Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Bir iletken içerisinde bulunan serbest elektronların elektrostatik kuvveti etkilediği doğrudur mu?


 2. Cevap: Hayır, doğru değildir. Açıklama:

  İletkenler içerisinde bulunan serbest elektronlar, hareket halindedir. Bu nedenle, elektrostatik kuvvet bu elektronları etkilemez. 3. Bir noktanın elektrik alan büyüklüğünü belirlemek için o noktaya ne yerleştirilir?


 4. Cevap: +1 C'luk test yükü Açıklama:

  Bir noktanın elektrik alan büyüklüğünü belirlemek için o noktaya +1 C'luk test yükü yerleştirilir. Bu test yüküne etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü, +q yükünün o noktadaki elektrik alan şiddeti olarak kabul edilir. 5. Elektriksel potansiyelin tanımı nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Elektriksel potansiyel, bir noktanın elektriksel potansiyel enerjisinin birim yük cinsinden değeridir. Açıklama:

  Elektriksel potansiyel, bir noktanın elektriksel alanının gücünü veya etkisini ölçen bir büyüklüktür. Elektriksel potansiyel, yüklerin birbirine yaklaştırılması veya uzaklaştırılması sırasında yapılan iş olarak tanımlanabilir. Yükler birbirine yaklaştırıldığında, elektriksel potansiyel artar. Yükler birbirinden uzaklaştırıldığında ise, elektriksel potansiyel azalır. 7. Bir elektrik alanda eş potansiyel yüzeyler nedir?


 8. Cevap: Eş potansiyel yüzeyler, elektrik alan içinde elektriksel potansiyelleri eşit olan noktaların oluşturduğu yüzeylerdir. Bu yüzeyler, yükleri saran yüzeyi temsil eder. Açıklama:

  Eş potansiyel yüzeyler, elektrik alan çizgilerine her zaman diktir. Bir yüklü parçacık, aynı eş potansiyel yüzeydeki bir noktadan diğerine götürüldüğünde enerjisi değişmez. 9. Yüklü paralel levhalar arasındaki elektrik alan hangi değişkenlere bağlıdır? Grafik çizerek açıklayınız.


 10. Cevap: Elektrik alan, potansiyel farkı ile doğru orantılıdır. Levhalar arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Açıklama:

  Elektrik alan, levhalar arasındaki potansiyel farkı arttıkça artar ve levhalar arasındaki uzaklık arttıkça azalır. Levhaların büyüklüğü ise elektrik alanı etkilemez. 11. Sığa nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Sığa, bir iletkenin yük depolama yeteneğinin ölçüsüdür. Başka bir deyişle, bir iletkenin depolayabileceği yük miktarıdır. Açıklama:

  Sığa, iletkenin yüzey alanı ile doğru orantılı ve iletkenler arasındaki mesafe ile ters orantılıdır. Ayrıca, iletkenler arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği de sığayı etkiler. 13. Elektromanyetik indükleme nedir?


 14. Cevap: Elektromanyetik indükleme, değişen bir manyetik alanın, iletken bir telde elektrik akımı oluşturması olayıdır. Açıklama:

  Değişen bir manyetik alan, iletken bir telde elektrik akımı oluşturur. Bu akıma indüklenmiş akım denir. Elektromanyetik indükleme, elektrik jeneratörlerinin ve transformatörlerin çalışma prensibinin temelini oluşturur. 15. Düz bir telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti hangi faktörlere bağlıdır?


 16. Cevap: Üzerinden geçen akım şiddeti, tele olan dik uzaklık ve telin bulunduğu ortamın cinsine bağlıdır. Açıklama:

  Üzerinden geçen akım şiddeti arttıkça manyetik alanın şiddeti artar. Tele olan dik uzaklık arttıkça manyetik alanın şiddeti azalır. Telin bulunduğu ortamın manyetik geçirgenliği arttıkça manyetik alanın şiddeti artar. 17. Akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alanın şiddeti üzerinde etkili olan faktörleri yazınız.


 18. Cevap: Akım şiddeti, sarım sayısı, sarım uzunluğu ve makaranın içindeki ortamın cinsidir. Açıklama:

  Akım şiddeti ve sarım sayısı arttıkça manyetik alanın şiddeti artar. Sarım uzunluğu arttıkça manyetik alanın şiddeti azalır. Demir gibi manyetik olarak geçirgenliği yüksek maddeler manyetik alanı artırır. 19. Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen düz tele etki eden kuvvetin büyüklüğü hangi değişkenlere bağlıdır?


 20. Cevap: Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen düz tele etki eden kuvvetin büyüklüğü, telden geçen akım şiddeti, manyetik alan şiddeti ve telin manyetik alan ile yaptığı açıya bağlıdır. Açıklama:

  Telden geçen akım şiddeti arttıkça, manyetik alan şiddeti arttıkça ve telin manyetik alan ile yaptığı açı azaldıkça tele etki eden kuvvet artar. 21. Manyetik akı nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Manyetik akı, manyetik alan içindeki bir yüzeyin dik kesitinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsüdür. Manyetik akı U sembolü ile gösterilir ve SI ‘da manyetik akının birimi weberdir (Wb). Açıklama:

  Manyetik alanın büyüklüğü, manyetik alan çizgileriyle gösterilir. Manyetik alanın kuvvetli olduğu bölgelerde çizgiler daha sık, zayıf olduğu bölgelerde ise daha seyrektir. Alan çizgilerinin yoğunluğu manyetik alanın büyüklüğü ile orantılı alınır. 23. Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu ile manyetik alan büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirtiniz.


