Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklayınız.


 2. Cevap: Düzlem aynada görüntü oluşumu, cisimden gelen ışınların aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışınların veya uzantılarının kesişmesi sonucu oluşur. Yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesiyle gerçek görüntü, uzantılarının kesişmesiyle sanal görüntü elde edilir. Düzlem aynada tüm cisimlerin görüntüleri sanal olarak oluşur. Açıklama:

  Bu soru, düzlem aynada görüntü oluşumunun nasıl gerçekleştiğini öğrencilerin anladığını test etmeyi amaçlamaktadır. 3. Düzlem aynaya yaklaştıkça aynada görünen bölgenin alanı nasıl değişir?


 4. Cevap: Bir kişi düzlem aynaya yaklaştıkça aynada görünen bölgenin alanı artar. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin görüş alanına etki eden değişkenleri anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 5. Çukur aynada oluşan görüntünün yerini ve özelliklerini belirleyen faktörü yazınız.


 6. Cevap: Cismin aynaya olan uzaklığı Açıklama:

  Çukur aynada oluşan görüntünün yeri ve özellikleri, cismin aynaya olan uzaklığına bağlı olarak değişir. 7. Tümsek aynada özel ışınların yansıma özelliklerini üç örnekle açıklayınız.


 8. Cevap: * Asal eksene paralel gelen ışınlar, yansıdıktan sonra odak dikmesi üzerindeki odak noktasından geçer. * Merkezden geçen ışınlar, yansıdıktan sonra aynadan aynı noktadan geçer. * Odak noktasından geçen ışınlar, yansıdıktan sonra asal eksenle paralel olur. Açıklama:

  Tümsek aynada özel ışınların yansıma özellikleri, ışınların aynaya olan geliş açısına ve aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. 9. Işığın kırılması nedenlerinden üç tane örnek veriniz.


 10. Cevap: * Havadan suya geçiş * Camdan havaya geçiş * Elmastan havaya geçiş Açıklama:

  Işık farklı ortamlar arasından geçerken sınırda kırılır ve ortalar arası kırılma indisi farkına göre kırılma açısı değişir. 11. Bir cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi ile gözün bulunduğu ortamın kırılma indisi birbirinden farklı ise cisim nasıl görünür?


 12. Cevap: * Yakın * Uzak * Aynı Açıklama:

  Işık ortamlar arasında kırıldığı için, göz gelen ışınların doğrultusunda cismin yerini algılar. Ortam kırılma indisleri farklı olduğunda, cismin görünürlüğü değişir. 13. Işık prizmasının tanımı nedir?


 14. Cevap: Camdan yapılmış ve üzerine düşen ışığı saptıran ve renklerine ayıran üçgen prizmadır. Açıklama:

  Işık prizmaları, ışığın kırılmasını ve renklerine ayrılmasını incelemek için kullanılan araçlardır. 15. Işık prizmasında tek renkli ışığın izlediği yolun nedeni nedir?


 16. Cevap: Cam ve hava ortamının kırılma indislerindeki farktan kaynaklanan kırılma olayıdır. Açıklama:

  Tek renkli ışık, prizmaya girerken ve çıkarken farklı açılarla kırılır ve bu da ışığın prizmada farklı bir doğrultu boyunca hareket etmesine neden olur. 17. Dalgaların titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılmasından bahsediniz.


 18. Cevap: Dalgalar titreşim doğrultusuna göre enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak sınıflandırılır. Enine dalgalarda, dalganın ilerleme yönüne dik bir doğrultuda titreşimler meydana gelirken, boyuna dalgalarda ise dalganın ilerleme yönünde titreşimler meydana gelir. Açıklama:

  Enine dalgalara örnek olarak su dalgaları ve sismik dalgalar verilebilirken, boyuna dalgalara örnek olarak ses dalgaları ve ışık dalgaları verilebilir. 19. Dalgaların taşıdığı enerjiye göre sınıflandırılmasında mekanik dalgaların bir özelliğini belirtiniz.


 20. Cevap: Mekanik dalgaların ilerleyebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Açıklama:

  Elektromanyetik dalgaların aksine, mekanik dalgalar boşlukta ilerleyemez. 21. Sesin frekansını etkileyen faktörleri yazınız.


 22. Cevap: * Teli geren kuvvet * Telin uzunluğu * Telin kalınlığı Açıklama:

  Sesin frekansı, telin titreşim sayısıdır ve telin özelliklerine bağlıdır. Telin gerginliği arttıkça, uzunluğu azaldıkça ve kalınlığı arttıkça frekans artar. 23. Rezonans nedir? Örnek vererek açıklayınız.


 24. Cevap: Rezonans, bir salınım ya da titreşim hareketine aynı frekansta periyodik bir etki uygulandığında hareketin genliğinin büyümesidir. Açıklama:

  Örneğin, salıncağa kendi frekansında küçük itmeler uygulandığında salıncak yükselebileceği en yüksek noktaya kadar yükselir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ses dalgaları, ortamda oluşan basınç farklarından oluşur.
  2. (.....) Ses dalgaları, enine dalgalardır.
  3. (.....) Ses dalgalarının hızı, yayıldığı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
  4. (.....) Ses dalgaları, vakumda ilerleyemez.
  5. (.....) Sesin yüksekliği, dalganın genliği ile doğru orantılıdır.
  6. (.....) Sesin şiddeti, birim zamandaki enerji miktarı ile doğru orantılıdır.
  7. (.....) Tını, sesin ayırt edici özelliğidir.
  8. (.....) Yankı, sesin bir yüzeyden yansıyarak geri dönmesidir.
  9. (.....) Ses kirliliği, insan sağlığına zararlı olabilir.
  10. (.....) Gürültü, istenmeyen seslerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. (.....) Yankı
  2. (.....) Sonar
  3. (.....) Tını
  4. (.....) Gürültü
  5. (.....) Ultrasonografi
  6. (.....) Sisimik araçlar
  7. (.....) Frekans
  8. (.....) Deprem dalgası
  9. (.....) Richter ölçeği
  10. (.....) Deprem şiddeti
  a) İstenmeyen, yoğun seslerin kulağa gelmesi
  b) Sesin sert bir yüzeye çarpıp geri dönmesi
  c) Ses dalgalarının frekansı
  d) Mevcut binaların dayanıklılığının kontrol edilmesi
  e) Yer kabuğundaki kırılmalarda oluşan titreşimlerin oluşturduğu dalgalar
  f) Balık sürülerinin yerinin tespit edilmesi
  g) Farklı ses kaynaklarının birbirinden ayırt edilebilmesi
  h) İnsanların iç organlarının incelenmesi
  i) Depremin büyüklüğünün ölçümü
  j) Yer altı kaynaklarının yerlerinin tespiti

 28. Cevap: 1.b 2.f 3.g 4.a 5.h 6.j 7.c 8.e 9.i 10.d Açıklama:

  Soruda belirtilen kavramların tanımları ve özellikleri eşleştirilmelidir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Saydam iki küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara ......... denir.
  2. Saydam ortamların yüzeylerinden en az biri küresel olmalıdır ve eğrilik merkezlerinin çakışık olmaması gerekir ...... için.
  3. İki küresel yüzeyin kesiştiği ve uçları orta kısma göre daha ince olan merceklere ..... denir.
  4. İnce kenarlı mercekler tek renkli ışık ışınlarını asal eksen üzerindeki bir noktada ........
  5. İnce kenarlı merceğin odak noktasının optik merkeze uzaklığına ..... denir.
  6. Uçları orta kısma göre daha kalın olan merceklere ....... denir.
  7. Kalın kenarlı mercekten geçen ışık ışınları .... bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.
  8. Merceğin odak uzaklığı, merceğin yapıldığı maddenin ....... bağlıdır.
  9. Merceğin odak uzaklığı, ortamın ....... ve mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapına bağlıdır.
  10. Elinde büyüteç olan bir kişi, büyütecin ........ bakınca bir cismi daha iyi görebilir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca Lise 10.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, düzlem aynada görüntü oluşumunun temel ilkelerini açıklayabilir.

Öğrenciler, aynaya yaklaşmanın görüş alanına olan etkisini belirleyebilir.

Öğrenciler, çukur aynada oluşan görüntünün yerini ve özelliklerini belirleyen faktörü tanımlayabilir.

Öğrenciler, tümsek aynada özel ışınların yansıma özelliklerini açıklayabilir.

Işığın kırılmasının nedenlerini öğrenir.

Cisimlerin görünür uzaklığını etkileyen faktörleri anlar.

Işık prizmalarının tanımını öğrenir.

Işık prizmasında tek renkli ışığın izlediği yolun nedenini kavrar.

* Öğrenciler dalgaların titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılmasını açıklayabilir.

* Öğrenciler mekanik dalgaların ilerleyebilmesi için gerekli şartı bilir.

Ses dalgalarının özelliklerini anlayabilme.

Rezonans olayını ve uygulamalarını kavrayabilme.

* Ses dalgalarının oluşumunu anlamak. * Ses dalgalarının özelliklerini bilmek. * Sesin yükseklik, şiddet, tını ve yankı kavramlarını kavramak. * Ses kirliliğinin etkilerini öğrenmek. * Gürültünün tanımını ve etkilerini anlamak

Ses dalgalarının özellikleri, kullanımı ve depremle ilgili kavramları anlama becerisinin geliştirilmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.