Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır.



 Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde hangi spor dalı devlet erkanı tarafından desteklenmiştir?






 2. Cevap: Cirit Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde cirit sporu, devlet erkanı tarafından desteklenen ve teşvik edilen bir spordu.



 3. Düğünlerde eğlence amaçlı yapılan yaya yarışlarının bir özelliği nedir?






 4. Cevap: Maratonu andırması Açıklama:

  Düğünlerde eğlence olarak yapılan yaya yarışları, maratona benzer şekilde uzun mesafelerde koşuluyordu.



 5. Osmanlı Devleti'nde güreşin toplumsal etkileri nelerdi?






 6. Cevap: Birlik ve beraberliği geliştirirdi, kahramanlık duygularını kabartırdı, millî duyguları ortaya çıkarırdı Açıklama:

  Güreş, Osmanlı toplumunda sevilen ve saygı duyulan bir spordu. Halkın güreşe olan ilgisi, millet olma bilincini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesine neden olmuştur.



 7. Okçuluk sporundaki kurallar nelerdi?






 8. Cevap: Okçular manevi eğitime tabi tutulurdu, oklarını "Ya Hakk" diyerek atarlardı, aralarında dostluk ve saygıya dayalı bir ilişki vardı Açıklama:

  Okçuluk, Osmanlı Devleti'nde kurallarıyla bilinen bir spordu. Okçular, fiziksel ve ruhsal açıdan terbiye edilmiş, ok atarken dinî söylemlere yer vermiş ve birbirlerine saygı göstermişlerdir.



 9. Osmanlı Devleti'nde hangi resim sanatçısı Doğulu insan figürlerini işlemesiyle tanınır?






 10. Cevap: Osman Hamdi Bey Açıklama:

  Kur'an Okuyan Adam ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi tablolarıyla bilinir.



 11. Selim Sırrı Tarcan'ın çocukların beden eğitimi hakkındaki görüşlerini ifade ediniz.






 12. Cevap: Oyunun önemi, sağlık ve karakter gelişimi üzerindeki etkisi. Açıklama:

  Tarcan, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine oyunun katkısını vurgulamıştır.



 13. Batı'nın etkisinde kalan Türk Edebiyatı'nın öncüsü kimdir?






 14. Cevap: Şinasi Açıklama:

  Şinasi, Batı'nın etkisinde kalan Türk Edebiyatı'nın öncüsüdür ve bu dönemde roman, fıkra, tiyatro gibi edebî türler ortaya çıkmıştır.



 15. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk resim sanatında ilk kadın ressam olarak kabul edilen kişi kimdir?






 16. Cevap: * Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığının temel özellikleri: Çağdaşlık, ulusalcılık, geleneksel değerlerin kullanımı * Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatının kurumsallaşmasında Güzel Sanatlar Birliği rol oynamıştır. * "Türk Ocakları" ve "Halk Evleri", sergiler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyerek sanatın halka tanıtılması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. * II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun temelini geleneksel Türk sivil mimarisi oluşturmuştur. * Cumhuriyet Dönemi'nde Türk resim sanatında ilk kadın ressam olarak kabul edilen kişi Mihrî Müşfik'tir. Açıklama:

  * Cumhuriyet Dönemi mimarlığı, geleneksel Türk mimarisinden ve Batı mimarisinden etkilenmiştir. * Güzel Sanatlar Birliği, Türk resim sanatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. * "Türk Ocakları" ve "Halk Evleri", sanatın toplumsallaşmasına ve herkes tarafından erişilebilir olmasına katkı sağlamıştır. * II. Ulusal Mimarlık Üslubu, Türk mimarisine ait özgün değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamıştır. * Mihrî Müşfik, portre ve figür temalı çalışmalarıyla Türk resim sanatına önemli katkılar yapmıştır.



 17. Cumhuriyet Dönemi'nde sanat dallarının ön plana çıkan özelliklerini yazınız.






 18. Cevap: Mimarlıkta milli üslup, resimde batılılaşma, heykelde anıt nitelikli eserler, müzikte çok sesliliğe geçiş. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde sanat dalları, Türk kültürüne uygun şekilde gelişmiştir.



 19. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan önemli bir değişikliğe değinmeyiz.






 20. Cevap: Batı'yı örnek almaya başlaması Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında Batı ülkelerinin kullandığı modern eğitim sistemlerini örnek almıştır.



 21. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde altı rapor hangi hususları belirlemek için hazırlanmıştır?






