Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Asr-ı Saâdette gençlerin davette oynadığı rolü belirtiniz.


 2. Cevap: Gençler, Hz. Peygamber'in davetine ilk uyanlar arasındaydı. Coşkuları ve değişime açık olmalarıyla tebliğin yayılmasında önemli bir rol üstlendiler. Açıklama:

  Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evi gibi gizli davet merkezlerinde aktif rol aldılar ve Medine'ye hicret ederek İslam'ın yayılmasına katkı sağladılar. 3. Hz. Peygamber'in kız çocuklarına karşı tutumunu örneklerle belirtiniz.


 4. Cevap: * Hz. Peygamber, kız çocuklarının doğumu nedeniyle üzülmeyip onları sevinçle karşıladı. * Kız çocuklarını seven insanlara Allah'tan rahmet diledi. * Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirenlerin cennetle müjdelendiğini söyledi. Açıklama:

  Hz. Peygamber, kız çocuklarına değer verir ve onların da erkek çocuklar kadar önemli olduğunu vurgulardı. 5. Hz. Peygamber'in aile hayatındaki örnek davranışları nelerdi?


 6. Cevap: Hz. Peygamber'in aile hayatındaki örnek davranışları nelerdi?eygamber'in aile hayatındaki örnek davranışları nelerdi? Açıklama:

  Hz. Peygamber, eşi Hz. Hatice'ye verdiği değer, çocuklarına olan merhameti, ailesine karşı hoşgörülü ve güler yüzlü olması gibi davranışlarıyla aile hayatında örnek bir model olmuştur. 7. Asr-ı Saâdette ailenin toplumdaki önemi nedir?


 8. Cevap: Asr-ı Saâdette ailenin toplumdaki önemi nedir? Saâdette ailenin toplumdaki önemi nedir? Açıklama:

  Asr-ı Saâdette aile, toplumun temel direği olarak kabul edilmiş, karşılıklı sevgi, saygı, hak ve sorumluluklar temelinde kurulmuştur. 9. Peygamberimizin Medine'de kurduğu İslam Devleti'nin toplumsal yapısını açıklayınız.


 10. Cevap: Medine toplumu, putperest Araplar, Yahudiler ve aralarında çatışmalar olan Evs ve Hazrec kabilelerinden oluşmaktaydı. Açıklama:

  Peygamberimiz, bu farklı grupları birleştirerek Medine'de bir İslam Devleti kurdu. 11. Muâhât uygulamasının amacı nedir?


 12. Cevap: Hicret eden muhacirlerin geçim ve barınma sorunlarını çözmek ve ensar ile muhacirler arasında kardeşlik tesis etmek. Açıklama:

  Muâhât uygulaması, Medine'de dayanışma ve birliğin güçlenmesine katkı sağladı. 13. İslam'da idari yapının özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: - Hz. Peygamber'in bölgelerine vali ataması - Valilerin dinî ve ilmi liyakatlerine önem verilmesi - İslam Devleti'nin her bölgesinde benzer siyasi anlayışın yayılması Açıklama:

  İslam'da yönetim, merkezi bir otorite tarafından yürütülürken, yerel yönetimlere yetki verilir. 15. Hz. Peygamber'in komşu devletlere gönderdiği İslam davet mektuplarından bir örnek veriniz.


 16. Cevap: Gassaniler valisi Ferve b. Amr'a gönderilen mektup. Açıklama:

  Hz. Peygamber, komşu hükümdarları İslam'a davet etmek suretiyle barışçıl bir dış politika izlemiştir. 17. Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerinden birini açıklayınız.


 18. Cevap: Danışma ve halkın görüşlerine önem verme. Açıklama:

  Hz. Peygamber, önemli kararlarda sahabe ile istişare eder ve onların görüşlerine değer verirdi. 19. İslam'ın savaş hukukunun temel amaçlarından birini belirtiniz.


 20. Cevap: İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığı ortadan kaldırmak ve barışı tesis etmek. Açıklama:

  İslam, toprak kazanma veya sömürme amacıyla değil, yalnızca savunma ve barışın sağlanması için savaşın gerekli gördüğü durumlarda izin verir. 21. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer tarafından halife adayı olarak gösterilen sahabe kimdir?


 22. Cevap: Ebu Ubeyde b. Cerrah Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Peygamber'in vefatından sonra gündeme gelen halife adayları arasındaydı. 23. Hz. Ebu Ubeyde (r.a.)'nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından kendisine verilen sıfatı nedir?


 24. Cevap: Muhamme-dü'l-Emin Açıklama:

  Bu sıfat, Hz. Ebu Ubeyde'nin güvenilirliği ve dürüstlüğünü ifade etmektedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Bedir Savaşı'nda esirler serbest bırakılmıştır.
  (.....) 2. Çanakkale Savaşı'nda Türk askerleri esirlere kötü muamele etmiştir.
  (.....) 3. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Aşere-i Mübeşşere'den biridir.
  (.....) 4. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Peygamber'in yakın arkadaşıydı.
  (.....) 5. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber'i korumak için savaşmıştır.
  (.....) 6. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında beytülmâlin başına getirilmiştir.
  (.....) 7. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Suriye bölgesinin fethinde önemli bir rol oynamıştır.
  (.....) 8. Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Kudüs'ü teslim almıştır.
  (.....) 9. Ebu Ubeyde b. Cerrah, "Emînü'l-ümme" lakabıyla anılmıştır.
  (.....) 10. Ebu Ubeyde b. Cerrah, zengin ve gösterişli bir hayat sürmüştür.

 26. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) İlim
  2. (.....) Adalet
  3. (.....) Ehliyet ve Liyakat
  4. (.....) Güçlü ve asil
  5. (.....) Zulüm
  6. (.....) Zengin ve fakir ayrımı yapmadan şahitlik etmek
  7. (.....) Kabile üstünlüğü
  8. (.....) Allah'ın (c.c.) gölgesi altında gölgelenecek kişilerden biri
  9. (.....) Adil yönetici
  10. (.....) Hz. Ali'nin Yemen'e tayin edildiği görev
  Önermeler:
  a. Allah Teâlâ'nın insanlarda yarattığı duygu
  b. Adil yönetici
  c. Cahiliye Dönemi'nde üstünlük kabul edilen durum
  d. Adilliğin zıttı
  e. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yönetici görevlendirmelerinde dikkat ettiği ölçüt
  f. İslam'dan önceki dönemde adaletin sağlanmasında kullanılan ölçüt
  g. Allah'a karşı sorumluluk bilinci emredip adaletle hükmeden yöneticinin kazandığı şey
  h. İnsanların eşitliği gerektiren bir ilke
  ı. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) affetmediği durum
  i. Kur'an'da, Allah'ın (c.c.) emrettiği toplumsal düzen

 28. Cevap: 1. a 2. h 3. e 4. c 5. d 6. h 7. f 8. b 9. g 10. d Açıklama:

  Bu eşleştirme, İslam'ın temel ilkelerinden olan ilim, adalet ve ehliyet ve liyakat ile ilgilidir. Cahiliye Dönemi'ndeki uygulamalar da bu ilkelerin zıttını temsil etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, gençlerin İslam'ın yayılmasında oynadıkları kritik önemi anlayacaktır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in kız çocuklarına verdiği değeri ve onların eğitiminin önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in aileye verdiği önemi ve bu konudaki hassasiyetini kavrayacaklar.

Öğrenciler, aile kurumunun İslam'daki önemini ve toplumun sağlamlığı için oynadığı kritik rolü kavrayacaklar. Asr-ı Saâdette akrabalık bağlarına verilen önem hakkında bilgi veriniz.

Medine İslam Devleti'nin toplumsal yapısını anlar.

Muâhât uygulamasının önemini ve işlevini kavrar.

İslam devletinin idari yapısının temel ilkelerini ve Hz. Peygamber'in yönetim anlayışını öğrenmek.

İslam'ın yayılmasında Hz. Peygamber'in diplomatik çabalarını anlamak.

Hz. Peygamber'in adil ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olduğunu anlar.

İslam'ın savaşın amaç ve sınırlarını doğru bir şekilde anlar.

Hz. Peygamber'in halifelik sürecine dair bilgi edinmek.

Hz. Ebu Ubeyde'nin niteliklerini ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilişkisini öğrenmek.

* İslam'ın savaş hukukundaki yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak. * Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın kişiliği ve başarıları hakkında bilgi edinmek. * Ashab-ı Kiram'ın faziletleri hakkında farkındalık kazanmak. * İslam'ın insani değerlerine önem vermek.

* İslam'ın temel ilkelerini anlamak * Adalet, ehliyet ve liyakat kavramlarının önemini kavramak * Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) idari görevlendirmelerinde kullandığı ölçütleri öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri