Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. İbrahim (a.s.)'in hangi ırktan olduğuna inanılır?

  A) Sami ırkı
  B) Turan ırkı
  C) Hint ırkı
  D) Sami ırkı dışındaki bir ırk
  E) Orta Doğu ırkı

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.), Sami ırkından gelen İbrani soyundandır. 3. Yahudilikte mabedin önemi nedir?

  A) Yahudilik yalnızca mabette yaşanabilir.
  B) Mabet, Yahudilerin Tanrı'yla iletişim kurdukları tek yerdir.
  C) Pek çok Yahudi kuralı sadece mabette gerçekleştirilebilir.
  D) Mabet, Yahudilerin en kutsal yeridir.
  E) Mabedin yıkılmasıyla Yahudilik ortadan kalkmıştır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Yahudilikte pek çok kuralın mabette gerçekleştirilmesi gerekir. 5. Yahudilikte hangi kitap, Hz. Musa'ya (a.s.) verildiğine inanılır?

  A) Mişna    B) Tevrat    C) Gemara    D) Ketuvim    E) Talmud    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Yahudiliğin kutsal metinlerinin "Yazılı Tora" olarak adlandırılan kısmı Tanah'tır ve Tanah'ın ilk bölümü Tevrat'tır. 7. Sinagoglarda bulunması zorunlu olan unsurlardan hangisi değildir?

  A) Aron hakodeş    B) Ner hatamid    
  C) Mihrap          D) Tevad          
  E) Başörtüsü                         

 8. Cevap: C Açıklama:

  Mihrap, Müslümanların ibadet ettikleri yerlerde bulunan ve kıble istikametini gösteren yapıdır, sinagoglarda bulunmaz. 9. Hristiyanlıkta "Mesih" terimi aşağıdaki anlamlardan hangisini ifade eder?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.)    B) Hz. İsa (a.s.)          
  C) Hz. Musa (a.s.)          D) Hz. İbrahim (a.s.)      
  E) Hz. Davud (a.s.)                                    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Hristiyanlıkta Mesih, İsa'ya verilen lakap olup "kutsanmış, yağlanmış" anlamına gelir. 11. Hristiyanlıkta sakramentlerin temelini ne oluşturur?

  A) Hz. İsa'nın (a.s.) yaşamı boyunca yaptığı eylemler
  B) Yahudi kutsal kitapları
  C) Kilise tarafından yapılan ayinler
  D) Havarilerin öğretileri
  E) Roma İmparatorluğu'nun inançları

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sakramentler, Hz. İsa'nın (a.s.) yaşamı ve eylemlerinin simgeleridir. 13. Hristiyanlıkta kaç adet sakrament vardır?

  A) 3    B) 5    C) 7    D) 9    E) 11    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Kilise tarafından belirlenen yedi sakrament vardır: Vaftiz, Ekmek-Şarap (Evharistiya), Güçlendirme (Konfirmasyon), Günah İtirafı (Tövbe), Son Yağlama, Rahip Takdisi ve Nikah. 15. Katoliklik mezhebinde aşağıdakilerden hangisi kabul edilmez?

  A) Papa'nın yanılmaz otoritesi
  B) Azizlerin şefaat hakkı
  C) Geleneğin vahiy ürünü olması
  D) Ruhban sınıfının evlenebilmesi
  E) Kutsal Ruh'un Baba ve Oğul'dan çıktığı

 16. Cevap: D Açıklama:

  Katoliklik mezhebinde ruhban sınıfı evlenemez. 17. Ortodoksluk ile Protestanlık arasındaki temel farklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Papa'nın otoritesi            B) İbadetlerde kullanılan dil   
  C) Kutsal Ruh'un kaynağı         D) Haçın şekli                  
  E) Azizlerin önemi                                               

 18. Cevap: B Açıklama:

  Ortodokslukta ibadetler her ülkenin kendi dilinde yapılırken, Protestanlıkta ibadetler ülkenin dilinde yapılmalıdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi teizmin bir özelliği değildir?

  A) Tek Tanrı inancı            B) Yücelik                    
  C) Aşkınlık                    D) Akılcı kanıtlara dayanma   
  E) Vahiy kabulü                                              

 20. Cevap: D Açıklama:

  Teizm, akılcı kanıtlara değil, vahiy kabulüne dayanır. 21. Materyalizm hangi unsurları reddeder?

  A) Düşünce    B) Bilinç    C) Duygu    D) Madde    E) Hiçbiri    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Materyalizm, düşünce ve diğer maddi olmayan unsurları reddeder. 23. Agnostisizmin ana fikri nedir?

  A) Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu bilmek mümkündür.
  B) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu kanıtlanabilir.
  C) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında herhangi bir hüküm verilemez.
  D) Tanrı'nın varlığına mutlak olarak inanılmalıdır.
  E) Tanrı'nın yokluğuna mutlak olarak inanılmalıdır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Agnostisizm, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgi edinilemeyeceğini savunur. 25. Aşağıdakilerden hangisi agnostik bir kişinin özelliği DEĞİLDİR?

  A) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında bir karar vermeyi reddeder.
  B) Metafizik konuların boş ve sonuçsuz olduğunu düşünür.
  C) İnanç konusundaki kesinlik arayışını eleştirir.
  D) Hem teizme hem de ateizme karşı çıkar.
  E) Tanrı'nın varlığına inanmayan bir ateisttir.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Agnostikler ne teisttir ne de ateisttir, çünkü Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir inançları yoktur. 27. Yeni dinî hareketlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Karizmatik bir lidere sahip olmak
  B) Kıyametten önce bin yıllık barış vurgusu yapmak
  C) Geleneksel dinî kurumlara karşı olmak
  D) Rahat bir inanç, ibadet hayatı ve cemaat yapısı
  E) Manevi ve dünyevi hayat tarzı arasında ayrım yapmak

 28. Cevap: D Açıklama:

  Yeni dinî hareketler genellikle geleneksel dinî kurumlara karşıdır ve dünya ile uzlaşan veya reddeden bir yaklaşım benimserler. 29. Yeni dinî hareketlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Mahrumiyet duygusu
  B) Ekonomik istikrar
  C) Geleneksel dinî kurumların gücü
  D) Bilimsel ilerlemenin getirisi
  E) Siyasi gerginliklerin azalması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Mahrumiyet duygusu, kişileri yeni dinî hareketlerin sunduğu destek ve roller gibi özelliklere yöneltmektedir. 31. Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dinî hareketlerin ortak noktası hangisidir?

  A) Kişisel gelişim kavramını vurgulamak
  B) Gizli öğretiler ve karizmatik liderler
  C) Ahiret inancını reddetmek
  D) Sadece Batılılara hitap etmek
  E) Kadim dinlere dayanmak

 32. Cevap: A Açıklama:

  Batı kaynaklı yeni dinî hareketler, kişisel gelişim ve ruhsal uyanışa odaklanır. 33. Aşağıdakilerden hangisi DEAŞ'ın temel özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Cihat kavramını farklı yorumlamak
  B) Vehhabi/tekfirci/harici akımları taklit etmek
  C) İslam'ın temel bilgi kaynaklarını reddetmek
  D) Siyasi ilişkiler ağında yer almak
  E) Aile bağlarını güçlendirmek

 34. Cevap: E Açıklama:

  DEAŞ, aile bağlarını yok eden, şiddet odaklı bir örgütken, E seçeneğinde yer alan ifade onun özellikleriyle uyuşmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca Lise 11.sınıf DKAB 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Yahudilerin tarihi ve kökenini anlama

Yahudiliğin mabet merkezli yapısını anlama.

Yahudiliğin kutsal metinlerini tanıma.

Yahudiliğin kutsal mekan anlayışını kavrar.

Hristiyanlığın temel inançlarını anlar.

Hristiyanlıkta sakramentlerin önemini anlamak.

Hristiyanlıkta sakramentlerin sayısını bilmek.

Hristiyanlıktaki mezheplerin temel özelliklerini kavrama.

Hristiyanlıktaki mezhepler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlama.

Farklı inanç sistemlerini karşılaştırma ve değerlendirme

مادیتçiliğin temel ilkelerini anlama

İnançla ilgili farklı görüşleri tanımlama ve karşılaştırma.

Agnostisizmin temel ilkelerini anlama ve diğer inanç sistemleriyle karşılaştırma.

Öğrenciler, yeni dinî hareketlerin temel özelliklerini ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, yeni dinî hareketlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunan çeşitli faktörleri anlayabileceklerdir.

Dinî hareketlerin özelliklerini anlama (D.K.A.B. 4.1.)

Dinî hareketlerin tehlikeli yönlerini fark etme (D.K.A.B. 4.3.)

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri