Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Humbaracı Ocağının kurulması ve işlevleri hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Humbaracı Ocağı, I. Mahmud döneminde Batı tarzı eğitim ve teknolojiyle donatılmış bir askerî eğitim sınıfı olarak kurulmuştur. Kara subayı yetiştirmek ve ocağın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Hendesehane" açılmıştır. Açıklama:

  Humbaracı Ocağı, Osmanlı Devleti'nde Avrupa usulünde kurulan ilk askerî eğitim sınıfıdır. 3. XVIII. yüzyılda Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yazdığı ve fen bilimleriyle ilgili bilgiler içeren eserinin adı nedir?


 4. Cevap: Ma'rifetnâme Açıklama:

  Ma'rifetnâme, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılmış ve fen bilimleri, ahlak ve tasavvuf gibi konulara değinen üç bölümlük bir eserdir. 5. Kırım'ın Tamani beldesinde doğan ve Osmanlı'da modern Batı biliminin girişine öncülük eden bilim insanının adı nedir?


 6. Cevap: Hüseyin Rıfkı Tamani Açıklama:

  Hüseyin Rıfkı Tamani, matematik, coğrafya ve astronomi alanlarında eserler vermiş ve Logaritma Risâlesi ve Usûl-i Hendese adlı eserleri Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da ders kitabı olarak okutulmuştur. 7. İslam'daki denizciliğin ulaştığı yüksek seviyeyi gösteren kanıtlardan üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: * İslam donanmasının Akdeniz'in doğusundaki adaları fethi * Hint Okyanusu'nda deniz ticaretiyle uğraşılması * Avrupa'ya denizcilik alanında öncülük etmesi Açıklama: 9. Müslüman denizcilerin gemicilikte kullandıkları aletlerden dört tanesini açıklayınız.


 10. Cevap: * Usturlap: Güneş'in ve yıldızların yükseklik açılarını ölçmek için kullanılan gözlem aygıtı. * Pusula: Yön bulmak ve mesafeleri belirlemek için kullanılan manyetik iğne. * Kadran: Yıldızların ufka göre açısını ölçmek ve yerel zamanı saptamak için kullanılan araç. * Yakup sopası: Yıldızlar arasındaki aralık açısını ölçmek için kullanılan haç şeklinde alet. Açıklama: 11. İslam tıp dünyasında küçük kan dolaşımını keşfeden ilk hekim kimdir?


 12. Cevap: İbn Nefis Açıklama:

  İbn Nefis, kalbin sağ ve sol karıncıkları arasında delikler bulunmadığını ve kirli kanın akciğerlerden temizlendikten sonra kalbin sol tarafına geçtiğini tespit etmiştir. 13. İslam devletlerinde sağlık kurumlarının ulaştığı seviyeyi değerlendiriniz.


 14. Cevap: Tam teşekküllü hastaneler, uzman doktorlar, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın ücretsiz tedavi imkanı Açıklama:

  İslam devletlerinde kurulan hastaneler, çağlarının ilerisindeydi ve hastaların kaliteli bir sağlık hizmeti almalarını sağlıyordu. 15. Kayık Su Saatinin çalışma prensibini açıklayınız.


 16. Cevap: Kayık Su Saati, bir kayık içinde yer alan, pirinç sütunlarla desteklenen hisarın bir kapısından çıkan şahin başından yılanın ağzına düşen bronz bir topun, yılanın alçalmasıyla kayığın pruvasındaki zili çalmasıyla çalışır. Kâtibin kaleminin 15 işaret arasında dönmesi, bir günlük saatin geçişini gösterir. Açıklama:

  Kayık Su Saati, suyun kaldırma kuvvetinden ve dişlilerin hareketinden yararlanarak zamanı ölçer. 17. Hisarlı kan alma teknesinin amacı nedir?


