Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 CEVAPLARI

 1. Aynı cins elektrik yüklerine sahip iki noktasal cisim arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü hangi faktörlerle doğru orantılıdır?

  A) Yüklerin büyüklükleri
  B) Yüklerin arasındaki uzaklık
  C) Ortamın elektriksel geçirgenliği
  D) Yüklerin cinsleri
  E) Yüklerin şekilleri

 2. Cevap: A Açıklama:

  Coulomb Kanunu'na göre elektriksel kuvvet, yüklerin büyüklükleri ile doğru orantılıdır. 3. q1 ve q2 yüklü iki cisim arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise, q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı elektrik alan şiddeti E kaçtır?

  A) F/q1             B) F/q2            
  C) F/(q1 + q2)      D) F/(q1 - q2)     
  E) F(q1 + q2)/q1                       

 4. Cevap: A Açıklama:

  Elektrik alan şiddeti, bir yükün birim yüke uyguladığı elektrik kuvvetidir. 5. Elektrik alan çizgileri hangi yüklü parçacıktan çıkar?

  A) Pozitif yüklü       B) Negatif yüklü      
  C) Nötr                D) Her ikisinden de   
  E) Hiçbirinden                               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Elektrik alan çizgileri (+) yüklü parçacıktan çıkar. 7. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğü hangi değişkenlere bağlıdır?

  A) Levhalar arasındaki uzaklık ve potansiyel fark
  B) Levhalar arasındaki uzaklık ve yük miktarı
  C) Levhaların büyüklüğü ve potansiyel fark
  D) Levhaların büyüklüğü ve yük miktarı
  E) Levhaların malzemesi ve potansiyel fark

 8. Cevap: A Açıklama:

  Levhalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğü, levhalar arasındaki uzaklık ve potansiyel fark ile doğru orantılıdır. Levhalar arasındaki uzaklık arttırıldığında veya potansiyel fark azaltıldığında elektrik alanın büyüklüğü azalır. 9. Düzgün elektrik alan içindeki yüklü bir cismin hareketini belirleyen faktörler nelerdir?

  A) Cismin ağırlığı ve yük miktarı
  B) Cismin yük miktarı ve elektrik alanın büyüklüğü
  C) Cismin ağırlığı ve elektrik alanın yönü
  D) Cismin hızı ve elektrik alanın büyüklüğü
  E) Cismin hızı ve elektrik alanın yönü

 10. Cevap: B Açıklama:

  Düzgün elektrik alan içindeki yüklü bir cismin hareketini belirleyen faktörler, cismin yük miktarı ve elektrik alanın büyüklüğüdür. Cismin ağırlığı, hızı ve elektrik alanın yönü cismin hareketini etkilemez. 11. Bir iletken düz telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

  A) Telden geçen akım şiddeti
  B) Tele olan dik uzaklık
  C) Telin çevresindeki ortamın cinsi
  D) Telin uzunluğu
  E) Telin kalınlığı

 12. Cevap: D Açıklama:

  Manyetik alanın şiddeti, telden geçen akım şiddeti, tele olan dik uzaklık ve telin çevresindeki ortamın cinsine bağlıdır. Telin uzunluğunun manyetik alan şiddeti üzerinde etkisi yoktur. 13. Üzerinden akım geçen bir düz telin çevresine demir tozları serpildiğinde, demir tozları telin etrafında hangi şekilde sıralanır?

  A) Dikdörtgen    B) Kare    C) Üçgen    D) Halka    E) Eğri    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Üzerinden akım geçen bir düz telin çevresine demir tozları serpildiğinde, demir tozları telin etrafında halka şeklinde sıralanır. Bu, manyetik alan çizgilerinin telin etrafında halka şeklinde dağılmasından kaynaklanır. 15. Üzerinden akım geçen bir akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddeti neye bağlıdır?

  A) Akım şiddetine ve sarım sayısına
  B) Akım şiddetine ve sarım uzunluğuna
  C) Sarım sayısına ve sarım uzunluğuna
  D) Akım şiddetine, sarım sayısına ve sarım uzunluğuna
  E) Sarım sayısına ve akım şiddetine

 16. Cevap: D Açıklama:

  Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddeti, akım şiddeti, sarım sayısı ve sarım uzunluğuna bağlıdır. Akım şiddeti arttıkça, sarım sayısı arttıkça ve sarım uzunluğu azaldıkça manyetik alan şiddeti artar. 17. Üzerinden akım geçen bir düz telin etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin yönü nasıl belirlenir?

  A) Sağ el kuralıyla     B) Sol el kuralıyla    
  C) Amper kuralıyla      D) Faraday kuralıyla   
  E) Lenz kuralıyla                              

 18. Cevap: A Açıklama:

  Üzerinden akım geçen bir düz telin etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin yönü, sağ el kuralıyla belirlenir. Sağ elin başparmağı akım yönünü gösterdiğinde, diğer dört parmağın kıvrımı manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterir. 19. Düzgün bir manyetik alan içerisine giren yük miktarı q ve hız vektörü alanla dik bir parçacık, alanda hangi yörüngede hareket eder?

  A) Doğrusal    B) Çembersel    C) Eliptik    D) Parabol    E) Hiperbolik    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Yük miktarı q ve hız vektörü alanla dik bir parçacığa etki eden manyetik kuvvet, parçacığın hız vektörüne diktir. Bu nedenle parçacığın kinetik enerjisi değişmez ve parçacık çembersel bir yörüngede hareket eder. 21. Düzgün bir manyetik alana giren pozitif yüklü bir parçacık, alanla paralel olarak hareket eder. Parçacığa manyetik alan tarafından uygulanan kuvvetin yönü nedir?

  A) Alana dik, parçacığın hareket yönünde
  B) Alana dik, parçacığın hareket yönünün tersinde
  C) Alanla paralel, parçacığın hareket yönünde
  D) Alanla paralel, parçacığın hareket yönünün tersinde
  E) Kuvvet uygulanmaz

 22. Cevap: E Açıklama:

  Düzgün bir manyetik alana giren ve alanla paralel olarak hareket eden bir parçacığa manyetik alan tarafından uygulanan kuvvet sıfırdır. Çünkü manyetik kuvvet, parçacığın hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açıya bağlı olarak değişir ve bu açı bu durumda 0 derecedir. 23. Mıknatıs hareket etmeyecek şekilde halkanın içindeyken lambadan akım geçti mi?

  A) Evet, mıknatıs halkanın içindeyken lambadan akım geçer.
  B) Hayır, mıknatıs halkanın içindeyken lambadan akım geçmez.
  C) Mıknatıs halkanın içindeyken lambadan akım geçip geçmediği manyetik alanın şiddetine bağlıdır.
  D) Mıknatıs halkanın içindeyken lambadan akım geçip geçmediği manyetik akının büyüklüğüne bağlıdır.
  E) Mıknatıs halkanın içindeyken lambadan akım geçip geçmediği halkanın yarıçapına bağlıdır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Mıknatıs hareket etmediği sürece halka içindeki manyetik akı değişmez. Manyetik akı değişmediği için halka üzerinde indüksiyon akımı oluşmaz. Dolayısıyla lambadan akım geçmez. 25. İndüksiyon akımının yönü nasıl belirlenir?

  A) Sağ el kuralı kullanılarak belirlenir.
  B) Sol el kuralı kullanılarak belirlenir.
  C) Amper kuralı kullanılarak belirlenir.
  D) Faraday kanunu kullanılarak belirlenir.
  E) Lenz yasası kullanılarak belirlenir.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Lenz yasasına göre, indüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alan, indüksiyon akımını meydana getiren manyetik akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur. 27. Bir indüktör devresinde öz-indüksiyon akımının oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akımın yön değiştirmesi
  B) Manyetik akının değişmesi
  C) Elektrik alanının değişmesi
  D) Gerilimin artması
  E) Kapasitansın değişmesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Lenz yasasına göre, değişen manyetik alan iletken devrede öz-indüksiyon akımına neden olur ve bu akım manyetik akıdaki değişimi azaltmayı amaçlar. 29. Bir elektrik devresinde bir mıknatıs hareket ettirildiğinde elektrik akımı oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektrostatik yüklerin ayrılması
  B) Manyetik alanın değişmesi
  C) Elektrik alanın değişmesi
  D) İyonların hareketi
  E) Termodinamik etkiler