 22. Cevap: Eğitimin çağdaş ilkelerini ve hedefe ulaşacak eğitim politikalarını tespit etmek. Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, eğitim ülküsünün Türkiye'nin bağımsızlığına ve millî geleneklerine uygun olmasını vurgulamıştır.



 23. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaokulların sayısını artırmak amacıyla hangi uygulama başlatılmıştır?






 24. Cevap: Bazı ortaokullarda karma eğitim. Açıklama:

  Karma eğitim, kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim almasıdır.



 25. Fatin Gökmen'in bilimsel çalışmaları nelerdir?






 26. Cevap: Kandilli Gözlemevi'nin kuruculuğu, ramazanın başlangıcının belirlenmesi, Türk Takvimi gibi eserleri yazması. Açıklama:

  Fatin Gökmen, Türkiye'de astronomi biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.



 27. Cahit Arf'ın matematiksel olarak çözmüş olduğu özel hâller problemi nedir?






 28. Cevap: Cebirsel denklemler üzerinde yoğunlaşarak özel hâller problemini çözmüştür. Açıklama:

  Cahit Arf, cebir alanında yaptığı çalışmalarla Türk matematiğinin dünya çapında tanınmasına katkıda bulunmuştur.



 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanına büyük önem verilmiştir.
  (D/Y) 2. Mustafa Kemal Atatürk, Başöğretmen unvanıyla halkı eğitmiştir.
  (D/Y) 3. 1924 Anayasası'nda ilköğretim zorunlu ve parasızdır.
  (D/Y) 4. Atatürk Dönemi'nde ortaokul sayısı %50 artmıştır.
  (D/Y) 5. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de yaklaşık 150 ortaokul vardı.
  (D/Y) 6. 1927 yılında karma eğitim uygulaması başlatılmıştır.
  (D/Y) 7. Atatürk'ün eğitim anlayışı laik, akılcı ve bilimseldir.
  (D/Y) 8. Türkiye'nin bağımsızlığı, eğitim hedefleri arasında yer almamıştır.
  (D/Y) 9. İlkokuldan sonra öğrenciler idadî ve sultanilere devam etmektedir.
  (D/Y) 10. Cumhuriyet döneminde lise sayısı %200 oranında artmıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:



 31. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanından sonra açılan okulları sıralayın.

  Seçenekler:
  1. İptidaî Mektepler
  2. Rüştiyeler
  3. İdadîler
  4. Sultaniler
  5. Dârülfünun
  6. Dârülmuallimât
  7. Mekteb-i Hukuk
  8. Sanayi-i Nefise Mektebi

 32. Cevap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde açılan okullar arasında İptidaî Mektepler, Rüştiyeler, İdadîler, Sultaniler, Dârülfünun, Dârülmuallimât, Mekteb-i Hukuk ve Sanayi-i Nefise Mektebi bulunmaktadır.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme



Ayrıca Lise 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal hayattaki yerini anlamak.

Osmanlı Devleti'nde sporun düğünler gibi özel günlerdeki rolünü öğrenmek.

Osmanlı güreşinin toplumsal faydalarını öğrenmek

Osmanlı okçuluğunun manevi yönünü ve kurallarını anlamak

Osmanlı dönemi resim sanatının farklı yönlerini keşfetmek.

Beden eğitiminin çocukluk dönemindeki değerini anlamak.

Osmanlı edebiyatının Batı edebiyatından aldığı etkileri anlama.

* Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığının özelliklerini kavramıştır. * Öğrenciler, Türk resim sanatının kurumsallaşma sürecini anlamıştır. * Öğrenciler, "Türk Ocakları" ve "Halk Evleri"nin sanatın yaygınlaşmasındaki rolünü tanımıştır. * Öğrenciler, II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun Türk mimarisine katkısını öğrenmiştir. * Öğrenciler, Türk resim sanatında ilk kadın ressamın kim olduğunu belirleyebilmiştir.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde sanat dallarının ön plana çıkan özelliklerini öğrenecekler.

Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan yenilikleri öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde hazırlanan raporların amacını anlama.

Cumhuriyet Dönemi'nde ortaöğretim alanında yapılan yenilikleri bilme.

Fatin Gökmen'in astronomi alanındaki çalışmalarını öğrenmek.

Cahit Arf'ın matematiksel çalışmalarının önemini kavramak.

* Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanındaki gelişmeleri anlamak. * Atatürk'ün eğitim anlayışının temel ilkelerini kavramak. * Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitiminde yapılan düzenlemeleri bilmek.

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde açılan okulları öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri