Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aydınlanma şiddeti aşağıdaki niceliklerden hangisiyle doğrudan orantılıdır?

  A) Işık akısı      B) Işık şiddeti   
  C) Yüzey alanı     D) Uzaklık        
  E) Zaman                             

 2. Cevap: A Açıklama:

  Aydınlanma şiddeti, ışık akısıyla doğru, yüzey alanı ile ters orantılıdır. 3. Işığın yansımasının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Işık kaynağından saydam olmayan bir cismin bulunması
  B) Işık kaynağının noktasal olması
  C) Işığın su dalgaları gibi düzenli ortamlarda yayılması
  D) Işığın saydam olmayan cisimlerin yüzeylerine çarpması
  E) Işık ışınlarının her yönde yayılması

 4. Cevap: D Açıklama:

  Işık, saydam olmayan cisimlerin yüzeylerine çarptığında yansır. 5. Bir düzlem aynaya bakıldığında görülen bölgenin alanı, aynaya yaklaşıldıkça nasıl değişir?

  A) Artar                       B) Azalır                     
  C) Değişmez                    D) Önce artar, sonra azalır   
  E) Önce azalır, sonra artar                                  

 6. Cevap: A Açıklama:

  Aynaya yaklaşıldıkça görüş alanı, aynanın yansıttığı ışın miktarının artması nedeniyle artar. 7. Küresel aynaların hangi yüzeyi yansıtıcı yüzey olarak kullanılırsa tümsek ayna elde edilir?

  A) Dış yüzey
  B) İç yüzey
  C) Hem iç hem dış yüzey
  D) Hiçbiri
  E) Küresel aynalarda tümsek ayna yoktur.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Tümsek aynalarda yansıtıcı yüzey dış yüzeydir. 9. Çukur aynaya asal eksene paralel gönderilen bir ışık ışınının yansımasından sonra izlediği yol hangisidir?

  A) Geçtiği noktadan yansır ve döner.
  B) Odak noktasından geçer.
  C) Merkez noktasından geçer.
  D) Tepe noktasından geçer.
  E) Yardımcı odak noktasından geçer.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Asal eksene paralel gönderilen ışık ışınları, çukur aynadan yansıdıktan sonra odak noktasından geçer. 11. Bir tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınların yansıyanlarının uzantıları hangi noktada kesişir?

  A) Aynanın merkezinde           B) Aynanın tepe noktasında     
  C) Aynanın odak noktasında      D) Aynanın yardımcı odağında   
  E) Işı kaynağında                                              

 12. Cevap: A Açıklama:

  Tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra aynanın merkezinden geçecek şekilde yansır. Dolayısıyla, uzantıları aynanın merkezinde kesişir. 13. Bir lazer ışını su dolu bir kaptan havaya geçtiğinde, ışının ilerleme doğrultusundaki sapma miktarını etkileyen faktörler hangileridir?

  A) Sadece ışığın dalga boyu
  B) Sadece ortamların kırıcılık indisleri
  C) Işığın dalga boyu ve ortamların kırıcılık indisleri
  D) Sadece ışığın frekansı
  E) Işığın frekansı ve ortamların kırıcılık indisleri

 14. Cevap: C Açıklama:

  Işığın kırılması, ışığın dalga boyu ve ortamların kırıcılık indisleriyle orantılıdır. 15. Hangisi Snells yasasının bir sonucudur?

  A) Işığın kırılma açısı, gelme açısıyla doğru orantılıdır.
  B) Işığın kırılma indisi, hızının ışık hızına oranına eşittir.
  C) Sınır açısında, kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçen ışın tam yansımaya uğrar.
  D) Işığın kırılma açısı, ortamın kırılma indisiyle ters orantılıdır.
  E) Normalde düşen ışık kırılmaz.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Snells yasası, kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük olan ortama geçen ışının sınır açısında tam yansımaya uğradığını belirtir. 17. Havuzun dibinde yatan bir cismi yukarıdan bakarak görmek için ____.

  A) Havuzun suyunu boşaltmak gerekir.
  B) Havuzun suyunu bulandırmak gerekir.
  C) Cismi havuzun kenarına taşımak gerekir.
  D) Havuzun suyunun kırılma indisini artırmak gerekir.
  E) Havuzun suyunun sıcaklığını düşürmek gerekir.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Kırılma indisi ne kadar büyükse kırılma açısı o kadar küçük olur, bu nedenle cismi daha net görmek için suyun kırılma indisi artırılmalıdır. 19. İnce kenarlı bir merceğin odak uzaklığını etkileyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Işığın rengi
  B) Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi
  C) Ortamın kırıcılık indisi
  D) Mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapı
  E) Oda sıcaklığı

 20. Cevap: B Açıklama:

  İnce kenarlı merceğin odak uzaklığı, merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine, ortamın kırıcılık indisine ve mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapına bağlıdır. 21. Işık prizmasında tek renkli bir ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Normaline yaklaşarak kırılır ve prizmadan ayrılır.
  B) Normalinden uzaklaşarak kırılır ve prizmadan ayrılır.
  C) Normaline yaklaşarak kırılır ve prizmanın diğer yüzeyinden normaline uzaklaşarak ayrılır.
  D) Normalinden uzaklaşarak kırılır ve prizmanın diğer yüzeyinden normaline yaklaşarak ayrılır.
  E) Doğrusal bir yol izler.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Tek renkli ışık, prizmanın birinci yüzeyinde normaline yaklaşarak kırılır ve prizmanın ikinci yüzeyinden tekrar normalinden uzaklaşarak ayrılır. 23. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde neden renklere ayrılır?

  A) Kırılma indisi ışığın rengine bağlı değildir.
  B) Farklı renkler farklı açılarla kırılır.
  C) Beyaz ışık kendiliğinden renklere ayrışır.
  D) Prizma ışığı soğurarak renklerine ayırır.
  E) Prizmada ışığın yansıması sonucu renkler oluşur.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Farklı renkteki ışıkların kırılma indisleri farklı olduğu için prizmadan farklı açılarla kırılırlar ve bu da renklerin ayrılmasına neden olur. 25. Esnek bir ortamda oluşturulan şekil değişikliğine ne ad verilir?

  A) Titreşim    B) Dalga    C) Periyot    D) Genlik    E) Frekans    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Dalga, esnek bir ortamda yayılan ve ortam moleküllerinin ilerlemesini değil, titreşmesini içeren şekil değişikliğidir. 27. Aşağıdakilerden hangisi titreşim hareketi örneklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Gitar telinin titreşmesi
  B) Arının kanat çırpması
  C) Bir yay üzerindeki cismin salınımı
  D) Su yüzeyindeki dalgalar
  E) Bir davul yüzeyinin titreşmesi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Su yüzeyindeki dalgalar bir titreşim hareketi değildir, çünkü su molekülleri dalga yayılımı yönünde ilerler. 29. Sabit bir uca gönderilen bir yay atması, engele ulaştığında nasıl yansır?

  A) Baş yukarı            B) Baş aşağı            
  C) Genişliği artarak     D) Hızı azalarak        
  E) Genliği değişmeden                            

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sabit uca gönderilen yay atmaları, engele ulaştıklarında baş aşağı yansırlar. 31. Bir ince yaydan kalın bir yaya geçen bir yay atmasının hangi özelliği değişmez?

  A) Genliği    B) Hızı    C) Genişliği    D) Enerjisi    E) Yönü    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Farklı ortamlardan geçen yay atmalarının yönleri değişmeden kalır. 33. Sesin yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ses, sadece katılarda yayılır.
  B) Ses, boşlukta yayılamaz.
  C) Sesin yayılması için ortamın sıcaklığı fark etmemektedir.
  D) Sesin yayılması, ortam taneciklerinin titreşimleriyle olur.
  E) Sesin hızı, ortamın özelliklerine bağlı değildir.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Ses, ortam taneciklerinin titreşimleriyle yayılır. Boşlukta yayılamaz ve ortamın sıcaklığı sesin hızını etkiler. 35. Rezonans olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Rezonans, aynı frekansta periyodik bir etkiyle gerçekleşir.
  B) Rezonans sonucu hareketin genliği artar.
  C) Rezonans, salınım yapan cisimlerin doğal frekansları ile ilgilidir.
  D) Rezonans, MR cihazlarında vücuttaki hidrojen atomlarının görüntülenmesi için kullanılır.
  E) Rezonans, müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde kullanılmaz.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Rezonans, müzik aletlerinin gövdelerinin biçimlendirilmesinde sıklıkla kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca Lise 10.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Fen Bilimleri Öğretim Programı, 10. Sınıf, Fizik, 4. Ünite, 4.1.2

4.3.1. Işığın Yansımasının Su Dalgalarında Yansıma Olayıyla İlişkisi

4.4.1.4. Düzlem aynada görüş alanına etki eden değişkenleri belirlemek

4.5.1. Küresel Aynalarda Odak Noktası, Merkez, Tepe Noktası ve Asal Eksen Kavramları

Özel ışınların çukur aynadaki yansımalarını tanımlamak.

Küresel aynalarda özel ışınların yansımalarını anlama

F10.5.3. Ortam değiştiren ışığın ilerleme doğrultusundaki sapma miktarını etkileyen değişkenleri açıklar.

Işığın kırılmasını açıklamak.

4.2.5.2. Kırılma indisinin tanımı ve cisimlerin görünür uzaklığı üzerindeki etkisini açıklar.

Merceklerin özelliklerini ve çeşitlerini anlar.

4.2.1.2. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.

4.2.1.2. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.

Dalga kavramını anlamak (3.1.1.)

Titreşim hareketi örneklerini tanımak (3.1.1.)

Atmaların yansıması olayını anlama.

Farklı ortamlardaki yay atmalarının özelliklerini belirleme.

Sesin yayılması ile ilgili temel kavramları anlar.

Rezonans olayını anlar ve günlük hayattaki uygulamalarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.