 30. Cevap: B Açıklama:

  Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, değişen manyetik alan bir elektrik devresinde elektromotor kuvvet (EMK) oluşturur ve bu da akım akışına neden olur. 31. Alternatif akımın, doğru akıma göre en önemli avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletilmesi daha kolaydır.
  B) Yapılan elektrik motoru daha düzenli devirle çalışır ve devir ayarı gerekmez.
  C) Aynı gerilimde daha az tehlikelidir.
  D) Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılır.
  E) Üretim ve dağıtım maliyeti daha yüksektir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Alternatif akımın, doğru akıma göre en önemli avantajlarından biri, elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletilmesinin daha kolay olmasıdır. Bunun nedeni, alternatif akımın geriliminin yükseltilip alçaltılabilmesi özelliğidir. 33. Doğru akımın, alternatif akıma göre en önemli avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletilmesi daha kolaydır.
  B) Yapılan elektrik motoru daha düzenli devirle çalışır ve devir ayarı gerekmez.
  C) Aynı gerilimde daha az tehlikelidir.
  D) Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılır.
  E) Üretim ve dağıtım maliyeti daha yüksektir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru akımın, alternatif akıma göre en önemli avantajlarından biri, aynı gerilimde daha az tehlikeli olmasıdır. Bunun nedeni, doğru akımın, alternatif akım gibi yön değiştirmemesidir. 35. Aşağıdakilerden hangisi bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür?

  A) İndüktans    B) Kapasitans    C) Rezonans    D) Empedans    E) Reaksiyon    

 36. Cevap: A Açıklama:

  İndüktans, bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. Birimi Henry'dir (H). 37. Bir alternatif akım devresinde kapasitif reaktansın değeri neye bağlıdır?

  A) İndüktif reaktansa    B) Gerilime             
  C) Akıma                 D) Frekansa             
  E) Direnç                                        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Kapasitif reaktans, alternatif akım devresinde sığacın akıma karşı gösterdiği zorluktur. Değeri, alternatif akımın frekansına bağlıdır. Frekans arttıkça kapasitif reaktans azalır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Düzgün elektrik alan ve sığa
  2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  3. Elektriksel Potansiyel

Ayrıca Lise 11.sınıf fizik dersi II. ünite - elektrik ve manyetizma dersi konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Elektriksel kuvvetin yüklerle ilişkisi

Elektrik alan şiddetinin hesaplanması

Elektrik alan kavramının anlaşılması

Öğrenciler, yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğünün bağlı olduğu değişkenleri açıklayabilir.

Öğrenciler, düzlem elektrik alan içindeki yüklü bir cismin hareketini belirleyen faktörleri açıklayabilir.

Manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri öğrenmek.

Manyetik alan çizgilerinin yönünü ve dağılımını öğrenmek.

Öğrenciler, akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, üzerinden akım geçen bir düz telin etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin yönünü sağ el kuralıyla belirleyebilirler.

Düzgün manyetik alanda yüklü parçacıkların hareketi

Düzgün manyetik alanda yüklü parçacıkların hareketi

İndüksiyon akımının oluşum koşullarını açıklamak.

Lenz yasasını açıklamak ve indüksiyon akımının yönünü belirlemek.

Elektirk ve manyetizma arasındaki ilişkiyi anlar.

Elektromanyetik indüksiyon ile elektrik akımının oluşumu arasındaki ilişkiyi anlar.

Öğrenciler, alternatif akımın ve doğru akımın özelliklerini karşılaştırıp alternatif akımın avantajlarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, alternatif akımın ve doğru akımın özelliklerini karşılaştırıp doğru akımın avantajlarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, indüktansın tanımını ve birimini öğrenir.

Öğrenciler, kapasitif reaktansın tanımını ve frekansla ilişkisini öğrenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.