 18. Cevap: Hisarlı kan alma teknesi, kan alma işlemi sırasında damarları korumak için kullanılır. Açıklama:

  Teknenin kan alma işlemi için özel olarak tasarlanmış hisarı, damarları korur ve kanın daha rahat akmasını sağlar. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Denizcilerin yolculuk hızını belirlemek için kullandıkları alet kum saatidir.
  2. (.....) Yakup sopası, açıları ölçmeye yarayan bir araçtır.
  3. (.....) El-Me'mun'un hazırlattığı coğrafya eseri, kartografi tarihinde yeni bir ufuk açmıştır.
  4. (.....) El-İdrîsî, enlem ve boylamaları esas alan bir harita yaparak modern haritacılığın oluşumuna katkıda bulunmuştur.
  5. (.....) Vasco da Gama, Amerika'yı keşfetme seyahatinde Müslüman haritalarından yararlanmıştır.
  6. (.....) Osmanlı Devleti'nde ilk dünya haritasını Pîrî Reis çizmiştir.
  7. (.....) Pîrî Reis'in İkinci Dünya Haritası, Kuzey Atlantik Haritası olarak da bilinir.
  8. (.....) Müeyyeddin el-Urdî, Merâga Gözlemevinde son derece başarılı gözlem araçları ve gereçleri imal etmiştir.
  9. (.....) El-Urdî, çift kadranlı bir gözlem aleti icat etmiştir.
  10. (.....) Merâga Rasathanesi, Batı'daki gözlemevlerine örnek olmuştur.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Meraga Rasathanesi'nde bulunan aletlerin sayısı
  2. (.....) Hareketli Nişangahlı Alet'in amacı
  3. (.....) Çift Kadranlı Alet'in kaç kadranı vardır?
  4. (.....) Çift Bacaklı Alet'in diğer adı
  5. (.....) Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti ile ölçülen iki şey
  6. (.....) Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti'nin işlevi
  7. (.....) Mükemmel Alet'in önemi
  8. (.....) Gök Küresi'nin amacı
  9. (.....) Meraga Rasathanesi'nin kurucusu
  10. (.....) Rasathanenin açılış tarihi

 22. Cevap: * 1. 10 * 2. Yıldızların konumunu belirlemek * 3. 2 * 4. Jakubi Çubuğu * 5. Yükseklik ve azimut * 6. Sinüs değeri hesaplamak * 7. Gök cisimlerinin yüksekliklerini doğru bir şekilde ölçmek * 8. Gök cisimlerinin konumunu görselleştirmek * 9. Nasirüddin Tusi * 10. 1259 Açıklama: 23. Eşleştirmeleri yapın:

  1. Duvar Kadranı
  2. Çemberli Küre
  3. Gündönümü Halkası
  4. Ekvator
  5. Merkez Güneş Modeli
  6. Tûsî
  7. El-Urdî
  8. Pîrî Reis
  9. Kutbüddin eş Şîrâzî
  10. İbn Mâcid
  Önermeler:
  a) Bir gezegenler modeli oluşturmuştur.
  b) Merâga Rasathanesi'nde gözlem aletleri geliştirmiştir.
  c) Birinci Dünya Haritası'nı çizmiştir.
  d) Enlem ve boylam çizgileri olmayan portolan tipi haritalar yapmıştır.
  e) Merâga Rasathanesi'nin kurucusudur.
  f) Müslüman denizcilerin kullandığı pusulayı geliştirmiştir.
  g) Bir gözlem aleti olarak bilinen "torquetum"u icat etmiştir.
  h) Merâga Rasathanesi'nde bir öğrenciydi.
  i) "Kitab-ı Bahriye" adlı eseri kaleme almıştır.
  j) Bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirlemek için kullanılan aleti geliştirmiştir.

 24. Cevap: 1. e 2. g 3. a 4. j 5. b 6. i 7. d 8. c 9. f 10. h Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'ndeki gözlem aletleri, Batı'da olduğu gibi Doğu'da da gözlemevlerine örnek olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı ordusunun modernleşme sürecinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle desteklendiğini anlar.

Osmanlı bilim tarihinde önemli eserlere sahip bilim insanlarını ve eserlerini öğrenme.

Osmanlı'ya modern bilimin aktarılmasında rol oynayan bilim insanlarını tanıma.

İslam denizciliğinin ulaştığı gelişmişlik düzeyini kavrar.

Müslüman denizcilerin kullandığı aletleri ve bunların işlevlerini öğrenir.

Öğrenciler, İslam bilim insanlarının tıp alanındaki önemli keşiflerini öğrenirler.

Öğrenciler, İslam uygarlığının sosyal ve bilimsel ilerlemelerini takdir ederler.

İslam dünyasında kullanılan klasik su saatlerinin çalışma prensiplerini anlamak.

İslam dünyasında cerrahi aletlerin gelişimini öğrenmek.

* İslam dünyasında kullanılan denizcilik aletlerini öğrenmek. * İslam dünyasında kartografinin gelişimini anlamak. * Osmanlı Devleti'nde haritacılığın önemini kavramak. * Merâga Rasathanesi'nin astronomi aletlerini tanımak. * İslam bilim insanlarının bilim ve teknolojideki katkılarına örnek vermek.

* Meraga Rasathanesi'nde kullanılan aletler hakkında bilgi edinmek * Bu aletlerin astronomik gözlemlerdeki önemini anlamak * Meraga Rasathanesi'nin bilim tarihindeki yerini öğrenmek

Öğrenciler, İslam dünyasındaki astronomi ve kartografi çalışmaları ile bu çalışmaların Batı dünyasına etkilerini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri