Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Güzel ahlakın önemini vurgulayan hadisleri yazınız.


 2. Cevap: * "Allah'ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım." * "Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayâdır." * "Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayâsız birisidir." Açıklama:

  Bu hadisler, güzel ahlakın İslam'da çok önemli olduğunu ve müminlerin kötü ahlaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 3. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin İslam ahlakındaki yeri nedir?


 4. Cevap: Kur'an-ı Kerim ve sünnet, İslam ahlakının temel kaynaklarıdır. Ahlak alanında ele alınan her konu, ya Kur'an'da ya da sünnette karşılığı vardır. Açıklama:

  Kur'an ve sünnet bir bütün olarak İslam ahlakını oluşturmakta ve Müslümanların ahlaki davranışları için rehberlik etmektedir. 5. Vazifelerimizi yerine getirmemiz bize ne sağlar?


 6. Cevap: Allah'ın (c.c.) sevgisini, rızasını ve iç huzurunu. Açıklama:

  Vazifelerimizi yerine getirdiğimizde hem Allah'ın (c.c.) sevgi ve rızasını kazanır hem de iç dünyamızda huzur ve mutluluk yaşarız. 7. Allah'ın (c.c.) haklarına örnek veriniz.


 8. Cevap: İmana davet, namaza durmak ve oruç tutmak. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) hakları kapsamında, insanları imana davet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetleri yerine getirmek gibi vazifelerimiz vardır. 9. Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere karşı vazifemizi açıklayınız.


 10. Cevap: Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere karşı samimiyetle teslim olmak ve tam bir itaat göstermek vazifemizdir. Açıklama:

  Müslümanlar olarak Hz. Muhammed'in Allah'ın (c.c.) son peygamberi olduğuna inanırız ve onun getirdiği vahye göre yaşarız. Peygamberimizin hükümlerine itaat etmek, imanımızın bir gereğidir. 11. Peygamber Efendimize karşı hürmet göstermenin önemi nedir?


 12. Cevap: Peygamber Efendimize hürmet göstermek, onu incitmekten kaçınmak ve ona karşı sevgi beslemek, Müslümanlar için önemli bir vazifedir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, Allah'ın (c.c.) bizlere gönderdiği elçisidir. O'na hürmet etmek, aslında Allah'a (c.c.) hürmet etmek anlamına gelir. 13. İslam'da toplumsal görevlerimiz nelerdir?


 14. Cevap: İslam'da toplumsal görevlerimiz arasında çalışmak, üretmek, yakınlarımıza ve topluma yük olmamak, kamuya ait malları korumak, ormanları ve çevreyi korumak yer alır. Açıklama:

  İslam, bireylerin sadece kendileri için değil, aynı zamanda toplum için de sorumluluk sahibi olmalarını emreder. 15. İslam Hukukunun kaynaklarını açıklayınız.


 16. Cevap: Kur'an, Sünnet, İcma, Kıyas Açıklama:

  İslam hukuku, bu dört kaynaktan hükümler çıkararak bireysel ve toplumsal hayatı düzenler. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Helal olanlar haram olanlardan daha fazladır.
  2. (.....) Zaruret durumunda haram olan şeyler mübah olabilir.
  3. (.....) Domuz eti yemek helaldir.
  4. (.....) Giyinirken temizliğe dikkat etmeliyiz.
  5. (.....) Şans oyunları haram kılınmıştır.
  6. (.....) Zekâ oyunları serbest bırakılmıştır.
  7. (.....) Helal ve haram koyma yetkisi Allah'a ve Hz. Peygamber'e aittir.
  8. (.....) Leş yemek haramdır.
  9. (.....) Giyim-kuşam konusunda kültürel farklılıklar göz ardı edilmelidir.
  10. (.....) İsrafa kaçmadan giyinmek gerekir.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 19. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) 1. Adalet, hakka ve hukuka uygunluk demektir.
  (.....) 2. İslam hukukunda suçlar, kişisel anlayışlara göre belirlenir.
  (.....) 3. Hz. Peygamber, kan davalarını yasaklamıştır.
  (.....) 4. Suç işleyenlere verilen cezalar Allah hakkıdır.
  (.....) 5. Suç ve ceza arasında orantı olmalıdır.
  (.....) 6. Suçun niteliği, cezanın ağırlığını belirler.
  (.....) 7. İnsanlar, başkalarının işlediği suçlardan dolayı cezalandırılabilirler.
  (.....) 8. Nefsi müdafaa, meşru bir harekettir.
  (.....) 9. Kamu yararı, bireysel menfaatten önemlidir.
  (.....) 10. İslam hukukunun temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  İslam hukuku, adaleti sağlamak, suçları önlemek ve kamunun yararını gözetmek için oluşturulmuş bir hukuk sistemidir. Adalet, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına dayanır. Suçlar, Allah'ın koyduğu sınırlara göre belirlenir ve cezalar orantılı olarak verilir. Suç işleyenler kişisel sorumluluk taşırlar ve başkaları cezalandırılamaz. İslam hukuku, nefsi müdafaa hakkını tanır ve kamu yararını bireysel menfaatten önce tutar. Kur'an-ı Kerim ve sünnet, İslam hukukunun temel kaynaklarıdır. 21. .Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitap olduğu
  b. Allah'ın kitabına hürmet göstermek
  c. Kul hakkına girmemek
  d. İnsanların mallarının dokunulmaz olduğu
  e. Peygamber Efendimize iman etmek
  f. Yardımlaşmak ve dayanışmak
  g. Canlılara zarar vermemek
  h. Toplumsal sorumlulukları yerine getirmek
  ı. Sevinçleri ve kederleri paylaşmak
  i. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek
  1. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifesi
  2. Bir Müslümanın diğer insanlara karşı vazifelerinden biri
  3. Bir Müslümanın Allah'a karşı vazifesi
  4. Bir Müslümanın insanlara karşı vazifelerinden bir diğeri
  5. Bir Müslümanın sorumluluk sahibi bir insan olarak yapması gereken
  6. Bir Müslümanın toplumsal vazifelerinden biri
  7. Bir Müslümanın can, mal ve namus emniyetine dikkat etme zorunluluğu
  8. Bir Müslümanın temel ahlaki davranışlarından biri
  9. Bir Müslümanın bir arada yaşamanın gerektirdiği vazifelerden biri
  10. Bir Müslümanın toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunması için yapması gereken

 22. Cevap: 1. a 2. c 3. e 4. d 5. h 6. f 7. g 8. ı 9. i 10. b Açıklama:

  Soru, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz, insanlara ve Allah'a karşı vazifelerimiz, toplumsal sorumluluklarımız ve ahlaki davranışlarımızla ilgili eşleştirme yapmayı gerektirmektedir. 23. Eşleştirmeler:

  a. Helal olan bir içecek
  b. Haram olan bir oyun
  c. Helal olan bir giyim eşyası
  d. Haram olan bir yiyecek
  e. Helal olan bir eğlence
  f. Haram olan bir kazanç
  g. Zaruret halinde mübah olan bir haram
  h. Haram olan bir fiil
  ı. Helal olan bir söz
  i. Haram olan bir düşünce

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  Helal ve haram kavramları, dinimizce yapılması serbest bırakılan ve yasaklanan hususları ifade eder. Helaller daha geniş bir alanı kapsarken, haramlar sınırlıdır. Zaruret hallerinde bazı haramlar geçici olarak mübah olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf TDB dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, güzel ahlakın Müslümanlarda çok önemli olduğunu anlar ve kötü ahlaktan kaçınmanın gerekliliğini öğrenir.

Öğrenciler, Kur'an ve sünnetin İslam ahlakındaki belirleyici rolünü kavrar.

Öğrenciler, vazifelerini yerine getirmenin önemini ve faydalarını anlarlar.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) haklarının çeşitliliğini öğrenirler.

Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere uymanın Müslümanlar için önemini kavrar.

Peygamber Efendimize karşı hürmet göstermenin hem dini hem de insani bir sorumluluk olduğunu anlar.

Öğrenciler, bir Müslüman olarak toplumsal sorumluluklarının farkına varır ve bu sorumlulukları yerine getirme bilinci geliştirir.

İslam Hukukunun kaynaklarını öğrenir.

1. Helal ve haram kavramlarını öğretir. 2. Zaruret halinde haramların mübah olabileceğini vurgular. 3. Hangi yiyeceklerin haram olduğunu belirtir. 4. Giyinmede temizlik ve ölçülülüğün önemini kavratır. 5. Haram kılınan oyun ve eğlenceleri tanıtır. 6. Serbest bırakılan oyun ve eğlenceleri belirtir. 7. Helal ve haram koyma yetkisinin Allah'a ve Peygamber'e ait olduğunu öğretir. 8. Haram kılınan diğer yiyecekleri hatırlatır. 9. Giyim-kuşamda kültürel farklılıklara saygı duymanın önemini vurgular. 10. İsrafın zararlılığını ve ölçülülükle giyinmenin önemini kavratır.

* Adalet kavramının önemini anlamak * İslam hukukunun temel ilkelerini öğrenmek * Suç ve ceza kavramları arasındaki ilişkiyi kavramak * Kamu yararının korunmasının önemini algılamak * İslam hukukunun kaynaklarını tanımak

* Öğrenciler, İslam dininde bireysel ve toplumsal vazifeleri anlayacaklardır. * Öğrenciler, ahlaki davranışların önemini kavrayacaklardır. * Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz ve insanlarla ilgili bilgileri pekiştireceklerdir.

* Öğrenciler helal ve haram kavramlarını anlayacaklardır. * Öğrenciler helal ve haramlarla ilgili temel bilgileri öğreneceklerdir. * Öğrenciler helal ve haram konusunda doğru davranışlar geliştirebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.