Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Osmanlı Türkçesi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Türkçesi alfabesinde çengeli veya nokta eki bulunan harfleri üç örnek vererek açıklayınız.


 2. Cevap: Elif (إ), ze (ذ), ra (ر) Açıklama:

  Çengeli olan harfler, kendinden sonra gelen harfle birleşirken çengeli çıkarılır. Nokta eki alan harfler, kendinden sonra gelen harfle birleşmez. 3. Osmanlı Türkçesi'nde "okay" kelimesinin yazılışı nedir?


 4. Cevap: أوك Açıklama: 5. Aşağıdaki cümleyi Osmanlı Türkçesine çeviriniz: "Bugün hava çok güzel."


 6. Cevap: بو كون هاوا چوخ گوزل. Açıklama: 7. Osmanlı Türkçesi'nde "mekteb" kelimesinin anlamı nedir?


 8. Cevap: Okul Açıklama: 9. Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan üç tür yazı çeşidini yazınız.


 10. Cevap: Nesih, rik'a, süls Açıklama:

  Nesih, günlük yazışmalarda kullanılan yazı türü; rik'a, resmi yazışmalarda kullanılan yazı türü; süls ise sanat amaçlı kullanılan yazı türüdür. 11. Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin hangi yönlere doğru yazıldığını açıklayınız.


 12. Cevap: Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin hangi yönlere doğru yazıldığını açıklayınız.lı Türkçesi alfabesindeki harflerin hangi yönlere doğru yazıldığını açıklayınız. Açıklama:

  Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin hangi yönlere doğru yazıldığını açıklayınız. Cevap: Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler genellikle sağdan sola doğru yazılır. Ancak bazı harfler (elif, dal, ze, ra) başlangıçta, ortada ve sonda farklı yönlerde yazılabilir.ürkçesi alfabesindeki harflerin hangi yönlere doğru yazıldığını açıklayınız. Cevap: Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler genellikle sağdan sola doğru yazılır. Ancak bazı harfler (elif, dal, ze, ra) başlangıçta, ortada ve sonda farklı yönlerde yazılabilir. 13. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitap isimleri hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Tühfetül-Kıram, Tezkire-i Şairân, Camiü'd-Düvel, Siyer-i Nebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Surname-i Hümayun Açıklama:

  Osmanlı Türkçesiyle yazılmış çok sayıda kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar tarih, edebiyat, din, felsefe gibi çeşitli konuları ele alır. 15. Türk dilinde mecaz türlerini üç örnekle açıklayınız.


 16. Cevap: Türk dilinde mecaz türleri üç örnekle şunlardır: - Teşbih: Gül gibi güzel - Metafor: Kalbim taş oldu - Kişileştirme: Rüzgar şarkı söylüyor Açıklama:

  Mecazlar, dile canlılık ve ifade gücü kazandıran söz sanatlarıdır. 17. Hilye-i şerif nedir?


 18. Cevap: Hilye-i şerif, Peygamberimizin fiziksel, ahlaki ve manevi özelliklerini anlatan bir övgüdür. Açıklama:

  Hilye-i şerifler, Peygamberimizi daha iyi tanımak ve O'na olan sevgiyi artırmak için yazılır. 19. Milli ve manevi değerlerimizi korumanın yollarını yazınız.


 20. Cevap: Milli ve manevi değerlerimizi korumanın yolları şunlardır: - Kültürel mirasımızı öğrenmek ve yaşatmak - Gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak - Ahlaki değerlere önem vermek - Toplumsal yardımlaşmayı teşvik etmek Açıklama:

  Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendirebiliriz. 21. Ramadan hatıralarında yer alan önemli bir ziyareti açıklayınız.


 22. Cevap: Ramadan hatıralarında yer alan önemli bir ziyareti açıklayınız.an hatıralarında yer alan önemli bir ziyareti açıklayınız. Açıklama:

  Ramadan hatıralarında yer alan önemli bir ziyareti açıklayınız. Cevap: Hırka-i Şerif Ziyaretinin açıklamasıatıralarında yer alan önemli bir ziyareti açıklayınız. Cevap: Hırka-i Şerif Ziyaretinin açıklaması 23. Camilerin işlevleri nelerdir?


 24. Cevap: Toplanma, ibadet, vaaz ve ders verme gibi dini amaçlar Açıklama:

  Metinde, camilerin hem dini hem sosyal faaliyetler için kullanıldığı belirtilmektedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Osmanlı alfabesindeki noktalı harfler ünsüz harflerdir.
  2. (.....) " elif (ا)" harfi, kelimelerin başında ve ortasında kullanılır.
  3. (.....) " elif meksure (ى)" harfi, kelimelerin sonunda kullanılır.
  4. (.....) " te (ت)" harfi, kelimelerin başında, ortasında ve sonunda kullanılır.
  5. (.....) " mim (م)" harfi, kelimelerin başında ve ortasında kullanılır.
  6. (.....) " sad (ص)" harfi, kelimelerin başında, ortasında ve sonunda kullanılır.
  7. (.....) "vav (و)" harfi, kelimelerin başında, ortasında ve sonunda kullanılır.
  8. (.....) " ye (ى)" harfi, kelimelerin sadece sonunda kullanılır.
  9. (.....) "ze (ز)" harfi, kelimelerin sadece başında kullanılır.
  10. (.....) Osmanlı alfabesindeki harfler sağdan sola yazılır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  * Osmanlı alfabesindeki ünsüz harfler noktalıdır. * "Elif (ا)" harfi, kelime başlarında ve ortalarında sessiz harf olarak kullanılır. * "Elif meksure (ى)" harfi, kelime sonlarında "i" sesi verir. * "Te (ت)" harfi, kelime başlarında "t", ortalarında "d", sonlarında ise sessiz harf olarak kullanılır. * "Mim (م)" harfi, kelime başlarında "m", ortalarında ise "n" sesi verir. * "Sad (ص)" harfi, kelime başlarında "s", ortalarında "z", sonlarında ise sessiz harf olarak kullanılır. * "Vav (و)" harfi, kelime başlarında "v", ortalarında "ü", sonlarında ise "o" sesi verir. * "Ye (ى)" harfi, kelime sonlarında "i" sesi verir. * "Ze (ز)" harfi sadece kelime başlarında kullanılır. * Osmanlı alfabesindeki harfler sağdan sola yazılır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hüsnühat, güzel yazı sanatıdır.
  2. (.....) Hüsnühat örnekleri, sadece Arapça harflerle yazılır.
  3. (.....) Hüsnühat örneklerinin estetik değeri yoktur.
  4. (.....) Hüsnühat örnekleri, günümüzde çok fazla kullanılmaktadır.
  5. (.....) Hüsnühat örneklerindeki sözlerin anlamı önemli değildir.
  6. (.....) Hüsnühat örnekleri, sanatsal değeri yüksektir.
  7. (.....) Hüsnühat örnekleri, sadece dini metinlerde kullanılır.
  8. (.....) Hüsnühat örneklerinde kullanılan renkler genellikle canlıdır.
  9. (.....) Hüsnühat örnekleri, çağdaş sanatın bir parçası olarak kabul edilmez.
  10. (.....) Hüsnühat örnekleri, yüzyıllar boyunca korunmuştur.

 28. Cevap: D, Y, Y, Y, Y, D, Y, D, Y, D Açıklama: 29. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  a) Anadolu'da yüzyıllarca süren bir medeniyetin eseridir.
  b) Sanatı, doğallığı ve sadeliğiyle dikkat çeker.
  c) Ülkemizin dört bir yanında rastlayabileceğimiz bir sanat türüdür.
  d) Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
  1. Halk sanatları
  2. Anadolu medeniyeti
  3. Türk kültürü
  4. Halk sanatlarının özellikleri

 30. Cevap: 1. d 2. a 3. c 4. b Açıklama:

  Cümleler, halk sanatları ile ilgilidir. Eşleştirmeler, cümlelerin halk sanatlarına ilişkin özelliklerini vurgular. 31. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  1. Cami yapılırken kullanılan araç ve gereçler
  2. Camilerin iç kısmında bulunan, ezan okunan yer
  3. Cami yapılırken kullanılan işçiler
  4. Camilerin dış kısmında bulunan, aydınlık sağlayan yer
  5. Camilerin dışında yer alan, su abdesti alınan yer
  6. Cami yapılırken kullanılan malzemelerden biri
  7. Camilerin en yüksek yeri
  8. Cami yapılırken kullanılan başka bir malzeme
  9. Camilerde vaaz verilen yer
  10. Cami yapılırken kullanılan bir diğer malzeme
  Cümleler:
  a. Dolgrerler, duvarcılar gelub metl amitmiş, duvar yapişlar; dirk dikmişler.
  b. Şimdidu boşile iken biri çikuşide de ”Yug cami, bu cami ule ustüniŋ, dulgerin yapmışile etmişil ile olub bitmihmişdur.“ deside bu söze hiç inanilurimi?
  c. Şimdi camaii birhayub bir kere di şü deniae bakuŋ.
  d. Şadruanda abdest alınuri, menarede adan virilüri.
  e. Siller, taşı taşın toprağını getürüb yığışdur.
  f. Menarehumi, kapısı çatısi du olle hesapla kitâbile yapılmışmaş.
  g. Bonalarin her biri bir işe yaraş.
  h. Minberde hutbe ugunur, seckiripsi veaz edilüri.
  ı. Güneşin sıcağında bu yığınların ustündeki çamurlar kurumış, keramit olmışdur.
  i. Bo buniei kurmuşlar.

 32. Cevap: 1. a 2. h 3. a 4. d 5. d 6. e 7. f 8. ı 9. h 10. a Açıklama:

  Verilen metinde camilerin yapımında kullanılan malzemeler, işçiler, bölümler ve yapı unsurları belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 10.sınıf Osmanlı Türkçesi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi alfabesindeki çengeli ve nokta ekini alan harfleri tanıyabilir.

Öğrenciler, Türkçe kelimelerin Osmanlı Türkçesi karşılıklarını yazabilir.

Öğrenciler, Türkçe cümleleri Osmanlı Türkçesine çevirebilir.

Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi kelimelerinin anlamlarını öğrenebilir.

Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan farklı yazı türlerini tanıyabilir.

Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin yazım yönlerini kavrayabilir.

Öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bazı klasik eserleri tanır.

- Türk dilinde mecaz türlerini öğrenerek dilin zenginliğini ve kullanımını geliştirebiliriz.

- Hilye-i şerifleri öğrenerek Peygamberimizin özelliklerini daha iyi kavrayabiliriz.

- Milli ve manevi değerlerimizi korumanın yollarını öğrenerek sorumluluk bilincimizi geliştirebilir, vatansever bir birey haline gelebiliriz.

Öğrenciler, klasik edebiyattaki Ramazan temalı metinlerin içeriklerini kavrarlar.

Camilerin dini ve sosyal önemini kavramak

* Osmanlı alfabesindeki harfleri tanıma * Osmanlı alfabesindeki harflerin kullanım kurallarını öğrenme * Osmanlı alfabesinin yazım kurallarını anlama

* Hüsnühat sanatının özellikleri ve önemi hakkında bilgi edinme * Güzel yazı sanatının estetik değerini anlama * Hüsnühat örneklerinde kullanılan renkler, harflerin dizilişi ve derinlik gibi unsurların önemini kavrama * Hüsnühat sanatının tarihsel ve kültürel önemini öğrenme

Öğrenciler, halk sanatlarının Türk kültüründeki önemini ve özelliklerini anlar.

* Metin okuma ve anlama becerisi * Eşleştirme yeteneği

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Osmanlı Türkçesi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.