Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Su kirliliğine neden olan evsel atıklar hangisidir?

  A) Tarım ilaçları              B) Deterjan ve yağ atıkları   
  C) Suni gübreler               D) Radyoaktif maddeler        
  E) Metalik atıklar                                           

 2. Cevap: B Açıklama:

  Evsel atıklar arasında deterjan ve yağ atıkları su kaynaklarına karışarak su kirliliğine neden olur. 3. Hava kirliliğine neden olan başlıca kirleticilerden biri hangisidir?

  A) Kükürt dioksit       B) Fosil yakıtlar      
  C) Katı atıklar         D) Tarım ilaçları      
  E) Deterjan atıkları                           

 4. Cevap: A Açıklama:

  Termik santrallerde kullanılan fosil yakıtlar, kükürt dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda hava kirleticisini atmosfere salar. 5. Torrey Canyon tanker kazası hangi ülke açıklarında meydana gelmiştir?

  A) Fransa                B) İngiltere            
  C) İspanya               D) ABD                  
  E) Trinidad ve Tobago                            

 6. Cevap: B Açıklama:

  Torrey Canyon tanker kazası hangi ülke açıklarında meydana gelmiştir? A) Fransa B) İngiltere C) İspanya D) ABD E) Trinidad ve Tobago Cevap: B) İngilterenyon tanker kazası hangi ülke açıklarında meydana gelmiştir? A) Fransa B) İngiltere C) İspanya D) ABD E) Trinidad ve Tobago Cevap: B) İngiltere 7. Prestige tanker kazasının çevreye verdiği zarar diğer tanker kazalarına göre neden daha büyüktür?

  A) Dökülen petrol miktarı daha fazladır.
  B) Okyanus akıntılarının etkisiyle petrol daha geniş bir alana yayılmıştır.
  C) Kazanın meydana geldiği bölge daha hassas bir ekosisteme sahiptir.
  D) Petrolün temizlenmesi daha uzun sürmüştür.
  E) Hiçbiri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Prestige tanker kazasının çevreye verdiği zarar diğer tanker kazalarına göre neden daha büyüktür? A) Dökülen petrol miktarı daha fazladır. B) Okyanus akıntılarının etkisiyle petrol daha geniş bir alana yayılmıştır. C) Kazanın meydana geldiği bölge daha hassas bir ekosisteme sahiptir. D) Petrolün temizlenmesi daha uzun sürmüştür. E) Hiçbiri Cevap: B) Okyanus akıntılarının etkisiyle petrol daha geniş bir alana yayılmıştır.tanker kazasının çevreye verdiği zarar diğer tanker kazalarına göre neden daha büyüktür? A) Dökülen petrol miktarı daha fazladır. B) Okyanus akıntılarının etkisiyle petrol daha geniş bir alana yayılmıştır. C) Kazanın meydana geldiği bölge daha hassas bir ekosisteme sahiptir. D) Petrolün temizlenmesi daha uzun sürmüştür. E) Hiçbiri Cevap: B) Okyanus akıntılarının etkisiyle petrol daha geniş bir alana yayılmıştır. 9. Nükleer atıkların yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli aşama hangisidir?

  A) Atık miktarını artırmak      B) Atıkları suyla seyreltmek   
  C) Nihai depolama               D) Ara depolama                
  E) Paketleme                                                   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Nükleer atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için nihai olarak yer kabuğunun derinliklerine gömülmesi gerekir. 11. Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden biri hangisi değildir?

  A) Hava kirliliği
  B) Tarımsal verimde düşüş
  C) Toprak erozyonu
  D) Biyoçeşitliliğin artması
  E) Su kaynaklarının kirlenmesi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Madencilik, biyoçeşitliliği arttırmaz, aksine zarar verir. 13. Dünyada en çok kullanılan fosil yakıt hangisidir?

  A) Kömür              B) Petrol            
  C) Doğal gaz          D) Nükleer enerji    
  E) Rüzgâr enerjisi                         

 14. Cevap: Açıklama: 15. Jeotermal enerji oluşumu için gerekli olan kaynağa ne denir?

  A) Rüzgar              B) Güneş              
  C) Magma               D) Deniz akıntıları   
  E) Dalgalar                                  

 16. Cevap: C Açıklama:

  Jeotermal enerji, yer kabuğunda magmanın ısısıyla oluşan sıcak sulardan elde edilir. 17. Kullanılmayan elektrikli cihazların fişini çekmek ne gibi bir fayda sağlar?

  A) Yangın riskini azaltır
  B) Elektrik kesintilerine karşı koruma sağlar
  C) Elektrik faturasını düşürür
  D) Cihazların ömrünü uzatır
  E) Çevre kirliliğini azaltır

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kullanılmayan cihazların fişleri çekildiğinde, elektrik tüketimi azalır ve bu da elektrik faturasının düşmesine yardımcı olur. 19. Konya Ovası Projesi'nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer altı sularını beslemek ve sulama suyu temin etmek
  B) Ormanlık alanların yok edilmesini önlemek
  C) Aral Gölü'nün sularının çekilmesini durdurmak
  D) Palm yağı tarlalarının genişlemesini engellemek
  E) Biyoçeşitliliği korumak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Konya Ovası Projesi, Konya Ovası'ndaki yer altı sularını beslemek ve sulama suyu temin etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. 21. İsrail'in Ürdün sınırı boyunca kurduğu tarım çiftlikleri için kullanılan suyun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer altı suları             B) Tuzlu suların arıtılması   
  C) Yağmur suları               D) Seyhun Nehri               
  E) Ceyhun Nehri                                              

 22. Cevap: B Açıklama:

  İsrail, Ürdün sınırı boyunca kurduğu tarım çiftliklerinde, güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisiyle tuzlu suları arıtarak sulamada kullanmaktadır. 23. Sera etkisinin oluşmasına yol açan gazlardan biri hangisidir?

  A) Karbondioksit    B) Oksijen         
  C) Azot             D) Hidrojen        
  E) Hellyum                             

 24. Cevap: A Açıklama:

  Karbondioksit, sera etkisine neden olan başlıca gazlardan biridir. 25. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu etkilerden biri hangisidir?

  A) Deniz seviyelerinin yükselmesi
  B) Aşırı hava olaylarının artması
  C) Su kaynaklarının azalması
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olaylarının artması ve su kaynaklarının azalması, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu başlıca etkilerden bazılarıdır. 27. Antarktika'da yapılan buz araştırmaları sonucunda tespit edilen sera gazı artışı oranı nedir?

  A) %30                    B) %50                   
  C) %75                    D) Yüzde 100'den fazla   
  E) %200                                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Antarktika buz örneklerinin incelenmesi sonucu küresel sıcaklıkla sera gazı yoğunluklarının eskisinden daha hızlı arttığı belirtilmektedir. Karbondioksit seviyesinin %30 arttığı bilgisi metinde geçmektedir. 29. Dünya nüfusunda yaşanan artışın tarım arazileri üzerindeki etkisi nedir?

  A) Tarım arazileri artmaktadır.
  B) Tarım arazileri azalmaktadır.
  C) Tarım arazilerinin kalitesi yükselmektedir.
  D) Tarım arazilerinin sulama imkanları artmaktadır.
  E) Metinde bu bilgi yer almamaktadır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, dünya nüfusundaki artışın tarım arazilerinin azalmasına neden olduğu belirtilmektedir. 31. Hangi faktörler biyoçeşitliliğin hızla azalmasına neden olmaktadır?

  A) Madencilik faaliyetleri    B) Tarımsal faaliyetler      
  C) Şehirleşme                 D) Artan enerji ihtiyacı     
  E) Hepsi                                                   

 32. Cevap: E Açıklama:

  Madencilik faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve artan enerji ihtiyacı, biyoçeşitliliğin azalmasına katkıda bulunmaktadır. 33. Hangisi atık kaynaklarının geri kazanılmasını sağlayan bir yöntemdir?

  A) Geri dönüşüm         B) Kompostlaştırma     
  C) Yakma                D) Çöp depolama        
  E) Okyanusa boşaltma                           

 34. Cevap: A Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkların tekrar ham madde olarak kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir. 35. Aşağıdakilerden hangisi sıvı atık türü değildir?

  A) Atık su            B) Atık yağ          
  C) Plastik şişe       D) Deterjan kutusu   
  E) Motor yağı                              

 36. Cevap: C Açıklama:

  Plastik şişe katı bir atıktır, sıvı bir atık değildir. 37. Geri dönüşüm uygulamalarında bireylere düşen görev nedir?

  A) Atıkları karışık şekilde çöp kutusuna atmak
  B) Atıkları türlerine göre ayrı toplamak
  C) Atıkları yakarak imha etmek
  D) Toplu taşıma kullanmamak
  E) Enerji tasarrufu önlemleri almamak

 38. Cevap: B Açıklama:

  Geri dönüşüm uygulamalarında bireylere düşen görev nedir? A) Atıkları karışık şekilde çöp kutusuna atmak B) Atıkları türlerine göre ayrı toplamak C) Atıkları yakarak imha etmek D) Toplu taşıma kullanmamak E) Enerji tasarrufu önlemleri almamak Cevap: B)şüm uygulamalarında bireylere düşen görev nedir? A) Atıkları karışık şekilde çöp kutusuna atmak B) Atıkları türlerine göre ayrı toplamak C) Atıkları yakarak imha etmek D) Toplu taşıma kullanmamak E) Enerji tasarrufu önlemleri almamak Cevap: B)Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca Lise 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Çevre sorunları ve türleri

Hava kirliliği ve nedenleri

Nükleer atıkların yönetilmesi ve çevresel etkileri

Madencilik faaliyetlerinin çevresel sonuçları

Gelişmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıma

Enerji tasarrufu yöntemlerini uygulama

Mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevre sorunlarının çözümü.

Kurak bölgelerde tarım ve su yönetimi.

Çevre sorunları ve küresel iklim değişikliğini kavrar.

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını ve etkilerini anlar.

Küresel ısınma ve sera gazlarının etkileri

İnsan faaliyetlerinin çevresel etkileri

Çevre sorunlarının nedenlerini ve sonuçlarını anlama (Coğrafya 11. Sınıf Dersi Kazanımı 2.1.2.1)

Atıkların geri kazanımı ve önemi

Farklı atık türlerinin özellikleri

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.