Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Müslümanlara, İslam davetini kabul etmeyen ve ondan yüz çevirenlere karşı takınmaları gereken tavırlar hususunda A'râf Suresi'nde neler söylenir?


 2. Cevap: İslam davetini kabul etmeyenlere karşı düşmanca tutum sergilememeleri ve davetten yüz çevirenlere karşı sabırlı ve hoşgörülü olmaları gerektiği. Açıklama: 3. Doğru bilgi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Doğru bilgi, araştırma, gözlem, düşünme ve sorgulama sonucunda elde edilen, zan ifade etmeyen ve insanı yanıltmayan bilgidir. Açıklama:

  Doğru bilgi, objektif ve gerçeklere dayanır, kişisel önyargılardan arındırılmıştır. 5. Kur'an'ı okurken dikkat edilmesi gereken saygı kurallarını yazınız.


 6. Cevap: Abdestli olmak, sessizce dinlemek, abdestsizken dokunmamak, eûzü besmele ile başlamak. Açıklama:

  Bu kurallar, Allah'ın (c.c.) kelamına karşı gereken hürmet ve saygının göstergesidir. 7. Doğru inancın temelini oluşturan unsuru belirtiniz.


 8. Cevap: Tevhit inancı Açıklama:

  Tevhit inancı, Allah'ın (c.c.) birliğine ve ortak koşulmamasına inanmaktır. 9. Beyyine suresinin çeşitlerini yazın.


 10. Cevap: Mekki ve Medeni sure Açıklama:

  Beyyine suresi, Medine'de indirilmiştir. 11. Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Allah'ın elçileri olarak kesin delillerle bildirdiklerini insanlara iletmek. Açıklama:

  Peygamberler, Allah'ın emirlerini ve öğretilerini insanlara doğru bir şekilde aktararak onları doğru yola yönlendirmişlerdir. 13. Kıyametin kopması anını Yâsîn suresinin ilgili ayetleri ışığında tanımlayınız.


 14. Cevap: Sadece bir çığlık kopar, herkes kıyamet için toplanır, haksızlık olmaz. Açıklama: 15. Yâsîn suresi 52. ayetini doğru bir şekilde okuyunuz ve sekte ile ilgili kuralları açıklayınız.


 16. Cevap: "Eğer doğru söylüyorsanız, şu bizi tehdit ettiğiniz kıyamet ne zaman kopacak?" Açıklama: 17. Âl-i İmrân Suresi'nde geçen, Allah'ın göklerin ve yerin hükümranlığıyla ilgili ayetin meâlini veriniz.


 18. Cevap: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Açıklama:

  Bu ayet, Allah'ın evrenin tek yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu vurgulamaktadır. 19. Âl-i İmrân Suresi'nde, Müslümanların Allah'a dua etme şekillerinden birini açıklayınız.


 20. Cevap: Müslümanlar, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Açıklama:

  Bu, Allah'ı her zaman hatırlama ve O'na ibadet etme önemini göstermektedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır.
  2. (.....) Allah, insanları özgür iradeleriyle yaratmıştır.
  3. (.....) Allah, kâinattaki her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır.
  4. (.....) Allah, kullarına kulluk etmeyi emretmiştir.
  5. (.....) Allah, kullarına yardım eder ve onları korur.
  6. (.....) Allah, günahlarını affeden ve merhamet edendir.
  7. (.....) Allah, ahirette kullarını sorguya çekecektir.
  8. (.....) Allah, iyilik yapanları mükafatlandıracaktır.
  9. (.....) Allah, kötülük yapanları cezalandıracaktır.
  10. (.....) Allah, her şeyi bilen ve görendir.

 22. Cevap: D, D, D, D, D, D, D, D, D, D Açıklama: 23. Aşağıdaki ayetleri okuyarak örnekteki gibi ahlaki ilkeler çıkarınız.

  Ayetler:
  * "Ant olsun, biz Lokman’a ‘Allah’a şükret!’ diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nan- körlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.” (Lokman suresi, 12. ayet.)
  * “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” (Lokman suresi, 14. ayet.)
  * “Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.” (Lokman suresi, 15. ayet.)
  * “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet.)
  * “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet.)
  * “Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman suresi, 19. ayet.)

 24. Cevap: 1. Allah'a (c.c.) verdiği nimetlere şükretmek mümin olmanın en önemli göstergelerindendir. 2. Ana-babaya iyi davranmak, onlara şükretmek müslümanın görevidir. 3. Bilinmeyen bir şeye ortak koşmak caiz değildir. 4. Namaz kılmak, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, musibetlere sabretmek önemlidir. 5. İnsanlara karşı kibirli ve böbürlenerek davranmak doğru değildir. 6. Yürüyüşte tabii olmak, sesi alçaltmak önemlidir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca Lise 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem sonu yazılı soruları açık uçlu sorulardan, yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Doğru bilginin önemini ve nasıl elde edileceğini anlama.

Öğrenciler, Kur'an'a karşı saygılı davranmanın önemini kavrar.

Öğrenciler, doğru inancın temelini öğrenir.

Öğrenciler, Beyyine suresinin Medeni bir sure olduğunu öğrenirler

Peygamberlerin temel görevinin ilahi mesajları iletmek olduğunu öğrenmek.

Kıyametin dehşetini ve herkesin hesaba çekileceğini kavrama.

Kuran okuma kurallarını ve sekteyi anlama.

Öğrenciler, Allah'ın evren üzerindeki mutlak gücünü anlayacaktır.

Öğrenciler, Müslümanların Allah'a dua etme yollarını öğrenecektir.

* Allah'ın sıfatlarını ve kullarıyla ilişkisini anlamak. * İnsanın yaratılış gayesini ve sorumluluklarını kavramak. * Ahiretin varlığına ve hesaba çekilmeye inanmak. * Allah'a olan sevgi ve saygının önemini idrak etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri