Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Komünitede tür çeşitliliğini ölçmek için kullanılan iki faktörü belirtiniz.


 2. Cevap: Tür zenginliği (toplam tür sayısı) ve tür bolluğu (her bir türün birey sayısı) Açıklama:

  Tür çeşitliliği, komünitenin sağlıklılığının ve sürdürülebilirliğinin bir göstergesidir. 3. Tür içi rekabet nedir? Açıklayın.


 4. Cevap: Tür içi rekabet, aynı türe ait bireyler arasında kaynaklar için meydana gelen rekabet. Açıklama:

  Kaynaklar sınırlıyken, bireyler yaşam kaynakları için yarışırlar. 5. Tür içi rekabeti açıklayınız.


 6. Cevap: Tür içi rekabet, aynı türün bireyleri arasındaki ışık, besin, barınma ve eş bulma kaynakları için yaşanan mücadeledir. Açıklama:

  Tür içi rekabet, popülasyon yoğunluğunu etkileyerek bireysel kaynak alımını, avcılara ve hastalıklara karşı dayanıklılığı ve büyüme oranlarını olumsuz etkiler. 7. Türler arası rekabeti nedir?


 8. Cevap: Türler arası rekabet, iki veya daha fazla türün bireylerinin sınırlı kaynaklar için rekabet etmesidir. Açıklama:

  Türler arası rekabet, genellikle engelleme ve kaynak paylaşımı şeklinde ortaya çıkar. İki türün bireyleri aynı yuvalama alanlarını, besinleri veya avları kullanarak birbirlerini etkilerler. 9. Holozoik beslenmenin çeşitlerini belirtiniz.


 10. Cevap: * Otçul (Herbivor) * Etçil (Karnivor) * Hepçil (Omnivor) Açıklama:

  Holozoik beslenen canlılar, besinlerini büyük parçalar halinde alır ve enzimatik olarak sindirir. 11. Simbiyotik ilişkilerin çeşitlerini sıralayınız.


 12. Cevap: * Amensalizm * Mutualizm * Kommensalizm * Parazitizm Açıklama:

  Simbiyotik ilişkiler, farklı türlerin bir arada yaşadığı ve birbirlerini etkilediği ilişkilerdir. 13. Bir iç parazit örneği veriniz.


 14. Cevap: Tenya Açıklama:

  Tenyalar, insan sindirim sisteminde yaşayan uzun ve düz solucanlardır. Konağın besinlerini emerek beslenirler ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. 15. Komünitelerin değişim nedenlerini açıklayınız.


 16. Cevap: Komünitelerin değişimi, abiyotik faktörler (sıcaklık, ışık, kuraklık) ve biyotik faktörler (bitki ve hayvan çeşitliliği) gibi unsurlar tarafından yönlendirilir. Açıklama:

  Bu faktörler, organizmaların hayatta kalmasını, büyümesini ve üreme oranlarını etkileyerek komünitelerin yapısını ve bileşimini zaman içinde değiştirir. 17. Popülasyonun zamanla değişen yönlerini inceleyen ekolojinin alt bilim dalının adını belirtiniz.


 18. Cevap: Popülasyon ekolojisi Açıklama:

  Bu soru, popülasyon dinamiğinin incelenmesine odaklanan ekolojinin alt dalını vurgulamaktadır. 19. Popülasyon yoğunluğunun artmasında etkili olan faktörleri açıklayınız.


 20. Cevap: * Yüksek doğum oranları * Düşük ölüm oranları * Göç * Kaynakların bolluğu Açıklama:

  Bu soru, popülasyon yoğunluğunun artmasına katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsar. 21. Organizmanın yaşam öyküsünü etkileyen özellikleri listeleyiniz.


 22. Cevap: * İlk üremedeki yaş (jenerasyon süresi) * Dişinin ürettiği yavru sayısı * Dişinin yavru ürettiği toplam sefer sayısı Açıklama:

  Bu özellikler, hem türler arasında hem de tür içerisinde değişebilir. 23. Organizmanın yaşam öyküsü özelliklerini öğrenme.


 24. Cevap: Lojistik büyüme Açıklama:

  Popülasyon yoğunluğu arttığında kaynaklar sınırlı hâle gelir ve büyüme hızı yavaşlar, S tipi bir eğri sergiler. 25. Nüfusun yaşlanmasının bir göstergesini açıklayınız.


 26. Cevap: Nüfusun yaşlanmasının bir göstergesini açıklayınız.un yaşlanmasının bir göstergesini açıklayınız. Açıklama:

  Nüfusun yaşlanmasının bir göstergesini açıklayınız. Cevap: Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi.aşlanmasının bir göstergesini açıklayınız. Cevap: Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi. 27. Türkiye'de nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişiklikleri sıralayınız.


 28. Cevap: Türkiye'de nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişiklikleri sıralayınız.ye'de nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişiklikleri sıralayınız. Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişiklikleri sıralayınız. Cevap: * Genç nüfus oranının azalması * Yaşlı nüfus oranının artması * Doğum ve ölüm hızlarının düşmesi * Yaşam standartlarının ve beklenen ömrün artmasıe nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişiklikleri sıralayınız. Cevap: * Genç nüfus oranının azalması * Yaşlı nüfus oranının artması * Doğum ve ölüm hızlarının düşmesi * Yaşam standartlarının ve beklenen ömrün artması 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Popülasyonun büyüklüğü, belirli bir zaman diliminde popülasyonda bulunan birey sayısıdır.
  (.....) 2. Rastgele dağılım modelinde popülasyondaki her bir bireyin konumu diğerlerinden bağımsızdır.
  (.....) 3. Türkiye'de 2013-2015 yıllarında doğuşta beklenen yaşam süresi 78,6 yıldır.
  (.....) 4. Yaşam tabloları bir popülasyonla ilgili hayatta kalma oranları ve beklenen yaşam süreleri gibi bilgileri sağlar.
  (.....) 5. Tip III hayatta kalma eğrisi, yavru ve gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranları yüksek olan türler için çizilen eğrilerdir.
  (.....) 6. Popülasyonda doğum ve iç göç sayısı, ölüm ve dış göç sayısından fazla ise popülasyon büyür.
  (.....) 7. Üssel büyüme modeli, kaynaklar sınırsız ve üreme yeteneği yüksek olan popülasyonların büyümesini ifade eder.
  (.....) 8. Kadınların erkeklere oranla daha uzun yaşadıkları görülmektedir.
  (.....) 9. Düzenli dağılım modeli, bireylerin birbirlerine nispeten eşit uzaklıkta bulunduğu dağılım modelidir.
  (.....) 10. Hayvanların yaşadıkları alanı savunmaları, düzenli dağılım göstermelerine neden olan bir sosyal etkileşimdir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Amensalizm
  2. Mutualizm
  3. Kommensalizm
  4. Parazitizm
  5. Allelopati
  a. Her iki türün de fayda sağladığı ilişki
  b. Bir türün zarara uğraması, diğer türün fayda sağlamaması
  c. Bir türün diğer türe fayda sağlaması, diğer türün zarar veya fayda görmemesi
  d. Bir türün diğer türe zarar vermesi, diğer türün fayda sağlaması
  e. Farklı canlılar arasında toksik etkiye sahip maddelerin salgılanması

 32. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  * Amensalizmde bir tür zarar görürken diğeri fayda sağlamaz. * Mutualizmde her iki tür de fayda sağlar. * Kommensalizmde bir tür fayda sağlarken diğeri etkilenmez. * Parazitizmde bir tür diğerine zarar verirken diğer tür fayda sağlar. * Allelopati, bir türün salgıladığı toksik maddelerle diğer türlerin büyümesini engellemesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca Lise 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Komünite tür çeşitliliğinin ölçülmesinde kullanılan faktörleri bilir.

Tür içi rekabetin tanımını öğrenir.

Tür içi rekabetin doğa üzerindeki etkilerini anlama.

Türler arası rekabetin komünite dinamiklerini nasıl etkilediğini kavrama.

Öğrenciler, holozoik beslenme türleri arasındaki farkları kavrar.

Öğrenciler, simbiyotik ilişki türlerini ayırt etmeyi öğrenir.

Öğrenciler iç parazitlerin yapısını, işlevlerini ve etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler komünitelerin dinamik doğasını ve değişime uğramasını etkileyen faktörleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, popülasyonların zaman içindeki değişimlerini inceleyen ekolojinin alt bilim dalını öğrenecektir.

Öğrenciler, popülasyon yoğunluğunun artmasına yol açan faktörleri anlayacaktır.

Öğrenci, popülasyon büyüme modellerini ayırt edebilir.

Nüfusun yaşlanma kriterini anlama.

Türkiye'deki nüfusun yaş yapısı değişimlerini bilme.

* Popülasyon büyüklüğünün tanımını anlama * Popülasyonlardaki farklı dağılım modellerini ayırt etme * Türkiye'deki yaşam süreleri hakkında bilgi sahibi olma * Hayat tablolarının önemini kavrama * Farklı hayatta kalma eğrilerini tanıma * Popülasyon büyüklüğündeki değişimleri etkileyen faktörleri anlama * Üssel büyüme modelini tanımlama * Cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farklılıklarını bilme * Düzenli dağılım modelinin özelliklerini anlama * Hayvanlarda sosyal etkileşimin dağılımı nasıl etkilediğini anlama

* Öğrenciler farklı simbiyotik ilişki türlerini ayırt edebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.