Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangi peygamber, İslam ahlakının en güzel örneğidir?

  A) Hz. Musa        B) Hz. İsa        
  C) Hz. Muhammed    D) Hz. İbrahim    
  E) Hz. Davud                         

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, İslam ahlakının en güzel örneğinin Hz. Muhammed olduğu belirtilmektedir. 3. İslam ahlakının gayelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) İnsanı iyiliklere yöneltmek
  B) Kötülüklerden kaçındırmak
  C) Dünyada ve ahirette mutluluk sağlamak
  D) Maddi zenginlik elde etmek
  E) Ahlaki erdem kazandırmak

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, İslam ahlakının gayelerinden birinin maddi zenginlik elde etmek olmadığı belirtilmektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakına göre övülen bir davranıştır?

  A) Kibir
  B) Bollukta israf, kıtlıkta cimrilik
  C) Doğruluk
  D) Başkalarını küçük görmek
  E) Şüpheye düşmek

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğruluk, İslam ahlakında önemli bir erdemdir ve Allah katında mükafatlandırılır. 7. Hangi ifade terbiyenin tanımına uygun değildir?

  A) Bir şeyi kemaline ulaştıran süreç
  B) İnsanı geliştiren ve inşa eden eylem
  C) Sadece çocuklara uygulanan bir işlem
  D) İnsanı çevreye uyum sağlayan bir varlık haline getiren eğitim metodu
  E) Ahlaki ve zihinsel gelişimi destekleyen bir süreç

 8. Cevap: C Açıklama:

  Terbiye, yalnızca çocuklara uygulanan bir işlem değil, insan yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. 9. Müslümanların temel vazifeleri arasında hangisi yoktur?

  A) Yüce Allah'a inanmak
  B) Peygambere itaat etmek
  C) Kur'an'ı Kerim'i okumak
  D) Komşularına zarar vermek
  E) Anne ve babaya saygı göstermek

 10. Cevap: D Açıklama:

  Müslümanların temel vazifeleri arasında komşularına zarar vermek yoktur, aksine komşularına karşı iyi davranmak bir sorumluluktur. 11. Dinimizdeki kulluk kavramı neyi ifade eder?

  A) Allah'a (c.c.) teslim olmak ve emirlerine uymak
  B) Sadece geçici dünyada ibadet etmek
  C) Diğer dinlere üstünlük taslamak
  D) Maddi çıkarlar elde etmek
  E) Toplumda saygınlık kazanmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kulluk kavramı, Allah'a (c.c.) boyun eğmek, O'na gönülden bağlanmak ve sadece O'na ibadet etmek anlamına gelir. 13. "Nefsini bilen Rabbini bilir." veciz sözünü yorumlayacak olursak, ne gibi bir bağlantı kurulabilir?

  A) Nefsi tanımak, Allah'ı (c.c.) tanımak için yeterlidir.
  B) Nefsi tanımak, Allah'ı (c.c.) tanımanın ilk adımıdır.
  C) Nefsi tanımak, Allah'ı (c.c.) tanımaktan daha zordur.
  D) Nefsi tanımakla Allah'ı (c.c.) tanımak arasında hiçbir bağlantı yoktur.
  E) Nefsi tanımak, Allah'ı (c.c.) tanımaktan daha kolaydır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu veciz söz, nefsini tanıyan bir kişinin, kendi eksikliklerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini fark ederek Allah'ın (c.c.) yüceliğine daha iyi vakıf olabileceğini vurgular. 15. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik silsilesindeki yeri nedir?

  A) İlk peygamberdir
  B) Son peygamberdir
  C) En büyük peygamberdir
  D) En önemli peygamberdir
  E) Hz. İsa'dan sonraki peygamberdir

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın son peygamberidir ve peygamberlik silsilesi onunla son bulmuştur. 17. Peygamberimizi örnek alarak yaşamanın amaçlarından biri nedir?

  A) Allah'ın sevgisine ulaşmak
  B) Başkaları tarafından beğenilmek
  C) Dünyevi başarılar elde etmek
  D) Cehennem azabından korunmak
  E) Cennet nimetlerine kavuşmak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimize uymak, Allah'ın sevgisine ulaşmanın yoludur. 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize salavat getirmenin faydalarından değildir?

  A) Cimrilikten korur
  B) Selamımızı almasına vesile olur
  C) Ruhu geri gelip selamımıza karşılık verir
  D) Günahlarımızın bağışlanmasına yardımcı olur
  E) Dünya ve ahiret nimetlerine kavuşmayı sağlar

 20. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimize salavat getirmek, dünyada ve ahirette nimetler kazanmaya değil, Allah'ın sevgisine ve günahların bağışlanmasına vesile olur. 21. Hangisi Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet olduğuna işaret eden bir ayettir?

  A) "O, kıyamet gününde kendini okuyanlara şefaat edecektir."
  B) "Kur'an'ı çokça okuyunuz!"
  C) "Muhakkak onda kalpler için şifa vardır."
  D) "İnsanlar için bir hidayet ve müjdedir."
  E) "Allah'ın delilidir, hak ve batılı birbirinden ayırır."

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yusuf suresi, 57. ayet 23. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına riayet etmenin önemini vurgulayan bir hadistir?

  A) "Birbirinizin mallarını gasbetmeyiniz."
  B) "Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz."
  C) "Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz."
  D) "Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez."
  E) "İnsanların kanı, malı ve ırzı, başka Müslümana haramdır."

 24. Cevap: D Açıklama:

  Buharî, Mezalim, 3 25. Dinimizde haram kılınan fiiller zaruret durumlarında ne kadar süreyle mübah hale gelir?

  A) Kalıcı olarak              B) Zarureti giderene kadar   
  C) Bir hafta                  D) Bir ay                    
  E) Üç gün                                                  

 26. Cevap: B Açıklama:

  Zarûretler haram olan şeyleri mübah kılar. Ancak mübahlık zarureti gidermekle sınırlıdır. 27. Kur'an-ı Kerim'de hangi hayvanın eti haram kılınmıştır?

  A) Sığır    B) Tavuk    C) Domuz    D) Keçi    E) Koyun    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de sadece domuz eti haram kılınmıştır. 29. İslam hukukunda bir suçun işlenmesi sonucunda verilecek ceza hangi ilkeye göre belirlenir?

  A) Suçun niteliği ve boyutu
  B) Kişinin sosyal statüsü
  C) Kişinin yaşına ve cinsiyetine
  D) Kişinin ekonomik durumuna
  E) Ceza vermekle görevli kişinin keyfine

 30. Cevap: A Açıklama:

  İslam hukukunda cezaların belirlenmesinde suçun niteliği ve boyutu esas alınır. 31. Suç ve ceza arasındaki dengeyi sağlamak için hangi husus göz önünde bulundurulmalıdır?

  A) Kişinin toplumdaki itibarı
  B) Cezanın caydırıcılığı
  C) Suçun işlendiği yer ve zaman
  D) Ceza vermekle görevli kişinin siyasi görüşü
  E) Cezanın maliyeti

 32. Cevap: B Açıklama:

  İslam hukukunda cezaların belirlenmesinde suçun işlendiği yer ve zaman gibi unsurlar göz önünde bulundurulurken, asıl amaç suçun caydırıcılığını sağlamaktır. 33. Hangi kaynak İslam hukukunun birinci kaynağıdır?

  A) Kıyas    B) Sünnet    C) İcma    D) Kur'an    E) Ahlak    

 34. Cevap: D Açıklama:

  İslam hukukunun ilk ve en önemli kaynağı Kur'an'dır. 35. Hangisi Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarını ifade eden İslam hukuku kaynağıdır?

  A) İcma    B) Kıyas    C) Sünnet    D) Fıkıh    E) Ahlak    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in sözlerini, davranışlarını ve uygulamalarını içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf TDB dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, İslam ahlakının temel prensiplerini açıklayacaktır.

Öğrenci, İslam ahlakının hedeflerini anlayacaktır.

İslam ahlakının temel erdemlerini öğrenmek.

Terbiyenin tanımını ve kapsamını anlamak.

Müslümanların temel vazifelerini bilmek.

Kulluk kavramının anlamını açıklamak (İslam 1, 1. Ünite)

Allah'ı (c.c.) tanıma yollarını açıklamak (İslam 1, 2. Ünite)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik silsilesindeki yerini öğrenmek.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayat tarzını ve örnekliğini anlamak.

Peygamberimize salavat getirmenin önemini kavramak.

Kur'an-ı Kerim'in özellikleri ve faziletlerini bilir.

Dinî ahlakın temel ilkelerini kavrar.

Helal ve haram kavramlarını anlamak.

Helaller ve haramlar hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam hukukunda suç ve ceza arasındaki dengeyi kavrar.

İslam hukukunda ceza sisteminin amaçlarını anlar.

İslam hukukunun kaynaklarını bilmek.

İslam hukukunun kaynaklarını bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 60 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.