Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi uzay bilimleriyle ilgili değildir?

  A) Arkeoastronomi    B) Astromatematik   
  C) Astrofizik        D) Astrojeoloji     
  E) Paleontoloji                          

 2. Cevap: E Açıklama:

  Paleontoloji, eski yaşam formlarını inceleyen bir bilim dalıdır ve uzay bilimleriyle ilgili değildir. 3. Uzay araçlarının yapımı ve yolculuk koşullarıyla ilgilenen bilim dalına ne ad verilir?

  A) Astronomi       B) Astronotik     
  C) Astrofizik      D) Astrojeoloji   
  E) Kozmoloji                         

 4. Cevap: B Açıklama:

  Astronotik, uzay araçlarının yapımı ve yolculuk koşullarıyla ilgilenen bilim dalıdır. 5. Evrende yaşam olup olmadığına dair soruşturmalar ne adla bilinmektedir?

  A) Astrofizik        B) SETİ             
  C) Egzobiyoloji      D) Astrojeoloji     
  E) Uzay Bilimleri                        

 6. Cevap: B Açıklama:

  SETİ, Dünya Dışı Akıllı Canlı Arayışı anlamına gelir ve evrenin herhangi bir yerinde yaşam olup olmadığını araştırır. 7. Hangi uydu türü navigasyon amaçlı kullanılır?

  A) Haberleşme uyduları     B) Gözlem uyduları        
  C) Seyir uyduları          D) Meteoroloji uyduları   
  E) Keşif uyduları                                    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Seyir uyduları, GPS alıcıları kullanarak konum tespiti yapmaya yöneliktir. 9. Fermi Paradoksu'nun temelini ne oluşturur?

  A) Evrende çok sayıda yıldız ve gezegen olması
  B) Evrende başka canlıların olma ihtimalinin yüksek olması
  C) Evrende henüz yaşam izine rastlanmamış olması
  D) Uzay araştırmalarının yetersiz olması
  E) Uzay araçlarının düşük hızları

 10. Cevap: C Açıklama:

  Fermi Paradoksu, evrenin çok büyük olması ve başka canlıların olma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen henüz böyle bir iz bulunmaması arasındaki çelişkiyi ifade eder. 11. Aşağıdakilerden hangisi astrobiyolojinin amaçlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Yaşanabilir ortamların belirlenmesi
  B) Gezegensel bulguların incelenmesi
  C) Evrenin oluşumunu açıklamak
  D) Yaşamın nasıl ortaya çıktığını araştırmak
  E) Yaşam belirtilerinin tespiti

 12. Cevap: C Açıklama:

  Astrobiyoloji, evrenin oluşumunu değil, yaşamın kökenini ve dağılımını inceler. 13. Sarkaç hareketi ile zaman ölçen aletin adı nedir?

  A) Güneş saati     B) Su saati       
  C) Kum saati       D) Sarkaç saati   
  E) Teleskop                          

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sarkaç saati, sarkaç hareketinin düzenliliği kullanılarak zamanı ölçer. 15. Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketinin zamanın ölçülmesi üzerindeki etkisi nedir?

  A) Güneş günü uzunluğunu sabit tutar.
  B) Güneş günü uzunluğunu düzensizleştirir.
  C) Yıldız günü uzunluğunu sabit tutar.
  D) Yıldız günü uzunluğunu düzensizleştirir.
  E) Zamanın ölçümünü etkilemez.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'nın Güneş çevresindeki hızı sabit olmadığı için Güneş günü uzunluğu düzensizleşir. 17. Hangisi bir saat boylamının saat değeridir?

  A) 15 derece             B) 24 saat              
  C) 4 dakika              D) 7 derece 30 dakika   
  E) 12 saat                                       

 18. Cevap: B Açıklama:

  15 derece boylam farkı = 1 saat 19. Ekli yıl uygulaması hangi takvimde gerçekleştirilmiştir?

