Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi kime aittir?

  A) Allah'a ve Peygamberimize    B) İnsanlara                   
  C) Devlete                      D) Ulemaya                     
  E) Kimseye                                                     

 2. Cevap: A Açıklama:

  Dinimizde helal ve haram koyma yetkisi sadece Yüce Allah'a ve O'nun elçisi Hz. Peygamber'e aittir. 3. İnsanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken nasıl değerlendirilir?

  A) Bireysel olarak     B) Ailevi olarak      
  C) Toplumsal olarak    D) Kültürel olarak    
  E) Ekonomik olarak                           

 4. Cevap: A Açıklama:

  İnsanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirilir. 5. İslam hukukunun temel kaynakları arasında hangisi yer almaz?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Sünnet           
  C) İcma              D) Kıyas            
  E) Tevrat                                

 6. Cevap: E Açıklama:

  Tevrat, İslam hukukunun temel kaynakları arasında yer almaz. Tevrat, Hz. Musa'ya indirilen ve Yahudilik dininin kutsal kitabı olarak kabul edilen bir kitaptır. 7. İktisat kelimesi İslam'da hangi anlamı taşır?

  A) Orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak.
  B) Çok para kazanmak.
  C) Cimri olmak.
  D) İsraf etmek.
  E) Borçlanmak.

 8. Cevap: A Açıklama:

  İktisat kelimesi İslam'da, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Yani ekonomik faaliyetlerin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 9. İslam ekonomisinin ahlaki temellerinden biri olan kanaatkârlık, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünya malını elde etmek için her yolu meşru görüp haram helal dairelerini gözetmeden ekonomik faaliyette bulunmak
  B) Müslümanın ölçülü davranmasını öğütlemek
  C) Toplumda adalet sağlamak
  D) Gelir ve servet dağılımındaki dengesizliğin önüne geçmek
  E) Barış ve huzurun bozulmasına sebep olmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  İslam ekonomisinin ahlaki temellerinden biri olan kanaatkârlık, dünya malını elde etmek için her yolu meşru görüp haram helal dairelerini gözetmeden ekonomik faaliyette bulunmak değildir. Kanaatkârlık, kişinin sahip olduğu nimetlere şükredip, daha fazlasını elde etmek için aşırı hırs ve tamah göstermemesidir. 11. İhtiyaçları sınırsız görüp elde etmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisine götürebilir?

  A) Helal kazanca
  B) Adalet ve hakkaniyet duygusuna
  C) Sınırlı tüketime
  D) Haram kazanca
  E) Dünya malına

 12. Cevap: D Açıklama:

  İhtiyaçları sınırsız görüp elde etmeye çalışmak, insanın ahlakını bozabilir ve onu haram kazanmaya yöneltebilir. Haram kazanç, dinin yasakladığı yollarla elde edilen kazançtır. 13. Helal kazancın önemi aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?

  A) Kur’an-ı Kerim’de    B) Hadislerde          
  C) İslam hukukunda      D) Hepsi               
  E) Hiçbiri                                     

 14. Cevap: D Açıklama:

  Helal kazancın önemi, Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde ve İslam hukukunda vurgulanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 77. ayet) buyrulmaktadır. 15. Karz-ı hasen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Karz-ı hasen, bir tür yardımlaşma biçimidir.
  B) Karz-ı hasen, İslam'da teşvik edilen bir davranıştır.
  C) Karz-ı hasen, kişinin ahiret hayatına yatırım yapmasıdır.
  D) Karz-ı hasen, kişinin servetini artırmasının bir yoludur.
  E) Karz-ı hasen, kişinin toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmasıdır.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Karz-ı hasen, bir tür yardımlaşma biçimidir, İslam'da teşvik edilen bir davranıştır, kişinin ahiret hayatına yatırım yapmasıdır ve kişinin toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmasıdır. Karz-ı hasen, kişinin servetini artırmasının bir yolu değildir. 17. Karz-ı hasen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Karz-ı hasen, yalnızca zengin kişilerin yapabileceği bir davranıştır.
  B) Karz-ı hasen, yalnızca fakir kişilere yapılması gereken bir davranıştır.
  C) Karz-ı hasen, herkesin yapabileceği bir davranıştır.
  D) Karz-ı hasen, yalnızca Müslümanlara yapılması gereken bir davranıştır.
  E) Karz-ı hasen, yalnızca gayrimüslimlere yapılması gereken bir davranıştır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Karz-ı hasen, herkesin yapabileceği bir davranıştır. Zengin kişiler de, fakir kişiler de karz-ı hasen yapabilirler. Karz-ı hasen, yalnızca Müslümanlara yapılması gereken bir davranış değildir. Gayrimüslimlere de karz-ı hasen yapılabilir. 19. Karaborsacılık, ekonomik hayata olumsuz etki eden uygulamalar kategorisinde yer alır. Karaborsacılığın önüne geçilmesi için ne gibi önlemler alınabilir?

