Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Çevre sorunları nelerdir ve açıklayınız?


 2. Cevap: * Küreselik iklim değişikliği: Atmosferdeki sera gazlarının artması sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olur. * Ozon tabakasının incelmesi: Klor ve flor gazlarının neden olduğu ozon tabakasının incelmesi, canlıları zararlı güneş ışınlarından koruyamamasına neden olur. * Asit yağmurları: Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan kükürt dioksit ve azot oksitlerin yağmurla birlikte yeryüzüne düşmesiyle oluşur. * Çevre kirliliği: Havaya, suya, toprağa ve canlılara zarar veren kirleticilerin neden olduğu sorunlar bütünüdür. * Ormanların tahribi: Ormanların kesilmesi veya yok olması, iklim değişikliğine, toprak erozyonuna ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Açıklama:

  Çevre sorunları, doğal kaynakların aşırı kullanımı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu sorunlar, insan sağlığına, canlılara ve ekolojik dengeye zarar verebilir. 3. Tanker kazalarının örneklerini veriniz.


 4. Cevap: Torrey Canyon (1967), Amoco Cadiz (1978), Exxon Valdez (1989), Prestige (2002) Açıklama:

  Bu örnekler, tanker kazalarının meydana geldiği ve önemli çevresel hasara neden olduğu bazı tarihsel olayları göstermektedir. 5. Fosil yakıtların kullanımının çevresel etkilerini sıralayınız.


 6. Cevap: Fosil yakıtların kullanımı hava kirliliğine, su kirliliğine, asit yağmurlarına ve küresel ısınmaya yol açar. Açıklama:

  Fosil yakıtlar, atmosfere karbondioksit, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi kirleticiler salar. Bu kirleticiler, solunum problemlerine, asit yağmurlarına ve iklim değişikliğine neden olabilir. 7. Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayınız.


 8. Cevap: * Hava kirliliği * Su kirliliği * Toprak erozyonu * Ekosistem tahribatı * Gürültü kirliliği * Katı atık oluşumu ve depolanması Açıklama:

  Madencilik faaliyetleri, çevre üzerinde hava, su ve toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve ekosistem tahribatı gibi olumsuz etkiler yaratabilir. 9. Fosil yakıtların özellikleri nelerdir?


 10. Cevap: Tükenebilirler, normal şartlarda yenilenmeleri çok uzun sürer. Açıklama:

  Fosil yakıtlar, yer kabuğunda biriken ve milyonlarca yıl boyunca oluşan doğal kaynaklardır. 11. Jeotermal enerji kaynakları nelerdir?


 12. Cevap: Jeotermal enerjinin kaynağı, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ve magmanın etkisiyle ısınan sulardır. Açıklama:

  Jeotermal enerji, sıcak sular ve buhar gibi yer altı kaynaklarından elde edilir. 13. Evde enerji tasarrufu için alınabilecek üç önlem nedir?


 14. Cevap: 1. Cihazların fişini çekmek 2. Aydınlatmada tasarruflu ampuller kullanmak ve gündüz güneş ışığından yararlanmak 3. Kapı ve pencere kenarlarındaki çatlakları kapatarak yalıtımı güçlendirmek Açıklama:

  Evde enerji tasarrufu için basit önlemler alınarak tüketim azaltılabilir. 15. Konya Ovası Projesi'nin amacını açıklayınız.


 16. Cevap: Konya Ovası Projesi'nin amacı, Konya Ovası'ndaki çevre sorunlarını önlemek ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimini sağlamaktır. Açıklama:

  Proje, yer altı su seviyelerini yükseltmeyi, sulama suyu temin etmeyi ve obruk oluşumunu önlemeyi amaçlamaktadır. 17. Sera etkisi nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Sera etkisi, sera gazlarının yeryüzünden yansıyan ısının atmosfer dışına çıkmasını engelleyerek dünyanın ısınmasına sebep olduğu olgudur. Açıklama:

  Sera gazları, atmosferde ısıyı hapsederek gezegenimizin ılıman kalmasını sağlar. Ancak aşırı sera gazı emisyonları, küresel iklim değişikliğine yol açar. 19. Asit yağışlarının neden olduğu üç çevre sorununu belirtiniz.


 20. Cevap: Asit yağışlarının neden olduğu üç çevre sorunu: * Toprak asitleşmesi * Su yaşamına zarar * Tarihi eserlerin tahribatı Açıklama:

  Asit yağışları, çevreye ve insan sağlığına zararlı olan yüksek asitli yağışlardır. 21. Çölleşme için uygun olduğu düşünülen üç yeri yazınız.


 22. Cevap: * Sahra Çölü (Kuzey Afrika) * Atacama Çölü (Güney Amerika) * Gobi Çölü (Asya) Açıklama:

  Çoraklık, seyrek bitki örtüsü ve gevşek toprağı olan bölgeler çölleşmeye yatkındır. 23. Metal ambalajların geri dönüştürülmesinin üç faydasını belirtiniz.


 24. Cevap: * Enerji tasarrufu * Ham madde tasarrufu * Çöp alanlarının ömrünün uzaması Açıklama:

  Metal ambalajların geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca çöp alanlarının kapasitesinin korunmasına katkıda bulunur. 25. Geri dönüşüm çalışmalarının doğadaki kaynakların sürdürülebilir kullanımına faydaları hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: * Doğal kaynakların korunması * Atık miktarının azaltılması * Enerji tasarrufu Açıklama:

  Geri dönüşüm, doğal kaynakların tüketimini azaltarak, atıkları değerlendirerek ve enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilirliği destekler. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Atıkların kaynağında ayrı toplanması çevre kirliliğini azaltır.
  2. (.....) Geri dönüşüm tesislerinde atıklar işlenmez.
  3. (.....) Kâğıtların geri dönüşümü ağaçların kesilmesini engellemez.
  4. (.....) Cam şişeler doğada 4 bin yılda yok olur.
  5. (.....) Plastiklerin geri dönüşümü enerji tasarrufu sağlar.
  6. (.....) Metal ambalajların geri dönüştürülmesi su kirliliğini azaltır.
  7. (.....) Atık elektrikli ve elektronik eşyalar geri dönüştürülebilir atıklar değildir.
  8. (.....) Atıkların düzenli depolanması çevre sorunlarına yol açar.
  9. (.....) Geri dönüşüm, ekonomiye katkı sağlamaz.
  10. (.....) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı nüfus artışıyla ilgili değildir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 29. Yenilenebilir enerji kaynaklarını eşleştirin.

  a) Dalga enerjisi
  b) Gelgit enerjisi
  c) Güneş enerjisi
  d) Hidrolik enerji
  e) Biyokütle enerjisi
  1. Suyun akış hızına bağlı enerji
  2. Ay'ın Dünya'yı çekmesinden oluşan enerji
  3. Rüzgârın su yüzeyinde oluşturduğu dalgalardan enerji
  4. Organik atıkların oluşturduğu enerji
  5. Güneş pilleriyle elektriğe dönüştürülen enerji

 30. Cevap: 1. d 2. b 3. a 4. e 5. c Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerji türleridir. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Çevreye yönelik duyarlılığın arttığı ülkelerde kaynak kullanımı ........ denir.
  2. A sınıfı beyaz eşyalar elektrik ........ 'dir.
  3. Torbasız elektrik süpürgeleri tercih edilmelidir, çünkü su .........
  4. Çamaşır makineleri ....... olduğunda çalıştırılmalıdır.
  5. Ormancılık sektörü İsveç'in toplam ....... 'nin %12'sini oluşturmaktadır.
  6. İsveç ormancılık politikalarının iki ana unsuru ........ ve ........ 'dir.
  7.Endonezya son yıllarda ........ uygulama sonucu orman varlığını kaybetmiştir.
  8. Aral Gölü'nün küçülmesi, nehir sularının aşırı ....... yapılmasından kaynaklanmıştır.
  9. İsrail'in Ölü Deniz'deki tarım çiftlikleri ........ yöntemlerle kurulmuştur.
  10. Konya Ovası Projesi kapsamında Göksu Nehri'nin bir kısmı Konya Ovası'na ........ edilmektedir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca Lise 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, çevre sorunlarının çeşitlerini ve bunların nedenlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, tanker kazalarının tarihsel örneklerini öğrenebileceklerdir.

Öğrenciler, fosil yakıtların kullanımının çevresel sonuçlarını anlayabilecektir.

Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirir ve anlar.

Fosil yakıtların doğasını anlama.

Jeotermal enerji kaynaklarını tanımlamak.

Enerji tasarrufu için alınabilecek pratik önlemleri öğrenmek.

Öğrenciler, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi stratejilerinin önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, sera etkisinin tanımını ve etkisini anlayacaktır.

Öğrenciler, asit yağışlarının çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Öğrenciler, çölleşmeye yatkın bölgelerin özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, atıkların geri dönüşümünün çevresel ve ekonomik faydalarını öğrenirler ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.

Sürdürülebilirlik kavramının önemini ve geri dönüşümün bu kavrama katkısını anlama.

1. Çevre kirliliğinin azaltılmasının önemini vurgular. 2. Geri dönüşümün temel prensiplerini öğretir. 3. Doğal kaynakların korunmasının önemini hatırlatır. 4. Çevre sorunlarının neden ve sonuçlarını açıklar. 5. Geri dönüşümün çevresel faydalarını vurgulaır. 6. Ekonomik faydaların çevresel uygulamalarda da geçerli olduğunu gösterir. 7. Atıkların doğru sınıflandırılmasının önemini öğretir. 8. Düzenli atık yönetiminin çevre sağlığı için gerekli olduğunu vurgular. 9. Geri dönüşümün ekonomiye katkılarını açıklar. 10. Sürdürülebilir kalkınmanın nüfus artışının yanı sıra diğer faktörleri de içerdiğini belirtir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımlamak ve örneklerini vermek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.