Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Komünitelerin tür çeşitliliğini etkileyen faktörlerden hangisi DEĞİLDİR?

  A) Rekabet
  B) Av-avcı ilişkisi
  C) popülasyon büyüklüğü
  D) Işık ve nem gibi fiziksel faktörler
  E) Genetik çeşitlilik

 2. Cevap: C Açıklama:

  Popülasyon büyüklüğü, tür çeşitliliğini doğrudan etkilememektedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi baskın türün özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Komünitenin kaynaklarını en fazla kullanan tür
  B) Komünitede en yüksek biyokütlesi olan tür
  C) Komünitedeki diğer türleri bastıran tür
  D) Çevresel değişimlere en az uyum sağlayabilen tür
  E) Diğer türlerin bağımlı olabileceği tür

 4. Cevap: D Açıklama:

  Baskın türler, çevresel değişimlere uyum sağlayabilir ve komünite içindeki konumlarını koruyabilirler. 5. Bir komünitede türler arasındaki etkileşim tiplerinden biri hangisidir?

  A) Av-avcı    B) Parazitizm    C) Rekabet    D) Fotosentez    E) Solunum    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Rekabet, türler arasındaki aynı sınırlı kaynağı kullanmak ve birbirine zarar vermek durumudur. 7. Tür içi rekabette, rakip bireyler aşağıdakilerden hangisini paylaşır?

  A) Eşler               B) Besin kaynakları   
  C) Su                  D) Işık               
  E) Hepsi                                     

 8. Cevap: E Açıklama:

  Tür içi rekabette, bireyler aynı türden oldukları için tüm hayati kaynakları paylaşırlar. 9. Tür içi rekabette genetik çeşitlilik neden önemlidir?

  A) Bireylerin üstünlük kurmasına yardımcı olur.
  B) Popülasyon yoğunluğunu artırır.
  C) Türlerin çeşitlenmesine yol açar.
  D) Kaynakları eşit olarak dağıtır.
  E) Hastalıklara karşı dayanıklılığı geliştirir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tür içi rekabette, genetik çeşitlilik, bireylerin diğer bireyler üzerinde üstünlük kurmalarına ve hayatta kalma şanslarını artırmalarına yardımcı olur. 11. Çöl karıncalarının bal küpü karıncalarına yaptığı engelleme davranışı ne tür bir rekabettir?

  A) Tür içi rekabet              B) Türler arası rekabet        
  C) Kaynak kullanma paylaşımı    D) Charakter değişimi          
  E) Predasyon                                                   

 12. Cevap: B Açıklama:

  Çöl karıncalarının bal küpü karıncalarının yuvasını çakıl taşlarıyla kapatması, türler arası bir rekabettir, çünkü farklı türler aynı kaynakları (besin) kullanmaktadır. 13. Komünite ekolojisinde aşağıdakilerden hangisi simbiyotik bir ilişki biçimidir?

  A) Amensalizm    B) Predasyon    C) Mutualizm    D) Parazitizm    E) Rekabet    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Mutualizm, her iki türün de fayda sağladığı bir simbiyotik ilişki biçimidir. 15. Alelopati aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Bir türün salgıladığı maddenin başka bir türün büyümesini engellemesi
  B) Bir türün besin kaynağıyla beslenmesi
  C) Bir türün başka bir türün avcısı olması
  D) Bir türün başka bir türün yuvasını kullanması
  E) İki türün birbirine zarar vermeden birlikte yaşaması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Alelopati, bir türün salgıladığı maddenin başka bir türün büyümesini engellemesi anlamına gelir. 17. Aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi bir türün avcılardan korunmasına yardımcı olur?

  A) Mantarların antibiyotik üretmesi
  B) Tilkilerin keskin dişleri
  C) Kelebeklerin kamuflajı
  D) Aslanların sosyal davranışları
  E) Su samurlarının kaygan kürkü

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kamuflaj, bir türün avcılardan korunmasına yardımcı olan bir adaptasyondur. 19. Akasya ağacı ile karınca arasındaki ilişki hangi mutualizm türüne örnektir?

  A) Zorunlu mutualizm         B) İsteğe bağlı mutualizm   
  C) Kommensalizm              D) Parazitizm               
  E) Amensalizm                                            

 20. Cevap: B Açıklama:

  Akasya ağacı karıncaya besin sağlarken, karınca ağacı zararlı böceklerden korur. Birliktelikleri bitse de her iki tür de yaşamına devam edebilir. 21. Hangi faktörler komünitelerin değişimine neden olabilir?

  A) Sadece abiyotik faktörler
  B) Sadece biyotik faktörler
  C) Hem abiyotik hem de biyotik faktörler
  D) Yalnızca insan faktörleri
  E) Yalnızca doğal afetler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Komünitelerin değişimi hem abiyotik faktörler (sıcaklık, nem, kaynak bulunabilirliği) hem de biyotik faktörler (tür çeşitliliği, rekabet, yırtıcılık) tarafından etkilenir. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir komenzal ilişki örneğidir?

  A) İnsanlar ve ev sineği
  B) Aslanlar ve zebralar
  C) Remora balığı ve köpek balığı
  D) Ökse otu ve çam ağacı
  E) Bitkiler ve toprak solucanları

 24. Cevap: C Açıklama:

  Remora balığı, köpek balıklarına vantuzları ile tutunarak taşınır ve onların besin artıklarından yararlanırken, köpek balığı bundan etkilenmez. 25. Popülasyon yoğunluğu, hangi birimle ölçülür?

  A) m²                            B) m³                           
  C) cm²                           D) Birim alanda birey sayısı    
  E) Birim hacimde birey sayısı                                    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Popülasyon yoğunluğu, belirli bir alandaki birey sayısı ile ifade edilir. 27. Popülasyon dağılımını etkileyen çevresel faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sıcaklık            B) Yaş dağılımı       
  C) Rekabet             D) Besin kaynakları   
  E) İşaretleme                                

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sıcaklık gibi çevresel faktörler, bireylerin dağılımını etkileyerek kümeli, düzenli ve rastgele dağılım modellerinin oluşmasına neden olur. 29. Türkiye'de 40 yaşında bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi kaç yıldır?

  A) 50,0    B) 40,3    C) 30,9    D) 28,6    E) 20,1    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'deki 2013-2019 yılları arasındaki yaşam süreleri tablosu, 40 yaşında bir kişinin ortalama kalan yaşam süresinin 40,3 yıl olduğunu göstermektedir. 31. Bir popülasyonun büyüklüğünde küçülmeye neden olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Doğum               B) İç göç             
  C) Ölüm                D) Dış göç            
  E) Nüfus artış hızı                          

 32. Cevap: C Açıklama:

  Popülasyon büyüklüğündeki değişim formülünde ölüm faktörü, popülasyon büyüklüğünü azaltan bir faktördür. 33. Popülasyonların üssel büyümesini sınırlayan faktörlere ne ad verilir?

  A) Doğum oranı          B) Ölüm oranı          
  C) Taşıma kapasitesi    D) Çevresel direnç     
  E) Rekabet                                     

 34. Cevap: D Açıklama:

  Çevresel direnç, popülasyon büyümesini sınırlayan kaynaklardaki değişim, rekabet ve avcılık gibi faktörleri içerir. 35. Bir popülasyonun S tipi büyüme eğrisindeki logaritmik artış aşamasının karakteristik özelliği nedir?

  A) Birey sayısının geometrik dizi halinde artması
  B) Doğum ve ölüm oranlarının eşit olması
  C) Kaynakların sınırsız olması
  D) Popülasyon yoğunluğunun taşıma kapasitesine yaklaşması
  E) Birey sayısının sabit kalması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Logaritmik artış aşamasında, kaynakların bolluğu nedeniyle birey sayısı katlanarak artar. 37. 1935 yılında Türkiye'de nüfusun yaş yapısı nasıldı?

  A) Genç nüfus oranı düşük, yaşlı nüfus oranı yüksekti.
  B) Genç nüfus oranı yüksek, yaşlı nüfus oranı düşüktü.
  C) Genç ve yaşlı nüfus oranları birbirine yakındı.
  D) Nüfusun yaş yapısı hakkında bilgi verilmemiştir.
  E) Yaşlı nüfus oranı daha yüksekti.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, 1935 yılında genç nüfus oranının yüksek, yaşlı nüfus oranının düşük olduğu belirtilmektedir. 39. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, genç nüfus oranından daha hızlı artmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

  A) Nüfus azalmasına
  B) Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranında artışa
  C) Eğitim ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın azalmasına
  D) Ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlamasına
  E) Hiçbirine

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, yaşlı nüfus oranının daha hızlı arttığına ve bunun nüfusun yaş yapısında değişikliklere yol açtığına vurgu yapılmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca Lise 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Komünite ekolojisi kavramlarını anlamak

Baskın türlerin özelliklerini bilmek

Komünitedeki türler arası etkileşimleri anlar.

Tür içi rekabeti ve tür içi rekabette paylaşılan kaynakları bilir.

Canlıların çeşitlenmesi ve adaptasyonu

Canlılar arasındaki etkileşimler

Komünite ekolojisindeki simbiyotik ilişkileri anlar.

Komünite ekolojisindeki alelopati kavramını anlar.

Türlerin avcılardan korunma stratejilerini anlar.

Komünitedeki simbiyotik ilişkileri tanımlayabilme

Komünitelerin değişim nedenlerini açıklayabilme

Simbiyotik ilişkilerin çeşitlerini ayırt edebilme

Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Dinamiği

Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Dağılımı

Popülasyon demografisini anlama

Popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörleri anlama

Popülasyon büyümesi ve sınırlayıcı faktörleri anlamak

Popülasyon büyüme modellerini anlamak

Nüfus yapısının zaman içindeki değişimlerini anlama

Yaş yapındaki değişimlerin nüfus üzerindeki etkilerini yorumlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 11.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.