Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kimyasal bir tepkime denklemi 2 ile çarpıldığında denge sabitinde hangi değişiklik olur?


 2. Cevap: Denge sabiti, 2'nin karesine eşit olur. Açıklama:

  Bir tepkime denklemi katsayısıyla çarpıldığında, denge sabiti katsayının üssü kadar artar. 3. Le Chatelier İlkesi'ni açıklayınız.


 4. Cevap: Le Chatelier İlkesi, dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında sistemin etkiyi azaltacak yönde tepki vererek sistemin yeniden dengeye ulaşmasını sağlar. Açıklama:

  Dengeyi etkileyen faktörler sıcaklık, derişim, hacim, kısmi basınç veya toplam basınçtır ve sistem bu faktörler değiştirildiğinde dengeyi korumak için tepkime yönünü değiştirir. 5. Hidrojen peroksidin seyreltik sulu çözeltisinin hazırlanmasında yer alan denge tepkimesini yazınız.


 6. Cevap: H2O2(suda) <=> HO2-(suda) + H+(suda) Açıklama:

  Hidrojen peroksit, suyla denge oluşturarak HO2- ve H+ iyonlarına ayrışır. 7. Verilen hidrojen peroksit çözeltisindeki iyonlaşma yüzdesini hesaplamak için hangi formül kullanılır?


 8. Cevap: % İyonlaşma = [İyonlaşmış H2O2]/[Başlangıçtaki H2O2] x 100 Açıklama:

  İyonlaşma yüzdesi, iyonlaşmış H2O2'nin başlangıçtaki H2O2'ye oranından hesaplanır. 9. Etkin çarpışma nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Etkin çarpışma, kimyasal türlerin yeterli kinetik enerji ve uygun geometri ile çarpışması sonucu ürün oluşturan çarpışma türüdür. Açıklama:

  Kimyasal türler, yeterli enerjiye sahip olmadığında veya uygun geometri ile çarpışmadığında etkin olmayan çarpışma meydana gelir ve ürün oluşmaz. 11. Çarpışma teorisine göre, kimyasal tepkime hızını etkileyen faktörleri sıralayınız.


 12. Cevap: * Yeterli sayıda kimyasal tür * Yeterli kinetik enerji * Uygun çarpışma geometrisi Açıklama:

  Bu faktörler, etkin çarpışma sayısını ve dolayısıyla tepkime hızını belirler. 13. Tepkime hızını etkileyen faktörler nelerdir?


 14. Cevap: * Madde cinsi * Derişim * Sıcaklık * Katalizörler * Temas yüzeyi Açıklama:

  Kimyasal tepkimelerin hızı, bu faktörlere bağlı olarak değişebilir. 15. Hız sabiti nedir ve nasıl hesaplanır?


 16. Cevap: * Hız sabiti, kimyasal bir tepkimenin hızını tanımlayan bir orantılılık sabitidir. * Hız verilerinden kullanılarak, birinci dereceden bir tepkime için [k] = (Δ[Ürün]) / (Δt[Reaktif]) veya ikinci dereceden bir tepkime için [k] = (Δ[Ürün]) / (Δt[Reaktif1][Reaktif2]) formülüyle hesaplanır. Açıklama:

  Hız sabiti, verilen sıcaklık ve derişimde tepkimenin hızını tahmin etmek için kullanılabilir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Çözünme, bir maddenin çözücü içinde parçalanmasıdır.
  2. (.....) Çökelme, suda çözünmeyen bir katının oluşmasıdır.
  3. (.....) Çözünürlük çarpımı, bir tuzun suda çözünürlüğünü ölçen sabit bir değerdir.
  4. (.....) Kçç değeri küçükse, tuz suda daha çözünür.
  5. (.....) Çözünürlük çarpımı bağıntısında katılar yer alır.
  6. (.....) Suda az çözünen tuzlar çözünür.
  7. (.....) CuBr katısının Kçç değeri 4 x 10^-8 ise, doymuş çözeltisindeki Cu+ iyon derişimi 2 x 10^-4 M'dir.
  8. (.....) 25 oC'de BaCO3'ün Kçç değeri 8,1 x 10^-9 ise, doymuş çözeltisindeki Ba2+ ve CO32- iyonlarının derişimleri aynıdır.
  9. (.....) HgS katısının Kçç değeri 4 x 10^-54 ise, doymuş çözeltisindeki Hg2+ iyon derişimi 9 x 10^-5 M'dir.
  10. (.....) Çözünürlük değeri, bir maddenin 1 litre suda çözünebilen mol sayısıdır.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Çarpışma teorisi, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için etkin çarpışmaların gerekli olduğunu belirtir.
  (.....) 2. Aktivasyon enerjisi, kimyasal türlerin ürün oluşturmak için sahip olması gereken minimum enerjidir.
  (.....) 3. Aktifleşmiş kompleks, tepkimeye giren kimyasal türlerin ürünlere dönüşmeden önce oluşturdukları kararsız ara üründür.
  (.....) 4. Ekzotermik tepkimelerde geri tepkimenin aktifleşme enerjisi, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisinden küçüktür.
  (.....) 5. Etkin çarpışmalar, uygun geometri ve yeterli enerjiye sahip kimyasal türlerin çarpışmalarıdır.
  (.....) 6. Aktivasyon enerjisi, sıfırdan daha büyük bir değerdir.
  (.....) 7. Endotermik tepkimelerde geri tepkimenin aktifleşme enerjisi, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisinden daha büyüktür.
  (.....) 8. Tepkimeye giren kimyasal türlerin ürünlere dönüşmeden önce geçtikleri enerji seviyesine ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi denir.
  (.....) 9. İleri tepkime, kimyasal türlerin ürünlere dönüştüğü tepkmedir.
  (.....) 10. Geri tepkime, ürünlerin tepkimeye giren kimyasal türlere dönüştüğü tepkmedir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. NH4+ (suda)
  b. H3O+ (suda)
  c. OH- (suda)
  d. NH3(suda)
  1. Zayıf baz
  2. Kuvvetli asit
  3. Zayıf asit
  4. Kuvvetli baz

 22. Cevap: a - 3 b - 2 c - 4 d - 1 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Öğrenciler, bir denge tepkimesi denkleminin katsayısıyla çarpıldığında denge sabitinin nasıl değiştiğini anlayacaklardır.

Dengeyi etkileyen faktörleri ve Le Chatelier İlkesi'ni açıklayabilir.

Öğrenciler, hidrojen peroksidin sulu çözeltisindeki denge tepkimesini anlar.

Öğrenciler, zayıf asitlerin iyonlaşma yüzdesini hesaplama formülünü öğrenir.

Kimyasal tepkimelerde etkin çarpışmanın önemini anlamak

Kimyasal tepkime hızını etkileyen faktörleri bilmek

Öğrenciler kimyasal tepkimeleri etkileyen faktörleri anlayabilecektir.

Öğrenciler hız sabitinin tanımını ve hesaplanmasını anlayabilecektir.

* Çözünme ve çökelme tepkimelerini tanımlayabilme * Çözünürlük çarpımı ve çözünürlük kavramlarını anlayabilme * Kçç değerlerinden çözünürlüğü ve iyon derişimlerini hesaplayabilme * Doymuş çözeltilerdeki dengeyi açıklayabilme

* Çarpışma teorisini anlamak. * Aktivasyon enerjisinin önemini kavramak. * Aktifleşmiş kompleks hakkında bilgi edinmek. * Ekzotermik ve endotermik tepkimeler arasındaki farkı öğrenmek. * Etkin çarpışmaların rolünü anlamak. * Aktivasyon enerjisinin tepkime hızına etkisini bilmek. * İleri ve geri tepkimeler arasındaki farkı ayırt etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.