Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi baskın bir türün özelliğidir?

  A) Komünitede en az bulunan türdür.
  B) Komünitenin kaynaklarını en fazla kullanır.
  C) Komünitenin diğer türleri üzerinde olumsuz etkiler yaratır.
  D) Komünitenin yapısını ve işlevini güçlü bir şekilde kontrol eder.
  E) Komünitede yokluğu komünitenin dengesini bozar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Baskın bir tür, komünitede en fazla bulunan veya biyokütlesi en yüksek olan türdür. Bu özellikler sayesinde komünitenin kaynaklarını en fazla kullanabilir. 3. Kilit taşı tür nedir?

  A) Komünitede baskın olan türdür.
  B) Komünitede sayısı fazla olmayan ancak etkisi büyük olan türdür.
  C) Komünitenin diğer türleri üzerinde olumlu etkiler yaratan türdür.
  D) Komünitenin yapısını ve işlevini zayıflatan türdür.
  E) Komünitenin yokluğu komünitenin dengesini olumsuz yönde etkileyen türdür.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kilit taşı tür, komünite üzerinde güçlü bir kontrol sağlayan ve varlığı veya yokluğu komünitenin yapısını ve işlevini etkileyen türdür. Bu etkiyi, sayısıyla değil ekolojik rolüyle gerçekleştirir. 5. Bir komünitedeki istilacı bir türün etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yerli türlerin popülasyon büyüklüğünün artması
  B) Tür çeşitliliğinin artması
  C) Ekoton bölgelerinin oluşumu
  D) Komünite yapısının bozulması
  E) Gösterge türlerin ortadan kalkması

 6. Cevap: D Açıklama:

  İstilacı türler, hızlı çoğalmaları ve doğal düşmanlarının olmaması nedeniyle komüniteye girdikleri yerli türleri baskılar ve komünite yapısını bozarlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi komünitedeki türler arasındaki bir etkileşim tipidir?

  A) Fotosentez         B) Hücre bölünmesi   
  C) Amensalizm         D) Mutasyon          
  E) Adaptasyon                              

 8. Cevap: C Açıklama:

  Amensalizm, bir türün bir diğer tür üzerinde olumsuz etki yaratırken kendisinin etkilenmediği bir etkileşim tipidir. 9. Tür içi rekabetin popülasyon yoğunluğu üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Avlanma oranlarını arttırır.
  B) Hastalıklara karşı dayanıklılığı azaltır.
  C) Büyüme oranlarını olumsuz etkiler.
  D) Genetik çeşitliliği azaltır.
  E) Kaynak kullanımını optimize eder.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tür içi rekabet, bireyler arasında kaynaklar için rekabete yol açarak büyüme ve gelişme oranlarını düşürür. 11. Türler arası rekabetin komünite dinamiklerini etkileme biçimleri nelerdir?

  A) Engelleme ve kaynak paylaşımı
  B) Eş seçimi ve yuvalama alanı rekabeti
  C) Habitat farklılaşması ve karakter değişimi
  D) Predasyon ve parazitizm
  E) Mutualizm ve komensalizm

 12. Cevap: A Açıklama:

  Türler arası rekabet, engelleme yoluyla kaynakların paylaşılmasını etkiler, böylece komünite yapısı ve dinamikleri üzerinde etki yaratır. 13. Bir canlının besin olarak tüketildiği canlı-canlı etkileşimine ne ad verilir?

  A) Mutualizm           B) Komensalizm        
  C) Predasyon           D) Parazitizm         
  E) Kaynak paylaşımı                          

 14. Cevap: C Açıklama:

  Predasyon, bir canlının başka bir canlıyı besin olarak tüketmesi ve öldürmesi veya yaralamasıdır. 15. Komünitedeki üretici canlılar hangileridir?

  A) Otçul hayvanlar              B) Etçil hayvanlar             
  C) Hepçil hayvanlar             D) Fotosentez yapan bitkiler   
  E) Saprotrof canlılar                                          

 16. Cevap: D Açıklama:

  Üretici canlılar fotosentez veya kemosentez yoluyla inorganik maddelerden organik madde üreten canlılardır. 17. Aşağıdakilerden hangisi mutualist bir ilişki değildir?

  A) Arılar ve çiçekler
  B) Rhizobium bakterileri ve baklagiller
  C) İnsanlar ve kalın bağırsağında yaşayan bakteriler
  D) Bir aslan ve avladığı geyik
  E) Bir tilki ve arkasından besin kırıntısı bırakan bir kurt

 18. Cevap: D Açıklama:

  Mutualizm, her iki taraf için de fayda sağlayan bir simbiyotik ilişkidir. Bir aslanın bir geyiği avlaması bir avcı-av ilişkisidir ve mutualist bir ilişki değildir. 19. Alelopati hangi simbiyotik ilişki türüdür?

  A) Bir türün diğerinin büyümesini engelleyen maddeler salgılaması
  B) Bir türün diğerinin besinini çalması
  C) Bir türün diğerinin avını çalması
  D) Bir türün diğerini barındırması
  E) Bir türün diğerini taşıması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Alelopati, bir türün salgıladığı maddelerin diğer türün büyümesini engellediği bir simbiyotik ilişkidir. 21. Hangisi parazitlik ilişkisinin bir özelliğidir?

  A) Her iki tür de bu ilişkiden yararlanır.
  B) Her iki tür de bu ilişkiden zarar görür.
  C) Bir tür yarar görürken diğer tür zarar görür.
  D) Bir tür diğerine bağımlı değildir.
  E) Bir tür diğerine besin sağlar.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Parazitlik ilişkisinde bir tür (parazit) yarar görürken diğer tür (konak) zarar görür. 23. Tam parazit bitkilerin özelliği nedir?

  A) Fotosentez yapabilirler.
  B) Klorofilsizdirler.
  C) Kökleri vardır.
  D) Emeçleri ile konak bitkiye tutunurlar.
  E) Bağımsız yaşayabilirler.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tam parazit bitkiler klorofilsizdir, bu nedenle fotosentez yapamazlar. 25. Popülasyonlarda yoğunluğun artması hangi durumu kolaylaştırır?

  A) Besin bulmayı           B) Korunmadan kaçınmayı   
  C) Üremeyi                 D) Rekabeti               
  E) Göçü                                              

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yoğunluğun artması, bireylerin birim alan veya hacim başına sayısının artması anlamına gelir. Bu, bireylerin besin kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırır. 27. Klimaks komünitede hangi özellik görülür?

  A) Önemli türlerin popülasyonlarında ölüm ve doğum oranları dengedir.
  B) Tür çeşitliliği düşüktür.
  C) Yeni türler sürekli olarak komüniteye eklenir.
  D) Komünite sürekli olarak değişim geçirir.
  E) Komünite, ortam koşullarına tam olarak uyum sağlamamıştır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Klimaks komüniteler, sabit bir yapıya sahiptir ve önemli türlerin popülasyonlarında ölüm ve doğum oranları dengededir. 29. Düzenli dağılım modelinde, bireyler birbirlerine nispeten hangi uzaklıktadır?

  A) Rastgele    B) Eşit    C) Farklı    D) En uzak    E) En yakın    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Düzenli dağılım modelinde bireyler birbirlerine nispeten eşit uzaklıkta bulunur. 31. Hangi tip hayatta kalma eğrisi, genç ve ergin dönemde yüksek hayatta kalma oranına sahiptir?

  A) Tip I    B) Tip II    C) Tip III    D) Tip IV    E) Tip V    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Tip I hayatta kalma eğrisi (fizyolojik hayatta kalma eğrisi), genç ve ergin dönemde yüksek hayatta kalma oranına sahiptir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonun taşıma kapasitesini belirler?

  A) Besin mevcudiyeti
  B) Hastalıkların görülme sıklığı
  C) Avcıların sayısı
  D) Klimatolojik koşullar
  E) Hepsi

 34. Cevap: E Açıklama:

  Taşıma kapasitesi, bir popülasyonun belirli bir alanda yaşayabileceği maksimum birey sayısını belirler ve hem biyotik hem de abiyotik faktörlerden etkilenir. 35. Hangi yaş piramidi tipi azalan bir popülasyonun özelliğidir?

  A) Geniş tabanlı ve dar tepeli
  B) Dar tabanlı ve geniş tepeli
  C) Uzun ve ince
  D) Kısa ve geniş
  E) Simetrik

 36. Cevap: B Açıklama:

  Azalan bir popülasyonda, genç bireylerin oranı düşük olduğundan yaş piramidi dar tabanlı ve geniş tepeli olur. 37. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının daha yüksek bir hızla artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaşam standartlarının yükselmesi
  B) Doğum oranının düşmesi
  C) Sağlık alanındaki gelişmeler
  D) Tüm seçenekler
  E) Hiçbir seçenek

 38. Cevap: D Açıklama:

  Verilen metinde, sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam standartlarının artması ve doğum oranının düşmesi gibi faktörlerin yaşlı nüfus oranının artmasına neden olduğu belirtilmektedir. 39. Türkiye'de 1935'te genç nüfus oranı hangi yaşlı nüfus oranından yüksekti?

  A) 2021    B) 1990    C) 1970    D) 1950    E) 1940    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, 1935'te genç nüfus oranının yüksek, yaşlı nüfus oranının düşük olduğu, 2021'de ise genç nüfus oranının azaldığı, yaşlı nüfus oranının arttığı belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dokular
  3. Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Ayrıca Lise 11.sınıf biyoloji dersi II. ünite komünite ve popülasyon ekolojisi konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Baskın tür kavramını ve önemini kavramak

Kilit taşı tür kavramını ve önemini anlamak

Komünitelerdeki istilacı türler

Komünitelerdeki türler arası etkileşimler

Komünite ekolojisi: Tür içi rekabetin etkileri

Komünite ekolojisi: Türler arası rekabetin etkileri

Komünite ekolojisi: Av-avcı ilişkileri

Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini açıklar.

Canlılar arasındaki mutualist ilişkileri açıklar.

Canlılar arasındaki alelopatik ilişkileri açıklar.

Komünitelerde parazitlik ilişkisini anlamak.

Komünitelerde parazitlik ilişkisini anlamak.

Popülasyon yoğunluğunun etkilerini anlamak

Klimaks komünitelerin özelliklerini anlamak

Popülasyon dağılım modellerini tanımlama

Hayatta kalma eğrilerinin türlerini anlama

Popülasyonun taşıma kapasitesini etkileyen faktörleri anlamak.

Yaş piramidi türlerini anlamak ve bir popülasyonun büyüme durumunu yorumlamak.

Yaşlı nüfus oranını etkileyen faktörleri belirlemek

Nüfusun yaş yapısı değişimlerini karşılaştırmak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.