  A) Karaborsacılara ceza uygulanması
  B) Karaborsacılığın yasallaştırılması
  C) Karaborsacılığa göz yumulması
  D) Karaborsacılığın teşvik edilmesi
  E) Karaborsacılıkla ilgili haberlerin yayımlanmasının yasaklanması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılık, mal ve hizmetlerin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç elde etme amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için, karaborsacılara ceza uygulanması ve karaborsacılığı önleyecek yasal düzenlemelerin yapılması gibi önlemler alınmalıdır. 21. Faiz, ekonomik hayata olumsuz etki eden uygulamalar kategorisinde yer alır. Faizin önüne geçilmesi için ne gibi önlemler alınabilir?

  A) Faizin yasallaştırılması
  B) Faizin yasaklanması
  C) Faizin teşvik edilmesi
  D) Faizin miktarının artırılması
  E) Faizin oranının sabitlenmesi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Faiz, ekonomik hayata olumsuz etkileri olan bir uygulamadır. Bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için, faizin yasaklanması, faizle ilgili farkındalık eğitimleri verilmesi ve faizi önleyecek yasal düzenlemelerin yapılması gibi önlemler alınmalıdır. 23. Karaborsacılık neden haramdır?

  A) Çünkü başkalarını zor durumda bırakabilir
  B) Çünkü haksız kazançtır
  C) Çünkü piyasaları bozar
  D) Çünkü toplum düzenini bozar
  E) Tüm bunlar

 24. Cevap: E Açıklama:

  Karaborsacılık, başkalarını zor durumda bırakabilir, haksız kazançtır, piyasaları bozar ve toplum düzenini bozar. Bu nedenle haramdır. 25. Karaborsacılığı önlemek için neler yapılabilir?

  A) Karaborsacılara ceza verilmesi
  B) Karaborsaya yönelik denetimlerin artırılması
  C) Karaborsaya yönelik eğitim kampanyaları düzenlenmesi
  D) Tüm bunlar
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Karaborsacılığı önlemek için karaborsacılara ceza verilmesi, karaborsaya yönelik denetimlerin artırılması ve karaborsaya yönelik eğitim kampanyaları düzenlenmesi gibi önlemler alınabilir. 27. 2. İslam'ın haram saydığı davranışlardan biri olan karaborsacılığa yönelen kişilerin hangi niteliklere sahip olması beklenmez?

  A) Dürüstlük    B) Hırs    C) Adalet    D) Açgözlülük    E) Vicdan    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılık, haksız kazanç elde etmek için yapılan bir davranıştır ve dürüstlük ile bağdaşmaz. Karaborsacılar, genellikle hırslı ve açgözlüdürler. 29. 3. Karaborsacılığın yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Çok kazanma hırsı
  B) Meşru çizgiler içinde kalma
  C) İslam'ın haram saydığı davranışlara yönelmeme
  D) Topluma fayda sağlama
  E) Dürüstlük

 30. Cevap: A Açıklama:

  Karaborsacılığa yönelen kişiler, genellikle çok kazanma hırsıyla hareket ederler. Bu hırs, onları haksız kazanç elde etmek için dürüst olmayan yollara başvurmaya iter.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 1.yazılı hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, helal ve haram koyma yetkisinin yalnızca Yüce Allah'a ve O'nun elçisi Hz. Peygamber'e ait olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, insanların işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılırken bireysel olarak değerlendirildiğini öğrenirler.

İslam hukukunun temel kaynaklarını bilmek.

İktisat kavramının İslam'daki anlamını bilmek.

Öğrenci, İslam ekonomisinin ahlaki temellerinden biri olan kanaatkârlığı açıklayabilecektir.

Öğrenci, ihtiyaçların sınırsız görülmesinin olumsuz sonuçlarını açıklayabilecektir.

Öğrenci, helal kazancın önemini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, karz-ı hasenin önemini ve faydalarını açıklayabilirler.

Öğrenciler, karz-ı hasenin şartlarını ve kime yapılabileceğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, karaborsacılığın ekonomik hayata olumsuz etkilerini ve bu uygulamaların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemleri kavrarlar.

Öğrenciler, faizin ekonomik hayata olumsuz etkilerini ve bu uygulamaların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemleri kavrarlar.

Öğrenciler, karaborsacılığın neden haram olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, karaborsacılığın önlenmesi için neler yapılabileceğini öğrenirler.

İslam'ın haram saydığı davranışların genel olarak bilinmesini ve insanların bu davranışlardan uzak durmalarının sağlanmasını sağlanması.

Karaborsacılığın nedenlerinin ve sonuçlarının farkına varılması ve bu tür davranışların önlenmesi için çaba gösterilmesi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 13 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri