Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Etkin madde nedir?


 2. Cevap: Canlıda fizyolojik etki gösteren bir veya birkaç kimyasal maddeden oluşan karışım. Açıklama:

  Etkin madde, ilacın aktif bileşenidir ve istenen terapötik etkiyi sağlar. 3. Farmasötik şekiller nelerdir?


 4. Cevap: Hap, şurup, iğne ve merhem. Açıklama:

  Farmasötik şekiller, ilaçların hastalara kolaylıkla verilmesi veya uygulanabilmesi için hazırlandıkları şekillerdir. 5. Katı yağlar ve sıvı yağların üçer tane örneğini veriniz.


 6. Cevap: Katı yağ örnekleri: tereyağı, margarin, hayvansal katı yağlar Sıvı yağ örnekleri: zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısır yağı Açıklama:

  Katı yağlar, yapılarında pi bağı bulunmayan doymuş yağlardır. Sıvı yağlar ise, yapılarında pi bağı bulunan doymamış yağlardır. 7. Vinterizasyon nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Vinterizasyon Açıklama:

  Vinterizasyon, yağlarda bulanıklığa sebep olan yağ asitlerinin soğutulup dondurulması ve süzülerek yağdan ayrılması işlemidir. Bu işlem, yağın bulanıklığını giderir. 9. Bazların özelliklerini sıralayınız ve tabanlı temizlik ürünlerine bir örnek veriniz.


 10. Cevap: Bazlar, suda çözündüklerinde OH- iyonu derişimini artıran maddelerdir. Genel özellikleri arasında acı tat, aşındırıcı ve tahriş edici olma, mavi turnusol kâğıdını yeşile çevirme ve elektrik akımını iletme sayılabilir. Tabanlı temizlik ürünlerine örnek olarak sabun gösterilebilir. Açıklama:

  Bazların belirgin özelliklerini ve günlük hayattaki uygulamalarını vurgulamaktadır. 11. Asitler ve bazların nötrleşme tepkimelerini denklemler yardımıyla açıklayınız.


 12. Cevap: Asitler ve bazlar, nötr bir çözelti oluşturmak için tepkimeye girerler. Örneğin, hidroklorik asit (HCl) ve sodyum hidroksit (NaOH) arasındaki nötrleşme tepkimesi şu şekildedir: HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H2O(s) Bu tepkimede, asitten gelen H+ iyonları bazdan gelen OH- iyonlarıyla birleşerek su oluşturur. Açıklama:

  Nötrleşme tepkimelerinin temel ilkelerini ve asit-baz reaksiyonlarının önemini gösterir. 13. Asitli içeceklerin insana zararlarını açıklayınız.


 14. Cevap: Aşırı kilo, diş eti hastalıkları, diş çürümesi, aşınma, osteoporoz, kalp hastalıkları, erken yaşlanma. Açıklama:

  Asitli içeceklerdeki asit oksitler ve yüksek şeker oranı bu zararlara neden olur. 15. Folik asidin faydalarını yazınız.


 16. Cevap: B vitamini karşılama, kırmızı kan hücresi ve deri hücresi üretimi için gereklilik. Açıklama:

  Folik asit özellikle hamile kadınlar ve yeşil yapraklı sebze tüketmeyen kişiler için önemlidir. 17. Lavabo açıcıların aşırı kullanımının zararlarını belirtiniz.


 18. Cevap: * Metal ve plastik aksamalara zarar verme * Aile bütçesine yük getirme Açıklama:

  Lavabo açıcılar asidik veya baziktir ve bu nedenle aşındırıcıdırlar. Aşırı kullanımda tesisatlara ve bütçeye zarar verebilirler. 19. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini listeleyiniz.


 20. Cevap: * Laboratuvar önlüğü, eldiven, yüz maskesi ve gözlük kullanmak * Asit ve bazlara çıplak elle temas etmemek * Asit ve baz buharını solumamak * Asitleri metallerle temas ettirmemek * Asit üzerine su eklememek Açıklama:

  Bu önlemler, asit ve bazlarla çalışırken oluşabilecek kaza ve zehirlenme riskini azaltır. 21. Sodyum bikarbonatın diğer bir adı nedir?


 22. Cevap: Kabartma tozu veya yemek sodası Açıklama:

  Sodyum bikarbonat halk arasında bu isimlerle de bilinir. 23. Amonyum klorürün üç tane kullanım alanını yazınız.


 24. Cevap: * Gübre üretimi * Metalürji * Kuru pil üretimi Açıklama:

  Amonyum klorürün çok çeşitli kullanım alanları vardır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Tuzlar genellikle iyonik bileşiklerdir.
  (.....) 2. Sodyum klorür asidik bir tuzdur.
  (.....) 3. Kalsiyum karbonat suda iyi çözünür.
  (.....) 4. Asit-baz tepkimelerinde tuzla birlikte su oluşur.
  (.....) 5. Susuz bazların asitlerle tepkimesinden su oluşur.
  (.....) 6. Tuzlar katı halde elektriği iletir.
  (.....) 7. Sodyum karbonat bazik bir tuzdur.
  (.....) 8. Tuzların erime noktaları düşüktür.
  (.....) 9. Tuzlar genellikle amorf yapıdadır.
  (.....) 10. Tuzların çözeltileri elektriği iletir.

 26. Cevap: D, Y, Y, D, D, Y, D, Y, Y, D Açıklama: 27. Aşağıdaki tanımlamaları doğru seçeneklerle eşleştirin.

  a. Bazik özellik gösterir.
  b. Antiasit özelliği vardır.
  c. Asidik bir tuzdur.
  d. Renksiz kristal yapılıdır.
  Bileşikler:
  1. Sodyum Bikarbonat
  2. Amonyum Klorür

 28. Cevap: 1.a, 1.b, 2.c, 2.d Açıklama: 29. Aşağıdaki bileşiklerin kimyasal formüllerini yazın.

  a. Sodyum Bikarbonat
  b. Amonyum Klorür

 30. Cevap: a. NaHCO3 b. NH4Cl Cevap: Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  a. Toz yangın söndürücülerde kullanılır.
  b. Diş macunu imalatında kullanılır.
  c. Kabartma tozu imalatında kullanılır.
  d. Gübre üretiminde kullanılır.
  Kullanım Alanları:
  1. Sodyum Bikarbonat
  2. Amonyum Klorür

 32. Cevap: 1.a, 1.b, 1.c, 2.d Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Evde Kimya
  3. Okulda Kimya
  4. Sanayide Kimya
  5. Su ve Hayat

Ayrıca Lise 10.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Etkin maddenin tanımını anlayabilir.

Farklı farmasötik şekilleri tanımlayabilir.

Katı ve sıvı yağlar arasındaki farkı anlar.

Yağların vinterizasyon işlemi hakkında bilgi sahibi olur. Asitlerin suda çözünme denkleminden bahsediniz. Cevap: Asitler sudaki iyon derişimini etkileyerek H+ iyonlarının sayısını artırırlar ve H+ iyonu su ile sarılmış hâlde H3O+ (hidronyum) iyonu oluşturur. Açıklama: Asitlerin suda çözünme denklemleri, asit bileşiğinin su ile reaksiyona girerek H+ iyonları ve karşılık gelen anyonları ürettiğini gösterir. Kazanım: Asitlerin suda çözünme özelliğini ve H3O+ iyonunun oluşumunu anlar.

Bazların özelliklerini ve tabanlı temizlik ürünlerini tanımak.

Asit-baz nötrleşme tepkimelerini denklemlerle ifade edebilmek.

Asitli içeceklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenmek.

Folik asidin insan vücudu için önemini kavramak.

Kimyasal temizlik maddelerinin aşırı kullanımının olumsuz etkilerini anlamak.

Asit ve bazlarla güvenli çalışma yöntemlerini bilmek.

Sodyum bikarbonatın farklı adlarını öğrenmek.

Amonyum klorürün başlıca kullanım alanlarını öğrenmek.

* Tuzların genel tanımını anlama * Tuzların asidik, bazik veya nötr olabileceğini bilme * Tuzların suda çözünürlük özelliklerini öğrenme * Asit-baz tepkimelerinin genel özelliklerini kavrama * Susuz bazların asitlerle tepkimelerini açıklayabilme * Tuzların elektriksel iletkenlik özelliklerini bilme * Sodyum karbonatın bazik özelliklerini öğrenme * Tuzların erime noktaları hakkında bilgi sahibi olma * Tuzların yapıları hakkında bilgi sahibi olma * Tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliğini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.