Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. "Traktörcü" metninin Cumhuriyet Dönemi'nin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.


 2. Cevap: Metin, Cumhuriyet Dönemi'nde tarım sektöründe yaşanan değişimleri ve traktör kullanımının yaygınlaşmasını yansıtmaktadır. Açıklama:

  Metin, traktör kullanımının tarımda modernleşme çabalarının bir parçası olduğunu gösterir ve dönemin toplumsal ve ekonomik gerçekliğini yansıtır. 3. Yaşar Kemal biyografisi ışığında "Traktörcü" metniyle yazar arasında kurulabilecek ilişkiyi açıklayınız.


 4. Cevap: Yaşar Kemal, tarım işçilerinin hayatını yakından tanıyan ve eserlerinde köylülere yer veren bir yazardır. "Traktörcü" metni, Yaşar Kemal'in köylüleri ve tarım işçilerini konu alan eserleriyle benzer temalara sahiptir. Açıklama:

  Yaşar Kemal'in biyografisi, yazarın eserlerinde tarım ve köylü hayatı temasının önemini ortaya koymaktadır. "Traktörcü" metni de bu temaların işlendiği bir eserdir. 5. Nesnel eleştiri nedir?


 6. Cevap: Belirli ölçütlere göre yapılan inceleme, değerlendirme ve kanıtlamayı içeren eleştiri türüdür. Eleştirmenin yanlı-yansız ve titiz yaklaşımıyla karakterize edilir. Açıklama:

  Nesnel eleştirinin tanımını ve özelliklerini belirtir. 7. Eleştiri türünde tanınmış üç isim veriniz.


 8. Cevap: - Boileau (Bualo) - Hippolyte Taine (Hippolit Ten) - Thomas Stearns Eliot (Tamıs Störns Elyıt) Açıklama:

  Eleştiri türünde öne çıkan isimleri tanıtır. 9. Tiyatro eserlerindeki yapı unsurlarını sayınız.


 10. Cevap: * Dramatik örgü * Yer (mekân) * Zaman * Çatışma * Kişiler Açıklama:

  Metinde, tiyatro eserlerinin yapı unsurlarının dramatik örgü, yer (mekân), zaman, çatışma ve kişiler olduğu belirtilmektedir. 11. Modern tiyatroda oyuncunun rolüne yönelik metinde verilen bilgiyi belirtiniz.


 12. Cevap: Oyuncular metni kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine göre canlandırır, yorumlar. Açıklama:

  Metinde, modern tiyatroda oyuncuların metni kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine göre canlandırdığı ve yorumladığı belirtilmektedir. 13. Cumhuriyet Dönemi tiyatro dışındaki hangi türlerle ilişkilidir?


 14. Cevap: Batı edebiyatı Açıklama: 15. Dünya edebiyatının ünlü tiyatro yazarlarından üç tanesini sayınız.


 16. Cevap: Shakespeare, Molière, Brecht Açıklama: 17. Servetifünun Dönemi'nde Halit Ziya Uşaklıgil'e ait üç roman örneği veriniz.


 18. Cevap: * Mai ve Siyah * Aşk-ı Memnu * Ferda-yı Garam Açıklama:

  Halit Ziya Uşaklıgil, Servetifünun Dönemi'nde Batı tekniğine uygun romanlar yazmıştır. 19. "Roman" türünün yap unsurlarını belirtiniz.


 20. Cevap: Kişi, yer, zaman ve olay örgüsü Açıklama:

  Bu unsurlar, bir romanın yapı taşlarıdır. 21. Tutunamayanlar romanında hangi anlatım teknikleri kullanılmıştır?


 22. Cevap: İç konuşma ve bilinç akışı Açıklama:

  Tutunamayanlar, modern romana özgü anlatım tekniklerini kullanarak bireylerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını derinlemesine yansıtmıştır. 23. Oğuz Atay'ın başlıca eserlerini belirtin.


 24. Cevap: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar (roman); Korkuyu Beklerken (hikâye), Oyunlarla Yaşayanlar (tiyatro) Açıklama:

  Oğuz Atay, Türk edebiyatında modern roman ve hikâyenin öncülerinden biridir ve eserleri toplumcu gerçekçilik çizgisinin dışında kalarak farklı biçim, teknik ve içeriktedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tanzimat Dönemi'nde eleştiri türü Batılı anlamda başlamıştır.
  2. (.....) Servetifünun Dönemi eleştiri türünde önemli bir atılım göstermiştir.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde nesnel eleştiri yöntemleri daha belirgin hale gelmiştir.
  4. (.....) Mehmet Kaplan, şiir eleştirileri ile tanınan bir isimdir.
  5. (.....) Gürsel Aytaç, çağdaş Türk romanı üzerine incelemelerde bulunan bir eleştirmendir.
  6. (.....) Tiyatro metinlerinde dramatik örgü, yapısal bir unsurdur.
  7. (.....) Tiyatro eserlerinde genellikle diyalog yöntemi kullanılır.
  8. (.....) Tiyatro temsillerinde metin çerçevesinde farklı uygulamalar görülebilir.
  9. (.....) Oyuncular, tiyatro metinlerini kendi yorumlarına göre sahnelerler.
  10. (.....) Tiyatroda efekt ve ışık gibi unsurlar metinle bağlantılı olabilir veya olmayabilir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  b. Ahmet Hamdi Tanpınar
  c. Orhan Kemal
  d. Murtaza
  e. Huzur
  f. Yaban
  g. Edebiyat Üzerine Makaleler
  h. Fikrimin İnce Gülü
  ı. Beş Şehir
  i. Toplumcu gerçekçilik
  2. Aşağıdaki Metinde Belirtilen Olumsuz Durumu Bulun
  3. Yazarın Biyografisinden Doğum ve Ölüm Tarihlerini Belirleyin:
  a. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  b. Ahmet Hamdi Tanpınar
  c. Orhan Kemal
  4. "Yaban" Adlı Romanın Konusunu Açıklayın
  5. "Huzur" Adlı Romanın Temalarından Birini Belirtin
  6. "Murtaza" Adlı Romanın Geçtiği Yeri Belirleyin
  7. Yazarın "Edebiyat Üzerine Makaleler" Adlı Eserinin Türünü Belirtin
  8. "Beş Şehir" Adlı Eserin Yazarını Belirtin
  9. Orhan Kemal'in Edebiyat Akımını Belirleyin
  10. "Fikrimin İnce Gülü" Adlı Romanın Yazarını Belirtin

 28. Cevap: 1. a-f, b-e, c-d, g-i, h-ı 2. Evlerine su taşıyan kadınlar, çamaşırlarını çeşmenin yalağında yıkayan kadınlar, oyun oynayan çocuklar. 3. a. 1889-1974 b. 1901-1962 c. 1914-1970 4. Anadolu'da görevli bir subayın gözünden oradaki sefalet ve yoksulluk. 5. Doğu-Batı çatışması 6. Adana 7. Deneme 8. Ahmet Hamdi Tanpınar 9. Toplumcu gerçekçilik 10. Adalet Ağaoğlu Açıklama:

  1. Yazarların eserleriyle eşleştirilmesi. 2. Anadolu'daki olumsuz yaşam koşullarının belirtilmesi. 3. Yazarların doğum ve ölüm tarihlerinin belirlenmesi. 4. "Yaban" romanının konusunun açıklanması. 5. "Huzur" romanının temalarından birinin belirlenmesi. 6. "Murtaza" romanının geçtiği yerin belirlenmesi. 7. "Edebiyat Üzerine Makaleler" adlı eserin türünün belirlenmesi. 8. "Beş Şehir" adlı eserin yazarının belirlenmesi. 9. Orhan Kemal'in edebiyat akımının belirlenmesi. 10. "Fikrimin İnce Gülü" adlı romanın yazarının belirlenmesi. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Kavgası
  2. 72. Koğuş
  3. Çamaşırcının Kızı
  4. İspinozlar
  5. Kardeş Payı
  6. Önce Ekmek
  7. Önce Ekmek
  8. Babil Kulesi
  9. Mahalle Kavgası
  10. Tutunamayanlar
  a. Tiyatro
  b. Roman
  c. Hikâye

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. b 5. c 6. b 7. c 8. b 9. c 10. b Açıklama:

  Metinde verilen eserlerin türleri belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.sınıf TDE 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, metinleri tarihi gerçekliklerle ilişkilendirme becerilerini geliştirirler.

Öğrenciler, yazarların eserleri ile biyografileri arasındaki bağlantıları kurabilme becerilerini geliştirirler.

Eleştirinin öznel ve nesnel yaklaşımlarını ayırt eder.

Dünya edebiyatında eleştiri alanında önemli isimleri bilir.

Öğrenci, tiyatro eserlerinin temel unsurlarını tanımış olur.

Öğrenci, modern tiyatroda oyuncunun rolünün önemini kavrar.

Halit Ziya Uşaklıgil'in önemli eserlerini tanımak.

Bir romanın temel yapısını anlamak.

Öğrenciler modern romanın anlatım tekniklerini anlarlar ve bu tekniklerin kullanımını bir örnek üzerinden değerlendirirler.

Öğrenciler Oğuz Atay'ın eserlerini ve edebiyattaki önemini anlarlar.

1. Tanzimat Dönemi'nin eleştiri türüne katkısının anlaşılması 2. Servetifünun Dönemi eleştiri anlayışının kavranması 3. Cumhuriyet Dönemi eleştiri tekniklerinin öğrenilmesi 4. Mehmet Kaplan'ın şiir eleştirilerinin özelliğinin belirlenmesi 5. Gürsel Aytaç'ın çağdaş Türk romanı incelemelerinin öneminin anlaşılması 6. Dramatik örgünün tiyatro metinlerindeki rolünün kavranması 7. Diyalog yönteminin tiyatro metinlerindeki öneminin anlaşılması 8. Tiyatro temsillerindeki metne bağlı ve bağımsız uygulamaların ayırt edilmesi 9. Oyuncuların tiyatro metinlerini yorumlama tekniklerinin öğrenilmesi 10. Tiyatrodaki efekt ve ışık gibi unsurların metinle ilişkisinin anlaşılması

1. Yazarların eserlerini tanıma. 2. Anadolu'nun olumsuz koşullarını fark etme. 3. Yazarların hayatlarını öğrenme. 4. Romanların konusunu ve temalarını anlama. 5. Deneme türünü tanıma. 6. Eserlerin yazarlarını belirleme. 7. Edebiyat akımlarını tanıma.

Metinden çeşitli bilgileri çıkarabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri