Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Meddah ve Orta oyunu hakkında örneklendirerek bilgi veriniz.


 2. Cevap: Geleneksel Türk tiyatrosu, Karagöz, Meddah ve Orta oyunu olmak üzere üç ana kategoriden oluşur. Açıklama:

  Karagöz, gölge oyunu geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Siyah deri üzerine işlenmiş figürlerin arkadan aydınlatılarak beyaz bir perdeye yansıtılmasıyla oynanır. Genellikle güldürü içeriklidir ve toplumsal olaylara göndermelerde bulunur. Meddah, tek kişilik bir tiyatro türüdür. Meddah, sahnede çeşitli konularda hikayeler anlatır, taklitler yapar ve şarkılar söyler. Genellikle hiciv ve eleştiri unsurları taşır. Orta oyunu, Karagöz ve Meddah'tan daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Birden fazla oyuncunun yer aldığı bu türde, genellikle aşk, entrika ve macera temaları işlenir. Orta oyunları genellikle köy veya kasaba meydanlarında oynanır. 3. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun türlerinden biri olan orta oyununun özelliklerini açıklayınız.


 4. Cevap: Orta oyunu, 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'da yaygınlaşmış bir tiyatro türüdür. Genellikle şehir meydanlarında, kervansaraylarda veya özel tiyatrolarda oynanır. Orta oyununun en önemli özelliği, doğaçlama olmasıdır. Oyuncular, önceden belirlenmiş bir metne bağlı kalmadan, sahnede kendi aralarında doğaçlama yaparak oyunu yürütürler. Orta oyununda, genellikle günlük hayattan alınmış konular işlenir. Oyunlarda, toplumsal sorunlar, aşk, kıskançlık, cimrilik gibi temalar ele alınır. Orta oyununda, genellikle iki veya üç oyuncu yer alır. Bu oyunculardan biri, başrol oyuncusu olan "pişekâr"dır. Diğer oyuncular ise "yardakçı" veya "göstermelik" olarak adlandırılır. Pişekâr, oyunun konusunu belirler ve oyunu yönlendirir. Yardakçılar ise, pişekâra yardımcı olur ve oyunu canlandırır. Açıklama:

  Orta oyunu, doğaçlama olması, günlük hayattan alınmış konuları işlemesi ve az sayıda oyuncuyla oynanması gibi özelliklere sahiptir. Bu tiyatro türü, toplumsal sorunlara değinmesi ve seyirciyi eğlendirmesiyle önemli bir yere sahiptir. 5. Sandıklı oyununun ana karakterleri kimlerdir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Sandıklı oyununun ana karakterleri Pişekâr (Tosun Efendi) ve Kavuklu (Hamdi Efendi)'dir. Açıklama:

  Pişekâr, oyunun yöneticisi ve anlatıcısıdır. Kavuklu ise, oyunun baş kahramanı ve komik karakteridir. 7. Orta oyununun bölümlerini ve örneklerini yazınız.


 8. Cevap: Giriş, muhavere, fasıl, bitiş. Açıklama:

  Orta oyunu dört bölümden oluşur. Giriş bölümünde Pişekâr sahneye gelir ve seyirciyi selamlar. Muhavere bölümü arzbar ve tekerleme denilen iki kısımdan oluşur. Giriş bölümünde zurnacının çaldığı Pişekâr havası eşliğinde Pişekâr sahneye gelir. Seyirciyi selamlar ve oynanacak oyunun adını bildirir. Muhavere bölümü arzbar ve tekerleme denilen iki kısımdan oluşur. Arzbar, Kavuklu ile Pişekâr’ın yaptığı atışmadır. Tekerleme ise Kavuklu’nun söylediği uzun ve hızlı bir sözdür. Fasıl bölümünde oyunun konusu işlenir. Bitiş bölümünde ise oyun sona erer ve oyuncular seyirciye veda ederler. 9. Şair Evlenmesi oyununda kullanılan anlatım tekniklerinden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Söz oyunları, yanlış anlamalar ve ağız taklitleri. Açıklama:

  Yazar, Şair Evlenmesi oyununda mizahi bir etki yaratmak için söz oyunlarına, yanlış anlamalara ve ağız taklitlerine başvurmuştur. Örneğin, oyunun bir sahnesinde Müştak Bey, Zîbâ'ya evlenme teklif ederken "Gülüm gibi bir güle gönül vermemek gülünç olur." der. Bu sözde "gül" kelimesi hem Zîbâ'nın güzelliğini hem de gül çiçeğini çağrıştırmaktadır. Ayrıca, oyunun bir diğer sahnesinde Ebullaklaka, Hikmet Efendi'ye "Acep aklı başında mı?" diye sorar. Bu sözde "aklı başında olmak" deyimi hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. 11. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, Yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Orta oyunu metinlere dayalı bir tiyatro türüdür.
  2. Orta oyununun kelime karşılığı "tekerleme"dir.
  3. Orta oyununda en çok işlenen konulardan biri de aşk ve evlenmedir.
  4. Orta oyunları gerçek oyuncularla oynanmaz.
  5. Orta oyunları genellikle şehrin meydanlarında oynanırdı.
  6. Orta oyunlarının dekoru oldukça sadedir.
  7. Orta oyununda Laz, Çelebi, Matiz, Kayserili, Rumelili, Acem, Arnavut, Yahudi, Karadenizli gibi tipler yer almaz.
  8. Orta oyunu dört bölümden oluşur: Giriş, muhavere, fasıl, bitiş.
  9. Orta oyununun en önemli unsurlarından biri müzik değildir.
  10. Orta oyunları günümüzde de oynanmaya devam edilmektedir.

 12. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 13. Orta oyununda yer alan iki ana kahramanı açıklayınız.


 14. Cevap: Orta oyununda yer alan iki ana kahraman Kavuklu ve Pişekâr'dır. Kavuklu Karagöz'e, Pişekâr ise Hacivat'a benzer. Açıklama:

  Kavuklu, genellikle komik ve saf bir karakterdir. Çoğu zaman başını belaya sokar ve Pişekar tarafından kurtarılır. Pişekâr, daha zeki ve kurnaz bir karakterdir. Kavuklu'nun yaptığı hataları düzeltmeye çalışır ve onu doğru yola sokmaya çalışır. 15. Şair Evlenmesi'nin konusunu açıklayınız.


 16. Cevap: Şair Evlenmesi; Müştak Bey ile Kumru Hanım'ın birbirlerini severek evlenmek istemeleri, ancak aradaki bazı engeller nedeniyle evlenememeleri ve sonunda mutlu bir şekilde kavuşmaları konu- sunu işler. Açıklama:

  İbrahim Şinasi'nin tiyatro türünde kaleme aldığı eser olan Şair Evlenmesi, Tanzimat Dönemi'nin önemli oyunlarından biridir. Oyun, toplumsal sorunları ele alan hiciv türündedir. Eser, dönemin sosyal yapısını ve toplumsal ilişki- leri eleştirir. 17. Mai ve Siyah adlı romanda geçen şiir dinletisi sahnesini betimleyiniz.


 18. Cevap: Şiir dinletisi sahnesinde Ahmet Cemil, eserini diğer şairlerin katıldığı bir ortamda okumaya başlar. İlk başta heyecanlı ve titrek bir sesle okuyan Ahmet Cemil, daha sonra sesini düzene koyar ve şiirini anlatım kolaylığı ve rahatlığıyla okumaya devam eder. Şiir, önce bir bahar bulutu parçasından serpilen buharlaşmaya hazır damlacıklar gibi yavaş yavaş, ağır ağır, sanki nazlanırmış gibi bir inişle dökülür. Sanki şu kuruldakilerin beyinlerine güzel kokulu, amberimsi bir serinlikle, şakalaşan öpücüklerle dokunuyordu. Açıklama:

  Bu sahnede, Ahmet Cemil'in şiirini okuma heyecanı, şiirin güzelliği ve şiirin dinleyiciler üzerindeki etkisi betimlenmektedir. 19. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanının yazımında başlıca hangi kaynaklardan esinlendiği düşünülmektedir?


 20. Cevap: Kurtuluş Savaşı'nda yaşadıkları ve tanık oldukları. Açıklama:

  Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek adlı romanını Millî Mücadele'nin başlamasıyla birlikte yazmıştır. Roman, savaş sırasında Anadolu'da yaşanan olayları konu almaktadır. Yazar, romanı yazarken, Millî Mücadele'de yaşadıklarından ve tanık olduklarından esinlenmiştir. 21. Dânişmend Gazi Destanı'nın oluşumu ve yazıya geçirilmesi hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Dânişmend Gazi Destanı, XI. yüzyılda oluşmaya başlayan bir destandır ve XIII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Destan, sonradan Osmanlı Hükümdarı Sultan II. Murat'ın isteği üzerine Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından on yedi bölüm hâlinde nazım-nesir karışık olarak yeniden düzenlenmiştir. Açıklama:

  Dânişmend Gazi Destanı, Anadolu'da kurulan Danişmendli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişmend Gazi'nin etrafında gelişir. Destanda, Melik Danişmend Gazi'nin Bizans'la mücadeleleri ve kahramanlıkları anlatılır. 23. Danişmend Gazi Destanı'nda anlatılan yerler nerelerdir?


 24. Cevap: Dânişmend Gazi Destanı'nda anlatılan yerler Anadolu coğrafyasına uygundur. Destanda, Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmendli Beyliği'nin sınırları içinde yer alan şehirler ve kasabalar anlatılır. Bunlardan bazıları şunlardır: Tokat, Sivas, Erzincan, Amasya, Çorum ve Yozgat. Açıklama:

  Dânişmend Gazi Destanı, Anadolu'da geçen bir destandır. Destanda, Anadolu'nun fethi ve İslamlaştırılması anlatılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Anı

Ayrıca Lise 10.sınıflar TDE dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Geleneksel Türk tiyatrosunun alt türlerini öğrenebilmelidir.

Bu soruyu doğru şekilde cevaplayabilen öğrenciler, geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden biri olan orta oyununun özelliklerini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, Sandıklı oyununun ana karakterlerini ve rollerini anlayabileceklerdir.

Orta oyununun bölümlerini ve örneklerini öğrenir.

Öğrenciler, Şair Evlenmesi oyununda kullanılan anlatım tekniklerini anlayabileceklerdir.

1. Orta oyununun metinlere dayalı olmadığını öğrenmiş olduk. 2. Orta oyununun kelime karşılığının "tekerleme" olduğunu öğrenmiş olduk. 3. Orta oyununda en çok işlenen konulardan birinin de aşk ve evlilik olduğunu öğrenmiş olduk. 4. Orta oyunlarının gerçek oyuncularla oynandığını öğrenmiş olduk. 5. Orta oyunlarının genellikle şehrin meydanlarında oynandığını öğrenmiş olduk. 6. Orta oyunlarının dekorunun oldukça sade olduğunu öğrenmiş olduk. 7. Orta oyununda Laz, Çelebi, Matiz, Kayserili, Rumelili, Acem, Arnavut, Yahudi, Karadenizli gibi tiplerin yer almadığını öğrenmiş olduk. 8. Orta oyununun dört bölümden oluştuğunu öğrenmiş olduk. 9. Orta oyununun en önemli unsurlarından birinin müzik olmadığını öğrenmiş olduk. 10. Orta oyunlarının günümüzde de oynanmaya devam edildiğini öğrenmiş olduk.

Öğrenciler, orta oyununun iki ana kahramanı olan Kavuklu ve Pişekâr'ı tanımış olurlar.

Öğrenci, Tanzimat Dönemi'nde yazılmış bir tiyatro oyununun konusunu anlayabilir.

Öğrenciler, Mai ve Siyah adlı romanın şiir dinletisi sahnesini anlayabilir ve yorumlayabilirler. Ayşe'nin

Öğrenci, Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanının yazımında başlıca hangi kaynaklardan esinlendiği hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, Dânişmend Gazi Destanı'nın oluşumu ve yazıya geçirilmesi hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Dânişmend Gazi Destanı'nda anlatılan yerler hakkında bilgi sahibi olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıflar TDE 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri