Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Komüniteyi tanımlayınız.


 2. Cevap: Canlıların belirli bir yaşam alanı içinde, farklı türlere ait olarak birbiriyle etkileşime girmesi sonucu oluşmuş biyolojik yapı. Açıklama:

  Komüniteler, ekosistemlerin canlı kısmını oluşturur ve tür çeşitliliği ve etkileşimleriyle karakterize edilir. 3. Rekabet nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Rekabet, aynı kaynağı (besin, su, eş, yaşam alanı) kullanan iki veya daha fazla canlının birbirine zarar vermesi durumudur. Açıklama:

  Rekabet, kaynakların sınırlı olması ve rakiplerin birbirine zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. 5. Tür içi rekabetin üç örneğini veriniz.


 6. Cevap: * Bitkilerde ışık için rekabet * Hayvanlarda besin için rekabet * İnsanlarda eş bulma için rekabet Açıklama:

  Tür içi rekabet, aynı türe ait bireyler arasında meydana gelir. 7. Türler arası rekabetin iki örneğini veriniz.


 8. Cevap: * Çöl karıncası ve bal küpü karıncası arasındaki yuvalama ve besin kaynakları rekabeti * Paramecium aurelia ve Paramecium caudatum arasındaki besin elde etme rekabeti Açıklama:

  Türler arası rekabet, farklı türlerin benzer kaynakları kullandıklarında ortaya çıkar ve rekabette elenmeye yol açabilir. 9. Kaynak paylaşımının bir örneğini açıklayınız.


 10. Cevap: Dominik Cumhuriyeti'ndeki Anolis cinsi kertenkele türleri, aynı habitatı paylaşarak ancak farklı alanlarda yaşayarak (taç dalları, gövde, zemin) rekabeti azaltır ve farklı besin kaynaklarını kullanırlar. Açıklama:

  Kaynak paylaşımı, iki veya daha fazla türün aynı sınırlı kaynağı kullanması durumunda ortaya çıkar ve türlerin farklılaşmasına ve farklı nişler işgal etmesine yol açar. 11. Holozoik beslenmeyi açıklayınız.


 12. Cevap: Holozoik beslenme, canlıların besinlerini büyük parçalar halinde alarak sindirmesi ve enerji elde etmesidir. Açıklama:

  Otçul, etçil ve hepçil türler, holozoik beslenme sergiler. 13. Komünitedeki üretici ve tüketici canlıları nasıl ayırt edebilirsiniz?


 14. Cevap: Üreticiler, organik madde üreten canlılardır, tüketiciler ise besinlerini üreticilerden veya diğer tüketicilerden sağlarlar. Açıklama:

  Komünitelerdeki enerji akışı, üreticilerden başlayarak tüketicilere doğru ilerler. 15. Komünitelerde süksesiyonu etkileyen biyotik faktörlere üç örnek veriniz.


 16. Cevap: Bitki çeşitliliği, hayvan çeşitliliği, mikroorganizmalar Açıklama:

  Biyotik faktörler, komünitedeki canlıların tür çeşitliliği, bolluğu ve etkileşimlerini içerir. 17. Popülasyon nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Belirli bir zamanda ve belirli bir alanda birbirleriyle etkileşim içinde yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk. Açıklama:

  Popülasyonlar, aynı türden bireyler arasında etkileşimi içeren, çevresel faktörlerden benzer şekilde etkilenen gruplardır. 19. Hayatta kalma eğrilerinin çeşitlerini yazınız.


 20. Cevap: Tip I, Tip II, Tip III Açıklama:

  Her bir hayatta kalma eğrisi türü, farklı bir yaş grubunda hayatta kalma oranını gösterir. Tip I fizyolojik hayatta kalma eğrisi, Tip II ekolojik hayatta kalma eğrisi ve Tip III genç ölüm oranı yüksek hayatta kalma eğrisidir. 21. Tip I hayatta kalma eğrisinin özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: Genç ve ergin dönemde yüksek hayatta kalma oranları, düşük üreme kapasitesi, yavru bakımı Açıklama:

  Tip I hayatta kalma eğrisi, insan ve diğer memeli türlerinde görülür. Bu türler, genç yaşlarda hayatta kalma oranları yüksektir, ancak üreme kapasiteleri düşüktür ve genellikle yavru bakımı görürler. 23. Çevresel direnç nedir?


 24. Cevap: Popülasyon büyümesini kısıtlayan canlı ve cansız çevre faktörleri Açıklama:

  Kaynakların azalması, rekabet, hastalıklar ve avcılar gibi faktörler, popülasyonların büyümesini sınırlayabilir. 25. Ren geyiği popülasyonunda gözlenen büyüme eğrisi türünü belirtiniz.


 26. Cevap: S tipi büyüme eğrisi Açıklama:

  Adadaki liken kaynaklarının azalmasıyla Ren geyiği popülasyonu önce arttı, sonra yavaşladı ve sonunda denge noktasına ulaştı. Bu, S tipi büyüme eğrisinin tipik bir örneğidir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara y koyunuz.

  1. (.....) Dışarıya göçün olmadığı popülasyonlarda popülasyon büyüklüğünü belirleyen temel faktörler hayatta kalma ve üreme oranlarıdır.
  2. (.....) Çevresel direnç, popülasyonların üssel büyümesini engelleyen sınırlayıcı faktörlerin tümüdür.
  3. (.....) Taşıma kapasitesi, bir alandaki kaynakların destekleyebileceği maksimum popülasyon büyüklüğüdür.
  4. (.....) S tipi büyüme eğrisi, popülasyon yoğunluğu taşıma kapasitesine yaklaştığında görülen bir büyüme modelini gösterir.
  5. (.....) Yaş piramidi, bir popülasyonun her yaştaki birey sayısını gösteren bir grafiktir.
  6. (.....) Büyüyen popülasyonlarda, genç bireylerin oranı popülasyon içindeki diğer yaş gruplarından fazladır.
  7. (.....) Avrupa Birliği ülkelerinin genç nüfus oranları Türkiye'nin genç nüfus oranından düşüktür.
  8. (.....) Yaşlı nüfus oranı, toplam nüfus içindeki 65 yaş ve üzeri bireylerin oranıdır.
  9. (.....) Ren geyiği popülasyonu, lichen kaynaklarının azalması sonucu Alaska'daki bir adada tamamen yok olmuştur.
  10. (.....) Thomas Malthus, insan popülasyonunun üssel olarak artacağını ancak besin kaynaklarındaki artışın sınırlı olduğunu öne sürmüştür.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda Verilen Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Kuruluş evresi
  b. Negatif artış evresi
  c. Denge evresi
  d. Lojistik büyüme
  e. Taşıma kapasitesi
  1. Birey sayısının logaritmik olarak arttığı evre
  2. Popülasyonun büyümesinin yavaşladığı evre
  3. Popülasyonun büyümesinin S-tipi bir eğri izlediği model
  4. Birey sayısının sınırlı olduğu üst sınır
  5. Popülasyonun yeni bir habitata bırakıldıktan sonraki ilk evresi

 30. Cevap: : 1. a 2. b 3. d 4. e 5. a Açıklama:

  Her evre, popülasyonun büyüme eğrisinde farklı bir aşamayı temsil eder. Denge evresi, taşıma kapasitesi sınırına ulaşıldığında gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dokular
  3. Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Ayrıca Lise 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Komünitenin kavramını anlar.

Öğrenciler rekabetin tanımını ve temel özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler tür içi rekabetin çeşitli örneklerini bilecektir.

Türler arası rekabetin komünitenin yapısını ve dinamiklerini etkileyebileceğini anlayabilme.

Kaynak paylaşımının türlerin koegzistansını sağlamada oynadığı rolü anlayabilme.

Holozoik beslenmenin besin zincirlerindeki rolünü kavrar.

Komünitedeki besin ağlarının yapısını ve dinamiklerini anlar.

Süksesiyonu etkileyen faktörleri anlamak.Soru 1

Popülasyon kavramını anlar.

Öğrenciler, hayatta kalma eğrilerinin farklı türlerinin özelliklerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Tip I hayatta kalma eğrisinin özelliklerini anlayabileceklerdir.

Çevresel faktörlerin popülasyon büyümesi üzerindeki etkisini kavrama.

Büyüyen bir popülasyonun büyüme eğrisinin türlerini tanıma.

* Popülasyon ekolojisinin temel kavramlarını anlamak * Çevresel faktörlerin popülasyon büyüklüğü üzerindeki etkilerini öğrenmek * Yaş piramidi grafiklerini yorumlayarak popülasyonların geleceğini tahmin etmek * Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişimleri anlamak * Thomas Malthus'un nüfus teorisi hakkında bilgi edinmek

* Popülasyon büyüme eğrilerini anlamak * Popülasyon dinamiklerini yorumlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.