 24. Cevap: Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu ile manyetik alan büyüklüğü doğru orantılıdır. Yani manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu arttıkça manyetik alan büyüklüğü de artar. Açıklama:

  Manyetik alan çizgileri, manyetik alanın yönünü ve büyüklüğünü gösteren hayali çizgilerdir. Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu, birim alana düşen manyetik alan çizgilerinin sayısıdır. Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu arttıkça manyetik alan büyüklüğü de artar. 25. Elektromotor kuvvetini oluşturan sebepler nelerdir?


 26. Cevap: Manyetik akı değişikliği, manyetik alan değişikliği, iletkenin hareket etmesi Açıklama:

  Elektromotor kuvveti, bir devrede akım dolaştırmak için harcanan enerjidir. Manyetik akı değişikliği, manyetik alan değişikliği ve iletkenin hareket etmesi gibi nedenlerle oluşabilir. 27. Elektromotor kuvvetini oluşturan sebeplerden birini örneklendiriniz.


 28. Cevap: Manyetik akı değişikliği Açıklama:

  Manyetik akı değişikliği, elektromotor kuvveti oluşturan sebeplerden biridir. Örneğin, bir bobinin içindeki manyetik akının zamanla değişmesi, bobinin uçları arasında bir elektromotor kuvveti oluşturur. 29. Empedans nedir? Açıklayınız.


 30. Cevap: Empedans, alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değeridir. Açıklama:

  Empedans, direnç, sığaç ve bobinin seri veya paralel bağlanmasıyla oluşan alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının akıma gösterdiği direncin genel adıdır. Empedans, devre elemanlarının direnç, indüktif reaktans ve kapasitif reaktansının vektörel toplamıdır. 31. Sığaç kapasitansı nedir? Üç örnek veriniz.


 32. Cevap: Sığaç kapasitansı, sığacın depolayabileceği yük miktarıdır. Açıklama:

  Sığaç kapasitansı, sığacın levhaları arasındaki yalıtım malzemesinin yapısına, levhaların alanına ve levhalar arasındaki mesafeye bağlıdır. Sığaç kapasitansının birimi faraddır (F). 1 farad, 1 coulomb yükü 1 volt gerilim altında depolayabilen sığacın kapasitansıdır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Alternatif akım devresinde bobinin yapıldığı iletkenden dolayı sahip olduğu ohmik direncinin dışında öz-indüksiyon akımı nedeniyle devre akımına gösterdiği zorluğa indüktif reaktans denir.
  2. (.....) İndüktif reaktans, alternatif akımın frekansı ile birlikte bobinin fiziksel özelliklerine ve ortama bağlı değildir.
  3. (.....) Bobinler; motorlarda, elektromıknatıslarda, güç kaynaklarında, ısıtıcılarda, radyolarda vb. yerlerde istenilen frekans ve akım şiddetlerini elde edebildiğimiz elektronik filtre devrelerinde kullanılır.
  4. (.....) Radyo alıcı-verici devrelerinin yapımında bobinler kullanılmaz.
  5. (.....) Akım değişimine karşı gösterdiği bu direnç etkisi sebebiyle evlerde ve sanayide devre koruyucu olarak da kullanılır.
  6. (.....) Sığaçlar, gerilimin değişimine bağlı tepki göstermez.
  7. (.....) Sığacın fiziksel yapısından dolayı ohmik direnci yoktur.
  8. (.....) Alternatif akım devrelerinde direnç, bobin ve sığaç tek başına bulunabileceği gibi amaca göre birlikte de bulunabilir.
  9. (.....) Birden fazla devre elemanının kullanıldığı alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değerine empedans denir.
  10. (.....) Alternatif akım devrelerinde akımın en küçük etkin değeri aldığı durumdur.

