uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir. 27. Ramazan ayıyla ilgili aşağıdaki ayet/hadislerden hangisi ifade eder ki Ramazan, Kur'an'ın indirilmeye başladığı aydır?

  A) "Ramazan ayı, insanlar için hidayet rehberi olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara Suresi, 185. Ayet)
  B) "Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik." (Kadir Suresi, 1. Ayet)
  C) "Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara Suresi, 185. Ayet)
  D) "Kur'an, Ramazan ayında indirilmiştir." (Şuarâ Suresi, 193. Ayet)
  E) "Ramazan ayı, Kur'an ayıdır." (Tirmizi, İman, 18)

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği aydır." ayetidir. Bu ayet Bakara Suresi'nin 185. ayetidir ve açık bir şekilde Ramazan ayının Kur'an'ın indirildiği ay olduğunu ifade etmektedir. 29. Aşağıdaki hadis/ayetlerden hangisi ifade eder ki oruç tutmak, Allah'a yakınlaşmak için bir ibadettir?

  A) "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı; ta ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız." (Bakara Suresi, 183. Ayet)
  B) "Oruç, sadece yemek yemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak değildir. Oruç tutan kişi, söz ve davranışlarıyla da orucunun gereğini yerine getirmelidir." (Buhari, Savm, 9)
  C) "Oruçlu olan kimse, nefsiyle, malıyla ve diline sahip olmalıdır. Eğer birisi kendisiyle çekişmeye girerse, ona 'Ben oruçluyum' desin." (Buhari, Savm, 4)
  D) "Allah, oruç tutan kişinin kokusunu sevmez, fakat oruçlu kişi güzel kokusuyla cennetin kokusundan daha güzel kokar." (Buhari, Savm, 2)
  E) "Oruç, Allah'a yakınlaşmak için bir ibadettir. O halde, oruçlu olan kişi, orucunun gereğini yerine getirsin." (Tirmizi, Savm, 6)

 30. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap, E seçeneğidir. Çünkü bu hadis, orucun Allah'a yakınlaşmak için bir ibadet olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu hadisin diğer seçeneklerden farklı olarak orucun gerçek amacına vurgu yapması ve oruç tutan kişinin ne yapması gerektiğini belirtmesi önemlidir. Oruçlu kişinin sadece yemek yemekten ve cinsel ilişkiden uzak durması yeterli değildir, aynı zamanda nefsiyle, malıyla ve diline de sahip olması gerekmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi Detayları

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.dönem sonu test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Zekâtın toplumsal faydalarını bilmek, İslami bir ibadetin sosyal boyutunu anlamak.

Zekâtın faydalarını anlamak ve bu yardımlaşma kültürünü teşvik etmek olarak belirtilebilir.

İslam'ın zekat kurallarını anlamalarını ve buna göre hangi koşullarda zekat verilmesi gerektiğini öğrenmelerini amaçlamaktadır.

"İslam'da zekât vermek zorunlu olan hayvan türleri" olarak belirtilebilir.

İslam'ın temel ibadetlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dini kültür ve değerler hakkında bilgi sahibi olma yeteneklerini ölçmektedir.

Orucun kefareti nedir ve hangi durumlarda gereklidir.

İslam dininin önemli bir ibadeti olan zekatın mahiyeti ve amacı hakkındaki temel bilgiyi ölçmektedir.

İslamiyet ve hadisler konusunda bilgi ve anlama kazanımını ölçmektedir.

İslam dininde oruç tutmanın esaslarına ve orucun bozulmasına dair temel bilgilere işaret eder.

Sağlıklı beslenmenin önemini kavrayarak, oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenileceği hakkında fikir sahibi olmak.

Oruç tutan kişilerin sağlığına dair bilgi ve farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.

İslam dininin temel kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmektedir.

Orucun Allah'a yakınlaşmak için bir ibadet olduğunu ve oruçlu kişinin sadece yemek yemekten ve cinsel ilişkiden uzak durmakla yetinmemesi gerektiğini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 21 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem Sonu Yazılı Testi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.