Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kişiliğin doğuştan gelen yönü hangisidir?

  A) Mizaç    B) Karakter    C) Temperament    D) Kişilik    E) Ego    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Mizaç, kişiliğin doğuştan gelen ve iç salgı bezleri, hormonlar ve vücuttaki kimyasal değişikliklerden etkilenen yönüdür. 3. Erik Erikson'ın psikososyal kuramına göre, hangi gelişim döneminde çocuklarda bağımsızlık ve irade gelişimi gerçekleşir?

  A) Temel güvene karşı güvensizlik
  B) Girişimciliğe karşı suçluluk
  C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
  D) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
  E) Benliğin bütünlüğüne karşı çöküntü

 4. Cevap: D Açıklama:

  Özerkliğe karşı kuşku ve utanç döneminde (1-3 yaş), çocuklar bağımsız eylemlerinden zevk alır ve irade güçlerini geliştirirler. 5. Stres nedenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Olumlu yaşam olayları
  B) Karamsarlık
  C) Dışsal engeller
  D) Bilinçaltı çözülmemiş sorunlar
  E) Hormonal denge

 6. Cevap: E Açıklama:

  Stres, hormonal dengesizlikten değil, psikolojik ve fizyolojik sınırların zorlanmasından kaynaklanır. 7. Çatışma durumlarından hangisi "yaklaşma-kaçınma" türüdür?

  A) İki istenilen durum arasında seçim yapmak
  B) İki istenmeyen durum arasında seçim yapmak
  C) İstenilen ve istenmeyen bir durum arasında seçim yapmak
  D) Aynı durumu hem istemek hem de istememek
  E) İki benzer durum arasında seçim yapmak

 8. Cevap: D Açıklama:

  Yaklaşma-kaçınma çatışması, aynı durumu hem istemek hem de istememek durumudur. 9. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ruhsal açıdan sağlıklı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

  A) Kendisiyle uyumlu olmak ve yakın çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmak
  B) Kendine olan güvenin yüksek olması ve toplumda bir yeri olduğuna inanmak
  C) Başkalarını seven ve eğlendirici aktivitelere sahip olmak
  D) Gelecek tasarılarına sahip olmak ve bunlara ulaşmak için çabalamak
  E) Herkesle iyi geçinmek ve iş birliği yapabilmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ruhsal sağlık, kişisel uyum, sağlıklı ilişkiler, öz güven, toplumsal bağlantı, gelecek hedefleri ve eğlendirici aktiviteler gibi özellikleri içerir. 11. Sigmund Freud'a göre ruhsal sağlık aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir?

  A) Sevmek ve çalışmak
  B) Bağımsız ve girişimci olmak
  C) Kendini ve başkalarını kabul etmek
  D) Güç durumlarla başa çıkabilmek
  E) Stresli yaşam olaylarına dayanıklı olmak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Freud, sevgi ve çalışmanın ruhsal sağlığın temel unsurları olduğunu düşünüyordu. 13. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan biyomedikal yaklaşıma göre, rahatsızlıkların kaynağı nedir?

  A) Yanlış düşünce ve inançlar    B) Biyolojik nedenler           
  C) Bastırılmış anılar            D) Çevresel faktörler           
  E) Davranışsal sorunlar                                          

 14. Cevap: B Açıklama:

  Biyomedikal yaklaşım, psikolojik rahatsızlıkların biyolojik nedenlerden kaynaklandığını ve tedavisinde psikoaktif ilaçlar kullanılması gerektiğini savunur. 15. Psikanalitik yaklaşıma göre, psikolojik sorunların nedeni nedir?

  A) Rahatsız edici düşüncelerin bastırılması
  B) Ödüllendirme ve pekiştirme eksikliği
  C) Olumsuz inanç ve davranış kalıpları
  D) Çevresel stresörler
  E) Bilinmeyen genetik faktörler

 16. Cevap: A Açıklama:

  Psikanalitik yaklaşım, psikolojik sorunların bastırılmış anıların, düşüncelerin ve isteklerin bilinç dışına itilmesinden kaynaklandığını savunur. 17. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmaya göre öğrenmenin bir ilkesidir?

  A) Uyarıcı, tepkiden önce gelir.
  B) Organizma aktiftir.
  C) Refleksif davranışlara yöneliktir.
  D) Pekiştirme, davranışa bağlıdır.
  E) Uyarıcı sınırlıdır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Edimsel koşullanmada, davranışın pekiştirilmesi, davranışın ortaya konulmasına bağlıdır. 19. Aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi bilişsel bir öğrenme türüdür?

  A) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
  B) Gizil öğrenme
  C) Psikomotor öğrenme
  D) Klasik koşullanma
  E) Kavrayış yoluyla öğrenme

 20. Cevap: E Açıklama:

  Kavrayış yoluyla öğrenme, bilişsel süreçleri içeren bir öğrenme türüdür ve kişinin bir problemi aniden çözmesiyle sonuçlanır. 21. Belleğin başlangıç aşamasını oluşturan, duyusal kayıtları kısa süreli saklayan bellek türü hangisidir?

  A) Duyumsal Bellek       B) Uzun Süreli Bellek   
  C) Kısa Süreli Bellek    D) Çalışma Belleği      
  E) İşleyen Bellek                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Duyumsal bellek, duyu organlarından gelen bilgileri çok kısa bir süre saklar. 23. Kısa süreli belleğin tutma kapasitesi kaç ögedir?

  A) 7-9    B) 10-12    C) 5-9    D) 3-5    E) 15-17    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kısa süreli bellek, genelde 5 veya en fazla 9 ögeyi hatırlayabilir. 25. Yukarıdaki metne göre, tam unutmanın hangi koşulda gerçekleşeceği belirtilmiştir?

  A) Beynin tamamen hasar görmesi
  B) Hastalıkların ilerlemesi
  C) Uykusuzluk çekilmesi
  D) Dikkat dağınıklığı olması
  E) Vitamin eksikliği olması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "1. Beynin zarar görmesi dışında tam unutma yoktur." ifadesi yer almaktadır. 27. H.M. vakası, bellek araştırmalarında hangi önemli sonucu ortaya koymuştur?

  A) Kısa süreli bellekte tutulan bilgilerin kalıcı belleğe aktarılması için tekrar gerekir.
  B) Farklı bellek sistemleri farklı beyin bölgeleri tarafından kontrol edilir.
  C) Motor beceriler kısa süreli bellekte saklanır.
  D) Yeni motor beceriler öğrenemeyen kişilerde hipokampüs hasarı bulunur.
  E) Amigdala, uzun süreli bellek oluşumunda rol oynar.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, "Farklı bellek sistemlerinin, farklı beyin bölgeleri tarafından kontrol edildiği fikri kabul görmeye başladı." ifadesi yer almaktadır. 29. Thomas'ın Princeton ve Johns Hopkins Üniversitelerinden doktorası olması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Çevresel faktörlerin zekânın gelişmesinde önemli bir rolü olduğu
  B) Zekânın tekil bir yetenek olduğu
  C) Zekânın geliştirilebilir bir niteliği olduğu
  D) Zekânın doğum öncesi çevreyle etkilenmediği
  E) Zekâ testlerinin doğru yorumlanması için uzman görüşünün önemli olduğu

 30. Cevap: C Açıklama:

  Thomas'ın akademik başarıları, uygun çevresel koşulların zekânın geliştirilmesine yardımcı olabileceğini gösterir. 31. IQ testi sonucu 100 olan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Zekâ düzeyi ortalamadır
  B) Altıncı sınıfa geçebilir
  C) Düşük bir zekâya sahiptir
  D) Zekâ testine tekrar girmesi gerekir
  E) Zekâ seviyesi diğerlerinden daha üstündür

 32. Cevap: A Açıklama:

  100 puanlık IQ skoru, ortalama zekâ düzeyini gösterir. 33. Yaratıcı bireylerin aşağıdakilerden hangisi ile karakterize EDİLMEZ?

  A) Çok boyutlu düşünme
  B) Dar kelime hazinesi
  C) Gerginliğe karşı yüksek tolerans
  D) Belirsizliğe karşı düşük tolerans
  E) Yenilikçi olma

 34. Cevap: B Açıklama:

  Yaratıcı bireyler, geniş kelime hazinesi ve gerginlik ve belirsizliğe karşı yüksek toleranslarıyla bilinirler. 35. Yaratıcı bireylerin sahip olduğu özellikler arasında hangisi YOKTUR?

  A) Gerginlik yönetimi becerisi
  B) Belirsizlikle başa çıkma kapasitesi
  C) Geniş görüş açısı
  D) Sınırlı kelime dağarcığı
  E) Çok yönlülük

 36. Cevap: D Açıklama:

  Yaratıcı bireyler, gerginliği yönetme, belirsizlikle başa çıkma ve geniş bir görüş açısına sahip olma gibi özellikler gösterirler. Sınırlı kelime dağarcığı, yaratıcı düşünceyle ilişkili değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kişiliğin yönlerini ayırt etme

Psikososyal gelişimin aşamalarını anlama

Stresin nedenlerini tanımlayabilme

Streste çatışmanın rolünü anlayabilme

Ruh sağlığı tanımını anlama

Sigmund Freud'un ruh sağlığı tanımı

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan farklı yaklaşımları anlama.

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde psikanalitik yaklaşımın temel prensiplerini anlama.Soru 1

Edimsel koşullanma ilkelerinin anlaşılması

Bilişsel öğrenme türlerinin anlaşılması

Bilginin işleme sürecindeki bellek türlerini ayırt etmek.

Kısa süreli belleğin kapasitesini anlamak.

Düşünmeyle ilgili temel kavramları anlama

Bellek sistemlerinin işleyişini anlama

Zekânın geliştirilebilir yönlerini anlamak

IQ testlerinin yorumlanmasında orta düzey puanların önemini kavramak

Yaratıcı düşünmenin özelliklerini anlamak.

Yaratıcı düşünmenin temel unsurlarını tanımlayabilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.