Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. 20. yüzyıl felsefesinde, Hegel'in felsefesine karşı çıkan ve varoluşçuluğun öncülerinden olan filozof kimdir?

  A) Karl Marx
  B) Auguste Comte
  C) Sören Kierkegaard
  D) Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  E) John Stuart Mill

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sören Kierkegaard, Hegel'in felsefesine karşı çıkmış ve varoluşçuluğun öncülerinden olmuştur. 3. Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi deneycilik üzerine kuruludur?

  A) Pozitivizm                B) Diyalektik materyalizm   
  C) Varoluşçuluk              D) Hegelcilik               
  E) Kantçılık                                             

 4. Cevap: A Açıklama:

  Pozitivizm, deneycilik üzerine kurulu bir felsefi akımdır. 5. 20. yüzyıl felsefesinde uzmanlaşma eğilimine yol açan temel faktör nedir?

  A) Bilimdeki gelişmeler
  B) Toplumsal değişimler
  C) Dilsel analizlerin artması
  D) Metafizik tartışmaların yoğunlaşması
  E) Teknolojik ilerlemeler

 6. Cevap: A Açıklama:

  19. yüzyıldaki bilimsel ilerlemeler, felsefenin kuramsallaşmasına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalara yol açmıştır. 7. Varoluşçuluğa göre, bilimsel bilginin özelliği nedir?

  A) En ideal bilme şeklidir.
  B) İnsan varoluşunu tam olarak açıklayabilir.
  C) Bilgi ve bilmek, insanın temel sorunudur.
  D) Modern dünyanın değerlerini eleştirir.
  E) Seçim yapabilme ve özgür olma yeteneğini vurgular.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Varoluşçuluk, bilimsel bilginin insan varoluşunu tam olarak açıklayamayacağını savunur. 9. Diyalektik materyalizme göre, varlığın tüm süreci hangi unsurların nicel birikimlerinden oluşan nitel sıçramalardan oluşur?

  A) Madde              B) Tin               
  C) Düşünce            D) Doğaüstü güçler   
  E) Toplum                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Diyalektik materyalizm, varlığın temelini madde olarak görür ve tüm sürecin maddenin nicel birikimlerinden oluşan nitel sıçramalardan oluştuğunu savunur. 11. Marx'ın tarihsel materyalizm teorisine göre, bir toplumda hangi unsurlar altyapıyı oluşturur?

  A) Siyaset ve hukuk              B) Ekonomi ve üretim araçları   
  C) Kültür ve eğitim              D) Din ve inançlar              
  E) Sanat ve edebiyat                                             

 12. Cevap: B Açıklama:

  Marx'a göre, bir toplumda ekonomik süreçler ve üretim araçlarına sahip olmak altyapıyı oluştururken, siyaset, hukuk gibi kurumlar üstyapıyı oluşturur. 13. Takiyettin Mengüşoğlu, insanı hangi açıdan ele alır?

  A) Sadece biyolojik bir varlık olarak
  B) Yalnızca sosyal bir varlık olarak
  C) Bütünlükçü bir yaklaşımla
  D) Akılcı bir varlık olarak
  E) Sadece maddi bir varlık olarak

 14. Cevap: C Açıklama:

  Mengüşoğlu, insanı, tüm yapısı ve eylemleriyle ele alınması gereken bütünlükçü bir yaklaşımla inceler. 15. Macit Gökberk'e göre, felsefenin işlevlerinden biri nedir?

  A) Toplumu dönüştürmek
  B) İnsanlara mutluluk sağlamak
  C) Çağın bilincini fark ettirmek
  D) Doğruyu yanlışı kesin olarak belirlemek
  E) Maddi refahı artırmak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Gökberk, felsefenin işlevlerinden birinin insanlara çağın bilincini fark ettirmek olduğunu belirtir. 17. Sartre'ın varoluşçuluk düşüncesine göre, insanın kendi varoluşunu seçmesi ne anlama gelir?

  A) Tüm insanlığı da seçmek
  B) Yalnızca kendisini seçmek
  C) Toplumu da seçmek
  D) Hiçbir şeyi seçmemek
  E) Sadece bilinçli kararlarını seçmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sartre'a göre, bir insan kendi varoluşunu seçerken, aynı zamanda tüm insanlığı da seçer. Çünkü kendi seçimi, diğer insanların nasıl yaşaması gerektiği konusunda da bir vizyon sunar. 19. Filozofla felsefeci arasındaki temel fark nedir?

  A) Filozoflar felsefi sorulara cevap arar, felsefeciler inceleme yapar.
  B) Felsefeciler felsefi sorular ortaya koyar, filozoflar inceleme yapar.
  C) Filozoflar yeni felsefi sorular ortaya koyar, felsefeciler inceleme yapar.
  D) Felsefeciler felsefi sorular ortaya koyar, filozoflar cevap arar.
  E) Aralarında bir fark yoktur.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Filozoflar felsefi sorulara cevap ararken felsefeciler felsefe üzerine inceleme yaparlar. 21. Aydınlanma'nın temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Geleneksel otoritelere karşı çıkış
  B) Akla güven
  C) Hümanizm
  D) Romantizm
  E) Teocentrism

 22. Cevap: A Açıklama:

  Aydınlanma, akla güven ve geleneksel otoritelere karşı çıkış ile karakterize edilen bir dönemdir. 23. Bilginin kaynağı konusunda rasyonalist görüşe göre:

  A) Bilgi, sonradan edinilen deneyimlerle oluşur.
  B) Bilgi, doğuştan gelen aklın ilkeleriyle oluşur.
  C) Bilgi, akıl ve deneyimin birlikteliğiyle oluşur.
  D) Bilgi, sadece deneyimlerle oluşur.
  E) Bilgi, ilahi vahye dayanır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Rasyonalizm, bilginin doğuştan gelen aklın ilkeleriyle oluştuğunu savunur. 25. Bentham'ın faydacı ahlak görüşüne göre, bir eylemin ahlaki değeri nasıl belirlenir?

  A) Toplumun onayına göre
  B) Akılcı bir ölçümlemenin sonucuna göre
  C) Dinsel öğretilere göre
  D) Geleneksel uygulamalara göre
  E) Kişinin içsel duygularına göre

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bentham'a göre, bir eylemin ahlaki değeri, insanlara sağladığı fayda veya acı miktarına göre belirlenir. Akılcı bir ölçümleme, en fazla mutluluğa yol açan eylemin ahlaki açıdan en değerli olduğunu ortaya koyar. 27. Rousseau'nun toplumsal sözleşme teorisine göre, devlet kurulmasının nedeni nedir?

  A) İnsanların doğal durumda özgür ve eşit olmaları
  B) İnsanların birbirleriyle çatışmalarını önlemek
  C) Zenginlerin yoksulları sömürmesini engellemek
  D) Tanrının insanlara verdiği bir emir
  E) Dini liderlerin yönlendirmesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Rousseau'ya göre, insanlar doğal durumda özgür ve eşittir, ancak birbirleriyle çatışmalar yaşamaya başlarlar. Toplumsal sözleşme, bu çatışmaları önlemek ve insanların birlikte barış ve düzen içinde yaşamalarını sağlamak için yapılır. 29. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının bir özelliğidir?

  A) Topluma hitap etmesi
  B) Duygu ve coşkunun öne çıkması
  C) Gerçekçiliğin vurgulanması
  D) Geleneksel kuralların izlenmesi
  E) Bireyselliğin reddedilmesi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Romantizm akımı, duygu ve coşkunun önemli olduğu, sade bir dil kullanılan ve toplumun tüm sınıflarına hitap eden bir edebî akımdır. 31. Hangisi John Locke'nin bilgi teorisinin temel ilkesidir?

  A) Bilgi doğuştan gelir.
  B) Bilgi deneyimden kaynaklanır.
  C) Bilgi akıl yürütmeden doğar.
  D) Bilgi duyusal algıdan bağımsızdır.
  E) Bilgi güvenilmezdir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  John Locke, bilgi teorisinde "tabula rasa" kavramını kullanır ve tüm bilginin deneyim yoluyla edinildiğini savunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

20. yüzyıl felsefesi akımlarının temsilcilerini ve fikirlerini tanır.

20. yüzyıl felsefesi akımlarının temel özelliklerini ayırt eder.

20. yüzyıl felsefesinin özelliklerini anlama

Varoluşçuluğun temel ilkelerini anlama.

Diyalektik materyalizmin varlık anlayışını kavramak

Marx'ın tarihsel materyalizm teorisini anlamak

İnsanın doğası üzerine felsefi görüşleri anlama

Felsefenin işlevi ve anlamı hakkında görüşleri anlama

Varoluşçuluk felsefesinin insanın özgürlüğü ve sorumluluğu hakkındaki görüşlerini anlama

Felsefeci ve filozof kavramlarını ayırt etmek.

18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Niteliklerini Anlama

Bilgi Üzerine Temel Görüşleri Anlama

Faydacı ahlak anlayışını anlamak

Toplumsal sözleşme teorisini yorumlamak

Felsefi akımların edebî akımlarla ilişkisini anlamak

Bilgi teorisinin temel ilkelerini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.