Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Anaksimandros'a göre ilk neden (arkhe) nedir?


 2. Cevap: Aperion Açıklama:

  Anaksimandros'a göre ilk neden nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak ise belirsiz olmalıdır. Bu da su gibi fiziksel bir madde olamaz. Arkhe; duyusal olmayan bir varlık, soyut bir ilkedir. 3. Anaksimandros'un ilk neden (arkhe) anlayışının temel özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: * Sınırsızdır. * Belirsizdir. * Duyusal olmayan bir varlıktır. * Soyut bir ilkedir. Açıklama:

  Anaksimandros'un ilk neden (arkhe) anlayışının temel özellikleri yukarıdaki gibidir. Bu özellikler, Anaksimandros'un varlık anlayışının soyut ve evrensel bir temele dayandığını göstermektedir. 5. MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesi, inancın merkezde olduğu bir felsefedir. Bu dönemde Hristiyan felsefesi düşünürlerinin çoğu aynı zamanda din adamıdır. İslam felsefesi düşünürlerinde ise böylesi belirgin bir ayrımdan söz etmek hatalı olur.


 6. Cevap: Temel fark, İslam felsefesinde din adamlarının yanı sıra başka düşünürlerin de yer almasıdır. Açıklama:

  İslam felsefesi, İslam dininin öğretilerini felsefeyle birleştirmeyi amaçlayan bir felsefedir. Bu dönemdeki İslam düşünürleri, İslam dininin temel ilkelerini felsefî bir bakış açısıyla ele almışlardır. Bu nedenle, İslam felsefesi düşünürlerinin çoğu aynı zamanda din adamıydı. Ancak, İslam coğrafyasında felsefe, din adamlarının yanı sıra başka düşünürler tarafından da yapılmıştır. Bu durum, İslam felsefesinin Hristiyan felsefesinden temel bir farkıdır. 7. MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesi, inancın merkezde olduğu bir felsefedir. Bu dönemdeki Hristiyan ve İslam düşünürlerinin ortak amacı nedir?


 8. Cevap: Ortak amaçları, inançları ile akıl yürütmeyi uzlaştırmaktır. Açıklama:

  İnanç ve akıl yürütme, birbirinden farklı iki kavramdır. İnanç, duygusal bir kabullenmedir ve kanıt gerektirmez. Akıl yürütme ise, mantıksal çıkarımlara dayanan bir düşünce sürecidir. MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesi düşünürleri, inançları ile akıl yürütmeyi uzlaştırmaya çalışmışlardır. Bu nedenle, felsefî düşüncelerinde hem inanç hem de akıl yürütmeye yer vermişlerdir. 9. MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinde inanç ve akıl arasındaki ilişki nasıldır?


 10. Cevap: İnanç ve akıl arasındaki ilişki, vahiy ve akıl bilgisi temelinde felsefe ile din arası ilişki olarak da düşünülmüştür. İslam felsefesinde inancın bilgisi, aklın bilgisiyle çelişkiye düşmez. İnançla akıl ilişkisinin tartışılmasında İslam kelamcıları ile filozofları arasında büyük farklılık görülmez. İslam kelamcıları genel olarak Kur’an-ı Kerim’i delil göstererek hakikatin akıl ile bilineceğini ancak aklın naklî (vahiy, ayet ve hâdis bilgisi) bilginin önüne geçemeyeceğini belirtmiştir. Mâtürîdiyye kelamcılarına göre “Naklî bilgi aklın bilgisinden önce gelir.” çünkü aklın bir sınırı vardır ve sadece onun ölçü olarak alınması hataya yol açar. Akıl doğru kullanılırsa insan hakikate ulaşır. Aklın doğru kullanımı dine yönelik oluşan hurafelerin kaldırılmasında da gereklidir. İmam Gazâlî, “Maddi şeylerin bilgisi göz ve kulak gibi duyu organlarıyla, manevi şeylerin bilgisi ise akıl ile bilinir.” diyerek aklın manevi şeylerin bilgisinde de önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Açıklama:

  MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinde inanç ve akıl arasındaki ilişki, vahiy ve akıl bilgisi temelinde ele alınmıştır. İslam felsefesinde inanç ve akıl ilişkisinin temelinde, aklın ve vahyin birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu görüşü yer almaktadır. Akıl, vahiy ile desteklendiğinde hakikate ulaşabilir. Vahiy ise akıl ile anlaşılabilir. 11. Hay Bin Yakzân, ıssız bir adada tek başına büyüyen bir çocuktur. Hay, kendi başına düşünüp gözlemleyerek, yaratıcının varlığına ve birliğine inanmaktadır. Hay'ın yaratıcının varlığına inanmasına hangi delilleri kullandığını açıklayınız.


 12. Cevap: Hay, yaratıcının varlığına inanmasına şu delilleri kullanmıştır: * Düşüncenin varlığına dayanarak: Hay, kendi düşüncesinin varlığını gözlemleyerek, düşüncenin bir yaratıcı tarafından verilmiş olması gerektiğini düşünür. * Doğadaki düzen ve uyuma dayanarak: Hay, doğadaki düzen ve uyumun bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması gerektiğini düşünür. * Hayvanların doğuştan gelen özelliklerine dayanarak: Hay, hayvanların doğuştan gelen özelliklerinin, onları yaratanın olduğunu gösterdiğini düşünür. Açıklama:

  Hay, ıssız bir adada tek başına büyüdüğü için, inanç konusunda başkalarından etkilenmemiştir. Bu nedenle, kendi başına düşünüp gözlemleyerek, yaratıcının varlığına inanmıştır. Hay'ın kullandığı deliller, İslam felsefesinde de yaratıcının varlığına kanıt olarak gösterilen delillerdir. 13. Duyu organlarından elde edilen bilgilere güvenebilir miyiz?


 14. Cevap: Hayır, duyu organlarından elde edilen bilgilere güvenemeyiz. Çünkü duyu organlarımız yanılabilir. Açıklama:

  Duyu organlarımız, dış dünyadan gelen bilgileri bize aktarırlar. Ancak bu bilgiler, duyu organlarımızın kapasitesine ve sınırlamalarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, gözümüz yıldızlara baktığında, onları küçük bir altın lira büyüklüğünde görür. Ancak astronomi ilminin delilleri, o yıldızların dünyadan kat kat daha büyük olduklarını ortaya koyar. Bu durum, duyu organlarımızın yanılabilir olduğunu gösterir. 15. Akıl yürütmeden elde edilen bilgilere güvenebilir miyiz?


 16. Cevap: Evet, akıl yürütmeden elde edilen bilgilere güvenebiliriz. Ancak akıl yürütmenin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Açıklama:

  Akıl yürütme, doğru bilgilerden doğru sonuçlar çıkarmaktır. Bu nedenle, akıl yürütmenin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde, yanlış sonuçlara ulaşılabilir. 17. Rönesans döneminde bilim anlayışında meydana gelen değişimin en önemli sonucu nedir?


 18. Cevap: Bilim anlayışının deney ve gözleme dayalı bir yöntem kazanmasıdır. Açıklama:

  Rönesans döneminde, bilimde otorite kabul edilen bilgiler yerine deney, gözlem ve hesaplanabilir bilimsel çalışmalara yönelinmiştir. Bu yönelim, bilimin yöntem kazanmasına ve bilimsel bilginin güvenilirliğinin artmasına katkı sağlamıştır. 19. Descartes'ın "Düşünüyorum, o hâlde varım." sözüyle ifade ettiği düşünce nedir?


 20. Cevap: Düşünen ben'in varlığının kesin ve şüphe götürmez olduğu düşüncesidir. Açıklama:

  Descartes, "Düşünüyorum, o hâlde varım." sözüyle, her türlü bilgiden şüphe duyarak yanılgılardan kurtulup sağlam bir temele ulaşmayı ve bu temele dayanarak doğru bilgilerin oluşmasını amaçlamıştır. Bu temeli ise düşünen ben'de bulmuştur. Ona göre, düşünen ben'in varlığını, bu düşünceden şüphe duyamadığımız için kesin olarak bilebiliriz. 21. Hobbes'a göre insanların doğal durumu nasıldır?


 22. Cevap: İnsanlar, doğal durumda birbirleriyle savaş halindedirler. Bu savaş, herkesin herkese karşı savaşıdır. Açıklama:

  Hobbes'a göre insanlar, doğal durumda, birbirlerine karşı rekabet, güvensizlik ve şan ve şeref gibi nedenlerle savaş halindedirler. Bu savaş, insanların güvenliğini tehdit eden bir durumdur. 23. Hobbes'a göre devletin amacı nedir?


 24. Cevap: Devletin amacı, bireysel güvenliği sağlamaktır. Açıklama:

  Hobbes'a göre doğal hukukla sağlanamayan bireysel güvenlik, ancak güçlü bir devletin varlığıyla sağlanabilir. Bu nedenle devlet, doğal hukukun yerine geçerek insanların güvenliğini sağlamaya çalışır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) MÖ 6. yüzyıl, felsefenin ortaya çıkışının belirginleştiği dönemdir.
  ( ) Thales'e göre ilk neden sudur.
  ( ) Anaksimandros'a göre ilk neden aperiondur.
  ( ) Anaksimenes'e göre ilk neden havadır.
  ( ) Empedokles'e göre ilk nedenler dörttür: ateş, su, hava ve toprak.
  ( ) Demokritos'a göre ilk neden atomlardır.
  ( ) Herakleitos'a göre varlık sürekli değişir.
  ( ) Parmenides'e göre varlık değişmezdir.
  ( ) Lao Tse'ye göre varlık, sürekli bir değişim halindedir.
  ( ) MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesi, ilk neden ve değişim problemleri üzerine yoğunlaşmıştır.

 26. Cevap: D D D D D D D Y D D Açıklama:

  MÖ 6. yüzyılda doğa filozoflarının doğayı açıklamaya yönelik çabaları, felsefenin ortaya çıkışının belirginleştiğini göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 11.sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Anaksimandros'un ilk neden (arkhe) anlayışına ilişkin temel kavramları açıklar.

Anaksimandros'un ilk neden (arkhe) anlayışının temel özelliklerini açıklar.

İslam felsefesi, İslam dininin öğretilerini felsefeyle birleştirmeyi amaçlayan bir felsefedir. Bu dönemdeki İslam düşünürlerinin çoğu aynı zamanda din adamıydı, ancak din adamları dışında da felsefe yapan düşünürler olmuştur.

MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesi düşünürleri, inançları ile akıl yürütmeyi uzlaştırmaya çalışmışlardır. Bu nedenle, felsefî düşüncelerinde hem inanç hem de akıl yürütmeye yer vermişlerdir.

MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinde inanç ve akıl, vahiy ve akıl bilgisi temelinde birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görülür.

Hay Bin Yakzân, yaratıcının varlığına inanmasına, düşüncenin varlığına, doğadaki düzen ve uyuma, hayvanların doğuştan gelen özelliklerine dayanarak ulaşmıştır.

* 11. Sınıf Felsefe Dersi Cevap:ı 2.2.1.1. Duyu organlarının ve akıl yürütmenin bilgi edinmede rolünü açıklar.

* 11. Sınıf Felsefe Dersi Cevap:ı 2.2.1.2. Akıl yürütme türlerini ve doğru akıl yürütme koşullarını açıklar.

15. ve 17. yüzyıllarda bilim anlayışında meydana gelen değişimi açıklar.

Descartes'ın şüpheci yöntemini ve bu yöntemin temelini açıklar.

Hobbes'un doğal durum anlayışı, insanların toplumsal yaşama geçişinin nedenlerini açıklamak için önemli bir rol oynar.

Hobbes'un devlet anlayışı, devletin rolünü ve işlevini belirlemek için önemli bir çerçeve sunar.

MÖ 6. yüzyılın felsefenin ortaya çıkışı açısından önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.