  A) Celali Takvim    B) Jülyen Takvim   
  C) Rumi Takvim      D) Hicri Takvim    
  E) Maya Takvimi                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Ekli yıl uygulaması, Jülyen takviminde başlatılmıştır. 21. Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımının esas alındığı takvim türü hangisidir?

  A) Ay yılı takvimi           B) Güneş yılı takvimi       
  C) On İki Hayvanlı Takvim    D) Celali Takvim            
  E) Rumi Takvim                                           

 22. Cevap: B Açıklama:

  Güneş yılı takvimleri, Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanım süresine dayanır. 23. NASA tarafından desteklenen araştırma, aşağıdaki bulgulardan hangisini doğrulamıştır?

  A) Güneş, Dünya'nın etrafında döner.
  B) Dünya'nın dönüş yönünde uzay-zaman sürüklenmesi oluşur.
  C) Zaman, ışık hızına yaklaştıkça yavaşlar.
  D) Genel Görelilik Kuramı yanlıştır.
  E) Stephen Hawking'in İkizler Örneği geçersizdir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Araştırma, Dünya'nın kendi eksenindeki dönüşü nedeniyle uzay-zamanın Dünya'nın dönüş yönünde büküldüğünü göstermiştir. 25. Aşağıdakilerden hangisi Güneş'in eşlek noktalarından biri değildir?

  A) Koç takımyıldızı       B) Yengeç takımyıldızı   
  C) Terazi takımyıldızı    D) Oğlak takımyıldızı    
  E) Balık takımyıldızı                              

 26. Cevap: E Açıklama:

  Güneş'in eşlek noktaları Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak takımyıldızlarıdır. 27. 1 Temmuz'da Güneş'in dik açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 0 derece        B) 23,5 derece    
  C) -23,5 derece    D) 45 derece      
  E) 90 derece                         

 28. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, 22 Haziran'da +23,5 derece ve 22 Aralık'ta -23,5 derecedir. 29. Ay'ın Dünya'ya göre yaptığı dolanma hareketinin hızı nedir?

  A) 1 ̊/gün    B) 13 ̊/gün    C) 27 ̊/gün    D) 360 ̊/gün    E) 1 ̊/saat    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Dünya'ya göre yaptığı dolanma hareketinin hızı yaklaşık 13 ̊/gündür. 31. Ay'ın çıkış düğümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin kuzeyinden geçtiği nokta
  B) Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden geçtiği nokta
  C) Ay'ın Dünya'nın yörünge düzlemine paralel olduğu nokta
  D) Ay'ın Dünya'nın yörünge düzlemine dik olduğu nokta
  E) Ay'ın Dünya'nın yörünge düzlemiyle çakıştığı nokta

 32. Cevap: A Açıklama:

  Çıkış düğümü, Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin kuzeyinden geçtiği noktadır. 33. Ay'ın kavuşul ay süresi kaç gündür?

  A) 28,53058912    B) 29,53058912    C) 30,53058912    D) 31,53058912    E) 32,53058912    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın yörüngesini çembersel kabul ettiğimizde ve Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin yörüngedeki dolanım süresine eşit olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kavuşul ay süresi 29,53058912 gündür. 35. Ay'ın yarım ay evresi olarak adlandırılan evrede, Dünya'dan görünen Ay'ın şekli nasıldır?

  A) Yarısı aydınlık, yarısı karanlık
  B) Tamamen aydınlık
  C) Tamamen karanlık
  D) Hilal şeklinde
  E) şişkin ay şeklinde

 36. Cevap: A Açıklama:

  Yarım ay evresinde, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün yarısı ışık alır ve aydınlık görünürken, diğer yarısı karanlıktır. 37. Tam Güneş tutulması sırasında gözlemlenen "korona" nedir?

  A) Ay'ın atmosferi            B) Güneş'in en dış katmanı   
  C) Dünya'nın atmosferi        D) Ay'ın yörüngesi           
  E) Güneş'in iç çekirdeği                                   

 38. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in korona, Güneş'in en dış katmanıdır ve aşırı yüksek sıcaklıklara sahiptir. Tam Güneş tutulmaları sırasında, Güneş'in ışık küresi Ay tarafından kapatılır ve korona daha kolay gözlemlenebilir. 39. Ay tutulmasının bilimsel önemi nedir?

  A) Ay'ın yörüngesini incelemeye yardımcı olur
  B) Ay'ın kimyasal bileşimini belirlemeye yardımcı olur
  C) Güneş'in iç kısımlarını incelemeye yardımcı olur
  D) Dünya'nın atmosferik koşullarını belirlemeye yardımcı olur
  E) Ay'ın manyetik alanını incelemeye yardımcı olur

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tam Güneş tutulmaları sırasında, Güneş'in ışık küresi Ay tarafından kapatılır ve Güneş'in çok yüksek sıcaklığa sahip iç kısımları daha kolay gözlemlenebilir. Bu, bilim insanlarının Güneş'in iç yapısını ve fiziksel süreçlerini incelemelerine olanak tanır. 41. Tam Ay tutulması sırasında Ay neden koyu kırmızı bir renk alır?

  A) Güneş ışınlarının Dünya atmosferine emilmesi
  B) Güneş ışınlarının Dünya atmosferinde kırılması
  C) Ay'ın kendi ışığının yansıması
  D) Ay'ın yüzeyindeki mineral yapılar
  E) Dünya'nın manyetik alanının etkisi

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tam Ay tutulması sırasında Güneş ışınları Dünya atmosferinde kırılır ve mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır. Bu nedenle Ay, koyu kırmızı bir renk alır. 43. Parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın ısı haritaları kullanılarak hangi bilgiler elde edilebilir?

  A) Ay'ın atmosferik koşulları
  B) Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri
  C) Ay'ın manyetik alanı
  D) Ay'ın jeolojik yapısı
  E) Ay'ın yörünge hızı

 44. Cevap: B Açıklama:

  Parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın kızılötesi görselleri kullanılarak Ay'ın ısı haritaları çıkartılır. Bu haritalar, Ay yüzeyindeki farklı maddelerin niteliklerini belirlemek için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uzay bilimleriyle ilgili bilim dallarını bilir.

Astronotik bilim dalının kapsamını bilir.

Evrenin araştırılması ve evrende yaşamın varlığına yönelik sorgulamalar.

Farklı uydu türlerinin işlevlerini anlama.

Fermi Paradoksu'nun anlaşılması.

Astrobiyolojinin amaçlarını ayırt etme.

Sarkaç saatlerinin çalışma prensibini anlamak

Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketinin zamanın ölçümü üzerindeki etkisini anlamak

Saat boylamları ve bölge zamanı arasındaki ilişkiyi kavrama

Ekli yıl uygulamasının tarihçesini ve önemini kavrama

Takvim çeşitlerini ve oluşum amaçlarını kavrama

Görelilik Teorisi'nin gerçek dünya uygulamalarını anlama

Güneş'in eşlek noktalarının konumlarını anlama

Güneş'in dik açıklığını belirli tarihlerde hesaplama

Ay'ın Dünya'ya göre yaptığı dolanma hareketinin hızını belirleme.

Ay'ın Dünya'nın yörünge düzlemine göre düğüm noktalarını belirleme.

Fen Bilimleri 5. sınıf, Ay'ın Evreleri ve Görülme Nedenleri

Fen Bilimleri 5. sınıf, Ay'ın Evreleri ve Görülme Nedenleri

Fen Bilimleri 11. sınıf, Güneş Tutulması

Fen Bilimleri 11. sınıf, Ay Tutulması

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Ay ve Ay Tutulmaları

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Uzaktan Algılama Teknikleri

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri