Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Noktasal yükün elektrik alanını tanımlayınız.


 2. Cevap: Bir yükün pozitif birim yüke (+1C) uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne yükün o noktadaki elektrik alan şiddeti denir. Açıklama:

  Elektrik alan, bir yükün etrafındaki uzay bölgesidir ve o noktaya etkiyen elektriksel kuvveti belirler. 3. Bir noktada oluşan elektrik alanın özelliklerini yazınız.


 4. Cevap: - Vektörel bir büyüklüktür. - Yönü o noktadaki +1 C'luk yüke etki eden kuvvet yönündedir. - Bileşke elektrik alan, o noktada bulunan her yükün oluşturduğu elektrik alanların vektörel toplamıdır. Açıklama:

  Elektrik alanın özellikleri, itsacileştirilmesine yardımcı olur. 5. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın yönünü açıklayınız.


 6. Cevap: Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan, pozitif yüklü levhadan negatif yüklü levhaya doğru ve levhalara diktir. Açıklama:

  Levhalar arasında oluşan elektrik alan, levhaların yük durumundan ve şeklinden etkilenir. Elektrik alan çizgileri, pozitif yüklü levhadan çıkarak negatif yüklü levhada son bulur ve levhalara her noktada diktir. 7. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğüne etki eden faktörleri sıralayınız.


 8. Cevap: * Levhalar arasındaki potansiyel fark * Levhalar arasındaki uzaklık * Levhaların alanı Açıklama:

  Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğü, levhaların yük durumuna, şekline ve aralarındaki ortama bağlıdır. Elektrik alanın büyüklüğü denklemi ile hesaplanabilir. 9. Sığacın teknolojideki kullanım alanları hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Sığaçlar, elektronik devrelerde enerji depolama, voltaj ayarlama, sinyal filtreleme ve zaman gecikmesi sağlama gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Açıklama:

  Sığaçlar, fotoğraf makinelerindeki flaşlar, hoparlörler, bilgisayar klavyeleri, radyo alıcıları ve diğer birçok elektronik cihazda yaygın olarak kullanılmaktadır. 11. Sığacın yük depolama kapasitesini etkileyen faktörleri belirtiniz.


 12. Cevap: Sığacın yük depolama kapasitesini etkileyen faktörler şunlardır: * Yüzey alanı * Aralarındaki uzaklık * Yalıtkanın elektriksel geçirgenliği Açıklama:

  Yüzey alanı arttığında, uzaklık azaldığında ve yalıtkanın geçirgenliği arttığında sığacın yük depolama kapasitesi artar. 13. Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri sıralayınız.


 14. Cevap: * Akım şiddeti (i) * Sarım sayısı (N) * Sarım uzunluğu (l) * Ortamın manyetik geçirgenliği (µ) Açıklama:

  Manyetik alanın şiddeti, akım şiddeti ve sarım sayısıyla doğru orantılı, sarım uzunluğu ile ters orantılıdır. Ortamın manyetik geçirgenliği arttıkça manyetik alanın şiddeti de artar. 15. Üzerinden akım geçen düz tele manyetik alanda etki eden kuvveti etkileyen değişkenleri açıklayınız.


 16. Cevap: Telden geçen akım şiddeti, telin manyetik alanın şiddeti, telin manyetik alan içinde kalan uzunluğu ve telin manyetik alan ile yaptığı açı. Açıklama:

  Manyetik kuvvetin büyüklüğü, bu değişkenler ile doğru orantılıdır. 17. Elektrik akımının oluşması için gerekli olan koşulu belirtiniz.


 18. Cevap: İletkenin uçları arasında potansiyel farkı olması. Açıklama:

  Elektrik akımı, elektriksel olarak yüklü parçacıkların bir iletken içerisindeki hareketidir. Bu hareketin oluşması için iletkenin uçları arasında elektriksel bir potansiyel farkı bulunmalıdır. 19. İndüksiyon akımı oluşması için gerekli olan manyetik akı değişiminin nedeni nedir?


 20. Cevap: Manyetik akıda meydana gelen zamana bağlı değişim Açıklama:

  İndüksiyon akımı, değişen manyetik akı nedeniyle oluşur. Manyetik akıdaki değişim, iletkenden geçen manyetik alanın veya iletkenin manyetik alandaki hareketinin değişmesi sonucu oluşabilir. 21. Elektromotor kuvvetini oluşturan sebeplere üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Bir jeneratörde dönen mıknatıs tarafından indüklenen elektromotor kuvveti * Bir transformatörde değişen manyetik akı tarafından indüklenen elektromotor kuvveti * Bir akım taşıyan iletkenin manyetik alanda hareket etmesiyle indüklenen elektromotor kuvveti Açıklama: 23. Alternatif akımın özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: * Yönü ve şiddeti zamanla değişir. * Elektrik devrelerinde ~ sembolü ile gösterilir. * İş ve ev ortamlarında kullanılır. Açıklama:

  Alternatif akımın diğer özellikleri olan periyodik yapısı ve genliği de verilebilir. 25. Doğru akım devresinde bir dirençten geçen akımın gücünü hesaplama formülünü yazınız.


 26. Cevap: P = R * i^2 Açıklama: 27. Alternatif akım devrelerinde bobinin yaptığı işe ne denir? Açıklayınız.


 28. Cevap: Öz-indüksiyon akımı Açıklama:

  Bobin, alternatif akım devrelerinde akım değişimine karşı bir direnç gösterir. Bu direnç, öz-indüksiyon akımı olarak adlandırılır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İndüktans, bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür.
  2. (.....) Alternatif akım devrelerinde bobinin yaptığı öz-indüksiyon akımına kapasitif reaktans denir.
  3. (.....) Kapasitans, sığacın elektrik enerjisini depolayabilme kapasitesidir.
  4. (.....) İndüktif reaktans, alternatif akımın frekansından bağımsızdır.
  5. (.....) Empedans, alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değeridir.
  6. (.....) Rezonans, alternatif akım devrelerinde akımın maksimum olduğu durumdur.
  7. (.....) Alternatif akım devrelerinde sığaç doğru akımı durdurur.
  8. (.....) Kapasitif reaktans, alternatif akımın frekansı ile orantılı olarak artar.
  9. (.....) İndüktif reaktans, alternatif akımın frekansı ile doğru orantılı olarak azalır.
  10. (.....) Empedans, alternatif akım devrelerindeki akım şiddetini etkilemez.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  * 1. Elektrik yükü
  * 2. Elektrik akımı
  * 3. Elektrik potansiyeli
  * 4. Elektrik direnci
  * 5. Elektrik enerjisi
  * a. Elektrik yüklerinin hareketidir.
  * b. Bir elektrik devresinin elektrik akımına karşı gösterdiği engeldir.
  * c. Elektrik yükünün sahip olduğu enerjidir.
  * d. Bir noktanın toprağa göre sahip olduğu elektriksel potansiyel farkıdır.
  * e. Maddelerin elektrik yüklerini iletme özelliğinin ölçüsüdür.

 32. Cevap: 1. e 2. a 3. d 4. b 5. c Açıklama:

  Eşleştirmeler, elektrik kavramlarının tanımlarına göre yapılmıştır. 33. Eşleştirmeleri Yapın

  1. İndüktans
  2. Kapasitans
  3. İndüktif Reaktans
  4. Kapasitif Reaktans
  5. Rezonans
  6. Empedans
  a. Alternatif akım devrelerinde akımın en büyük etkin değeri aldığı durumdur.
  b. Bobinin depolayacağı enerjinin bir ölçüsüdür.
  c. Aynı gerilim altında sığacın depolayacağı enerjinin bir ölçüsüdür.
  d. Bobinin akıma karşı gösterdiği zorluktur.
  e. Sığacın akıma karşı gösterdiği zorluktur.
  f. Alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değeridir.

 34. Cevap: 1. b 2. c 3. d 4. e 5. a 6. f Açıklama:

  * İndüktans, bobinin depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. * Kapasitans, sığacın depolayabileceği enerjinin bir ölçüsüdür. * İndüktif reaktans, bobinin akıma gösterdiği zorluktur. * Kapasitif reaktans, sığacın akıma gösterdiği zorluktur. * Rezonans, alternatif akım devrelerinde akımın en büyük değeri aldığı durumdur. * Empedans, alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değeridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca Lise 11.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, elektrik alanının tanımını anlayacaktır.

Öğrenciler, elektrik alanın özelliklerini bilecektir. Elektrik alan çizgileri nedir? Açıklayınız.

Öğrenci, yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın yönünü anlayabilir.

Öğrenci, yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğüne etki eden faktörleri bilebilir.

Öğrenciler, sığaçların teknolojideki farklı kullanım alanlarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, sığacın sığasını etkileyen temel faktörleri bileceklerdir.

Öğrenciler, akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri bilir.

Öğrenciler, manyetik kuvvetin etkisini etkileyen faktörleri anlayabileceklerdir.

Elektrik akımının oluşması için gerekli koşulu bilir.

Öğrenciler, indüksiyon akımının manyetik akı değişiminden kaynaklandığını anlar.

Alternatif akımın tanımını ve özelliklerini öğrenmek.

Öğrenciler doğru akım devresinde bir dirençten geçen akımın gücünü hesaplayabileceklerdir.

Alternatif akım devrelerinde bobinlerin öz-indüksiyon akımı yaptığını öğrenmek.

Bu sorular, öğrencilerin aşağıdaki kazanımları anlamalarını hedeflemektedir: * İndüktans, kapasitans ve empedans kavramlarını tanımlamak * Alternatif akım devrelerindeki reaktif elemanların özelliklerini anlamak * Rezonans olayını açıklamak * Alternatif akım devrelerinde akım şiddetini etkileyen faktörleri belirlemek

Öğrenciler elektrik kavramlarını tanımlayabilir.

Öğrenciler, alternatif akım devrelerindeki temel kavramları ve tanımları anlayabilecektir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.