Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Toplumsal kurumların bireylerin hayatını kolaylaştırdığı yolları tartışınız.


 2. Cevap: Toplumsal kurumlar, bireylerin toplumsal davranışlarını kolaylaştırır ve basitleştirir, hazır toplumsal rol ve ilişki formları sunar ve bireylerin birbirlerinden beklentilerini karşılar. Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, bireylere neyin beklendiğini önceden belirleyerek amaç ve hedef belirlemelerini kolaylaştırır ve toplumsal normlar aracılığıyla bireyler arasındaki etkileşimleri düzenler. 3. İhtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamalar ile tarihsel süreklilik arz eden kalıplaşmış davranışları karşılaştırınız.


 4. Cevap: İhtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamalar, belirli bir ihtiyaca yönelik geçici ve pratik çözümlerdir, oysa kalıplaşmış davranışlar toplumsal normlar tarafından desteklenen ve nesiller boyunca aktarılan tarihsel süreklilik gösteren geleneksel uygulamalardır. Açıklama:

  Kalıplaşmış davranışlar, toplumsal kurumlara dönüşürken ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamalar, zaman içinde değişebilir veya farklı ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalara yol açabilir. 5. Evlilik biçimleri nelerdir?


 6. Cevap: * Eşin seçildiği gruba göre: Exogami, endogami * Eşlerin yerleşim yerlerine göre: Matrilokal, patrilokal, neolokal * Eş sayısına göre: Monogami, poligami Açıklama:

  Farklı toplumsal gruplardan veya aynı gruptan eş seçimi, ailelerin ikamet ettiği yer ve eşlerin sayısı evlilik biçimlerini belirler. 7. Boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini listeleyiniz.


 8. Cevap: * Birey üzerinde: Stres, kaygı, depresyon, finansal zorluklar * Toplum üzerinde: Yoksulluk, suç, çocukların sorunlu davranışları, sosyal uyumun bozulması Açıklama:

  Boşanma, bireyler ve toplum için ciddi duygusal ve sosyal sonuçlara yol açabilir. 9. Eğitimi sosyalleşmenin bir yönü yapan unsur nedir?


 10. Cevap: Eğitimin bireylerin kişilik gelişimini olumlu yönde etkileme amacı. Açıklama:

  Eğitim, bireylerin zihinsel ve toplumsal gelişimine katkı sağlar ve onları toplumsal hayata hazırlar. 11. Haber: İstanbul Esenyurt'ta bir okulda öğrenciler, öğretmenlerini ve okul idaresini darbetti. Haberdeki olay, eğitimdeki hangi soruna işaret etmektedir?


 12. Cevap: Öğrencilerin saygı ve disipline ilişkin eksiklikleri. Açıklama:

  Olay, öğrencilerin öğretmenlere ve okul yönetimine karşı saygı ve disiplin kuralları konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir. 13. Kültürün maddi boyutunu açıklayınız.


 14. Cevap: Kültürün maddi boyutu, insan etkinlikleriyle üretilen araçları kapsar. Bu araçlar teknik ve teknolojik araçlar, binalar, yollar, sanat eserleri, giyim, ev eşyaları, gıda maddeleri ve ilaçları içerir. Açıklama:

  Kültürün maddi boyutu, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları ve etkileşime girdikleri elle tutulur, somut varlıkları ifade eder. 15. Kültürün bilişsel boyutunun üç örneğini veriniz.


 16. Cevap: 1. Değerler 2. İnançlar 3. İdeolojiler Açıklama:

  Kültürün bilişsel boyutu, insanlara "niçin" sorusunun cevabını veren kavramları içerir. 17. Coğrafi olarak tescil edilmiş el halılarının çeşitlerini yazınız.


 18. Cevap: * Hereke ipek * Hereke yün ipek * Hereke yün * Simav * Bünyan Açıklama:

  Metinde belirtilen el halılarının tescil edilmiş olduğu belirtilmektedir. 19. Tescil edilen ürünler arasında yer alan hayvanları belirtiniz.


 20. Cevap: * Köpek * At * Tazı Açıklama:

  Metinde belirtilen tescil edilmiş ürünler arasında hayvanlar da yer almaktadır. 21. Kültürel farklılıkların var olması hakkında bilgi açıklama yapınız.


 22. Cevap: Kültürel farklılıkların var olması hakkında bilgi açıklama yapınız.rel farklılıkların var olması hakkında bilgi açıklama yapınız. Açıklama:

  Kültürel farklılıkların var olması hakkında bilgi açıklama yapınız. Cevap: Kültürel farklılıklar, farklı toplulukların benzersiz inanç, değer, norm ve davranış biçimlerine sahip olmasından kaynaklanır. Bu farklılıklar coğrafi konum, tarihsel olaylar, sosyal etkileşimler gibi çeşitli faktörlerden etkilenir.farklılıkların var olması hakkında bilgi açıklama yapınız. Cevap: Kültürel farklılıklar, farklı toplulukların benzersiz inanç, değer, norm ve davranış biçimlerine sahip olmasından kaynaklanır. Bu farklılıklar coğrafi konum, tarihsel olaylar, sosyal etkileşimler gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. 23. Farklı kültürlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Açıklayınız.


