Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da mesleki yüksek eğitime verilen önemden bahsediniz.


 2. Cevap: Tarım, ticaret, sanayi, hukuk ve sağlık alanlarında okullar açıldı. "Ameli Ziraat Mektebi", "Orman Mektebi", "Darülmuallimât", "Mektebi Sanayi" ve "Halkalı Ziraat Mektebi" bu okullara örnektir. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, mesleki yüksek eğitime önem vererek ülkeyi geliştirecek kalifiye elemanlar yetiştirmeyi amaçladı. 3. Bakteriyolojide Osmanlı'da yapılan çalışmaları anlatınız.


 4. Cevap: Dr. Aleksandr Zoiros Paşa'nın çalışmalarıyla Mikrobiyoloji alanında gelişim sağlandı. Bakteriyolojihane-i Şahane kuruldu ve serum ve aşı üretimine başlandı. Açıklama:

  Osmanlı, modern bilim kurumlarını oluşturarak özellikle sağlık alanındaki araştırmalara destek verdi. 5. Modern Türk astronomisi ve meteorolojisinin öncülerinden biri olan bilim insanının adı nedir?


 6. Cevap: Fatin Gökmen Açıklama:

  Fatin Gökmen, Kandilli Rasathanesi'nin kurucusu olup meteoroloji alanındaki çalışmalarıyla tanınır. 7. Uluğ Bey Zîc-i Gürganî eserinde hangi konuları işlemiştir?


 8. Cevap: Gök cisimlerinin koordinatları, Güneş ve gezegenlerin hareket teorisi, tutulmalar. Açıklama:

  Eser, astronomi alanındaki önemli bir kaynaktır. 9. Yakup sopasının denizcilikte hangi amaçlarla kullanıldığını belirtiniz.


 10. Cevap: * İki nokta ya da iki yıldız arasındaki aralık açısını ölçmek * Uzaklık ve yükseklik ölçümü yapmak Açıklama:

  Yakup sopası, deniz seferlerinde kutup yüksekliklerini belirlemede önemli bir araç olmuştur. 11. İbrahim bin Yahya el Tecibi en Nekkaş'ın geliştirdiği cetvellere ne ad verilir?


 12. Cevap: Yahya cetveli Açıklama:

  Zerkali olarak da tanınan İbrahim bin Yahya el Tecibi en Nekkaş tarafından XI. yüzyılda geliştirilen astronomik cetvellere Yahya cetveli adı verilmiştir. 13. Merâga Rasathanesi'nin Batı ve Doğu'daki gözlemevlerine nasıl bir etkisi olmuştur?


 14. Cevap: Merâga Rasathanesi'ndeki gözlem aletleri ve yöntemleri, Avrupa ve Asya'daki gözlemevlerinin kurulmasına ve geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. Açıklama:

  Merâga'daki bilimsel çalışmalar, Batı ve Doğu'da astronomik araştırmaların ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulundu. 15. Tıp biliminin gelişmesinde etkili olan faktör hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Devlet yöneticilerinin destekleri, yabancı kaynakların Arapçaya tercümesi, Müslüman bilim insanlarının özgün çalışmaları Açıklama:

  Tıp biliminin gelişimi, devlet desteği, yabancı kaynakların tercümesi ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarının bir araya gelmesiyle sağlanmıştır. 17. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak hangi şekilde gelişme göstermiştir?


 18. Cevap: İlaçların üretimi, etkinliği ve güvenilirliğiyle ilgili faaliyetler artmıştır. Açıklama:

  Başlangıçta eczacılık, hekimler tarafından yürütülürdü, ancak daha sonra eczacılık kendine özgü bir yapı kazanmıştır. 19. El-Cezerî'nin "Uygulamaya geçmemiş bir bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir" sözü neyi ifade eder?


 20. Cevap: Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülerek test edilmesi ve doğrulanmasının önemini vurgular. Açıklama:

  El-Cezerî, teori ile pratiğe eşit derecede önem vermiştir. 21. Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Aracın çalışma mekanizmasını üç cümlede özetleyiniz.


 22. Cevap: * Hayvan gücüyle dişliler çevrilir. * Dişliler, kepçeyi yukarı kaldırır. * Denge prensibiyle kepçe tekrar aşağı iner. Açıklama:

  Bu araç, kuyudan veya gölden su çekmek için kullanılan bir hidrolik sistemdir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Humbaracı Ocağı'nın modernleştirilmesi için önemli bir alet olan "Mıknatıslı Köşk", Mehmed Said Efendi tarafından icat edilmiştir.
  2. (.....) Erzurumlu İbrahim Hakkı, Osmanlı mutasavvıf, şair ve alimlerindendir ve XVIII. yüzyılda yaşamıştır.
  3. (.....) XVIII. yüzyılda ordunun modernleşmesi için Osmanlı'ya yabancı uzmanlar getirilmiş ve bunların arasında Fransız istihkâm mühendisi Lafitte-Clavé yer almıştır.
  4. (.....) Gelenbevi İsmail Efendi, İstanbul'da Mühendishane-i Berri-i Hümayunda geometri dersleri vermiştir.
  5. (.....) Hüseyin Rıfkı Tamani, logaritma ve geometri alanlarında eserler yazmıştır.
  6. (.....) İshak Efendi, Osmanlı'da kimya biliminin temelini atmıştır.
  7. (.....) Kimyager Derviş Paşa, Avrupa'da kimya eğitimi almıştır.
  8. (.....) Vidinli Tevfik Paşa, tüfek üretimi üzerine araştırmalar yapmıştır.
  9. (.....) Kırımlı Aziz Bey, tıbbiyelerde okutulan ders kitaplarını Türkçe yazmıştır.
  10. (.....) Fatin Gökmen, meteoroloji alanındaki çalışmalarıyla bilinir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Sorular, Osmanlı'da XVIII-XIX. yüzyıl bilim çalışmalarındaki önemli kişiler, icatlar ve gelişmeler hakkındadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Meraga Rasathanesi'nde kullanılan aletlerden biri "Mükemmel Alet"tir.
  (.....) 2. "Çift Kadranlı Alet" yükseklik ve azimut ölçme işlevine sahiptir.
  (.....) 3. "Çift Bacaklı Alet" dikey ölçek üzerinden sinus belirlemede kullanılır.
  (.....) 4. Meraga Rasathanesi'nde kullanılan aletler tamamen ahşap malzemeden yapılmıştır.
  (.....) 5. "Hareketli Nişangahlı Alet" güneş ve gezegenlerin gökyüzündeki hareketlerini gözlemlemek için kullanılır.
  (.....) 6. Meraga Rasathanesi'nde çok sayıda astrolab kullanılmıştır.
  (.....) 7. "Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti" güneş ve yıldızların yükseklik açılarını ölçmede kullanılır.
  (.....) 8. Meraga Rasathanesi 1259 yılında kurulmuştur.
  (.....) 9. Rasathanede yapılan gözlemler İslam dünyası için önemli bilimsel verilere ulaşılmasını sağlamıştır.
  (.....) 10. Meraga Rasathanesi'ndeki çalışmaların İslam dünyası dışında bir etkisi olmamıştır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  Osmanlı Eğitim Kurumları
  a. Hendesehane
  b. Mekteb-i Harbiye
  c. Darülfünun
  d. Mekteb-i Sanayi
  e. Bakteriyolojihane-i Şahane
  f. Rasathane-i Amire
  Batı Eğitim Kurumları
  1. Üniversite
  2. Askeri akademi
  3. Askeri mühendislik okulu
  4. Bakteriyoloji laboratuvarı
  5. Endüstri meslek lisesi
  6. Rasathane

 28. Cevap: a-3 b-2 c-1 d-5 e-4 f-6 Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Şanizade Ataullah Efendi
  b. Mustafa Behçet Efendi
  c. Hekim
  d. Tıp okulu
  e. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
  1. Osmanlı tıbbının öncülerinden biri
  2. Osmanlı'da kurulan bir tıp okulu
  3. Tıp eğitimi veren bir medrese
  4. Modern tıbbın kurucularından biri

 30. Cevap: 1. a 2. e 3. c 4. b Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 10.sınıf İslam bilim tarihi sene sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı'nın eğitim sistemindeki mesleki yüksek eğitimin rolünü kavramak.

Osmanlı'nın bilimsel araştırmalardaki başarılarını değerlendirmek.

Cumhuriyet dönemi Türk bilim insanlarının bilimsel katkılarını öğrenme İslam astronomi âlimlerinin dünya çapındaki etkinliğinden bahsediniz.

Uluğ Bey'in astronomi alanındaki çalışmalarını anlama.

Denizcilikte kullanılan Yakup sopasının işlevlerini öğrenmek.

İslam dünyasında geliştirilen astronomik aletler ve cetveller hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam astronomisinin Batı ve Doğu'daki bilimsel gelişmeler üzerindeki etkisini anlama

Öğrenciler, tıp biliminin gelişmesindeki unsurların önemini kavrar.

İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeleri anlamak.

Bilimsel bilginin doğrulanmasının önemini kavramak.

İslam dünyasında mühendislik alanındaki pratik çözümlerin anlaşılması.

* Osmanlı'da bilimin gelişiminde etkili olan kişileri tanıma * Osmanlı ordusunun modernleşmesi için yabancı uzmanların katkılarını öğrenme * Osmanlı'da modern tıbbın öncülerini bilme * Osmanlı'da kimya ve meteoroloji alanındaki gelişmeleri kavrama

* Meraga Rasathanesi'nde kullanılan aletlerin adlarını ve işlevlerini öğrenir. * Meraga Rasathanesi'nin İslam dünyası için önemini kavrar. * İslam dünyasının bilimsel gelişmelerine örneklerle ulaşır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri