Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. 20. Yüzyıl felsefesinin temel özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: * Yeni problemlerle ilgilendi * Uzmanlaşma eğilimi * Yeni yöntemler kazandı * Yeni ana akımların ortaya çıkışı * Sembolik mantığın gelişmesi * Dilsel analizler Açıklama:

  20. Yüzyıl felsefesi, yeni problemleri ele aldı ve çözmek için yeni yöntemler geliştirdi. Ayrıca, bilim felsefesi gibi yeni alanlar ortaya çıktı ve dilsel analizler giderek daha önemli hale geldi. 3. Fenomenoloji nedir ve gerçeklik-görünüş sorununu nasıl ele alır?


 4. Cevap: Fenomenoloji, bilincin yönelimine odaklanan bir yöntemdir ve gerçeklik-görünüş sorununu, fenomenlerin özüne ulaşarak çözmeye çalışır. Açıklama:

  Fenomenoloji, bilincin yönünü paranteze alarak ön yargılardan kurtulmayı ve fenomenlerin özünü kavramayı amaçlar. Bu sayede, gerçeklik ile görünüş arasındaki fark anlaşılabilir. 5. Diyalektik materyalizm düşüncesini açıklayınız.


 6. Cevap: Diyalektik materyalizm, varlığın temelini maddede gören ve değişimin nicel birikimlerden oluşan nitel sıçramalardan kaynaklandığını savunan bir düşüncedir. Açıklama:

  Diyalektik materyalizm, maddeyi varlığın temeli olarak görür ve değişimin doğanın nicel birikimlerinden oluşan nitel sıçramalardan kaynaklandığını savunur. 7. Mantıkçı pozitivistlerin metafizik hakkındaki görüşlerini açıklayınız.


 8. Cevap: Mantıkçı pozitivistler, metafiziksel önermelerin deney ve gözlemle doğrulanması mümkün olmadığı için anlamsız olduğunu ileri sürerler. Açıklama:

  Mantıkçı pozitivistler, metafiziksel önermelerin deney ve gözlemle doğrulanması mümkün olmadığı için anlamsız olduğunu ve sözde önermeler olduklarını düşünürler. 9. Türkiye’deki felsefe çalışmalarının gelişimi için metinde hangi öneriler sunulmaktadır?


 10. Cevap: * Aceleciliklerden kaçınılması * Hazırlıksız çıkışlardan kaçınılması * Yüzeysel incelemelerden kaçınılması * Nesnel işlenişe zararlı çekişmelerden kaçınılması * Sevgi, çaba, özveri, titizlik ve düşünme dürüstlüğünün önemsenmesi Açıklama:

  Felsefeye yaraşmayan davranışlardan kaçınılması, felsefi çalışmalardaki gelişim için vurgulanmaktadır. 11. Nermi Uygur'a göre kültür kuruluşunda felsefenin rolü nedir?


 12. Cevap: * Çağdaş bir kültürle ortaya çıkmak * Yaşama etkisi olan, özgün özellikler taşıyan bir kültür yaratmak Açıklama:

  Felsefe, kültürün oluşumunda belirleyici bir role sahiptir. 13. Bergson'un bilginin kaynağına ilişkin görüşünü özetleyiniz.


 14. Cevap: Bergson'a göre bilginin kaynağı: * İçsel âlem * Sezgisel kavrayış Açıklama:

  Metinde Bergson'un bilginin kaynağına ilişkin görüşü özetlenmiştir. 15. Filozofların felsefi sorulara yaklaşımından bahsediniz.


 16. Cevap: Filozoflar felsefi sorulara cevap ararken yeni sorular da ortaya koyarlar. Açıklama:

  Filozoflar sadece mevcut felsefi fikirlere cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda yeni sorular sorarak felsefi düşünceyi ilerletirler. 17. Kant'ın "Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür" sözünün anlamını açıklayınız.


 18. Cevap: Kant, bu sözle hem akıl hem de deneyimin bilginin oluşumunda gerekli olduğunu vurgular. Akıldaki kavramlar kendi başlarına boştur, deneyim olmadan anlam ifade etmezler. Ancak, yalnızca deneyim de kavramlar olmadan kör kalır, çünkü tecrübelerimizi anlamlı bir şekilde organize edemeyiz. Açıklama:

  Kant'ın kritisizm yaklaşımını özetleyen bu söz, bilginin hem duyusal veriler hem de akıl formlarıyla oluştuğunu belirtir. 19. Kant'ın ahlak felsefesindeki iyi istenç kavramını açıklayınız.


 20. Cevap: İyi istenç, koşulsuz şekilde doğru olarak kabul edilebilecek ilkelere göre, akıl eşliğinde davranmaktır. İyi istemenin değeri, eylemin sonucuna değil, arkasındaki amaca bağlıdır. Açıklama:

  Kant, ahlakı eylemlerin sonucuna göre değil, motivasyonlarına göre değerlendirir. İyi istenç, ahlaki açıdan değerli olanın koşulsuz olarak yerine getirilmesidir. 21. Hegel'in diyalektik yöntemini açıklayan üç aşamayı yazınız.


 22. Cevap: * Tez (sav) * Antitez (karşı sav) * Sentez (yeni sav) Açıklama:

  Hegel'in diyalektik yöntemi, bir fikrin veya kavramın gelişimini üç aşamada açıklar. Tez, başlangıç fikri veya kavramıdır. Antitez, teze karşı çıkan ve onu çürüten karşı fikri veya kavramı temsil eder. Sentez, tezi ve antitezi birleştiren ve onların aşılmasıyla ortaya çıkan yeni fikri veya kavramı ifade eder. 23. Locke'un "deneyim" kavramını açıklayınız.


 24. Cevap: Locke'a göre deneyim, tüm bilginin kaynağıdır ve dış dünyadan alınan duyular ve iç gözlemler yoluyla edinilir. Açıklama:

  Locke, zihnin başlangıçta boş bir levha ("tabula rasa") olduğunu ve tüm bilgilerin deneyim yoluyla edinildiğini savunur. Deneyim, hem duyular aracılığıyla edinilen dış nesnelere yönelik algıları hem de kendi zihinsel süreçlerimizi gözlemlemeyi içerir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kant'ın ödev ahlakına göre, insanın mutluluğunu gözetmesi gerekir.
  (.....) 2. Bentham, çoğunluğun faydasına olan eylemlerin doğru olduğunu savunmuştur.
  (.....) 3. Hegel'in felsefesinde, "gerçek bütündür" sözü, varlıkların tek bir özden geldiğini belirtir.
  (.....) 4. Hegel'e göre, tinin kendini tanıması, doğaya dönüşmesiyle gerçekleşir.
  (.....) 5. Diyalektik yöntem, sav, karşı sav ve sentez aşamalarını içerir.
  (.....) 6. Romantizm akımı, duygu ve coşkuyu ön plana çıkarmıştır.
  (.....) 7. Realizm akımı, insan ve toplum gerçeğini konu edinmiştir.
  (.....) 8. Felsefe, 18-19. yüzyılda dil ve edebiyatı etkilemiştir.
  (.....) 9. 18-19. yüzyıl felsefesi, aydınlanma fikirlerinden etkilenmiştir.
  (.....) 10. 18-19. yüzyıl Türk edebiyatında realizm akımının temsilcilerinden biri Namık Kemal'dir.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Sorular:
  1. Türk felsefesi üzerine düşünceleriyle tanınan
  2. Varoluşçu felsefe ekseninde özgürlük problemine yanıtlar arayan
  3. İnsan felsefesi üzerine çalışmalarıyla öne çıkan
  4. Felsefenin doğup gelişmesini Yunan medeniyetinin bir ürünü olarak görmeyen
  5. Felsefenin kültürler arası etkileşimde önemini vurgulayan
  6. Türkiye Felsefe Kurumunun ilk kadın başkanı olan
  7. Felsefeyi "karşıt kültür" olarak tanımlayan
  8. Türk kültürünün dünya kültürlerine büyük katkısı olduğunu araştırmalarıyla gösteren
  9. Felsefenin nesnel işlenişine zararlı çekişmelerden kaçınılması gerektiğini savunan
  10. Felsefi çalışmaların acelecilikten uzak titizlikle yürütülmesi gerektiğini düşünen
  Önermeler:
  a) Nurettin Topçu
  b) Mübahat Türker Küyel
  c) Nermi Uygur
  d) Uluğ Nutku
  e) İoanna Kuçuradi
  f) Aydın Sayılı

 28. Cevap: 1. a 2. e 3. d 4. b 5. b 6. e 7. d 8. b 9. c 10. c Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, Türkiye'de 20. yüzyılda yaşamış ve Türk felsefesine katkı sağlamış önemli filozofların görüş ve düşüncelerine dayanmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

20. Yüzyıl felsefesinin temel özelliklerini anlayabileceksiniz.

Fenomenolojinin gerçeklik-görünüş sorununu ele almasını anlayabileceksiniz.

Diyalektik materyalizmin temel ilkelerini anlar.

Mantıkçı pozitivizmin metafizik anlayışını anlar.

Öğrenciler, felsefi çalışmalarda profesyonellik ve dürüstlüğün önemini kavrarlar.

Öğrenciler, felsefenin toplumsal ve kültürel etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, Bergson'un bilginin kaynağına ilişkin görüşünü öğrenmiş olurlar.

Filozofların felsefi sorulara yaklaşımının özelliğini anlar.

Öğrenciler, Kant'ın kritisizm teorisinin temel ilkelerini anlayacaktır.

Öğrenciler, Kant'ın ahlak felsefesindeki iyi istenç kavramını anlayacaktır.

Öğrenciler, Hegel'in diyalektik yönteminin üç aşamasını anlayabilecektir.

* Locke'un bilgi teorisinin temel ilkelerini anlar.

* Kant'ın ödev ahlakının temel ilkesini anlama * Bentham'ın faydacı ahlak anlayışını kavrama * Hegel'in diyalektik idealist felsefesinin temel kavramlarını tanımlama * Diyalektik yöntemin aşamalarını açıklayabilme * Romantizm ve realizm akımlarının özelliklerini ayırt edebilme * Felsefenin dil ve edebiyatla olan ilişkisini kavrama * 18-19. yüzyıl felsefesinin aydınlanma düşüncesinden etkilendiğini anlama * 18-19. yüzyıl Türk edebiyatında realizm akımının önemli temsilcilerini tanıma

Öğrenciler, 20. yüzyıl Türk felsefesine ve önemli filozoflarına ilişkin bilgi ve anlayış geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.