 24. Cevap: Farklı kültürlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Açıklayınız.ı kültürlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Açıklayınız. Açıklama:

  Farklı kültürlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Açıklayınız. Cevap: Farklı kültürlere karşı saygılı, açık fikirli ve anlayışlı olmalıyız. Başkalarının inançlarını, değerlerini ve yaşam tarzlarını yargılamadan, farklı noktaları anlamaya ve takdir etmeye çalışmalıyız.ltürlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Açıklayınız. Cevap: Farklı kültürlere karşı saygılı, açık fikirli ve anlayışlı olmalıyız. Başkalarının inançlarını, değerlerini ve yaşam tarzlarını yargılamadan, farklı noktaları anlamaya ve takdir etmeye çalışmalıyız. 25. Dukhaların göç etme nedenlerini açıklayınız.


 26. Cevap: Dukhalar, mevsimlere göre Ren geyikleriyle birlikte göç ederler. Yazları daha yüksek alanlarda kalırken, kış yaklaştıkça daha alçak alanlara iner ve ormanın içine çekilirler. Bu göç, Ren geyiklerini sert hava koşullarından korumak ve yeterli otlak bulmak için yapılır. Açıklama:

  Dukhaların göç etme nedenleri, Ren geyiklerinin yaşam koşullarını sağlamak ve kaynaklara erişmektir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kültür, nesilden nesile aktarıldığında değişmez.
  2. (.....) Kültürler, diğer kültürlerle etkileşime girmez.
  3. (.....) Baskın kültür, toplumda en yaygın olan kültürdür.
  4. (.....) Kültürlenme, farklı kültürlerden gelen kişilerin bir araya gelerek yeni bir kültürel sentez oluşturmasıdır.
  5. (.....) Kültürleşme, farklı kültürler arasında bir uyum sürecidir.
  6. (.....) Kültür şoku, yeni bir kültürle karşılaşan kişilerin yaşadığı olumlu bir deneyimdir.
  7. (.....) Kültürel emperyalizm, bir kültürün diğerlerini etkisiz hale getirmesidir.
  8. (.....) Kültürel yozlaşma, bir kültürün kendine özgü özelliklerini kaybetmesidir.
  9. (.....) Popüler kültür, geniş halk kitlelerine hitap eden kültürel öğeleri içerir.
  10. (.....) Moriskolar, İspanya'da Müslümanlığa zorlanan kişilerdir.

 28. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Kültür
  b. Kültürün İşlevleri
  c. Toplumsal Bütünleşmeye Katkıları
  d. Dilin Kültürel Yönü
  1. Gerçekliği algılamada insanlara rehberlik eder.
  2. Eğitim, sanat ve dili biçimlendirir.
  3. İnsanların bütün öğrendiklerini ve paylaştıklarını kapsar.
  4. Toplumsal kurumları oluşturur.
  5. Toplumsal ilişkilerin düzenli sürmesini sağlar.

 30. Cevap: a-3, b-4, c-5, d-1 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, toplumsal kurumların bireylerin hayatını kolaylaştırmadaki rolünü ve işlevini anlayacaklardır.

Öğrenciler, ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamalar ile kalıplaşmış davranışlar arasındaki farkı ve toplumsal kurumların evriminde oynadıkları rolleri kavrayacaklardır.

Öğrenciler, evlilik biçimlerinin çeşitliliğini ve bu biçimlerin belirlenmesinde etkili olan faktörleri anlar.

Öğrenciler, boşanmanın kişisel ve toplumsal düzeydeki olumsuz etkilerini kavrar.

Eğitimin sosyalleşme sürecine etkisini anlama.

Eğitim sürecinde saygı ve disiplini geliştirmenin öneminin anlaşılması.

Kültürün maddi boyutunu tanımlayabilir ve örnekler verebilir.

Kültürün bilişsel boyutunun kapsamını anlayabilir ve örnekler verebilir.

Öğrenciler, Türk kültüründe yer alan tescilli el halı çeşitlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Türk kültüründe yer alan ve tescillenmiş hayvanları tanıyacaklardır.

Kültürel farklılıkların neden oluştuğunu anlama.

Kültürel çeşitliliğin önemini kavrama.

* Öğrenciler, Dukhaların göç etme nedenlerini anlayabileceklerdir.

* Kültürün dinamik ve değişen doğasını anlamak * Kültürel süreçlerin farklı türlerini ayırt etmek * Baskın kültürün rolünü ve toplum içindeki diğer kültürleri anlamak * Moriskoların İspanya'daki tarihsel deneyimlerini ve kültürlerarası çatışmanın sonuçlarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.