 34. Cevap: : 1. D, 2. Y, 3. D, 4. Y, 5. D, 6. Y, 7. Y, 8. D, 9. D, 10. Y Açıklama:

  1. İndüktif reaktans, alternatif akım devresinde bobinin akıma karşı gösterdiği zorluktur. 2. İndüktif reaktans, alternatif akımın frekansı ile birlikte bobinin fiziksel özelliklerine ve ortama bağlıdır. 3. Bobinler; motorlarda, elektromıknatıslarda, güç kaynaklarında, ısıtıcılarda, radyolarda vb. yerlerde istenilen frekans ve akım şiddetlerini elde edebildiğimiz elektronik filtre devrelerinde kullanılır. 4. Radyo alıcı-verici devrelerinin yapımında bobinler kullanılır. 5. Akım değişimine karşı gösterdiği bu direnç etkisi sebebiyle evlerde ve sanayide devre koruyucu olarak da kullanılır. 6. Sığaçlar, gerilimin değişimine bağlı tepki gösterir. 7. Sığacın fiziksel yapısından dolayı ohmik direnci vardır. 8. Alternatif akım devrelerinde direnç, bobin ve sığaç tek başına bulunabileceği gibi amaca göre birlikte de bulunabilir. 9. Birden fazla devre elemanının kullanıldığı alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değerine empedans denir. 10. Alternatif akım devrelerinde akımın en büyük etkin değeri aldığı durumdur. 35. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kapasitör
  b. İndüktör
  c. Direnç
  d. Doğru akım jeeneratörü
  e. Ampermetre
  1. Elektrik akımının şiddetini ölçen araçtır.
  2. Sarılı iletkene akım verilerek manyetik alan oluşturulmasıdır.
  3. Elektrik akımının geçişini zorlaştırır.
  4. İçinde bulunan elektrolit ile akıma karşı gelen elemandır.
  5. Elektrik akımının yönünü değiştirir.

 36. Cevap: c-3, a-4, e-1, b-2, d-5 Açıklama:

  Soruda elektrik devre elemanları ile ilgili kavramların eşleştirilmesi istenmektedir. 37. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Paralel bağlantı
  b. Seri bağlantı
  c. Direnç
  d. Kapasitör
  e. İndüktör
  1. devre elemanlarının uçları aynı noktada birleşir.
  2. Devre elemanlarının uçları farklı noktalarda birleşir.
  3. Akımın geçişini zorlaştırır.
  4. Elektrik yükünü depolar.
  5. Manyetik alan oluşturur.

 38. Cevap: a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 Açıklama:

  Soruda devre elemanlarının özellikleri ile ilgili kavramların eşleştirilmesi istenmektedir. 39. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Üzerinden akım geçen düz iletken telin çevresinde oluşan manyetik alan ........................... denir.
  2. Üzerinden akım geçen düz iletken telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti, tele olan dik uzaklık ile .......................... orantılıdır.
  3. Üzerinden akım geçen düz iletken telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti, telden geçen akım şiddeti ile ...................... orantılıdır.
  4. Üzerinden akım geçen düz tel ile pusula arasına demir levha yerleştirildiğinde pusula iğnesinin ..................... değişir.
  5. İletken telin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti, tel ile pusula arasındaki ortamın ...................... bağlı olarak değişir.
  6. Üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti, telden geçen akım şiddetine, tele olan dik uzaklığa ve telin bulunduğu ortamın ............................ bağlı olarak değişir.
  7. Manyetik alan sabiti, boş uzayın ........................... olarak tanımlanır.
  8. Düz telin çevresinde bir noktadaki manyetik alan vektörü, o noktadaki alan çizgilerine ........................ çizilir.
  9. Manyetik alan vektörü ile akım geçen tel ....................... diktir.
  10. Bir noktada birden fazla akım geçen düz tel manyetik alan oluşturursa bileşke manyetik alanı bulmak için ........................ toplama işlemi yapılmalıdır.

 40. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Düzgün elektrik alan ve sığa
  2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  3. Elektriksel Potansiyel

Ayrıca Lise 11.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, elektrostatik kuvvetin iletken içerisindeki elektronları etkilemediğini açıklayabilir.

Öğrenciler, bir noktanın elektrik alan büyüklüğünün nasıl belirlendiğini anlarlar.

Elektriksel potansiyelin, bir noktanın elektriksel potansiyel enerjisinin birim yük cinsinden değeri olduğunu anlamak.

Öğrenciler, eş potansiyel yüzeylerin elektrik alan içinde elektriksel potansiyelleri eşit olan noktaların oluşturduğu yüzeyler olduğunu öğrenirler.

Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın bağlı olduğu değişkenleri grafik çizerek açıklayabilme.

Öğrenciler, sığanın ne olduğunu ve sığa ile ilgili temel kavramları anlamış olmalıdır.

Öğrenciler, elektromanyetik indükleme olayını açıklayabilirler.

Öğrenciler, düz bir telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri açıklayabilmelidir.

Öğrenciler, akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, manyetik alan içinde üzerinden akım geçen düz tele etki eden kuvvetin büyüklüğünü etkileyen değişkenleri açıklayabilirler.

Manyetik akının tanımını ve birimini açıklayabilme becerisi.

Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu ile manyetik alan büyüklüğü arasındaki ilişkiyi açıklayabilme becerisi.

Öğrenciler, elektromotor kuvvetini oluşturan sebepleri açıklayabilir.

Öğrenciler, elektromotor kuvvetini oluşturan sebeplerden birini örneklendirebilir.

Öğrenciler, empedans kavramını anlayacak ve alternatif akım devrelerinde empedansın önemini kavrayabilecektir.

Öğrenciler, sığaç kapasitansı kavramını anlayacak ve sığaç kapasitansının günlük hayattaki uygulamalarını kavrayabilecektir.

Öğrenciler, alternatif akım devrelerinde kullanılan bobin, sığaç, direnç ve empedans kavramlarını açıklayabilir.

Elektrik devre elemanlarını açıklayabilme.

Devre elemanlarının özelliklerini açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.