Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Zamanı ölçmek için kullanılan, su akışına dayalı araçlara ne ad verilir?

  A) Kum saati    B) Güneş saati    C) Su saati    D) Sarkaç    E) Metronom    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Su saatleri, zamanı ölçmek için suyun düzenli akışını kullanan araçlardır. 3. Bir kum saatinin zamanı ölçme prensibi nedir?

  A) Suyun bir kaptan diğerine akması
  B) Kumun bir kaptan diğerine akması
  C) Bir sarkaçın salınımı
  D) Güneş ışınlarının bir cisim üzerinde oluşturduğu gölgenin hareketi
  E) Bir metronomun tiktak sesi

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kum saatleri, kumun üstteki kaptan alttaki kaba akış hızına dayanarak zamanı ölçer. 5. Türkiye'de kullanılan bölge zamanı hangi saat boylamına göre belirlenir?

  A) 15 derece doğu boylamı    B) 30 derece doğu boylamı   
  C) 45 derece doğu boylamı    D) 60 derece doğu boylamı   
  E) 90 derece doğu boylamı                                

 6. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de kullanılan bölge zamanı, 30 derece doğu boylamına göre belirlenir. 7. Aşağıdaki araçlardan hangisi ortalama güneş zamanını ölçmek için kullanılır?

  A) Su saati    B) Güneş saati    C) Kum saati    D) Sarkaç    E) Metronom    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Güneş saatleri, ortalama güneş zamanını ölçmek için kullanılan araçlardır. 9. Ekli yıl olarak adlandırılan yıllarda hangi uygulama yapılır?

  A) Şubata 1 gün eklenir        B) Yıla 1 ay eklenir          
  C) Yıla 1 hafta eklenir        D) Yıldan 1 gün çıkarılır     
  E) Yıldan 1 hafta çıkarılır                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Dünya'nın Güneş etrafında dolanımının tam süre olmaması nedeniyle, dört yılda bir şubata 1 gün eklenerek "ekli yıl" oluşturulur. 11. Görelilik Teorisine göre zaman aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Konum ve hız              B) Sadece konum             
  C) Sadece hız                D) Kütle ve hacim           
  E) Yer çekimi ve sıcaklık                                

 12. Cevap: A Açıklama:

  Görelilik Teorisine göre zaman, bir cismin konumuna ve hızına bağlı olarak değişen göreceli bir kavramdır. 13. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin çapı yaklaşık olarak kaç kilometredir?

  A) 150 milyon km    B) 200 milyon km   
  C) 250 milyon km    D) 300 milyon km   
  E) 350 milyon km                       

 14. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu nokta ile en uzak olduğu nokta arasındaki uzaklık yaklaşık 200 milyon kilometredir. 15. Güneş'in gökyüzündeki günlük hareketi sonucu gök cisimleri her gün ne kadar batıya doğru kayar?

  A) 0,5 ̊    B) 1 ̊    C) 1,5 ̊    D) 2 ̊    E) 2,5 ̊    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi boyunca gerçekleştirdiği bir tam dolanım sonucu, gök cisimleri günde yaklaşık 1 ̊ batıya doğru kayar. 17. Burç takımyıldızları nelerdir?

  A) Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 12 takımyıldızı
  B) Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 13 takımyıldızı
  C) Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 14 takımyıldızı
  D) Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 15 takımyıldızı
  E) Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 16 takımyıldızı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki 12 takımyıldızı burç takımyıldızları olarak adlandırılır. 13. takımyıldızı Ophiuchus takımyıldızıdır ancak burç takımyıldızları arasında sayılmaz. 19. 22 Aralık'ta Güneş'in sağ açıklığı kaç saattir?

  A) 0 saat    B) 6 saat    C) 12 saat    D) 18 saat    E) 24 saat    

 20. Cevap: D Açıklama:

  22 Aralık'ta Güneş'in sağ açıklığı 18 saattir. 21. Gök küresi nedir?

  A) Dünya'yı çevreleyen gerçek bir küre
  B) Dünya yüzeyinde bulunan bir gözlemci tarafından algılanan hayali bir küre
  C) Güneş'i merkez alan bir küre
  D) Ay'ı merkez alan bir küre
  E) Bilgi metinde yer almamaktadır

 22. Cevap: B Açıklama:

  Gök küresi, Dünya'yı merkez olarak kabul eden, tüm gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış gibi algıladığımız hayali bir küredir. 23. Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızımsı rengi hangi olaya bağlıdır?

  A) Ay'ın kendi ışığının yansıması
  B) Güneş ışınlarının Ay'a ulaşamaması
  C) Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden geçerken kırılması
  D) Ay'ın yörüngesindeki tozların ışığı emmesi
  E) Bilgi metinde yer almamaktadır

 24. Cevap: C Açıklama:

  Ay tutulması sırasında Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerken kırılır ve mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renge neden olur. 25. Kutup Yıldızı olarak bilinen yıldızın bilimsel adı nedir?

  A) Polaris             B) Sirius             
  C) Vega                D) Proxima Centauri   
  E) Betelgeuse                                

 26. Cevap: A Açıklama:

  Polaris, Kutup Yıldızı olarak bilinen üç yıldızdan oluşan bir sistemdir. 27. Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareket ne olarak adlandırılır?

  A) Yörünge hareketi     B) Günlük hareket      
  C) Mevsimlik hareket    D) Ötelenme hareketi   
  E) Sapma hareketi                              

 28. Cevap: B Açıklama:

  Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareket, günlük hareket olarak adlandırılır. 29. Temel düzlem olarak Ekvator düzleminin seçildiği kon düzeneğine ne ad verilir?

  A) Genel kon düzeneği        B) Coğrafi kon düzeneği     
  C) Astronomi kon düzeneği    D) Çevren kon düzeneği      
  E) Eşlek kon düzeneği                                    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem, Ekvator düzlemidir. 31. Coğrafi boylam ve enlem kavramları hangi kon düzeneğinde kullanılır?

  A) Genel kon düzeneği        B) Coğrafi kon düzeneği     
  C) Astronomi kon düzeneği    D) Çevren kon düzeneği      
  E) Eşlek kon düzeneği                                    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Boylam ve enlem kavramları, coğrafi kon düzeneğinde kullanılır. 33. Çevren kon düzeneğinde, gök cismine ait yükseklik açısı hangi aralıkta değişir?

  A) 0 - 180 derece      B) 90 - 270 derece    
  C) -90 - 90 derece     D) 180 - 360 derece   
  E) 0 - 90 derece                             

 34. Cevap: A Açıklama:

  Yükseklik açısı, gök cismi ve çevren arasındaki açıdır ve 0 ila 180 derece arasında değişir. 35. Aşağıdakilerden hangisi eşlek kon düzeneğindeki koordinatların özelliklerinden biri değildir?

  A) Gözlemciden bağımsızdır.
  B) Zamana göre değişmez.
  C) Enlem ve boylam olarak adlandırılır.
  D) Temel düzlem ekvator düzlemidir.
  E) Dünya'nın şeklinin küre olması kabul edilir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Eşlek kon düzeneğinde temel düzlem ekvator düzlemi değil, gök ekvatorudur. 37. Gök küresinde her zaman çevrenin üstünde görünen yıldızlar hangileridir?

  A) Dik açıklığı 0° olan yıldızlar
  B) Dik açıklığı 90° olan yıldızlar
  C) Dik açıklığı 60° olan yıldızlar
  D) Enlem açısı ile dik açıklığı eşit olan yıldızlar
  E) Enlem açısı ile dik açıklığı farkı 90° olan yıldızlar

 38. Cevap: A Açıklama:

  Dik açıklığı 0° olan yıldızlar, ekvator üzerindedir ve bu nedenle her zaman çevrenin üstündedir. 39. 50° kuzey enleminde δ = 40° olan bir yıldızın doğma-batma durumu nedir?

  A) Doğmayan yıldız               B) Batmayan yıldız              
  C) Hem doğan hem batan yıldız    D) Hiç gözlenemeyen yıldız      
  E) Bilgi yetersiz                                                

 40. Cevap: C Açıklama:

  |δ| < 90 - |φ| koşuluna göre, 40° < 90 - 50°, yani yıldız hem doğar hem batar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Zaman ölçüm araçlarının tarihsel gelişimini anlama.

Zaman ölçüm araçlarının tarihsel gelişimini anlama.

Coğrafi kon düzeni ve zaman arasındaki ilişkiyi anlama.

Zaman ölçüm araçlarının tarihsel gelişimini anlama.

Ekli yıl kavramını tanımlama

Görelilik Teorisinin zaman algısını etkileyen faktörleri anlama

Güneş sistemi, Dünya'nın hareketi, yörünge

Güneş sistemi, Güneş'in hareketi

Güneş sistemi, Güneş'in hareketi

Güneş sistemi, Güneş'in hareketi

Gök küresi kavramı

Ay tutulması olayı ve Dünya atmosferinin etkisiSoru 1

Gök cisimlerinin isimlerini ve özellikleriyle eşleştirmek.

Gök cisimlerinin hareket türlerini tanımlamak.

Gök küresinin temel ögeleri ve kon düzenekleri ile ilgili kavramları anlar.

Gök küresinin temel ögeleri ve kon düzenekleri ile ilgili kavramları anlar.

Çevren kon düzeneği ile ilgili kavramları anlar.

Eşlek kon düzeneği ile ilgili kavramları anlar.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketini anlamak

Yıldızların doğma-batma koşullarını anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri