Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ahilik hakkındaki bilgiyi açıklayınız.


 2. Cevap: Ahilik, Türkler arasında yaygınlaşan ve belirli meslek gruplarını bir araya getiren bir teşkilat sistemidir. Açıklama:

  Ahilik, dayanışma, yardımlaşma ve dürüstlük ilkelerine dayanır. 3. Ahiliğin ticari hayattaki önemini açıklayınız.


 4. Cevap: Ahilik, ticarette dürüstlüğü, kaliteli ürün ve hizmet sunmayı teşvik etmiş, ticari hayatın düzenlenmesine katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Ahilik, ticaret ahlakının temelini oluşturmuştur. 5. Ahiliğin sosyal hayattaki rolünü açıklayınız.


 6. Cevap: Ahilik, sosyal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve hayırseverliği teşvik etmiş, toplumda barış ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Ahilik, sosyal yaşamı düzenleyen bir kurum olarak işlev görmüştür. 7. Ahilik teşkilatını diğer benzer teşkilatlardan ayıran temel özellik nedir?


 8. Cevap: Din adamları ve devlet adamlarının etkisinin olmaması Açıklama:

  Ahiliğin sivil toplum kuruluşu olma özelliği, üyeler üzerinde din veya devlet otoritesinin etkili olmamasından kaynaklanır. 9. Atatürk'ün girişimciliği teşvik etmedeki amacı neydi?


 10. Cevap: Ülke ekonomisini geliştirmek ve zenginleşmeyi sağlamak Açıklama:

  Atatürk, özel teşebbüsün ekonomik kalkınmada kilit rol oynayacağına inanıyordu. 11. Özelleştirilen kamu işletmelerine örnekler veriniz.


 12. Cevap: Türk Telekom, PETKİM, TEKEL Açıklama: 13. Kamu işletmelerinin neden özelleştirildiği ile ilgili bilgi toplayınız.


 14. Cevap: Verimsizlik, rekabetin artması, kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı Açıklama: 15. Tarımla uğraşan işletmelerin üç alt sektörünü yazınız.


 16. Cevap: Çiftçilik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık Açıklama: 17. Türkiye'deki serbest meslek ve hizmet sektörlerine örnekler veriniz.


 18. Cevap: Doktorluk, avukatlık, muhasebecilik Açıklama: 19. İşletmenin nitelikleri ve kuruluş planı hakkında açıklama yapınız.


 20. Cevap: İşletmenin nitelikleri ve kuruluş planı, işletmenin yasal yapısını, sahipliğini, yönetim yapısını ve faaliyet alanlarını içerir. Bu plan şunları içerebilir: * İşletmenin adı ve adresi * Kuruluş tarihi * Yasal yapı (örneğin, şahıs şirketi, limited şirket) * Sahiplik (örneğin, tek sahip, ortaklık) Açıklama:

  İşletmenin nitelikleri ve kuruluş planı, işletmenin işleyişini ve yasal durumunu belirler. 21. İşletmelerin finansal planı çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: * Nakit Akış Tablosu * Gelir Tablosu * Bilanço Açıklama:

  Finansal planlar, işletmenin mali durumunu izlemek ve gelecekteki finansal performansını tahmin etmek için kullanılır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Ahilik teşkilatları, din adamlarının ve devlet adamlarının kontrolündeydi.
  2. (D/Y) Ahilik anlayışı, toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamayı amaçlar.
  3. (D/Y) Ahilikte, zenginliğe karşı bir tutum vardır.
  4. (D/Y) Ahiler, yeniliğe açık ve halka bilgi öğretme konusunda aktiftirler.
  5. (D/Y) Ahilik sisteminde iş yeri sahipleri ile çalışanlar arasında büyük bir fark vardır.
  6. (D/Y) Ahilik ahlakında, kanaat ve tevazuya önem verilir.
  7. (D/Y) Ahilik kurumu, batıdaki benzer teşkilatlarda olduğu gibi sivil toplum kuruluşu değildir.
  8. (D/Y) Ahiler, devlet ile halk arasındaki koordinasyonu sağlamamıştır.
  9. (D/Y) Atatürk, özel teşebbüsü ülke ekonomisine faydalı olarak görüyordu.
  10. (D/Y) Atatürk Orman Çiftliği, Türk çiftçisine bilgi ve kararlılıkla toprağı verimli kılabileceğini göstermek için kurulmuştur.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  * 1. Ahilik teşkilatları sivil toplum kuruluşlarıdır. * 2. Ahilik, toplumda birlik ve dayanışmayı sağlama amacıyla kurulmuştur. * 3. Ahilikte zenginlik karşıtı bir tutum yoktur, ancak çalışmak ve üretmek teşvik edilir. * 4. Ahiler, yenilikçi ve halka bilgi öğreten kişilerdir. * 5. Ahilik sisteminde iş yeri sahipleri ile çalışanlar arasında büyük bir fark yoktur. * 6. Ahilik ahlakında kanaat ve tevazuya önem verilir. * 7. Ahilik kurumu, batıdaki benzer teşkilatlar gibi sivil toplum kuruluşudur. * 8. Ahiler, devlet ile halk arasındaki koordinasyonu sağlamıştır. * 9. Atatürk, ülke ekonomisinin gelişmesi için özel teşebbüsü desteklemiştir. * 10. Atatürk Orman Çiftliği, Türk çiftçisine bilgi ve kararlılıkla toprağı verimli kılabileceğini göstermek için kurulmuştur. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Ahiliğin ilkelerinden biri
  2. Ahiliğin sembolü
  3. Ahiliğin piri
  4. Ahilikte ustalık için verilen belge
  5. Ahiliğin temeli
  6. Ahilikteki mesleki kuruluşlar
  7. Ahilikteki sosyal yardımlaşma kuruluşları
  8. Ahiliğin amaçlarından biri
  9. Ahilikteki en üst makam
  10. Ahilikteki çıraklık süresi
  Önermeler:
  a) Ahi Baba
  b) İkramiye
  c) Ahi teşkilatı
  d) Selçuklu Devleti
  e) Sanatkar loncaları
  f) Ahlak
  g) Ahilikname
  h) 7 yıl
  i) İnsanların huzur ve refahı
  j) Ahi Baba Tekkesi

 26. Cevap: 1. f 2. a 3. a 4. g 5. d 6. e 7. j 8. i 9. e 10. h Açıklama:

  Ahilik, Türk toplumunda 13. yüzyılda ortaya çıkmış bir esnaf ve sanatkar teşkilatıdır. Ahilik, esnaf ve sanatkarların adil ve dürüst ticaret yapmalarını, birbirlerine yardım etmelerini ve yüksek ahlaki değerlere sahip olmalarını amaçlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf girişimcilik dersi sene sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Ahiliğin tarihsel önemini ve temel ilkelerini öğrenmek.

Ahilik'in ticari hayata yaptığı katkıları anlamak.

Ahilik'in sosyal hayattaki rolünü anlamak.

Ahilik teşkilatının bağımsızlığını ve demokratik yapısını anlar.

Atatürk'ün özel sektörün önemine verdiği değeri kavrar.

Öğrenciler, işletmelerin yasal ve idari yapılarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, işletmelerin finansal planlarının çeşitlerini anlayabileceklerdir.

* Ahilik anlayışı ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak. * Atatürk'ün ekonomi politikalarını anlamak. * Atatürk'ün girişimcilik yönünü değerlendirebilmek. * Günümüzde girişimcilik anlayışı ile Ahilik ilkelerini karşılaştırabilmek.

Bu etkinlik, öğrencilerin Ahiliğin temel ilkelerini öğrenmelerini ve bu ilkelerin günümüz iş ahlakına katkılarını anlamalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Girişimcilik Sene Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri