Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Uluğ Bey'in "Zîc-i Gürganî" adlı eseri hangi alanda önemli bir kaynaktır?


 2. Cevap: Astronomi Açıklama:

  "Zîc-i Gürganî" sabit yıldızlar, Güneş, gezegenler, tutulmalar ve daha birçok konuda değerli bilgiler içerir. 3. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında İslam astronomisinin etkisi var mıdır?


 4. Cevap: Evet Açıklama:

  İslam astronomları, Batlamyus'un "Yer Merkezli Evren" teorisini eleştiren alternatif modeller ortaya koymuş ve bu da Kopernik'in teorisinde etkili olmuştur. 5. Arap tıbbında ilaç yapımında kullanılan üç bitkisel madde verin.


 6. Cevap: * Arap zamkı * Anason * Menekşe yağı Açıklama:

  Arap tıbbı, bitkilerden elde edilen ilaçların kullanımında oldukça gelişmiştir. Bu bitkiler, çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili olmuştur. 7. İslam tıbbının gelişmesine katkı sağlayan unsurlar hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: * Hastaların belirli yerlerde toplanıp tedavi edilmesi * Devlet ve vakıfların desteği * Antik Yunan ve Pers tıp bilgilerinin benimsenmesi Açıklama:

  Hastanelerin kurulması, hekimlerin desteklenmesi ve geçmiş medeniyetlerin bilgilerinden yararlanılması, İslam tıbbının gelişimini hızlandırmıştır. 9. El-Cezerî'nin icat ettiği dört farklı makineyi örneklendiriniz.


 10. Cevap: * Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Otomat * Hisarlı Kan Alma Teknesi * Kayık Su Saati * Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati Açıklama:

  El-Cezerî, yer çekimi kuvvetiyle çalışan çok çeşitli mekanik araçlar tasarlamıştır. 11. Endülüs'te yetişen ve bilim dünyasına katkı sağlayan üç bilim insanını örneklendiriniz. İbn Tufeyl'in en önemli eseri nedir ve felsefi roman türünün ilk örneği olması neden önemlidir?


 12. Cevap: Hay bin Yakzan Açıklama:

  Felsefi roman türünün ilk örneği olması, felsefi fikirleri edebi bir anlatımla sunarak insanlara felsefeyi daha erişilebilir bir hale getirmiştir. 13. Bîrûnî'nin "Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir" adlı eserinde yer alan konuları üç örnekle belirtiniz.


 14. Cevap: - Mineraloji - Fizik - Etnoloji Açıklama:

  Eser, değerli taşlar ve metallerin yanı sıra tıp, tarih ve sosyoloji gibi çeşitli konuları ele alır. 15. Bîrûnî'nin enlem ölçümü için geliştirdiği aleti tanımlayınız.


 16. Cevap: Güneş ışığını kullanarak enlem belirleyen, "cihaz-ı mahruti" adı verilen bir alet. Açıklama:

  Alet, bir koni ve bir küre kullanılarak çalışır ve güneş ışını ile temel yüzey arasındaki açıyı ölçerek enlemi belirler. 17. Gazâlî'ye göre ilmi faliyetlerin amacı nedir?


 18. Cevap: Gazâlî'ye göre ilmi faliyetlerin amacı, insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok yaklaşabilmesidir. Açıklama:

  Gazâlî, ilmin ibadet olduğuna ve kişinin hakikate ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyordu. 19. Gazâlî'nin öğrenme sürecine ilişkin üç öğüdünü yazınız.


 20. Cevap: 1. Öğrenilmesi gereken ilimleri belirlemek. 2. Yetkin bir âlimin rehberliğinde öğrenmek. 3. Yaş grubu ve bireysel farklılıkları dikkate almak. Açıklama:

  Gazâlî, öğrenme sürecinin kişiye özel ve zaman alıcı bir yolculuk olduğunu vurguladı. Bu nedenle, öğrencilere yol göstermek ve süreci kolaylaştırmak için bu öğütleri verdi. 21. Abbasiler Dönemi'nde kurulan iki önemli coğrafya okulu hangi şehirlerde açılmıştır?


 22. Cevap: * Irak Coğrafya Okulu * Belh Coğrafya Okulu Açıklama:

  Bu soru, Abbasiler Dönemi'nde kurulan iki önemli coğrafya okulunun yerlerini sormaktadır. 23. Belh Coğrafya Okulu'nun dünya haritalarının ayırt edici özelliklerinden üçünü veriniz.


 24. Cevap: * Mekke merkezî bir konumdadır. * Kuzey güneyde, güney kuzeyde yer almaktadır. * Güney yarım kürede Afrika'nın uzantısı verimsiz bir araziyle kaplıdır. Açıklama:

  Bu soru, Belh Coğrafya Okulu'nun dünya haritalarının üç ayırt edici özelliğini listelemeyi istemektedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) X. yüzyılda matematik alanında en önemli çalışmalardan biri hiperbol kullanarak bir açının üçe bölünmesi problemine çözüm getirilmesidir.
  2. (.....) Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî, trigonometrik fonksiyonları bir bütün olarak ele almış ve logaritma çizelgelerinin yapımında yeni bir metot geliştirmiştir.
  3. (.....) El-Belhî, ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklardan daha fazla olduğu görüşünü destekler.
  4. (.....) El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, Avrupa'da yüzlerce yıl boyunca bir hekimlik referansı olarak kabul edilmiştir.
  5. (.....) El-Belhî'ye göre sabah ve akşam iki öğün yemek ideal beslenme biçimidir.
  6. (.....) Ebû Sehl el-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini ölçmek için özel bir pergel tasarlamıştır.
  7. (.....) Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî, dördüncü derece denklemleri çözmüştür.
  8. (.....) El-Belhî, ruhsal acıların bedensel hastalıklara yol açabileceğini ileri sürmüştür.
  9. (.....) İbn Cülcül'ün Tıp Tarihi adlı eseri, Endülüs'te yetişmiş hekimlerin biyografileri hakkında bilgi vermektedir.
  10. (.....) X. yüzyılda İslam hekimleri sihir ve büyü yoluyla hastalıkları tedavi etmişlerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Parabolik kubbenin hacmini ölçmek için özel bir pergel tasarlayan El-Kûhî'dir. 2. Logaritma çizelgelerinin yapımında yeni bir metot geliştiren Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'dir. 3. Ruhsal rahatsızlıkların daha yaygın olduğunu belirten El-Belhî'dir. 4. El-Mecûsî'nin eseri değil, el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri psikosomatik hastalıklarla ilgilenmiştir. 5. Bu bilgi El-Belhî'ye değil, İbn Sînâ'ya aittir. 6. Pergeli kullanarak bir açının üçe bölünmesi problemine çözüm getiren Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'dir. 7. Bu bilgi Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'ye değil, el-Mecûsî'ye aittir. 8. Bu bilgi El-Belhî'ye aittir. 9. Endülüs'te yetişmiş hekimlerin biyografileri İbn Cülcül'e değil, el-Belhî'ye aittir. 10. İslam hekimleri sihir ve bâtıla inanmazlardı. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Müslüman hekimlerin tercih edildiği medrese
  b. Hipokrates
  c. Güneş çarpmış hasta
  d. Şifaha
  e. El-Cezerî
  f. Abdest almak için düzenlenmiş otomat
  g. Kan alma teknesi
  h. Kayık su saati
  ı. Kılıç tutan çocuğun mumlu saati
  i. Hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran araç
  Önermeler:
  1. 13. yüzyıl İslam dünyasında önemli bir mühendis
  2. Ateşi olan Hasta
  3. İlk eczane
  4. Bağdat'ta açılan ilk eczane
  5. Hisarlı
  6. Pirinçten yapılmış tekne
  7. Müslüman hekimlerin burs imkânı sağlandığı yer
  8. Antik Yunan hekimi
  9. Pirinçten yapılmış kayık biçiminde
  10. Mumun fitilini kesen çocuk

 28. Cevap: 1. d 2. c 3. b 4. a 5. g 6. e 7. f 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  İbn Nefis'in muayene ettiği hasta güneş çarpmış, El-Cezerî 13. yüzyıl İslam dünyasında önemli bir mühendis ve ilk eczane 765 yılında Bağdat'ta açılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Uluğ Bey'in astronomi alanındaki katkılarını anlar.

İslam biliminin Batı uygarlığı üzerindeki etkisini kavrar. Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşmasında hangi Arap denizcinin rehberlik ettiğini belirtiniz. Cevap: Ahmed İbn Mâcid Açıklama: Ahmed İbn Mâcid, Vasco da Gama'ya eşlik ederek Hindistan'a ulaşmasında rehberlik etmiştir. Kazanım: İslam denizcilerin Avrupa denizcilerine yön göstermede oynadığı rolü anlamak.

Öğrenciler, Arap tıbbında kullanılan bitkisel ilaçlar hakkında bilgi edinirler.

İslam tıbbının gelişimine katkı sağlayan unsurları anlar.

Öğrenciler, İslam dünyasındaki yenilikçi mühendislik çalışmalarının çeşitliliğini ve yaratıcılığını görürler. Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye hakkında bilgi veriniz.

Felsefi roman türünün önemini ve ilk örneğini kavramak.

Bîrûnî'nin bilimsel ilgi alanlarını ve bilgi birikiminin genişliğini kavramak.

Bîrûnî'nin bilimsel yöntemlerini ve araçlarını incelemek.

Gazâlî'nin ilme verdiği önemi kavramak.

Gazâlî'nin öğrenme sürecine ilişkin tavsiyelerini anlamak.

Öğrenciler, Abbasiler Dönemi'nde coğrafya eğitimi verilen önemli şehirleri öğrenecekler.

Öğrenciler, Belh Coğrafya Okulu'nun dünya haritalarının benzersiz özelliklerini öğrenecekler.

* X. yüzyılda matematik alanında kaydedilen ilerlemeleri anlamak. * İslam hekimliğinin öne çıkan isimlerini ve katkıları bilmek. * Psikosomatik hastalıklar ve ruh sağlığının önemini kavramak. * Bilimsel araştırmaların ve tıbbın gelişimine katkı sağlayan faktörleri değerlendirmek. * Doğru ve yanlış bilgiler arasında ayrım yapabilmek.

- İslam dünyasındaki tıp ve mühendislik alanındaki gelişmeleri öğrenmek - Önemli bilim insanlarının katkılarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri