Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sönmeyen Ateş adlı oyunun sahneleniş özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: Üç perdelik oyun, müzikli ve danslı, gerçekçi dekorlar Açıklama:

  Sönmeyen Ateş adlı oyun, üç perdelik bir oyun olup müzikli ve danslıdır. Gerçekçi dekorlar kullanılmıştır. 3. Roman türünün tarihçesi nedir?


 4. Cevap: Roman, antik dönemden bugüne kadar gelişen, gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumları kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlı olarak anlatan uzun ve edebî bir hikâyedir. Romantik akımın öncülerinden kabul edilen Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu adlı eseri de bu akıma örnek olarak verilebilir. Açıklama:

  Romantik akım, 18. yüzyılın sonlarında Avrupa’da ortaya çıkan ve 19. yüzyılın başlarında zirve noktasına ulaşan bir edebiyat akımıdır. Romantik akım, duygu, hayal gücü ve özgürlük gibi kavramlara önem vermektedir. 5. "Huzur" adlı romanı hangi yazar yazmıştır?


 6. Cevap: Ahmet Hamdi Tanpınar Açıklama:

  "Huzur" adlı roman, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir ve Cumhuriyet Dönemi'nin önemli yazarlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmıştır. 7. Türk edebiyatına roman türünün girişini sağlayan eser hangisidir?


 8. Cevap: Télémaque (Telemak) Açıklama:

  Télémaque (Telemak), Fransız yazar Fénelon tarafından yazılmış bir romandır ve Türk edebiyatına roman türünün girişini sağlayan eser olarak kabul edilir. 9. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Turgut'un kendini sorgulamaya ve keşfetmeye başladığı süreçte ne yaptığı açıklayınız.


 10. Cevap: Turgut, kendini sorgulamaya ve keşfetmeye başladığı süreçte evini ve ailesini terk ederek arabasıyla bir yolculuğa çıkar. Yolculuğu sırasında sürekli olarak yazmaya başlar. Daha sonra motelden ayrılır ve bir şehre gelir, bankaya uğrayarak bütün parasını çeker. Tren istasyonuna yakın bir yerde arabasını terk eder. Bir trenden inip bir başkasına binerek sürekli yolculuk yapmaya başlar. Açıklama:

  Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Turgut, kendini sorgulamaya ve keşfetmeye başladığı süreçte evini ve ailesini terk ederek arabasıyla bir yolculuğa çıkar. Yolculuğu sırasında sürekli olarak yazmaya başlar. Daha sonra motelden ayrılır ve bir şehre gelir, bankaya uğrayarak bütün parasını çeker. Tren istasyonuna yakın bir yerde arabasını terk eder. Bir trenden inip bir başkasına binerek sürekli yolculuk yapmaya başlar. Bu yolculuk sırasında Turgut, iç dünyasını sorgular, geçmişini ve yaşadıklarını düşünür ve hayatının anlamını aramaya çalışır. 11. Ahmet Rasim'in sohbet türünde yazdığı eserlerin özelliklerini yazınız.


 12. Cevap: Ahmet Rasim'in sohbet türünde yazdığı eserleri, günlük hayattaki olayları ve gözlemlerini içten bir dille, okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işler. Yazar, kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanabilir; anekdotlara ve şiirlere yer verebilir. Kendine ya da okuruna yönelttiği sorulara cevaplar vererek canlı ve akıcı bir üslup yakalayabilir. Açıklama:

  Ahmet Rasim'in sohbet türünde yazdığı eserleri, Türk edebiyatında bu türün ilk örnekleri arasında yer alır. Yazar, bu eserlerinde toplumsal fayda ilkesini gözetmiş ve dönemine göre sade bir dil kullanmaya çalışmıştır. 13. Refik Halit Karay'ın mizah anlayışı nasıldır?


 14. Cevap: Refik Halit Karay, mizahın bir yaradılış ve yetenek işi olduğunu düşünmektedir. Herkesin nitelikli mizah yapamayacağını vurgulamaktadır. Açıklama:

  Refik Halit Karay, Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarından biridir. Mizah anlayışı, incelikli ve nüktelidir. 15. Yusuf Ziya Ortaç'ın eserleri hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Akından Akına, Âşıklar Yolu, Cenk Ufukları, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti (şiir); Binnaz, Nikâhta Keramet (tiyatro); Üç Katlı Ev (roman); Beşik, Ocak (fıkra); Göz Ucuyla Avrupa (gezi yazısı); Halk Edebiyatı Antolojisi (antoloji) Açıklama:

  Yusuf Ziya Ortaç'ın eserleri hakkında bilgi veriniz. Cevap: Akından Akına, Âşıklar Yolu, Cenk Ufukları, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti (şiir); Binnaz, Nikâhta Keramet (tiyatro); Üç Katlı Ev (roman); Beşik, Ocak (fıkra); Göz Ucuyla Avrupa (gezi yazısı); Halk Edebiyatı Antolojisi (antoloji)a Ortaç'ın eserleri hakkında bilgi veriniz. Cevap: Akından Akına, Âşıklar Yolu, Cenk Ufukları, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti (şiir); Binnaz, Nikâhta Keramet (tiyatro); Üç Katlı Ev (roman); Beşik, Ocak (fıkra); Göz Ucuyla Avrupa (gezi yazısı); Halk Edebiyatı Antolojisi (antoloji) 17. Makalede sonuç ve tartışma bölümünün amacı nedir?


 18. Cevap: Araştırmada elde edilen bulguları yorumlamak ve tartışmak. Açıklama:

  Sonuç ve tartışma bölümünde, araştırmacı elde ettiği bulguları yorumlar ve tartışır. Ayrıca, araştırmanın bilim dünyasına katkısını belirtir. 19. Mehmet Fuat Köprülü'nün hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966), İstanbul’da doğan Türk bilim ve devlet adamı, tarihçi ve edebiyatçıdır. Ayasofya Merkez Rüştiyesini ve Mercan İdadisini bitirdikten sonra Mekteb-i Hukukta (Hukuk Fakültesi) başladığı yükseköğrenimini yarıda bırakarak edebiyat ve tarih alanlarına yöneldi. Fransızca öğrendi, Batı edebiyatını yakından takip etti. Çeşitli okullarda Türkçe ve edebiyat dersleri okuttu. Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. Atatürk’ün isteğiyle Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) müsteşarlığına getirildi. Türkiyat Enstitüsünün kurulmasını sağladı. Birçok uluslararası kongreye Türkiye’yi temsilen katıldı. Harvard (Harvırd) ve Columbia (Kolombiya) gibi üniversitelerde çeşitli konferanslar verdi. Türk Tarih Encümeni başkanlığı görevinde bulundu. İlim ve devlet adamı, Ordinaryüs Profesör Doktor Fuat Köprülü; araştırmalarıyla dünya çapında tanındı. Kendisine dünyanın saygın üniversiteleri, akademileri ve kuruluşları tarafından fahri doktorluk, muhabir üyelik, şeref üyeliği gibi unvanlar verildi. Milletvekilliği yaptı, bu görevi sırasında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde pek çok bölümde dersler verdi. Dışişleri bakanlığı yaptı. Türkolojinin Türkiye’deki kurucusu kabul edilen Köprülü, Türkiyat Mecmuası’nın çıkarılmasına öncülük etti. İslam Ansiklopedisi’nin yayımlanmasında görev aldı. Türk tarihi ve edebiyatı alanındaki araştırmalarıyla tanındı, bu alanda pek çok makale ve kitap yazdı. Edebiyat Araştırmaları, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türkiye Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi yazarın başlıca eserleridir. Açıklama:

  Mehmet Fuat Köprülü, Türk edebiyatı ve tarihi alanlarında önemli çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır. Türkiye’de Türkolojinin kurucusu olarak kabul edilir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Ahmet Mithat Efendi'nin Henüz On Yedi Yaşında adlı eseri, ilk Türk romanı olarak kabul edilir.
  2. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı, Cumhuriyet aydınları bağlamında Türk toplumunun tarihî, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri tartışır.
  3. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir romandır.
  4. Türk edebiyatında roman, Tanzimat Dönemi'nde Namık Kemal'in İntibah, Cezmi adlı eseriyle başlamıştır.
  5. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir.
  6. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eseri, Tanzimat Dönemi'nin önemli romanlarından biridir.
  7. Hüseyin Rahmi Gürpınar'in Şıpsevdi adlı eseri, Millî Edebiyat Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir.
  8. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir.
  9. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir.
  10. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eseri, Millî Edebiyat Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. İlk Türk romanı, Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. 2. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı, Cumhuriyet aydınları bağlamında Türk toplumunun tarihî, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri tartışır. 3. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir romandır. 4. Türk edebiyatında roman, Tanzimat Dönemi'nde Yusuf Kâmil Paşa'nın Telemak adlı eseriyle başlamıştır. 5. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir. 6. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eseri, Tanzimat Dönemi'nin önemli romanlarından biridir. 7. Hüseyin Rahmi Gürpınar'in Şıpsevdi adlı eseri, Millî Edebiyat Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir. 8. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir. 9. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı eseri, Servetifünun Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir. 10. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eseri, Millî Edebiyat Dönemi'nin tanınmış romanlarından biridir. 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Galip
  b. Naşit
  c. Ahmet Kutsi Tecer
  d. Jean-Baptiste Racine
  e. Nahid Sırrı Örik
  f. Bertolt Brecht
  g. Samuel Beckett
  h. Arthur Miller
  ı. Henrik İbsen
  i. Anton Çehov
  1. (.....) 1.Cümle: Sultan Hamid Düşerken, Kıskanmak romanlarının yazarı.
  2. (.....) 2.Cümle: Evet Diyen Hayır Diyen oyununun yazarı.
  3. (.....) 3. Cümle: Andromak oyununun yazarı.
  4. (.....) 4. Cümle: Savaş ve Barış romanının yazarı.
  5. (.....) 5. Cümle: Üç Kız Kardeş oyununun yazarı.
  6. (.....) 6. Cümle: Satıcının Ölümü oyununun yazarı.
  7. (.....) 7. Cümle: Bir Bebek Evi oyununun yazarı.
  8. (.....) 8. Cümle: Mutlu Günler oyununun yazarı.
  9. (.....) 9. Cümle: Koçyiğit Köroğlu oyununun yazarı.
  10. (.....) 10. Cümle: Buzlar Çözülmeden oyununun yazarı.

 24. Cevap: 1. e 2. f 3. d 4. i 5. i 6. h 7. ı 8. g 9. c 10. b Açıklama:

  Bu soruda yazarlar ve eserleri eşleştirilmiştir. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Eleştiri, bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini inceleyerek bir yargı ile belirten yazı ... .
  2. Eleştiri türünde eser veren kişiye ... denir.
  3. Küçük hikâyelerde bile Flaubert bu ... dan ayrılmaz.
  4. Yürüdüğü zeminin her noktasını ... bilmek arzusundadır.
  5. Ahmet Şuayp, Gustave Flaubert Nazariyat-ı Edebiye ve Felsefiyesi adlı metinden alınan aşağıdaki parçada olduğu gibi sanatçıya dönük eleştiride sanatçının yaşamından, kişiliğinden, ... izler aranır.
  6. Eserlerini yazmak için icra ettiği ... ve tetebbuat muhayyer-ı ukuldür.
  7. Meselâ ziraate dair bir şeyden bahs edeceği zaman bu ... müteallik en aşağı otuz kırk cilt eser okumaktan çekinmez
  8. Esere dönük eleştiride, ... eserin kendine özgü özellikleri esas alınır.
  9. Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler, ... ve ... diye ikiye ayrılır.
  10. Mehmet Kaplan, Rabia Hatun Şiirleri adlı eleştiri yazısında İsmail Hami Danişmend’in Rabia Hatun takma adı ile yazdığı ... değerlendirmiştir.

 26. Cevap: 1. türüdür 2. eleştirmen 3. usûl-i tetkikten 4. mükemmelen 5. düşüncelerinden 6. tetkikat ve tetebbuat 7. fenne 8. değerlendirilen 9. öznel eleştiri, nesnel eleştiri 10. şiirleri Açıklama:

  Eleştiri, bir sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini inceleyerek bir yargı ile belirten yazı türüdür. Eleştiri türünde eser veren kişiye eleştirmen denir. Küçük hikâyelerde bile Flaubert bu usûl-i tetkikten ayrılmaz. Yürüdüğü zeminin her noktasını mükemmelen bilmek arzusundadır. Ahmet Şuayp, Gustave Flaubert Nazariyat-ı Edebiye ve Felsefiyesi adlı metinden alınan aşağıdaki parçada olduğu gibi sanatçıya dönük eleştiride sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden izler aranır. Eserlerini yazmak için icra ettiği tetkikat ve tetebbuat muhayyer-ı ukuldür. Meselâ ziraate dair bir şeyden bahs edeceği zaman bu fenne müteallik en aşağı otuz kırk cilt eser okumaktan çekinmez. Esere dönük eleştiride, değerlendirilen eserin kendine özgü özellikleri esas alınır. Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler, öznel eleştiri ve nesnel eleştiri diye ikiye ayrılır. Mehmet Kaplan, Rabia Hatun Şiirleri adlı eleştiri yazısında İsmail Hami Danişmend’in Rabia Hatun takma adı ile yazdığı şiirleri değerlendirmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Tiyatro

Ayrıca Lise 11.sınıf TDE dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Sönmeyen Ateş adlı oyunun sahneleniş özelliklerini öğreneceklerdir.

Roman türünün tarihsel gelişimini ve özelliklerini öğrencilerin kavramasını sağlamak.

Bu soru, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini ve Cumhuriyet Dönemi'nin edebiyatını daha iyi anlamaya yardımcı olur.

Bu soru, Türk edebiyatının tarihini ve roman türünün gelişimini daha iyi anlamaya yardımcı olur.

Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında Turgut'un kendini sorgulamaya ve keşfetmeye başladığı süreçte ne yaptığı hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, Ahmet Rasim'in sohbet türünde yazdığı eserlerin özelliklerini öğrenirler.

Refik Halit Karay'ın mizah anlayışını öğrenmek.

Öğrenciler, makalede sonuç ve tartışma bölümünün amacını öğrenmiş olur.

Mehmet Fuat Köprülü'nün hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinin.

1. Türk edebiyatının tarihî gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olunur. 2. Türk edebiyatının önemli romancıları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olunur. 3. Türk edebiyatında roman türünün özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur. 4. Türk edebiyatında roman türünün tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olunur. 5. Türk edebiyatında roman türünün önemli örnekleri hakkında bilgi sahibi olunur. 6. Türk edebiyatında roman türünün farklı dönemlerdeki özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur. 7. Türk edebiyatında roman türünün önemli yazarları hakkında bilgi sahibi olunur. 8. Türk edebiyatında roman türünün önemli eserleri hakkında bilgi sahibi olunur. 9. Türk edebiyatında roman türünün farklı dönemlerdeki özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur. 10. Türk edebiyatında roman türünün önemli yazarları hakkında bilgi sahibi olunur.

Öğrenciler, yazar ve eserleri eşleştirerek edebî eserler hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, sanat yapıtının iyi ve kötü yönlerini inceleyerek bir yargı ile belirten yazı türünün ne olduğunu öğrenirler. Öğrenciler, eleştiri türünde eser veren kişiye eleştirmen dendiğini öğrenirler. Öğrenciler, sanatçıya dönük eleştiride sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden izler arandığını öğrenirler. Öğrenciler, esere dönük eleştiride, değerlendirilen eserin kendine özgü özelliklerinin esas alındığını öğrenirler. Öğrenciler, eleştirmenin tutumuna göre eleştirilerin öznel eleştiri ve nesnel eleştiri diye ikiye ayrıldığını öğrenirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri