Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Helal kavramı İslam'da ne anlama gelmektedir?

  A) Haramdan kaçınmak
  B) Yasal ve doğru kabul edilen
  C) İsteyerek yapılan işler
  D) İnanılan dini görevler
  E) İyilik yapmak ve adaletli olmak

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "Yasal ve doğru kabul edilen". İslam'da helal, Allah'ın yasal ve doğru kabul ettiği şeyleri ifade eder. Helal kavramı genellikle yiyecek, içecek ve maddi varlıklarla ilgili olarak kullanılır, ancak aynı zamanda davranışlar ve işler için de geçerlidir. Helal kavramı, Müslümanların Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşamasını ve haramdan kaçınmasını teşvik eder. 3. Helallerde genişlik prensibi İslam hukukunda hangi durumları kapsar?

  A) İbadetler                      B) Ticari işlemler
  C) Sosyal hayat               D) Savaş ve barış halleri
  E) Tüm hukuki işlemler

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Helallerde genişlik prensibi, İslam hukukunda ticari işlemleri kapsar ve bu prensibe göre, helal olan herhangi bir işlem, kolaylıkla yapılabilir ve herhangi bir zorluğa maruz kalınmadan yapılabilir. Bu prensip, müminlerin işlerini kolaylaştırmak ve onlara zorluk çıkarmamak için İslam hukukunda yer almaktadır. 5. Helallerde genişlik prensibi, hangi durumlarda sınırlanabilir?

  A) Zorunlu ihtiyaçlar için
  B) İnsan haklarına zarar veren durumlarda
  C) Sadece kadınlar için
  D) İbadetlerde
  E) Tüm durumlarda sınırlanamaz

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsan haklarına zarar veren durumlarda. Helallerde genişlik prensibi, İslam dininde helal olarak kabul edilen şeylerin, insan haklarına zarar vermediği sürece sınırlanamayacağı ilkesidir. Ancak, bazı durumlarda insan haklarına zarar veren helal uygulamalar sınırlanabilir. Örneğin, bir işletmenin helal ürünler satması helal olmakla birlikte, ürünlerin üretiminde çalışanların hakları ihlal ediliyorsa bu uygulama sınırlanabilir. 7. Helal ve haram kavramları insanların hangi davranışlarını etkiler?

  A) Sadece yemek yeme alışkanlıklarını
  B) Sadece ibadet alışkanlıklarını
  C) Sadece ticari işlemleri
  D) Tüm yaşantılarını
  E) Sadece erkeklerin yaşantılarını

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Tüm yaşantılarını" olan bu soruda, helal ve haram kavramları İslam'ın temel öğretilerinden biridir ve insanların tüm yaşantılarını etkiler. Helal olan davranışlar İslam'a uygun ve doğru kabul edilirken, haram olan davranışlar İslam'a aykırı ve yasaklanmıştır. Bu nedenle, İslam inancını benimseyen kişilerin hayatlarının tüm alanlarında helal ve haram kavramlarına uygun davranmaları gerekmektedir. 9. "Mümin, insanlarla kolay geçinendir." Bu hadis hangi konuyla ilgilidir?

  A) İnsanlar arasında barışı sağlama
  B) İyilik yapma
  C) Cihad yapma
  D) Sabır gösterme
  E) Adaletli olma

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen hadis insanlar arasında uyum ve kolay geçinmeyi teşvik etmektedir. Bu nedenle cevap anahtarı "A) İnsanlar arasında barışı sağlama" olarak belirtilmiştir. 11. "Kim, insanların işlerini kolaylaştırırsa, Allah da onun işini kolaylaştırır." Bu hadis hangi konuyla ilgilidir?

  A) İyilik yapma                           B) Tevazu gösterme
  C) Sabır gösterme                     D) İbadetleri yerine getirme
  E) İnsanların ihtiyaçlarını giderme

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) İnsanların ihtiyaçlarını giderme" olarak verilmiştir. Hadis, insanların işlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek gibi davranışların Allah'ın rızasını kazanmak için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu hadis, İslam dininin önemli değerlerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirir. 13. "İnsanlara karşı yumuşak davran, onların kalplerini kazan." Bu hadis hangi konuyla ilgilidir?

  A) Adaletli olma           B) Cihad yapma
  C) İyilik yapma             D) İslam'ı yayma
  E) Sabır gösterme

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C) İyilik yapma"dır. Bu hadis, Müslümanların diğer insanlarla ilişkilerinde yumuşak ve hoşgörülü olmaları gerektiğini vurgular. Bu, İslam'ın öğretilerinin barış, sevgi ve hoşgörü üzerine inşa edildiği anlayışını yansıtır. 15. "Allah'a tevbe edin, O size rahmet etsin." Bu ayet hangi konuyla ilgilidir?

  A) İyilik yapma         B) Günahlardan tevbe etme
  C) Oruç tutma          D) Hacca gitme
  E) Namaz kılma

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Günahlardan tevbe etme"dir. Ayet insanlara Allah'a tevbe ederek günahlarından arınmaları ve Allah'ın rahmetine mazhar olmaları tavsiyesinde bulunmaktadır. B 17. "Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez." Bu ayet hangi konuyla ilgilidir?

  A) Zekat verme         B) Namaz kılma
  C) Oruç tutma           D) İbadetlerin kolaylaştırılması
  E) Cihad yapma

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İbadetlerin kolaylaştırılması. Bu ayet, Allah'ın insanların ibadetlerini kolaylaştırmayı dilediğini ve onların zorluklarla karşılaşmamasını arzu ettiğini ifade eder. Bu ayet, İslam dinindeki ibadetlerin kolay ve basit olması gerektiği ilkesine de işaret eder. İnsanların ibadetlerini kolaylaştırmak, dinin uygulanabilirliğini artırır ve daha fazla insanın İslam'a katılmasına olanak tanır. 19. Faiz nedir ve İslam hukukuna göre neden haramdır?

  A) Faiz, bir mal veya paranın belli bir süre sonra daha fazla kar elde etmek için ödünç verilmesidir. İslam hukukuna göre faiz, emeğe dayanmayan ve paranın para ile alınıp satılmasıdır. İslam, faiz yoluyla para kazanmanın, haksız kazanç ve eşitsizliğe neden olduğuna inanır.
  B) Faiz, bir malın belli bir süre sonra daha az kar elde etmek için ödünç verilmesidir. İslam hukukuna göre faiz, adil bir kazanç yolu olarak kabul edilir.
  C) Faiz, sadece kâr payı olarak alındığında İslam hukukuna uygun bir kazanç yolu olarak kabul edilir.
  D) Faiz, yalnızca belirli bir yüzde oranının aşılmadığı durumlarda helal olarak kabul edilir.
  E) Faiz, İslam hukukunda tamamen yasaktır ve haram olarak kabul edilir.

 20. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E" şıkkıdır. Faiz, bir mal veya paranın belli bir süre sonra daha fazla kar elde etmek için ödünç verilmesidir. İslam hukukuna göre faiz, emeğe dayanmayan ve paranın para ile alınıp satılmasıdır. İslam, faiz yoluyla para kazanmanın, haksız kazanç ve eşitsizliğe neden olduğuna inanır. Bu soru, İslam hukukuna ve faizin neden haram olduğuna ilişkin temel bilgileri sorgulamaktadır. 21. Rüşvet nedir ve İslam hukukuna göre neden haramdır?

  A) Rüşvet, bir hizmetin verilmesi karşılığında kişinin para ya da başka bir şey vermesidir. İslam hukukuna göre, rüşvet almak veya vermek, haksız kazanç ve yolsuzluğa neden olduğu için haramdır.
  B) Rüşvet, bir hizmetin verilmesi karşılığında kişinin bir iyilik yapmasıdır. İslam hukukuna göre, rüşvet vermek ya da almak, adil olmayan bir davranış olarak kabul edilir.
  C) Rüşvet, sadece kamu görevlileri arasında geçerli olan bir uygulamadır ve özel sektörde yasak değildir.
  D) Rüşvet, İslam hukukunda yalnızca belirli bir yüzde oranını aşmadığında helal olarak kabul edilir.
  E) Rüşvet, sadece fakir insanların alması veya vermesi durumunda helal olarak kabul edilir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Rüşvet, bir hizmetin verilmesi karşılığında kişinin para ya da başka bir şey vermesidir ve İslam hukukuna göre, rüşvet almak veya vermek, haksız kazanç ve yolsuzluğa neden olduğu için haramdır. 23. Aşağıdakilerden hangisi faize ilişkin ayetlerden biriyle ilgilidir?

  A) "Allah, faiz yiyenleri helak etmiştir."
  B) "Faizde ve haksız kazançta ısrar eden kimse, kıyamet gününde dirilmeden önce cehennemde azap çekecektir."
  C) "Faiz yemeyi bırakın, Allah'a karşı gelmekten sakının."
  D) "Faiz veren, faiz alan ve bunları şahitlikle tasdik edenler ateştedirler; Allah onların ticaretlerini boşa çıkarmıştır."
  E) "Kim faiz yerse, ancak şeytanın hışmına uğramış olur."

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. D seçeneği, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Nisa Suresi'nin 161. ayetinde yer alan bir ifadeye karşılık gelmektedir. Bu ayet, faiz yiyenlerin Allah'ın gazabına uğrayacakları ve cehennemde azap çekecekleri konusunda uyarıyor. Bu ayet, İslam hukukunda faizin neden haram olduğuna ilişkin açıklamalardan biridir. 25. Aşağıdakilerden hangisi rüşvetle ilgili bir hadis-i şeriftir?

  A) "Rüşvet yiyen, kendisini kabre kadar sıkacak bir elbise giymiş olur."
  B) "Rüşvet, müslümanın çantasında taşıdığı bir kurttan daha zararlıdır."
  C) "Allah rüşvet alanın da verenin de lanet etmiştir."
  D) "Rüşvet alan, ahirette aç bırakılır."
  E) "Rüşvet, insanı doğru yoldan saptırır ve onun yüzüne toprak serpilir."

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Allah rüşvet alanın da verenin de lanet etmiştir." hadis-i şerifidir. Hadis-i şerif, rüşvetin hem vereni hem de alanı için haram olduğunu ve Allah'ın böyle bir davranışı lanetlediğini vurgular. Rüşvet, İslam toplumunda kabul edilemez bir davranış olarak görülür ve hadis-i şeriflerde sık sık bahsi geçer. 27. Faiz konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Faiz, bir malın parasal değerine ek olarak ödenen ücrettir.
  B) Faiz, İslam dininde haram kılınmıştır.
  C) Faiz, ticarette adil bir uygulama olarak kabul edilir.
  D) Faiz, ekonomik dengesizliğe neden olabilir.
  E) Faiz, ekonomik kalkınmaya engel olabilir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır çünkü faiz ticarette adil bir uygulama olarak kabul edilmez, aksine ticarette haksız rekabet ve ekonomik dengesizliğe neden olabilir. İslam dininde faiz haram kabul edilir ve faiz uygulamaları ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkileyebilir. 29. Rüşvet konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Rüşvet, bir kişinin gücünü kullanarak bir başkasına zarar vermesidir.
  B) Rüşvet, İslam dininde caizdir.
  C) Rüşvet, dürüstlük ve adalet ilkesine aykırıdır.
  D) Rüşvet, toplumda güveni ve saygınlığı arttırır.
  E) Rüşvet, bir kişinin diğerinden farklı muamele görmesini sağlar.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Rüşvet, dürüstlük ve adalet ilkesine aykırıdır." şeklindedir. Rüşvet, bir kişinin gücünü kullanarak haksız bir şekilde avantaj elde etmesi ve adaleti çiğnemesi anlamına gelir. Bu nedenle, dürüstlük ve adalet gibi temel değerlere aykırıdır. Rüşvet, toplumsal güveni azaltabilir ve kurumların itibarını zedeleyebilir. 31. Hileli Satışlar konusuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hileli satışlar, tüketicilerin mağduriyetine neden olabilir.
  B) Hileli satışlar, İslam dininde caizdir.
  C) Hileli satışlar, dürüstlük ve adalet ilkesine uygun bir uygulamadır.
  D) Hileli satışlar, ticari başarıyı arttıran bir yöntemdir.
  E) Hileli satışlar, toplumda güveni ve saygınlığı arttırır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda doğru cevap hileli satışların tüketicilerin mağduriyetine neden olabileceğidir. Hileli satışlar, tüketicilerin aldatılmasına ve yanıltılmasına neden olabilir, ürünlerin kalitesiz olması ya da hiç teslim edilmemesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, dürüstlük, adalet ve şeffaflık ilkelerine uygun satış ve pazarlama stratejilerinin benimsenmesi önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test Detayları

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.test soruları; müfredata uygun 2.dönem konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam'da helal kavramının önemini ve Müslümanların yaşamlarında yasal ve doğru kabul edilen davranışları takip etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

İslam hukukundaki helallerin kapsamını ve genişlik prensibinin önemini anlamaları amaçlanmaktadır.

İslam dinindeki helal-haram kavramlarının anlamını ve helallerde genişlik prensibinin sınırlarını öğrenmek.

İslam dininin temel öğretileri arasında yer alan helal ve haram kavramlarının insanların tüm yaşantılarını etkilemesi gerektiğini anlamaktır.

İslam dininin barışçıl bir din olduğunu ve insanlar arasında barış ve uyumun teşvik edildiğini vurgulamaktadır.

Hadis aracılığıyla, insanlara yardım etmenin önemini anlamak ve bu değeri hayatımıza dahil etmek gerektiğini öğrenebiliriz.

İslam'ın öğretilerine uygun bir şekilde diğer insanlara karşı iyi davranmak ve onların kalplerini kazanmak önemlidir.

İslamiyet ve dini konulara dair bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

İslam dininin temel prensiplerini anlama.

İslam hukuku ve faiz konularına hakim olmaları ve faizin neden haram olduğunu anlamaları hedeflenir.

İslam hukukunda haksız kazanç ve yolsuzluğa karşı olan tutumunu anlamalarını sağlamayı hedefler.

İslam hukukunda faizin neden haram olduğu konusunda bilgi edinmektedir.

İslam hukuku ve değerlerini anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Faiz kavramının ekonomik ve dini boyutlarına aşina olmak ve faizin farklı boyutlarının ekonomik sonuçlarını anlamaktır.

Dürüstlük ve adalet kavramlarını anlamalarını ve rüşvetin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlamalarını sağlar.

hileli satışların tüketiciler üzerindeki olumsuz etkilerini anlamalarını sağlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 43 kere doğru, 31 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Temel Dini Bilgile 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri